Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 2: Tạo và điền một cơ sở dữ liệu XML của DB2

Để bắt đầu, hãy tạo một cơ sở dữ liệu Unicode duy nhất của DB2. (Với DB2 phiên bản V9.1, cần có một cơ sở dữ liệu Unicode cho XML. DB2 phiên bản v9.5 và mới hơn không cần có một cơ sở dữ liệu Unicode nữa). Sau đó, bạn sẽ tạo các đối tượng trong cơ sở dữ liệu này để quản lý cả hai dữ liệu XML và các kiểu dữ liệu khác. Tạo một cơ sở dữ liệu thử nghiệm Để tạo ra một cơ sở dữ liệu thử nghiệm Unicode mới của DB2, hãy mở một cửa sổ lệnh DB2 và đưa ra một câu lệnh quy định một bộ mã Unicode và vùng được hỗ trợ, như trong Liệt kê 1

pdf12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1405 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 2: Tạo và điền một cơ sở dữ liệu XML của DB2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 2: Tạo và điền một cơ sở dữ liệu XML của DB2 Tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu Để bắt đầu, hãy tạo một cơ sở dữ liệu Unicode duy nhất của DB2. (Với DB2 phiên bản V9.1, cần có một cơ sở dữ liệu Unicode cho XML. DB2 phiên bản v9.5 và mới hơn không cần có một cơ sở dữ liệu Unicode nữa). Sau đó, bạn sẽ tạo các đối tượng trong cơ sở dữ liệu này để quản lý cả hai dữ liệu XML và các kiểu dữ liệu khác. Tạo một cơ sở dữ liệu thử nghiệm Để tạo ra một cơ sở dữ liệu thử nghiệm Unicode mới của DB2, hãy mở một cửa sổ lệnh DB2 và đưa ra một câu lệnh quy định một bộ mã Unicode và vùng được hỗ trợ, như trong Liệt kê 1. Liệt kê 1. Tạo một cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu XML create database test using codeset UTF-8 territory us Một khi bạn tạo một cơ sở dữ liệu, bạn không cần phải phát hành bất kỳ các lệnh đặc biệt nào hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động thêm nào để cho phép DB2 lưu trữ dữ liệu XML theo định dạng phân cấp nguyên gốc của nó. Hệ thống DB2 của bạn đã sẵn sàng để chạy. Tạo các bảng mẫu Để lưu trữ dữ liệu XML, bạn tạo ra các bảng có chứa một hoặc nhiều cột XML. Những bảng này dùng như là các thùng chứa logic cho các bộ sưu tập các tài liệu. Sau hậu trường, DB2 thực sự sử dụng một lược đồ lưu trữ khác cho dữ liệu XML và không-XML. Tuy nhiên, việc sử dụng các bảng như một đối tượng logic để quản lý tất cả các dạng của dữ liệu được hỗ trợ làm đơn giản hóa các vấn đề phát triển ứng dụng và quản trị, đặc biệt là khi cần tích hợp các dạng dữ liệu khác nhau trong một truy vấn duy nhất. Bạn có thể định nghĩa các bảng DB2 để chứa chỉ các cột XML, chỉ các cột theo các kiểu SQL truyền thống hoặc kết hợp cả hai. Bài viết này mô hình hóa cái sau. Ví dụ trong Liệt kê 2 kết nối đến cơ sở dữ liệu thử nghiệm và tạo ra hai bảng. Bảng đầu tiên là một bảng Items (Các mặt hàng), theo dõi thông tin về các mặt hàng để bán và các ý kiến mà khách hàng đã đóng góp về chúng. Bảng thứ hai theo dõi thông tin về Clients (Các khách hàng), bao gồm dữ liệu liên hệ. Lưu ý rằng Comments và Contactinfo (Thông tin liên hệ) được dựa vào kiểu dữ liệu XML mới của DB2, trong khi tất cả các cột khác trong các bảng được dựa vào các kiểu dữ liệu SQL truyền thống. Liệt kê 2. Tạo các bảng cho dữ liệu XML connect to test; create table items ( id int primary key not null, brandname varchar(30), itemname varchar(30), sku int, srp decimal(7,2), comments xml ); create table clients( id int primary key not null, name varchar(50), status varchar(10), contactinfo xml ); Nếu bạn nhìn kỹ vào các ví dụ định nghĩa bảng này, bạn sẽ nhận thấy rằng chẳng có quy định cấu trúc bên trong của các tài liệu XML được lưu trữ trong cột Comments cũng như trong cột Contactinfo. Đây là tính năng DB2 quan trọng. Những người dùng không cần định nghĩa sẵn một cấu trúc dữ liệu XML (hoặc, chính xác hơn, một lược đồ XML) để lưu trữ dữ liệu của họ. Thật vậy, DB2 có thể lưu trữ bất kỳ tài liệu XML đúng định dạng nào trong một cột đơn, có nghĩa là các tài liệu XML của các lược đồ khác nhau (hoặc các tài liệu không liên kết với bất cứ lược đồ đã đăng ký nào) có thể được lưu trữ trong cùng một cột DB2. Bài viết này bàn về tính năng này nhiều hơn khi thảo luận cách lưu trữ dữ liệu trong DB2. Tùy chọn để lưu trữ nội tuyến (inline) các tài liệu XML nhỏ hơn đã được giới thiệu trong phiên bản v9.5. Nếu các tài liệu XML đủ nhỏ để khớp với kích thước trang, thì nó có thể được lưu trữ bằng các phần tử SQL khác. Nếu nó không đủ nhỏ để khớp với một trang, thì nó sẽ được lưu trữ riêng biệt. Cùng với từ khoá nội tuyến, bạn cung cấp kích thước tối đa của XML được nội tuyến. Giá trị này dựa vào vào kích thước trang và kích thước của các cột quan hệ khác. Liệt kê 3 cho thấy đoạn mã thực hiện điều này: Liệt kê 3. Tạo các bảng cho dữ liệu XML bằng tùy chọn nội tuyến connect to test; create table items ( id int primary key not null, brandname varchar(30), itemname varchar(30), sku int, srp decimal(7,2), comments xml inline length 10240 ); Tạo các khung nhìn Theo tùy chọn, bạn có thể tạo ra các khung nhìn trên các bảng đang chứa dữ liệu XML, cũng giống như bạn có thể tạo các khung nhìn trên các bảng chỉ đang chứa các kiểu dữ liệu SQL truyền thống. Ví dụ trong Liệt kê 4 tạo một khung nhìn của các khách hàng có một trạng thái Gold (Vàng): Liệt kê 4. Tạo một khung nhìn chứa dữ liệu XML create view goldview as select id, name, contactinfo from clients where status='Gold'; Lưu ý về các chỉ mục Cuối cùng, lưu ý rằng bạn có thể tạo ra các chỉ mục chuyên dụng trên các cột XML của bạn để tăng tốc các tìm kiếm dữ liệu của bạn. Vì đây là một bài viết giới thiệu và dữ liệu ví dụ nhỏ, nên bài viết này sẽ không trình bày chủ đề đó. Tuy nhiên, trong các môi trường sản xuất, việc định nghĩa các chỉ mục thích hợp có thể rất quan trọng để đạt được hiệu năng tối ưu. Xem phần Tài nguyên để có trợ giúp về cách tìm hiểu thêm về công nghệ lập chỉ mục mới của DB2. Về đầu trang Lưu trữ dữ liệu XML Với các bảng đã tạo ra, bây giờ bạn có thể điền dữ liệu vào chúng. Ban hành trực tiếp các câu lệnh SQL INSERT hoặc bằng cách gọi phương tiện IMPORT của DB2, ban hành câu lệnh INSERT sau hậu trường. Với phiên bản v9.5 của DB2, phương tiện LOAD cũng hỗ trợ dữ liệu XML. Sử dụng các câu lệnh INSERT Với INSERT, bạn cung cấp trực tiếp cho DB2 dữ liệu XML thô. Có lẽ đó là cách làm dễ nhất khi bạn đã viết một ứng dụng và đã lưu trữ dữ liệu XML trong một biến. Nhưng nếu bạn chỉ mới bắt đầu với DB2 và không cần viết một ứng dụng, bạn có thể ban hành các câu lệnh INSERT tương tác. (Tôi thấy sử dụng Trình soạn thảo lệnh (DB2 Command Editor) của DB2 là rất thuận tiện, mặc dù bạn cũng có thể sử dụng bộ vi xử lý dòng lệnh, nếu bạn muốn). Để sử dụng DB2 Command Editor, hãy khởi động DB2 Control Center (Trung tâm điều khiển của DB2). Từ trình đơn thả xuống Tools (Các công cụ) ở trên đỉnh, chọn Command Editor. Một cửa sổ riêng biệt xuất hiện, như trong Hình 1. Hình 1. DB2 Command Editor Gõ các câu lệnh sau vào ô bên trên: Liệt kê 5. Chèn dữ liệu XML tương tác connect to test; insert into clients values (77, 'John Smith', 'Gold', '111 Main St., Dallas, TX, 00112') Nhấn vào mũi tên màu xanh lá cây ở bên trái để thực hiện lệnh. Trong trường hợp này, tài liệu đầu vào khá đơn giản. Nếu tài liệu lớn hay phức tạp, thì việc nhập dữ liệu XML vào câu lệnh INSERT như đã hiển thị là không thực tế. Trong hầu hết các trường hợp, bạn muốn viết một ứng dụng để chèn dữ liệu bằng một biến lưu trữ trên máy chủ hoặc một dấu tham số. Bạn sẽ thấy một ví dụ mã hóa Java ngắn đi kèm theo bài viết này. Tuy nhiên, hướng dẫn giới thiệu này không trình bày các chủ đề phát triển ứng dụng một cách chi tiết. Thay vào đó, chúng ta sẽ bàn về tùy chọn khác để điền dữ liệu vào các cột XML của DB2 — khi sử dụng phương tiện IMPORT. Sử dụng phương tiện IMPORT của DB2 Nếu bạn đã có dữ liệu XML của mình trong các tệp, phương tiện IMPORT của DB2 cung cấp một cách đơn giản để bạn điền dữ liệu này vào các bảng DB2 của bạn. Bạn không cần viết một ứng dụng. Bạn chỉ cần tạo một tệp ASCII định giới có chứa dữ liệu mà bạn muốn nạp vào bảng của mình. Đối với dữ liệu XML được lưu trữ trong các tệp, có một tham số xác định các tên tệp thích hợp. Bạn có thể tạo tệp ASCII định giới bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản theo lựa chọn của bạn. (Theo quy ước, các tệp như vậy thường là kiểu .del). Mỗi dòng trong tệp của bạn biểu diễn một hàng dữ liệu được nhập khẩu vào bảng của bạn. Nếu dòng của bạn có chứa một XML Data Specifier (XDS-Trình định rõ dữ liệu XML), thì IMPORT sẽ đọc dữ liệu được chứa trong tệp XML tham chiếu và nhập khẩu dữ liệu đó vào DB2. Ví dụ, dòng đầu tiên trong Liệt kê 6 có thông tin về Ella Kimpton, bao gồm mã định danh ID, tên và trạng thái khách hàng của cô ta. Thông tin liên hệ của cô ta có trong tệp Client3227.xml. Liệt kê 6. Tệp clients.del 3227,Ella Kimpton,Gold, 8877,Chris Bontempo,Gold, 9077,Lisa Hansen,Silver,*lt;XDS FIL='Client9077.xml' /> 9177,Rita Gomez,Standard, 5681,Paula Lipenski,Standard, 4309,Tina Wang,Standard, Nội dung của tệp Client3227.xml được hiển thị trong Liệt kê 7. Tệp này chứa các phần tử XML với địa chỉ, số điện thoại, số fax và email của Ella Kimpton. Liệt kê 7. Tệp Client3227.xml <Client xmlns:xsi=" xsi:noNamespaceSchemaLocation=""> 5401 Julio Ave San Jose CA 95116 4084630000 4081111111 4082222222 4087776666 love2shop@yahoo.com Có lẽ bạn muốn tìm hiểu về việc nhập khẩu dữ liệu khi bạn không có các tệp XML cho tất cả các hàng mà bạn muốn chèn. Thật dễ dàng để làm điều đó. Hãy bỏ qua thông tin XDS khỏi tệp đầu vào của bạn. Ví dụ, tệp items.del trong Liệt kê 8 bỏ qua tên của một tệp XML với Mặt hàng 3641 (bộ Áo đầm gây ấn tượng). Kết quả là, cột XML ứng với hàng này sẽ không chứa bất kỳ dữ liệu nào. Tệp items.del 3926,NatureTrail,Walking boot, 38112233,64.26, 4023,NatureTrail,Back pack,552238,34.99, 3641,Dress to Impress,Syutm7811421,149.99, 4272,Classy,Cocktail dress,981140,156.99, Với các tệp XML và các tệp ASCII định giới có sẵn của mình, bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng phương tiện IMPORT của DB2. Câu lệnh trong Liệt kê 9 nhập khẩu các nội dung được quy định trong tệp clients.del vào thư mục C:/XMLFILES trong bảng clients. Liệt kê 9. Nhập khẩu dữ liệu vào bảng clients import from clients.del of del xml from C:/XMLFILES insert into user1.clients; Tệp clients.del được chỉ ra trong Liệt kê 6 chứa dữ liệu cho sáu hàng, bao gồm các tham chiếu đến sáu tệp XML. Việc thực hiện thành công một lệnh IMPORT dẫn đến kết quả tương tự như Liệt kê 10. Liệt kê 10. Kết quả mẫu của lệnh IMPORT của DB2 import from clients.del of del xml from C:/XMLFiles insert into saracco.clients SQL3109N The utility is beginning to load data from file "clients.del". SQL3110N The utility has completed processing. "6" rows were read from the input file. SQL3221W ...Begin COMMIT WORK. Input Record Count = "6". SQL3222W ...COMMIT of any database changes was successful. SQL3149N "6" rows were processed from the input file. "6" rows were successfully inserted into the table. "0" rows were rejected. Number of rows read = 6 Number of rows skipped = 0 Number of rows inserted = 6 Number of rows updated = 0 Number of rows rejected = 0 Number of rows committed = 6 Các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) cung cấp các công cụ giúp bạn chuyển đổi các định dạng Microsoft® Word, Acrobat PDF và tài liệu khác thành XML để nhập khẩu vào DB2. Xem phần Tài nguyên để biết thêm thông tin về các ISV. Về đầu trang Xác nhận hợp lệ dữ liệu XML của bạn Các ví dụ INSERT và IMPORT vừa được bàn thảo có thể viết bất kỳ dữ liệu XML đúng định dạng nào vào các bảng của bạn. Chúng không xác nhận hợp lệ dữ liệu đó. Nói cách khác, chúng không kiểm tra xem dữ liệu có tuân theo một lược đồ XML cụ thể không và do đó cũng không kiểm tra xem có tuân theo một cấu trúc cụ thể không. Tuy nhiên, có khả năng chỉ thị cho DB2 làm điều đó. Dưới đây là một cách tiếp cận: Bước 1: Tạo một lược đồ XML Để xác nhận hợp lệ dữ liệu XML, bạn cần định nghĩa một lược đồ XML, quy định các phần tử XML có thể chấp nhận được, thứ tự của chúng và các kiểu dữ liệu và v.v.. Các lược đồ XML là một tiêu chuẩn công nghiệp của W3C và được viết bằng XML. Dù nó nằm ngoài phạm vi của bài viết này nên để giải thích các tính năng của các lược đồ XML, hãy xem các hướng dẫn khác nhau có sẵn (trong phần Tài nguyên). Có nhiều cách để phát triển các lược đồ XML, trải rộng từ cách sử dụng trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn để tạo thủ công lược đồ của bạn đến việc sử dụng các công cụ để thiết kế đồ họa hoặc tạo một lược đồ. Các nhà cung cấp phần mềm độc lập cung cấp các công cụ XML như vậy và IBM cũng mang đến sự hỗ trợ tạo lược đồ XML thông qua các môi trường phát triển có tích hợp Java™. Ví dụ, với IBM Rational® Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational của IBM) hay IBM Rational Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm của IBM), bạn có thể nhập khẩu một tệp xml vào một dự án Web. Tệp xml được dùng trong ví dụ này được lấy từ bảng khách hàng trong cơ sở dữ liệu mẫu của DB2. Nhấn chuột phải vào dự án và chọn Generate > XML Schema. Việc này tạo ra một lược đồ XML hợp lệ cho tệp đầu vào riêng của bạn, như trong Hình 2 (ảnh rộng hơn). Sau đó bạn có thể sửa đổi tệp (nếu cần) và đăng ký nó với DB2. Hình 2. Sử dụng phần IBM Rational Software Architect để tạo ra một lược đồ XML từ một tệp XML Giả sử bạn cần tạo lược đồ XML khá linh hoạt của mình sao cho bạn có thể thu thập các kiểu thông tin liên hệ với các khách hàng khác nhau. Ví dụ, một số khách hàng có thể cung cấp cho bạn nhiều số điện thoại hoặc nhiều địa chỉ email, trong khi những người khác lại không thể. Lược đồ XML được hiển thị trong Liệt kê Liệt kê 11, được bắt nguồn từ các lược đồ do IBM Rational Software Architect đã tạo ra, có tính đến sự linh hoạt này. Nó bao gồm các đặc tả bổ sung về số lượng các sự kiện tối thiểu và tối đa (minOccurs và maxOccurs) dành cho một phần tử cụ thể. Trong trường hợp này, người ta không yêu cầu khách hàng cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin liên hệ nào mà bạn muốn thu thập. Tuy nhiên, nếu khách hàng lựa chọn cung cấp cho bạn thông tin email, thì lược đồ này cho phép các tài liệu tuân thủ để chứa tối đa năm địa chỉ email (có nghĩa là, năm giá trị của phần tử email). Liệt kê 11. Lược đồ XML mẫu cho thông tin liên hệ khách hàng . . . Các lược đồ XML cũng chứa thông tin định kiểu. Lược đồ được hiển thị trong Liệt kê 11 quy định rằng tất cả các phần tử cơ bản được coi là các chuỗi ký tự. Tuy nhiên, hầu hết các lược đồ XML sản xuất lại sử dụng các loại dữ liệu khác, chẳng hạn như số nguyên, số thập phân, ngày tháng và v.v.. Nếu bạn xác nhận hợp lệ các tài liệu XML dựa vào một lược đồ cụ thể như là một phần của phép toán INSERT hay IMPORT của bạn, thì DB2 tự động thêm các chú thích định kiểu cho các tài liệu XML của bạn. Bước 2: Đăng ký lược đồ XML Một khi bạn đã tạo ra một lược đồ XML thích hợp, bạn cần đăng ký lược đồ đó với DB2. IBM cung cấp nhiều cách để làm điều này. Bạn có thể khởi chạy trình thủ thuật đồ họa từ DB2 Control Center để hướng dẫn bạn thực hiện thông qua quá trình này, gọi các thủ tục đã lưu do hệ thống cung cấp hoặc ban hành trực tiếp các lệnh DB2. Đối với ví dụ này, hãy sử dụng phương pháp sau, vì nó có thể giúp bạn dễ hiểu hơn những gì DB2 đang làm sau hậu trường thay cho bạn. Nếu lược đồ của bạn rất lớn, bạn có thể cần phải tăng kích thước vùng lưu trữ đặc biệt (heap) cho ứng dụng của mình trước khi cố gắng đăng ký nó. Ví dụ, hãy ban hành các câu lệnh sau: Liệt kê 12. Tăng kích thước vùng lưu trữ đặc biệt cho ứng dụng connect to test; update db cfg using applheapsz 10000; Tiếp theo, hãy đăng ký lược đồ XML của bạn. Nếu lược đồ XML của bạn không tham chiếu các lược đồ XML khác, bạn có thể đăng ký và hoàn thành quá trình này bằng một lệnh đơn. Nếu không, bạn cần ban hành các lệnh riêng để đăng ký lược đồ XML chính của bạn, thêm vào các lược đồ cần thiết khác và hoàn tất quá trình đăng ký. Khi một tài liệu lược đồ trở nên rất lớn, thông thường cần chia nhỏ nội dung của nó thành nhiều tệp để cải thiện việc bảo trì, tính dễ đọc và sử dụng lại. Điều này na ná như ngắt một ứng dụng hoặc thành phần phức tạp thành nhiều mô-đun. Để biết chi tiết về chủ đề này, hãy tham khảo Nhập môn về Lược đồ XML của W3C. Bài viết này sử dụng một lược đồ XML độc lập, đơn giản. Bạn có thể đăng ký nó với DB2 bằng các lệnh sau đây: Liệt kê 13. Đăng ký một lược đồ XML register xmlschema ' from 'C:/XMLFiles/ClientInfo.xsd' as user1.mysample complete; Trong ví dụ này, ClientInfo.xsd là tên của tệp lược đồ XML. Nó nằm trong thư mục C:/XMLFiles. Lược đồ XML này sẽ được đăng ký trong kho lưu trữ bên trong của DB2 trong user1 của lược đồ SQL và mysample của lược đồ XML. Tham số chỉ là một trình giữ chỗ trong ví dụ này. Nó quy định chỉ số tài nguyên thống nhất (URI) được các tài liệu cá thể XML tham chiếu. Nhiều tài liệu XML sử dụng các vùng tên, được quy định bằng một URI. Cuối cùng, mệnh đề complete chỉ thị cho DB2 hoàn thành quá trình đăng ký lược đồ XML để có thể sử dụng lược đồ đó để xác nhận hợp lệ dữ liệu XML. Lưu ý rằng quá trình đăng ký lược đồ không liên quan đến việc quy định các cột của bảng mà các lược đồ sẽ được áp dụng cho chúng. Nói cách khác, các lược đồ không tương đương với các ràng buộc của cột SQL. Một lược đồ cụ thể có thể xác nhận hợp lệ dữ liệu cho một loạt các cột XML trong các bảng khác nhau. Tuy nhiên, việc xác nhận hợp lệ không diễn ra tự động. DB2 cho phép bất kỳ tài liệu XML đúng định dạng nào được lưu trữ trong một cột XML. Nếu bạn muốn xác nhận hợp lệ dữ liệu của mình dựa vào một lược đồ đã đăng ký trước khi lưu trữ, bạn cần phải ra lệnh cho DB2 làm như vậy. Bước 3: Nhập dữ liệu XML có xác nhận hợp lệ Với một lược đồ XML được tạo ra và được đăng ký xong trong DB2, bây giờ bạn đã sẵn sàng có DB2 xác nhận hợp lệ dữ liệu XML khi chèn hoặc nhập khẩu nó vào một bảng. Hãy nghĩ lại kịch bản IMPORT nói trên có xác nhận hợp lệ lược đồ. Nếu bạn đã điền vào bảng Clients của mình, bạn có thể thấy rất tiện lợi để xóa các nội dung của nó hoặc thả xuống và tạo lại bảng đó. Điều này chỉ cần thiết khi bạn có kế hoạch thêm dữ liệu tương tự vào bảng đó như bạn đã làm từ trước. Hãy nhớ rằng clients đã được định nghĩa với một khóa chính trên cột client ID, do đó, việc cố gắng nhập khẩu các hàng trùng lặp sẽ bị lỗi. Để xác nhận hợp lệ dữ liệu XML trong khi nhập khẩu nó vào bảng Clients, hãy sử dụng mệnh đề XMLVALIDATE của phương tiện IMPORT của DB2. Câu lệnh trong Liệt kê 14 chỉ thị cho DB2 sử dụng lược đồ XML đã đăng ký sẵn của bạn (user1.mysample) làm XDS mặc định (XML Data Specifier) để xác nhận hợp lệ tệp XML được quy định trong tệp clients.del trước khi chèn chúng vào bảng Clients. Liệt kê 14. Nhập dữ liệu XML có xác nhận hợp lệ import from clients.del of del xml from C:/XMLFILES xmlvalidate using xds default user1.mysample insert into user1.clients; Nếu DB2 xác định rằng một tài liệu XML không tuân theo lược đồ đã quy định, thì toàn bộ hàng liên kết với tài liệu đó bị loại. Liệt kê 15 minh họa đầu ra ví dụ từ một phép toán IMPORT trong đó một hàng trong sáu hàng đã bị loại vì tài liệu XML của nó không phù hợp với lược đồ đã quy định. Liệt kê 15. Nhập dữ liệu XML có xác nhận hợp lệ SQL3149N "6 rows were processed from the input file. "5" rows were successfully inserted into the table. "1" rows were rejected. Number of rows read = 6 Number of rows skipped = 0 Number of rows inserted = 5 Number of rows updated = 0 Number of rows rejected = 1 Number or rows committed = 6 Lưu ý rằng XMLVALIDATE cũng có thể được dùng với các câu lệnh INSERT để chỉ thị cho DB2 xác nhận hợp lệ dữ liệu XML trước khi chèn nó. Cú pháp này tương tự như ví dụ IMPORT vừa được hiển thị trong đó bạn quy định một lược đồ XML đã đăng ký (và đã hoàn thành) khi gọi mệnh đề XMLVALIDATE. (Xem bài "Một ví dụ Java đơn giản" để biết thêm thông tin). Về đầu trang Tóm tắt DB2 phiên bản V9 cung cấp các khả năng mới quan trọng để hỗ trợ XML, bao gồm một kiểu dữ liệu XML và các thành phần mức-máy cơ bản, tự động lưu trữ và xử lý dữ liệu XML theo cách hiệu quả. Để giúp bạn khởi đầu nhanh chóng với các tính năng này, bài viết này đã mô tả cách tạo một cơ sở dữ liệu thử nghiệm và các bảng mẫu để lưu trữ các tài liệu XML. Nó cũng xem xét cách bạn có thể điền dữ liệu XML vào cơ sở dữ liệu của bạn. Cuối cùng, nó đã tóm tắt khả năng của DB2 để xác nhận hợp lệ dữ liệu XML dựa vào các lược đồ XML do người dùng cung cấp và đã đưa ra các ví dụ cho bạn thấy cách bắt đầu. Bây giờ bạn đã học được cách lưu trữ dữ liệu XML bằng cách sử dụng các khả năng