Hướng dẫn lập trình web với ASP

KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU Mở tập tin kết nối vào cơ sở dữ liệu ketnoicosodulieu.asp (sửa đoạn Code sau cho phù hợp với CSDL của bạn…) Trong bài mẫu: -Thư mục chứa CSDL được chỉ định là: database -Tên cơ sở dữ liệu là: cosodulieuquanlyhssv.mdb

doc8 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2690 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn lập trình web với ASP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP CHO CSDL MẪU COSODULIEUQUANLYHSSV.MDB  1.KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU Mở tập tin kết nối vào cơ sở dữ liệu ketnoicosodulieu.asp (sửa đoạn Code sau cho phù hợp với CSDL của bạn…) Trong bài mẫu: Thư mục chứa CSDL được chỉ định là: database Tên cơ sở dữ liệu là: cosodulieuquanlyhssv.mdb  2. TẠO MỘT TRANG WEB LẤY THÔNG TIN TRONG CSDL Ví dụ: Tạo trang web xuất thông tin trong bảng danh bạ lưu lại với tên xuat_ds_dienthoai.asp  3. TẠO MỘT TRANG WEB BẤT KỲ THÊM THÔNG TIN VÀO CSDL Ví dụ: Tạo trang web thêm thông tin vào danh bạ lưu lại với tên them_ds_dienthoai.asp  4.TẠO MỘT TRANG WEB BẤT KỲ XÓA THÔNG TIN TRONG CSDL Ví dụ: Tạo trang web xoá thông tin được chọn trên danh sách danh bạ lưu lại với tên xoa_ds_dienthoai.asp Lấy thông tin cần xóa từ trang xuat_ds_dienthoai.asp Xem lại trang xuất danh sách điện thoại ở trên CỘT CHỨC NĂNG response.Write" Xoá |"  5.TẠO MỘT TRANG WEB BẤT KỲ SỬA THÔNG TIN TRONG CSDL Ví dụ: Tạo trang web sửa thông tin được chọn trên danh sách danh bạ lưu lại với tên sua_ds_dienthoai.asp  6.THÊM BỘ CÔNG CỤ SOẠN THẢO FCKEDITOR VÀO TRANG NHẬP LIỆU Bộ công cụ gồm 2 phần Tập tin chucnangsoanthao.asp Thư mục FCKeditor Bạn có thể thay đổi lại cấu hình FCKEDITOR bằng cách theo đường dẫn vào thư mục sau FCKeditor\editor\filemanager\connectors\asp Chọn file config.asp  Ví dụ: Tạo trang web thêm thông tin vào danh bạ như ví dụ ở phần 3 lưu lại với tên them_ds_dienthoai.asp, Kết hợp bộ soạn thảo tại them_ghichu  7. CHẠY ỨNG DỤNG Chuyển thư mục web của bạn lên webserver Chú ý các tập tin web của anh chị phải được lưu vào 1 thư mục nhất định Bước 1: chuột phải vào thư mục chọn  Bước 2: Chọn Web Sharing … Share this folder…  Bước 3: sử dụng địa chỉ cục bộ chạy web site của bạn ư mục web bạn vừa share hoặc ư mục web bạn vừa share
Tài liệu liên quan