Hướng dẫn chi tiết cánh ghost win

Chắc ai cũng phải khổ sở mỗi khi win bi lỗi hoặc dính con virus rồi nhỉ. Ngoài cách quén lỗi hay cài lại win (mà cài lai win nhìu rất nhanh đi cái ổ cứng thân iu của mình đó vì nó phải format lai nhìu lần) thì vẫn cồn 1 cách rất nhanh chóng và tiên lợi. Bình thường ghost chỉ mất có 3-4 phút là song đấy là tính cả việc cài tất cả các ứng dung rồi đấy nhe' thôi ko nói nhìu nữa bắt tay vào làm luôn thui. do ko co' máy ảnh nên máy bước đầu ko co' hình thông cảm rùm nha: Chuẩn bị tất nhiên bản phải có đĩa ghost rui`. Nếu là đĩa ghost đích thực nó sẽ có 1 bản ghost sẵn trong đó còn nếu ko có bạn phải tạo riêng cho mình 1 bản (tốt nhất là tạo riêng cho mình 1 bản thì sẽ tốt hơn đấy).

pdf9 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2555 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn chi tiết cánh ghost win, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H ng d n chi ti t cánh ghost win nè co' c hình minh h a n a đóướ ẫ ế ả ọ ữ Ch c ai cũng ph i kh s m i khi win bi l i ho c dính con virus r i nh .ắ ả ổ ở ỗ ỗ ặ ồ ỉ Ngoài cách quén l i hay cài l i win (mà cài lai win nhìu r t nhanh đi cái c ng thân iuỗ ạ ấ ổ ứ c a mình đó vì nó ph i format lai nhìu l n) thì v n c n 1 cách r t nhanh chóng và tiênủ ả ầ ẫ ồ ấ l i.ợ Bình th ng ghost ch m t có 3->4 phút là song đ y là tính c vi c cài t t c các ngườ ỉ ấ ấ ả ệ ấ ả ứ dung r i đ y nhe' thôi ko nói nhìu n a b t tay vào làm luôn thui.ồ ấ ữ ắ do ko co' máy nhả nên máy b c đ u ko co' hình thông c m rùm nha:ướ ầ ả Chu n b t t nhiên b n ph i có đĩa ghost rui`. N u là đĩa ghost đích th c nó s có 1ẩ ị ấ ả ả ế ự ẽ b n ghost s n trong đó còn n u ko có b n ph i t o riêng cho mình 1 b n (t t nh t làả ẵ ế ạ ả ạ ả ố ấ t o riêng cho mình 1 b n thì s t t h n đ y). Đ u tiên tui s h ng d n ạ ả ẽ ố ơ ấ ầ ẽ ườ ẫ cách t oạ b n ghostả . B c 1:Kh i đ ng l i máy. Sau đó nó có 2 l a ch n.b n ch n start bootCD (Nh ngướ ở ộ ạ ự ọ ạ ọ ư b n ph i đ t máy ch đ boot đĩa đ y nhé)ạ ả ặ ở ế ộ ấ B c 2:Ch n Disk clone tools... -> Norton ghost +++ (+++ là s phiên b n c a Nortonướ ọ ố ả ủ ghost, đây c a tôi là 11.0)ở ủ B c 3:Ch n ch đ ghost (t t nh t là chon normal). Sau đó no' có yêu c u gi` thì làmướ ọ ế ộ ố ấ ầ theo.(cai này m i máy 1 khác )ỗ B c 5:Khi màn hình norton ghost su t hi n b n chon localướ ấ ệ ạ Đ u tiên b n c n có đĩa BOOT Hiren CD. B n cho đĩa này vào và boot b ng CDầ ạ ầ ạ ằ S hi n ra nh sau:ẽ ệ ư B n ch n dòng ạ ọ 2. Start Boot CD S hi n ra ti p. Sau đó ch n ẽ ệ ế ọ 2. Disk Clone Tools Và ch n ti pọ ế 2. Norton Ghost 8.3 Ch n ti p ọ ế 6. Ghost (Normal) Giao di n ch ng trình s hi n ra nh trong hình sau:ệ ươ ẽ ệ ư Sau đó chon partition ->To Imager nh n okấ Sau đó click vào mu n t o b n ghost th ng là cài win rùi .Ph i chú ý r ng tr cổ ố ạ ả ườ ổ ả ằ ướ khi t o b n ghost win b n đã cài các ng d ng và ch c ch n r ng win ko bi l i và koạ ả ạ ứ ụ ắ ắ ằ ỗ có con virus nào nha n u ko ghost làm gi` cho m t công ra (t t nh t là cài lai win m iế ấ ố ấ ớ r i t o b n ghost h i m t công nh ng t o 1 l n dùng c đ i ko s ng a`)ồ ạ ả ơ ấ ư ạ ầ ả ờ ướ ti p t c là ch n n i l u b n ghost (cái này thì tùy b n xem nào còn tr ng nhi u thìế ụ ọ ơ ư ả ạ ổ ố ề l u chú ý là n u cài win c 3G thì b n ghost cũng ph i c g n 1G đ y) đ t tên vàư ế ổ ỡ ả ả ỡ ầ ấ ặ nháy save, đ m c đ nh là *.GHO nhaể ặ ị M t b ng m i hi n lên b t b n ch n NO: ko t o/ộ ả ớ ệ ắ ạ ọ ạ Fast:t o nhanh/ạ Hight:t o b n nh ngạ ả ư nén xu ng dung l ng nh nh t. t t nh t là ch n ố ượ ỏ ấ ố ấ ọ Fast ok rùi đó ch vi c ch nó ch y thuiỉ ệ ờ ạ Còn bây gi là cách ghost này.ờ B c 1:Sau khi đã có b n ghost đ ghost win b n th c hiên các b c nh ph n trênướ ả ể ạ ự ướ ư ở ầ đ n đo n click vào local ch n ế ạ ọ partition ->From Imager B c 2:t i ch b n l u b n ghost hình d i là tôi có 2 b n ghost đó thích b n nàoướ ớ ỗ ạ ư ả ở ướ ả ả thì ch n giàu ko hehe cái co' đuôi .GHO y' nhaọ nháy open sau đó chon mu n ghost.Ph i th t chú ý b c này vì đây nó ko ghi ổ ố ả ậ ướ ở ổ C;D nh trên máy đâu nó c ghi A;B;C..., c n th n k o ghost nh m khác thì đ ngư ứ ẩ ậ ẻ ầ ổ ừ khóc Sau đó n ok ->yes vvv. Song rùi đó win c a b n l i nh úc t o b n ghost ngay chấ ủ ạ ạ ư ạ ả ỉ m t co' 3->4'ấ Hãy th c hi n đúng theo ch d n c a bác sĩ nha. ự ệ ỉ ẫ ủ
Tài liệu liên quan