Hệ điều hành - Bài 3: Hướng dẫn sử dụng Windows Explorer

1. Giới thiệu Windows Explorer Windows Explorer là chương trình quản lý ổ đĩa giúp ta biết được toàn bộ máy tính có những gì, cho phép xem nội dung máy tính như một hệ thống thứ bậc theo cấu trúc cây cũng như tạo, xóa, đổi tên, sao chép thư mục (folder) và tập tin (file).

pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 884 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ điều hành - Bài 3: Hướng dẫn sử dụng Windows Explorer, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang 1 Bài 3 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WINDOWS EXPLORER 1. Giới thiệu Windows Explorer Windows Explorer là chương trình quản lý ổ đĩa giúp ta biết được toàn bộ máy tính có những gì, cho phép xem nội dung máy tính như một hệ thống thứ bậc theo cấu trúc cây cũng như tạo, xóa, đổi tên, sao chép thư mục (folder) và tập tin (file). 1.1. Khởi động Windows Explorer - Cách 1: clich trái vào biểu tượng Windows Explorer trên thanh Taskbar. - Cách 2: nhấn tổ hợp phím Windows + E 1.2. Cửa sổ làm việc của Windows Explorer Cửa sổ làm việc của Windows Explorer được chia thành hai cửa sổ con: Cửa sổ bên trái: là cây thư mục liệt kê tất cả các tài nguyên của máy: các ổ đĩa, thư mục, tập tin, Trong cửa sổ này có các thao tác: Trang 2 - Click trái lên đối tượng (ổ đĩa, thư mục,) thì nội dung bên trong của đối tượng sẽ hiện lên ở khung bên phải. Động tác này gọi là mở một thư mục. - Click trái vào dấu (+) đứng trước một đối tượng thì trong cây thư mục sẽ hiện tiếp các thư mục con của đối tượng này. - Click trái vào dấu (-) đứng trước một đối tượng thì trong cây thư mục sẽ không hiện các thư mục con của các đối tượng này. Cửa sổ bên phải: liệt kê chi tiết (gồm các thư mục con và tập tin) của đối tượng được chọn trong cửa sổ bên trái. Các đối tượng ở cửa sổ bên phải có nhiều cách hiển thị, click vào biểu tượng Change your view để chọn cách hiển thị cho các thư mục và tập tin. - Extra Large Icons, Large Icons, Medium Icons, Small Icons: hiện biểu tượng tùy theo kích thước to nhỏ. - List: hiện biểu tượng và tên thư mục, tên tập tin. - Details: hiện biểu tượng, tên tập tin, số byte, kiểu tập tin, ngày giờ tạo. 2. Thao tác với thư mục, tập tin Tập tin (File): là một tập hợp các thông tin do người dùng tạo ra từ máy vi tính, các thông tin này là một hay nhiều chuỗi ký tự, ký hiệu giống hoặc khác nhau. Trang 3 Tên tập tin bao gồm phần tên và phần mở rộng dùng để phân loại tập tin và được phân cách bởi dấu chấm “.”. Các loại tên mở rộng thường gặp:  EXE, COM, BAT, PRG,... là các tập tin kiểu chương trình.  DAT, DBF,... là các tập tin kiểu dữ liệu.  TXT, DOC, là các tập tin kiểu văn bản.  JPG, PNG, PIC, GIF,... là các tập tin kiểu đồ hoạ và ảnh. Ví dụ tên tập tin: DIEM.XLSX, BAOCAO.DOC Thư mục (Folder, Directory): là một dạng tập tin đặc biệt có công dụng như là một ngăn chứa, được dùng trong việc quản lý và sắp xếp các tập tin. Thư mục có thể chứa các tập tin và các thư mục con bên trong, các thư mục con này cũng có thể chứa thêm các tập tin và các thư mục con khác nữa. Tên thư mục không cần phải có phần mở rộng như tập tin. 2.1. Tạo một thư mục con mới Cách 1: Trong cửa sổ bên trái của Windows Explorer, click phải vào tên thư mục cần tạo một thư mục con mới, chọn New / Folder Trong hộp văn bản New Folder ở cửa sổ bên phải gõ vào tên thư mục mới. Cách 2: Ở cửa sổ bên trái, chọn thư mục cần tạo thư mục con, click phải vào cửa sổ Trang 4 bên phải, chọn New / Folder, đặt tên cho thư mục vừa tạo. Cách 3: Ở cửa sổ bên trái, chọn thư mục cần tạo thư mục con, click vào New Folder trên thanh công cụ, đặt tên cho thư mục vừa tạo. 2.2. Đổi tên thư mục và tập tin Cách 1: Chọn thư mục hay tập tin muốn đổi tên, click phải, chọn Rename, đặt lại tên mới, xong nhấn phím Enter. Cách 2: Chọn thư mục hay tập tin muốn đổi tên, nhấn phím F2, đặt lại tên mới, xong nhấn phím Enter. 2.3. Di chuyển các tập tin và thư mục Cách 1: - Chọn thư mục hay tập tin cần di chuyển, click phải, chọn Cut. - Chọn nơi muốn đặt thư mục hay tập tin cần di chuyển, click phải, chọn Paste. Cách 2: - Chọn thư mục hay tập tin cần di chuyển, nhấn tổ hợp phím Ctrl + X. - Chọn nơi muốn đặt đối tượng di chuyển, nhấn tổ hợp phím Ctrl + V. Cách 3: Trang 5 - Chọn thư mục hay tập tin cần di chuyển, click trái và kéo các đối tượng này từ cửa sổ bên phải sang tên thư mục muốn đặt đối tượng di chuyển ở cửa sổ bên trái, khi tên thư mục này được chiếu sáng thì nhả nút chuột ra. 2.4. Sao chép các tập tin và thư mục Cách 1: - Chọn thư mục hay tập tin cần sao chép, click phải, chọn Copy. - Chọn nơi muốn đặt thư mục hay tập tin cần sao chép, click phải, chọn Paste. Cách 2: - Chọn thư mục hay tập tin cần sao chép, nhấn tổ hợp phím Ctrl + C. - Chọn nơi muốn đặt thư mục hay tập tin cần sao chép, nhấn tổ hợp phím Ctrl + V. 2.5. Xóa tập tin và thư mục - Cách 1: chọn các tập tin hay thư mục cần xóa, click phải, chọn Delete. Xuất hiện hộp thoại Confirm File Delete, chọn Yes để đưa các đối tượng đã chọn vào thùng rác (Recycle Bin). - Cách 2: Chọn các tập tin hay thư mục cần xóa, nhấn phím Delete. Xuất hiện hộp thoại Confirm File Delete, chọn Yes để đưa các đối tượng đã chọn vào thùng rác (Recycle Bin).
Tài liệu liên quan