Hợp tác xã

Khái niệm (Điều 1 luật HTX 2003 ) Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân( sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

ppt50 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1592 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hợp tác xã, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 5HỢP TÁC XÃBỘ MÔN: LUẬT DOANH NGHIỆPGVHD : HOÀNG THU THỦYNỘI DUNG TRÌNH BÀYKhái niệm và đặc điểm HTX: 1. Khái niệm. 2. Đặc điểm. 3. Ưu, nhược điểm. 4. Bản chất.Vốn và tài chính. Xã viên: 1. Điều kiện trở thành xã viên. 2. Quyền của xã viên. 3. Nghĩa vụ của xã viên. 4. Chấm dứt tư cách xã viên. Cơ cấu tổ chức quản lí HTX: 1. Đại hội xã viên. 2. Ban quản trị và chủ nhiệm HTX. 3. Ban kiểm soát.V. Liên hiệp HTX và liên minh HTX.I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂMKhái niệm (Điều 1 luật HTX 2003 ) Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân( sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.2. Đặc điểm12HTX là một tổ chức kinh tế tập thể.HTX mang tính xã hội sâu sắc. Ưu điểm: Tập hợp và liên kết rộng rãi các cá nhân, các hộ sản xuất kinh doanh, các pháp nhân.  Nhược điểm: Khó quản lí. HTX là một tổ chức tự chủ do những người lao động, các hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tự nguyện liên kết lại với nhau để đáp ứng các mong muốn và nhu cầu chung của họ về kinh tế, xã hội và văn hoá. trợ giúp và phục vụ xã viên, giải quyết các vấn đề xã hội( xóa đói giảm nghèo), cơ sở hạ tầng được nâng cao..2. Đặc điểm5HTX chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ.43Xã viên là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình.Có tư cách pháp nhân, hoạt động như một doanh nghiệp. Đa dạng các đối tượng tham gia. 565Số lượng tối thiểu là 7 xã viên.Đời sống độc lập không phụ thuộc vào người sở hữu HTX .792. Đặc điểmXã viên chịu trách nhiệm hữu hạn.Vốn góp của xã viên không vượt quá 30% vốn điều lệ của công ty. (K2, Đ14, NĐ177). 8Xã viên vừa là chủ sở hữu vừa là người lao động trong HTX. Hạn chế khả năng huy động vốn của Hợp tác xã.3. Ưu, nhược điểmƯu điểm.Có thể thu hút được đông đảo người lao động tham gia.Dựa trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng nên mọi xã viên đều bình đẳng trong việc tham gia quyết định các vấn đề liên quan.Các xã viên tham gia HTX chỉ chịu trách nhiệm trước các hoạt động của HTX trong phạm vi vốn góp vào HTX.3. Ưu, nhược điểmKhông khuyến khích được nhiều người nhiều vốn tham gia vào Hợp tác xã.Sở hữu mong muốn của các XV đối với tài sản của mình làm hạn chế các quyết định của HTX.Việc quản lí Hợp tác xã phức tạp và khó khăn do số lượng xã viên đông.Nhược điểm4. Bản chất của Hợp tác xãLà một tổ chức kinh tế tập thể mang tính xã hội sâu sắc.Giúp cho xã viên hạn chế được rủi ro và mối quan hệ của các xã viên thêm chặt chẽ.Xã viên vừa là chủ sở hữu vừa là người lao động.HTX có tài sản độc lập, được hình thành từ vốn hoạt động của HTX.HTX có quyền chủ động đăng ký kinh doanh những ngành nghề nào???II. Vốn và tài chínhXử lý lỗ.Vốn và tài chínhPhân phối lãi sau khi thực nộp thuếVốn góp tối thiểu Tăng giảm vốn điều lệVốn góp của xã viênVốn điều lệ Vốn hoạt động Xử lý tài sản và vốn khi giải thểTài sản của HTX (K1, Đ4 luật HTX 2003) Vốn góp tối thiểu là số tiền hoặc giá trị tài sản, bao gồm cả giá trị sử dụng đất, quyền sở hữu các phát minh, sáng chế, bí quyết kỹ thuật và các loại giấy tờ có giá khác được quy ra tiền mà xã viên bắt buộc phải góp khi gia nhập HTX. (K3, Đ4 luật HTX 2003) Vốn điều lệ của HTX là tổng số vốn do các xã viên đóng góp và được ghi vào Điều lệ HTX.(K1, Đ16, NĐ177) Vốn hoạt động gồm Vốn góp của xã viênCác quỹ nhàn rỗi của hợp tác xãVốn tích lũy của hợp tác xãquà biếu quà tặngcác khoản vốn chiếm dụngcác khoản vốn huy động khácVốn góp do liên doanhcác khoản trợ cấp của nhà nước các cá nhân trong và ngoài nướcCác khoản vốn khi chuyển giao sát nhập, hợp nhất hợp tác xãvốn vay của tổ chức tín dụng các ngân hàngVốn góp của xã viên:  Bằng tiền VN, ngoại tệ, tài sản, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá khác ( K1, Đ14, NĐ 177). Mức vốn góp tối đa của 1 xã viên do điều lệ HTX quy định, nhưng không vượt quá 30% vốn điều lệ của HTX tại thời điểm xã viên góp vốn (K2,Đ14, NĐ 177). Vốn góp của xã viên được trả lại cho xã viên trong các trường hợp: Ra HTX; chết, mất tích, mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; là hộ gia đình không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ HTX, là pháp nhân bị giải thể, phá sản hoặc không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định Điều lệ HTX(K11, Đ18, luật HTX)Tăng giảm vốn điều lệ (K5, Đ14, NĐ177)Vốn điều lệ tăngVốn điều lệ giảmĐiều chỉnh tăng mức vốn góp tối thiểu để huy động vốn góp của tất cả xã viên. Một hoặc một số xã viên góp thêm vốn trong phạm vi một xã viên góp tối đa không quá 30% vốn điều lệ của HTX.Trả lại vốn góp của xã viênTài sản thuộc sở hữu của HTX được hình thành từ vốn hoạt động của HTX. Việc sử dụng tài sản HTX phải thực hiện theo quy định của điều lệ hoặc Quy chế quản lý tài chính của HTX, nghị quyết Đại Hội xã viên và các quy định của pháp luật có liên quan về quản lý hành chính.Tài sản của HTX (Đ35, luật HTX; Đ18, NĐ177).Các công trình kết cấu hạ tầng, vật kiến trúc, công trình phúc lợi văn hóa, xã hội phục vụ chung cho cộng đồng dân cư trên địa bàn được hình thành từ quỹ phát triển sản xuất; quỹ phúc lợi;các nguồn vốn do nhà nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước trợ cấp không hoàn lại; quà biếu, tặng là những tài sản không chia của HTX.Xử lý tài sản và vốn khi giải thểĐược quy định tại Đ36, luật HTX và Đ19, NĐ177:Khi giải thể, vốn và tài sản chungDo nhà nước cấp không chia cho xã viên mà giao cho chính quyền địa phương quản lý. Được hình thành từ các nguồn vốn và công sức của xã viên,quà biếu, tặng của các cá nhân trong và ngoài nước thì do đại hội xã viên quyết định.Vốn góp của xã viên bằng giá trị quyền sử dụng đất và do nhà nước giao cho HTX sử dụng được xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.Phân phối lãi sau khi thực nộp thuế (Đ37, luật HTX; K1, Đ17, NĐ177)Trả bù các khoản lỗ năm trước (nếu có).Trích lập quỹ phát triển sản xuất( tối thiểu 20%), quỹ dự phòng(tối thiểu 5%), các quỹ khác của HTX. Chia lãi cho các xã viên.Xử lý lỗ: Trừ vào khoản thu từ tiền đền bù, bồi thường của cá nhân, tổ chức liên quan; nếu chưa đủ thì bù vào quỹ dự phòng; nếu vẫn chưa đủ thì số lỗ còn lại chuyển sang năm sau theo quy định của pháp luật về thuế.III. XÃ VIÊNĐiều kiện trở thành xã viên: (Đ17,LHTX 2003+ Đ10, NĐ177) Đối với cán bộ, công chứcĐối với cá nhânĐối với pháp nhânĐối với hộ gia đìnha. Đối với cá nhân:  Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.  Có đơn xin gia nhập HTX.  Góp vốn theo quy định của điều lệ HTX, góp sức dưới các hình thức trực tiếp quản lý, trực tiếp tham gia lao động sản xuất.  Cá nhân không được là xã viên của HTX: Người chưa thành niên. Người mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự. Cá nhân đang chấp hành hình phạt tù, bị tòa án tước quyền hành nghề do phạm tội theo quy định của pháp luật, đang trong thời gian chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.b. Đối với cán bộ, công chức:  Được sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lí.  Có đủ điều kiện theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 điều này( đ 10 nđ 177)  Không được giữ các chức danh quản lí và điều hành HTX.  Cán bộ, công chức không được là xã viên HTX: Không có đủ các điều kiện quy định tại điểm a,b,c khoản 2 điều này; Người đang làm việc trong các lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.c. Đối với hộ gia đình: Cử người đại diện có đủ điều kiện như đối với cá nhân tham gia.d. Đối với pháp nhân: Các tổ chức cơ quan (trừ quỹ XH, quỹ từ thiện) theo quy định của bộ luật Dân sự và điều lệ HTX.  Có đơn xin gia nhập HTX.  Người đứng tên trong đơn phải là đại diện theo pháp luật của pháp nhân và tham gia vào vào hoạt động của HTX, thực hiện các nghĩa vụ của một xã viên theo quy định điều lệ HTX.  Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân khác là người trong bộ máy lãnh đạo của pháp nhân.2. Quyền của xã viên.(Đ18, Luật HTX 2003)-Được ưu tiên làm việc và được trả công lao động theo quy định điều lệ HTX.Hưởng lãi chia theo vốn góp, công sức đóng góp, mức độ sử dụng dịch vụ của HTX.Hưởng các phúc lợi của HTX, được HTX thực hiện các cam kết kinh tế.Được khen thưởng khi có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển HTX.Dự ĐH xã viên, bầu đại biểu dự ĐH xã viên, đề bạt và biểu quyết công việc của HTX.Ứng cử, bầu cử vào bộ máy quản lý và điều hành.Chuyển vốn góp và quyền lợi nghĩa vụ của mình cho người khác theo quy định của điều lệ HTX.Xin ra HTX theo quy định của điều lệ HTX.Được trả lại vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của điều lệ HTX và pháp luật.3. Nghĩa vụ của xã viên:(Đ19, LHTX 2003)  Chấp hành điều lệ, nội quy HTX, nghị quyết ĐH xã viên.  Góp vốn theo quy định điều lệ HTX, mức vốn góp không quá 30% VĐL của HTX.  Đoàn kết, hợp tác giữa các xã viên, học tập nâng cao trình độ, thúc đẩy HTX phát triển.  Thực hiện các cam kết kinh tế với HTX.  Trong phạm vi vốn góp của mình, chịu các khoản nợ, rủi ro, thiệt hại, các khoản lỗ của HTX.  Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho HTX.Khi nào xã viên bị chấm dứt tư cách xã viên???4. Chấm dứt tư cách xã viên: (Đ20, LHTX 2003)???? Cứu em..Cá nhânPháp nhânHộ gia đìnhCá nhân: chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự,hạn chế năng lực hành vi dân sự.Hộ gia đình: không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định.Pháp nhân:  Bị giải thể, phá sản, không có người đại diện đủ điều kiện theo quy định. Được chấp nhận ra HTX theo quy định. Chuyển hết vốn góp, quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho người khác. Bị ĐH xã viên khai trừ.IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ HTXBan kiểm soátBan kiểm soátChủ nhiệm HTX đồng thời là trưởng ban quản trịBan quản trịChủ nhiệm HTXĐại hội xã viênBộ máy quản lý điều hành chungBộ máy quản lý điều hành riêng1.ĐẠI HỘI XÃ VIÊN ( Điều 21, 22,23,24 LHTX 2003 + Điều 11,12 NĐ 177/2004)Đại hội xã viên: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của HTX được tổ chức dưới một trong hai hình thức hoặc là đại hội toàn thể hoặc là đại hội đại biểu xã viên.Theo Điều 11 NĐ177 :  Hợp tác xã có trên 100 xã viên có thể tổ chức Đại hội đại biểu xã viên.  Các hợp tác xã có từ trên 100 đến 500 xã viên thì tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội không thấp hơn 30% tổng số xã viên; các hợp tác xã có từ trên 500 xã viên thì tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội không thấp hơn 20% tổng số xã viên. Điều lệ hợp tác xã quy định thể thức bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu xã viên.Đại hội xã viên thường kỳĐại hội xã viên bất thườngĐại hội xã viên thường kỳ họp mỗi năm một lần do Ban quản trị triệu tập trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày khoá sổ quyết toán năm. Phải có ít nhất 2/3 xã viên tham dự.Quyết định sửa đổi điều lệ, tổ chức lại, giải thể Hợp tác xã - ít nhất 3/4 tổng số xã viên tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.Những vấn đề khác – ít nhất 1/2 tổng số xã viên tham dự Đại hội biểu quyết tán thành. Việc biểu quyết các vấn đề tại đại hội xã viên và các cuộc họp xã viên, mỗi xã viên hoặc đại biểu xã viên chỉ có một phiếu biểu quyết.Đại hội xã viên bất thường(do BQT hoặc BKS của HTX triệu tập). có ít nhất một phần ba tổng số xã viên cùng có đơn yêu cầu.Trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ đơn)Ban quản trị phải triệu tập Đại hội xã viên bất thườngquá thời hạn này mà Ban quản trị không triệu tậpBan kiểm soát phải triệu tập Đại hội xã viên bất thườngTổ chức Đại hội xã viên bất thường (Điều 12 Nghị Định 177/2004 )Nội dung của Đại hội xã viên ( Điều 22 Luật HTX 2003)Quyền hạn của Đại hội Xã viênBầu, miễn nhiệm BQT, BKS; kết nạp xã viên mớiQUYỀNSửa đổi điều lệ, tổ chức lại, giải thể HTX.Tăng giảm vốn điều lệ của HTXH ẠNPhân phối lợi nhuận.Quyết định mức tiền công, lương, thưởng.Thông qua báo cáo tài chính.2. BAN QUẢN TRỊ VÀ CHỦ NHIỆM HTX (điều 25 luật HTX năm 2003) Ban quản trị: Là bộ máy quản lý HTX do Đại hội xã viên bầu trực tiếp gồm Trưởng Ban quản trị và các thành viên khác.  Số lượng thành viên Ban quản trị do Điều lệ HTX quy định. Nhiệm kỳ của Ban quản trị từ hai năm đến năm năm.  Họp ít nhất mỗi tháng một lần do Trưởng Ban quản trị hoặc thành viên Ban quản trị được uỷ quyền triệu tập và chủ trì.  Cuộc họp của Ban quản trị phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự.Quyền hạn của ban quản trịBổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, kế toán trưởng. Tổ chức các bộ phận chuyên môn. Tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội xã viên. Kiểm tra, đánh giá công việc của chủ nhiệm HTX. Chịu trách nhiệm về các quyết định trước Đại hội xã viên. Chủ nhiệm HTX có 2 chức năng:  Lãnh đạo BQT  Lãnh đạo toàn thể HTX trên cơ sở của điều lệ, nội quy, các nghị quyết của ĐHXV, của BQT. ĐHXV bầu ra Chủ nhiệm HTX. Chủ nhiệm HTX phải là người :  Có trình độ.  Có năng lực tổ chức.  Có chuyên môn và kinh nghiệm trong quản lý SXKD  Đạo đức tốt và được tập thể xã viên HTX tín nhiệm. Quyền và nghĩa vụ của Chủ nhiệm HTX được quy định tại Khoản2 Điều 27 Luật HTX 2003.CHỦNHIỆMHỢP TÁC XÃTrưởng BQT của HTX có các quyền và nhiệm vụ (theo K2 Đ28 LHTX 2003)Đại diện hợp tác xã theo pháp luậtLập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban quản trị.Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban quản trị, Đại hội xã viênChịu trách nhiệm trước Đại hội xã viên và Ban quản trị về công việc được giaoKý các quyết định của Đại hội xã viên và Ban quản trịCác quyền và nhiệm vụ khác do Điều lệ hợp tác xã quy định.3. BAN KIỂM SOÁT ( Đ 29 LHTX 2003). Ban kiểm soát là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của hợp tác xã theo đúng pháp luật và Điều lệ hợp tác xã. Do đại hội xã viên bầu trực tiếp, số lượng thành viên do Điều lệ HTX quy định. Đối với những HTX có số lượng xã viên ít có thể chỉ bầu mộtkiểm soát viên.Nhiệm kỳ ban kiểm soát theo nhiệm kỳ ban quản trị. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát như tiêu chuẩn thành viên Ban quản trị. Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban quản trị, kế toán trưởng, thủ quỹ của hợp tác xã và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của họ. Quyền và nhiệm vụ của BKS thực hiện theo Điều 30 Luật HTX 2003Điểm khác biệt giữa hợp tác xã với một tổ chức doanh nghiệp là gì?Sự khác nhau giữa hợp tác xã với doanh nghiệp:Hợp tác xãDoanh nghiệp Mục đích: xã hội, cộng đồng thể hiện trong nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX. (Điều 5 luật HTX 2003 và điều 2 NĐ 177). Thực hiện nghĩa vụ cộng đồng (khoản 4 điều 5 luật HTX 2003). Tất cả các thành viên có quyền biểu quyết ngang nhau. Phân chia lợi nhuận theo mục b, khoản 1 Điều 37 luật HTX 2003.Mục đích : lợi nhuận.Không bắt buộc thực hiện nghĩa vụ cộng đồng.Quyền biểu quyết theo tỷ lệ vốn góp. Phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp.V. Liên minh hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xãLIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃCơ cấu tổ chức quản lý : Hội đồng quản trị và ban giám đốc. Đăng kí kinh doanh tai cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.Là tổ chức kinh tế bao gồm nhiều Hợp tác xãLIÊN MINH HỢP TÁC XÃ Là tổ chức kinh tế- xã hội bao gồm nhiều HTX, Liên hiệp HTX. Được tổ chức theo ngành kinh tế. Thành lập ở trung ương và tỉnh, thành phố. Chức năng: đai diện, bảo vệ quyền lợi của thành viên. Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về Hợp tác xã.Nhóm 5Tăng Thị Hạnh Phan Thị Lan (NT) Phan Thị Mỹ Ly Nguyễn Thị Nga Hoàng Thị Mỹ Phương Lê Thị Yến
Tài liệu liên quan