Hướng dẫn làm bài tập về Trọng tâm vật rắn phức hợp (Không dùng tích phân)

Sử dụng tính đối xứng Nếu mặt cắt có 2 trục đối xứng thì trọng tâm C của mặt cắt ấy là giao điểm của 2 trục đối xứng trên. CSử dụng tính đối xứng Nếu với bất cứ 1 điểm A nào trên mặt cắt đều tồn tại 1 điểm A’ đối xứng với nó qua 1 điểm C duy nhất thì C chính là tâm đối xứng của mặt cắt ấy. Tâm đối xứng của 1 mặt cắt chính là trọng tâm của mặt cắt ấy.

pdf41 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn làm bài tập về Trọng tâm vật rắn phức hợp (Không dùng tích phân), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn làm bài tập về Trọng tâm vật rắn phức hợp (không dùng tích phân) 1 Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản 2 Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản 3 Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản 4 G 1 2 3 1 2 3 3 3 G G x x x x y y y y         1 11 1 2 22 2 3 33 3 1 1 11 1 1 12 2 2 13 1 x y x yx y A x yx y x yx y x y          1 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3 1 2 A x y x y x y x y x y x y       Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản G h b A h b  Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản 2sin 2 1 cos2 ; ; 3 3 ; R R x y A R            Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản 1 1 2 1 4 2 C C b h A n n x b n n y h n            Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản   1 1 2 2 1 2 1 C C n A bh n n x b n n y h n            Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản Cách xác định tọa độ của 1 điểm trên 1 đoạn thẳng với tỉ lệ Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản Trọng tâm của một số vật có hình dạng cơ bản Sử dụng tính đối xứng Nếu vật có trục (mặt) đối xứng thì trọng tâm C, G của vật ấy phải nằm trên trục (mặt) đối xứng này. Sử dụng tính đối xứng Nếu mặt cắt có 2 trục đối xứng thì trọng tâm C của mặt cắt ấy là giao điểm của 2 trục đối xứng trên. C Sử dụng tính đối xứng Nếu với bất cứ 1 điểm A nào trên mặt cắt đều tồn tại 1 điểm A’ đối xứng với nó qua 1 điểm C duy nhất thì C chính là tâm đối xứng của mặt cắt ấy. Tâm đối xứng của 1 mặt cắt chính là trọng tâm của mặt cắt ấy. ρthẳngđứng=25kg/m 2, ρđế=40kg/m 2, ρtrụcthép=7.88Mg/m 3. Các kích thước cho trong mm. Công thức đổi hệ trục tọa độ
Tài liệu liên quan