Hóa sinh thực phẩm: Những biến đổi hóa sinh học của thủy sản sau khi đánh bắt

Trong quá trình bảo quản, những biến đổi đầu tiên của cá về cảm quan liên quan đến biểu hiện bên ngoài và kết cấu. Vì đặc trưng của các loài cá thường thể hiện rõ ở vài ngày đầu của quá trình bảo quản bằng nước đá.

pdf64 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1729 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hóa sinh thực phẩm: Những biến đổi hóa sinh học của thủy sản sau khi đánh bắt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan