Hướng dẫn môn học Vật lý đại cương 1

1 – MỤC TIÊU MÔN HỌC Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải có được các kiến thức và kĩ năng sau đây: • Về kiến thức: phải trình bày được chính xác các khái niệm, định luật, nguyên lý và những thuyết vật lý quan trọng về các sự vật hiện tượng, các quá trình vật lý thuộc lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện thường gặp trong tự nhiên, trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. • Về kĩ năng: - Biết thu lượm, xử lí thông tin từ các quan sát, thí nghiệm, từ các tài liệu, giáo trình. - Biết vận dụng các định luật, nguyên lí, thuyết vật lí để giải thích các hiện tượng quan sát được, giải thích nguyên tắc họat động của một số thiết bị, máy móc và giải được các bài toán về Cơ, Nhiệt, Điện. - Có khả năng phán đoán qui luật của các hiện tượng quan sát được.

pdf106 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 1275 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn môn học Vật lý đại cương 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP HCM KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HƯỚNG DẪN MÔN HỌC VAÄT LYÙ ÑAÏI CÖÔNG 1 (CÔ – NHIEÄT – ÑIEÄN) TỔ VẬT LÝ BIÊN SỌAN THÁNG 3 NĂM 2006 LỜI NÓI ĐẦU Tài liệu này giúp sinh viên có những thông tin cần biết về môn học Vật Lý Đại Cương 1 (tên gọi cũ: Vật Lý A1,2) của trường ĐHCN TPHCM, để từ đó chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt, một phương pháp học tập hiệu quả. Trong tài liệu sẽ trình bày: 1. Mục tiêu môn học. Nêu rõ những kiến thức mà sinh viên phải đạt được sau khi học xong môn học này. Những kiến thức này sẽ được “đo” trong các bài thi và tiểu luận của sinh viên. 2. Hình thức thi, kiểm tra, đánh giá. Sinh viên cần nắm rõ cách thức thi, cấu trúc đề thi, thời gian thi, cách tính điểm, để chuẩn bị làm cho tốt. 3. Các tài liệu cần dùng cho môn học. Sinh viên phải tự mua hoặc mượn của thư viện để có nguồn tư liệu học tập, nghiên cứu. 4. Phương pháp dạy – học. Phần này sẽ nêu một số đặc điểm của môn học. Trên cơ sở đó đưa ra cách dạy – học của môn học, nhằm định hướng chủ động nghiên cứu cho sinh viên. 5. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. Là tập hợp các dạng câu hỏi thi trắc nghiệm, được biên soạn theo nội dung của từng chương. 6. Ngân hàng các đề tài tiểu luận. Là tập hợp các dạng đề tài tiểu luận môn học. Trong mỗi đề tài đều nói rõ mục đích, yêu cầu và bố cục của đề tài để sinh viên theo đó mà thực hiện. Mỗi nhóm sinh viên phải làm một đề tài tiểu luận môn học trong số các đề tài của ngân hàng này. Khi bắt đầu môn học, sinh viên cần đọc kĩ các thông tin trong tài này. Trong quá trình học tập, nghiên cứu, nếu có điều gì thắc mắc, hãy trao đổi trực tiếp với giáo viên trực tiếp đứng lớp hoặc gởi các yêu cầu về Bộ môn Vật Lý, khoa Khoa Học Cơ Bản, các em sẽ được giải đáp thỏa đáng. Chúc các em học tập, nghiên cứu đạt kết quả tốt! Tháng 3 năm 2006 Bộ môn Vật Lý Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 1 1 – MỤC TIÊU MÔN HỌC Sau khi học xong môn học này, sinh viên phải có được các kiến thức và kĩ năng sau đây: • Về kiến thức: phải trình bày được chính xác các khái niệm, định luật, nguyên lý và những thuyết vật lý quan trọng về các sự vật hiện tượng, các quá trình vật lý thuộc lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện thường gặp trong tự nhiên, trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. • Về kĩ năng: - Biết thu lượm, xử lí thông tin từ các quan sát, thí nghiệm, từ các tài liệu, giáo trình. - Biết vận dụng các định luật, nguyên lí, thuyết vật lí để giải thích các hiện tượng quan sát được, giải thích nguyên tắc họat động của một số thiết bị, máy móc và giải được các bài toán về Cơ, Nhiệt, Điện. - Có khả năng phán đoán qui luật của các hiện tượng quan sát được. 2 – HÌNH THỨC THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ Trong quá trình học, sinh viên phải làm tiểu luận môn học, thi giữa môn học và thi kết thúc môn học. a) Tiểu luận môn học: • Ngay khi bắt đầu môn học, mỗi lớp được chia thành nhiều nhóm , mỗi nhóm từ 5 đến 10 sinh viên và mỗi nhóm nhận một đề tài nghiên cứu. Nội dung các đề tài nằm trong khôn khổ nội dung môn học, các ứng dụng trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. Mục đích của phần này là rèn kĩ năng tự học, tự nghiên cứu và kĩ năng trình bày báo cáo khoa học. • Mỗi đề tài gồm 2 phần chính: phần tổng quan và phần thực hành. Phần tổng quan là phần hệ thống lí thuyết cần thiết phục vụ cho đề tài; phần thực hành là phần vận dụng lí thuyết đó để giải các bài tập hoặc giải thích qui luật của sự vật hiện tượng. Mỗi phần đều đã vạch rõ nhiệm vụ mà sinh viên phải làm và sẽ được cán bộ giảng dạy hướng dẫn chi tiết trong quá trình thực hiện. Mỗi nhóm sinh viên phải báo cáo kết quả nghiên cứu của minh trong các buổi seminar tại lớp. • Điểm của đề tài là x1 phải lớn hơn 5. Nếu không sẽ phải làm lại đề tài trước khi kết thúc môn học. Nếu làm lại vẫn không đạt, nhóm sinh viên đó buộc phải học lại môn học. Cách tính điểm đề tài như sau: Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 2 - Điểm hình thức trình bày tiểu luận trên giấy A4: 1 - Điểm cho phần tổng quan: 3 - Điểm cho phần thực hành: 3 - Điểm cho phần báo cáo seminar: 1 - Điểm trả lời các câu hỏi thảo luận: 2 • Hình thức trình bày tiểu luận môn học: TRANG BÌA: - Trường ĐHCN TPHCM - Tiểu luận môn học VLĐC1 - Tên đề tài:. - Giáo viên hướng dẫn: .. - Nhóm thực hiện: . Lớp: • A • B • C (danh sách sinh viên trong nhóm) • D • E TRANG 1: Nhận xét đánh giá của giáo viên hướng dẫn - Nhận xét chung - Điểm cho từng SV: Trưởng nhóm phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. Giáo viên sẽ căn cứ vào kết quả phần đóng góp đó và phần trả lời câu hỏi thảo luận để cho điểm từng cá nhân. SV Nhiệm vụ Điểm A B C D E TRANG 2: Lời mở đầu - Giới thiệu tên đề tài - Nêu mục đích đề tài TRANG 3: Tổng quan - Hệ thống lý thuyết cần thiết. Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 3 TRANG tiếp theo: Thực hành - SV vận dụng lý thuyết, giải quyết các vấn đề cụ thể. - Phần này thể hiện sự sáng tạo của SV và là thước đo sự lĩnh hội tri thức của SV. TRANG tiếp theo: Kết luận - Khẳng định những vấn đề đã làm. TRANG tiếp theo: Tài liệu tham khảo TRANG tiếp theo: Mục lục b) Thi giữa môn học: Sau khi học được 20 tiết, sinh viên phải thi giữa kì, lấy điểm x2. • Hình thức thi: trắc nghiệm 100%. • Nội dung thi: giới hạn trong chương 1, 2, 3. • Cấu trúc đề thi: 10 câu tương tự trong ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm. • Thời gian thi: 45’. Mỗi phòng thi có ít nhất 6 đề độc lập. • Nếu x2 < 5 thì phải thi lại. Và nếu thi lại vẫn không đạt thì giáo viên đứng lớp căn cứ vào thái độ học tập trong lớp để xét vớt. Nếu không vớt được thì cấm thi kết thúc môn và sinh viên đó phải học lại môn học từ đầu (cho dù điểm tiểu luận môn học là 10 cũng bỏ luôn!). c) Thi kết thúc môn học: Sau khi đạt tiểu luận môn học và thi giữa môn, sinh viên được thi kết thúc môn, lấy điểm x3. • Hình thức thi: trắc nghiệm 100%. • Nội dung thi: giới hạn từ chương 4 trở về sau. Những chương nào đọc thêm thì không thi; những chương nào sinh viên phải tự đọc thì vẫn thi. • Cấu trúc đề thi: 15 câu tương tự trong ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và các ví dụ, bài tập trong giáo trình. • Thời gian thi: 60’. Mỗi phòng thi có ít nhất 6 đề độc lập. • Nếu x3 < 5 thì phải thi lại. Và nếu thi lại vẫn không đạt thì sinh viên đó phải học lại môn học từ đầu (cho dù x1 = 10 = x2 cũng bỏ luôn!). Như vậy, để đạt môn học này, điểm x1, x2 và x3 không thể nhỏ hơn 5. Điểm trung bình môn học (ĐTBMH) của sinh viên được tính như sau: Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 4 ĐTBMH = 40x1 + 20x2 + 40x3 3 - CÁC TÀI LIỆU CẦN DÙNG CHO MÔN HỌC a) Các tài liệu buộc phải có: - Giáo trình vật lý đại cương tập 1 của trường ĐHCN TPHCM – tác giả (chủ biên): Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Hữu Thọ. - Hướng dẫn môn học vật lý đại cương 1 – Bộ môn Vật lý biên soạn. b) Các tài liệu tham khảo: - Bài tập vật lý đại cương – tác giả Nguyễn Hữu Thọ. - Giáo trình vật lý đại cương tập 1, 2 – tác giả Lương Duyên Bình. - Bài tập vật lý đại cương – tác giả Lương Duyên Bình. - Cơ sở vật lý tập 1, 2, 4, 5 – David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (bản dịch). - Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương – Irôđôp (bản dịch) - Và các tài liệu khác về Vật Lý Đại Cương. 4 – PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC a) Đặc điểm của môn học: • Vật Lý Đại Cương là bộ môn khoa học cơ bản, nó hệ thống chính xác, chặt chẽ, logic những khái niệm, định luật, nguyên lý và những thuyết cơ bản của Khoa Học Vật Lý. Những tri thức mà vật lý đại cương trình bày là rất phổ biến trong tự nhiên, trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. Vì vậy, những tri thức đó mang dáng dấp của vật lý phổ thông mà chung ta đã được học qua. • Những tri thức của vật lí đại cương được trình bày thông qua ngôn ngữ toán học, nên rất chặt chẽ, chính xác (so với vật lý phổ thông). • Khối lượng kiến thức của môn học thì rất lớn, trong khi thời gian học do nhà trường qui định lại rất nhỏ (45 tiết). • Vật lý nói chung và vật lý đại cương nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong khoa học, kĩ thuật và đời sống. Nguyên tắc họat động và cấu tạo của tất các các thiết bị, dụng cụ, máy móc dùng trong khoa học, kĩ thuật và đời sống đều ứng dụng từ các nguyên lí, định luật của Vật Lí Học. Kiến Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 5 thức vật lý đại cương là nền tảng của các môn khoa học về tự nhiên và kĩ thuật khác. b) Phân bố nội dung môn học: STT Teân chöông Soá tieát (LT,BT) Ghi chuù 0 Môû ñaàu 1(1,0) Töï ñoïc 1 Ñoäng hoïc chaát ñieåm 5(3,2) 2 Ñoäng löïc hoïc 6(4,2) 3 Ñoäng löïc hoïc vaät raén 3(2,1) 4 Coâng vaø naêng löôïng 6(3,3) 5 Thuyeát töông ñoái Ñoïc theâm 6 Chaát löu Ñoïc theâm 7 Thuyeát ñoäng hoïc phaân töû vaø chaát khí lí töôûng Ñoïc theâm 8 Caùc nguyeân lí nhieät ñoäng hoïc Ñoïc theâm Seminar laàn 1 (3 tieát) 9 Điện trường tĩnh 6(4,2) 10 Vaät daãn trong ñieän tröôøng tónh Tự đọc 11 Chaát ñieän moâi Ñoïc theâm 12 Caùc ñònh luaät cô baûn veà doøng ñieän khoâng ñoåi Töï ñoïc 13 Từ trường tĩnh 6(4,2) Caûm öùng ñieän töø 3(2,1) Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 6 14 Vaät lieäu töø Ñoïc theâm 15 Điện từ trường biến thiên 3(3,0) Seminar laàn 2 (3 tieát) Coäng: 26 tieát LT + 13 tieát BT + 6 tieát seminar = 45 tieát c) Phương pháp dạy – học Vật lý đại cương: Quan điểm xuyên suốt quá trình dạy – học: Lấy người học làm trung tâm; phát huy tính tự học, tự nghiên cứu, tự sáng tạo của người học. Do đó để quá trình dạy – học đạt hiệu quả cao, sinh viên phải: • Tự nghiên cứu giáo trình trước khi lên lớp nghe giảng. Như đã nói ở trên, vật lý đại cương rất gần với vật lý phổ thông, nên việc tự nghiên cứu giáo trình cũng thuận lợi. Các bạn sinh viên có thể hiểu 50% kiến thức, phần nào chưa hiểu rõ, hãy đánh dấu để hỏi giáo viên đứng lớp. Để việc tự nghiên cứu đạt hiệu quả cao, các bạn cần có kiến thức toán vững vàng, cần đọc đi đọc lại nhiều lần các khái niệm, định luật vật lý và các ví dụ mẫu để hiểu nội dung của nó. • Hệ thống lại các công thức, các khái niệm, định luật và các đặc điểm của chúng khi lên lớp. Khai thác thêm các ví dụ minh họa, các câu hỏi trắc nghiệm. • Tổ chức tự thảo luận, trao đổi lẫn nhau theo hình thức nhóm học tập. Các ý kiến nào chưa rõ, chưa thống nhất, hãy hỏi giáo viên đứng lớp. • Nên lập ra các bảng, biểu và những ghi chú để hệ thống hóa những kiến thức. Việc làm này rất cần thiết, giúp các bạn có bức tranh toàn cục về kiến thức. Nó giúp ích rất nhiều trong việc chọn nhanh đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm. 5 – NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM §1 – ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 1.1 Chuyển động naøo sau ñaây ñöôïc coi laø chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm? a) OÂ toâ ñi vaøo garage. b) Xe löûa töø Saøi Goøn ñeán Nha Trang. c) Con saâu boø treân laù khoai lang. Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 d) Traùi Đaát quay quanh truïc cuûa noù. 1.2 Muoán bieát vò trí cuûa vaät ôû thôøi ñieåm naøo ñoù ta döïa vaøo: a) Phöông trình chuyeån ñoäng; b) Phöông trình quõi ñaïo; c) Ñoàng thôøi caû a vaø b d) Hoaëc a, hoaëc b. 1.3 Chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy với phöông trình: . Qũi đạo của chất điểm là: )SI( e5y e4x t2 t2 ⎪⎩ ⎪⎨⎧ = = − a) Đöôøng sin b) Hyberbol c) Elíp d) Đöôøng troøn 1.4 Chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy với phöông trình: . Qũi đạo của chất điểm là: )SI( t2cos5y tcos105x ⎩⎨ ⎧ ω= ω−= a) Đöôøng sin b) Hyberbol c) đParabol d) Đöôøng troøn 1.5 Vò trí cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng trong maët phaúng Oxy ñöôïc xaùc ñònh bôûi vectô baùn kính: (SI). Quõi ñaïo cuûa noù laø: →→→ += j.tsin4i.tsin4r a) Ñöôøng thaúng b) Elíp c) Ñöôøng troøn d) Ñöôøng sin 1.6 Vò trí cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng trong maët phaúng Oxy ñöôïc xaùc ñònh bôûi vectô baùn kính: . Quõi ñaïo cuûa noù laø: →→→ ϕ+ω+ϕ+ω= j).tsin(3i).tsin(4r 21 a) Ñöôøng troøn, neáu ϕ1 = ϕ2 + k2π b) Parabol, neáu ϕ1 = ϕ2 + kπ/2 c) Ñöôøng thaúng, neáu ϕ1 = ϕ2 + kπ d) Hyperbol, neáu ϕ1 = ϕ2 1.7 Vò trí cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng trong maët phaúng Oxy ñöôïc xaùc ñònh bôûi vectô baùn kính: (SI). Quõi ñaïo cuûa noù laø: →→→ ϕ+ω+ϕ+ω= j).tcos(5i).tsin(4r b) Ñöôøng thaúng b) Elíp c) Ñöôøng troøn d) Parabol 1.8 Chaát ñieåm chuyeån ñoäng dọc theo trục Ox vôùi phöông trình: x = –12t + 3t2 + 2t3 , với t 0 và các đơn vị đo trong heä SI. Xaùc ñònh vò trí maø chaát ñieåm döøng. ≥ a) x = 1m b) x = – 2m c) x = – 7m d) x = 0m 1.9 Chaát ñieåm chuyeån ñoäng dọc theo trục Ox vôùi phöông trình: x = 6t – 4,5t2 + t3 với t ≥ 0 và các đơn vị đo trong heä SI. Xaùc ñònh thời điểm maø chaát ñieåm döøng. a) t = 0s b) t = 2,25s c) t = 0s và t = 2,25s d) t =1s và t = 2s 1.10 Chaát ñieåm chuyeån ñoäng dọc theo trục Ox vôùi phöông trình: x = 10 + 6t2 – 4t3 (heä SI); t 0. Giai ñoạn ñaàu, vaät chuyeån ñoäng nhanh daàn theo chieàu döông vaø ñaït vaän toác cöïc ñaïi laø: ≥ 7 Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 a) 0,5m/s b) 3m/s2 c) 2m/s d) 3m/s 1.11 Moät oâtoâ döï ñònh chuyeån ñoäng töø A ñeán B vôùi vaän toác 30km/h. Nhöng sau khi ñi ñöôïc 1/3 ñoaïn ñöôøng, xe bò cheát maùy. Taøi xeá phaûi döøng 30 phuùt ñeå söûa xe, sau ñoù ñi tieáp vôùi vaän toác 40km/h vaø ñeán B ñuùng giôø qui ñònh. Tính vaän toác trung bình treân quaõng ñöôøng AB. a) 35km/h b) 36km/h c) 38km/h d) 30 km/h 1.12 Moät canoâ xuoâi doøng töø beán A ñeán beán B vôùi vaän toác v1 = 30km/h; roài ngöôïc doøng töø B veà A vôùi vaän toác v2 = 20km/h. Tính vaän toác trung bình treân loä trình ñi – veà cuûa canoâ. a) 25 km/h b) 26km/h c) 24km/h d) 0 km/h 1.13 Hai oâ toâ cuøng khôûi haønh töø A ñeán B. Xe I ñi nöûa ñöôøng ñaàu vôùi vaän toác khoâng ñoåi laø v1, nöûa ñöôøng sau vôùi vaän toác v2. Xe II ñi nöûa thôøi gian ñaàu vôùi vaän toác v1, nöûa thôøi gian sau vôùi vaän toác v2. Hoûi xe naøo tôùi B tröôùc? a) Xe I b) Xe II c) Xe I, neáu v1 > v2 d) Xe I, neáu v1 < v2 1.14 Moät oâtoâ chuyeån ñoäng töø A, qua caùc ñieåm B, C roài ñeán D. Ñoaïn AB daøi 50km, ñöôøng khoù ñi neân xe chaïy vôùi toác ñoä 20km/h. Ñoaïn BC xe chaïy vôùi toác ñoä 80 km/h, sau 3h30’ thì tôùi C. Taïi C xe nghæ 50 phút roài ñi tieáp ñeán D vôùi vaän toác 30km/h. Tính vaän toác trung bình treân toaøn boä quaõng ñöôøng töø A ñeán D, bieát CD = 3AB. a) 33,3km/h b) 41,7km/h c) 31,1km/h d) 43,6km/h 1.15 Caùc phaùt bieåu sau ñaây, phaùt bieåu naøo chæ vaän toác töùc thôøi: a) OÂtoâ chuyeån ñoäng töø A ñeán B vôùi vaän toác 40km/h. b) Vaän ñoäng vieân chaïm ñích vôùi vaän toác 10m/s. c) Xe maùy đi vôùi vaän toác 30km/h trong thôøi gian 2 giôø thì ñeán TPHCM. d) Vaän toác ngöôøi ñi boä laø 5 km/h. 1.16 Choïn phaùt bieåu ñuùng: a) Vaän toác cuûa chaát ñieåm coù giaù trò baèng quaõng ñöôøng noù ñi ñöôïc trong moät ñôn vò thôøi gian. b) Ñaïi löôïng ñaëc tröng cho söï nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng taïi töøng ñieåm treân quõi ñaïo laø vaän toác töùc thôøi. c) Vectô vaän toác laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho phöông, chieàu vaø söï nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng. d) Caû a, b, c ñeàu ñuùng. 1.17 Vectô gia toác cuûa chaát ñieåm chuyeån ñoäng treân quõi ñaïo cong baát kyø naøo cuõng coù ñaëc ñieåm: → a a) Vuoâng goùc vôùi vectô vaän toác . → v 8 Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 b) Cuøng phöông vôùi vectô vaän toác . → v c) Naèm treân tieáp tuyeán cuûa quó ñaïo. d) a, b, c ñeàu sai. 1.18 Trong chuyeån ñoäng thaúng, ta coù: a) Vectô gia toác luoân khoâng ñoåi. → a b) Vectô vaän toác luoân khoâng ñoåi. → v c) Vectô gia toác luoân cuøng phương vôùi vectô vaän toác → a → v d) a, b, c ñeàu sai. 1.19 Vectô vaän toác laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho: a) Söï nhanh chaäm cuûa chuyeån ñoäng. b) Söï bieán ñoåi toïa ñoä cuûa chaát ñieåm. c) Söï bieán ñoåi ñoä daøi cuûa quaõng ñöôøng theo thôøi gian. d) Phöông, chieàu vaø ñoä nhanh, chaäm cuûa chuyeån ñoäng. 1.20 Vectô gia toác cuûa chaát ñieåm coù ñaëc ñieåm: a) Cuøng phöông, chieàu vôùi vectô vaän toác. b) Cuøng phöông, chieàu vôùi hôïp löïc taùc duïng leân chaát ñieåm. c) Cuøng chieàu vôùi chieàu chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm. d) a, b, c ñeàu sai. 1.21 Trong chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu, vectô gia toác coù ñaëc ñieåm: a) Khoâng ñoåi caû veà phöông , chieàu và ñoä lôùn. b) Khoâng ñoåi veà ñoä lôùn. c) Luoân cuøng phöông, chieàu vôùi vectô vaän toác. d) a, b, c ñeàu đúng. 1.22 Một chất điểm chuyển động với độ lớn của vectơ vận tốc không đổi và gia tốc pháp tuyến không đổi thì đó là chuyển động: a) Tròn đều b) Tròn biến đổi đều c) Tròn d) Caû a,b,c ñeàu sai. 1.23 Chaát ñieåm M chuyeån ñoäng treân ñöôøng troøn baùn kính R = 2m vôùi phöông trình: s = 3t2 + t (heä SI). Trong ñoù s laø ñoä daøi cung OM, O laø ñieåm goác treân ñöôøng troøn. Tính vaän toác goùc vaø gia toác goùc cuûa chaát ñieåm luùc t = 0,5s. a) 4 rad/s ; 6 rad/s2 b) 2 rad/s ; 2 rad/s2 c) 2 rad/s ; 3 rad/s2 d) 3 rad/s; 2 rad/s2 1.24 Chaát ñieåm M chuyeån ñoäng treân ñöôøng troøn baùn kính R = 0,5m vôùi phöông trình: s = 3t3 + t (heä SI). Trong ñoù s laø ñoä daøi cung OM, O laø ñieåm goác treân ñöôøng troøn. Tính gia toác tieáp tuyeán, gia toác phaùp tuyeán cuûa chaát ñieåm luùc t = 2s. a) 26 m/s2 ; 18 m/s2 b) 36 m/s2 ; 74 m/s2 9 Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 c) 74 m/s2 ; 36 m/s2 d) Moät ñaùp soá khaùc 1.25 Chaát ñieåm M chuyeån ñoäng treân ñöôøng troøn baùn kính R = 2m vôùi phöông trình: s = 3t2 + t (heä SI). Trong ñoù s laø ñoä daøi cung OM, O laø ñieåm goác treân ñöôøng troøn. Tính vaän toác trung bình cuûa chaát ñieåm vaø goùc maø noù ñaõ quay ñöôïc sau thôøi gian t = 1s (keå töø luùc t = 0). a) 4 m/s ; 2 rad b) 5 m/s ; 2 rad c) 4 m/s ; 4 rad d) Moät ñaùp soá khaùc 1.26 Chaát ñieåm M chuyeån ñoäng treân ñöôøng troøn baùn kính R = 2m vôùi phöông trình: s = 3t2 + t (heä SI).Trong ñoù s laø ñoä daøi cung OM, O laø ñieåm goác treân ñöôøng troøn. Tính ñoä lôùn cuûa vectô gia toác taïi thôøi ñieån t = 1s. a) 5 m/s2 b) 10 m/s2 c) 15 m/s2 d) 25,2 m/s2 1.27 Chaát ñieåm M chuyeån ñoäng treân ñöôøng troøn baùn kính R = 2m vôùi phöông trình: s = 3t2 + t (heä SI). Trong ñoù s laø ñoä daøi cung OM, O laø ñieåm goác treân ñöôøng troøn. Tính thôøi gian ñeå chaát ñieåm quay heát moät voøng (laáy π = 3,14) a) 1,2 s b) 2,2 s c) 3,2 s d) 1,9 s 1.28 Trong chuyeån ñoäng troøn, ta coù moái lieân heä giöõa caùc vectô vaän toác daøi , vaän toác goùc vaø baùn kính → v →ω →R nhö sau: a) = →ω →R x b) = x →v →v →ω →R c) → R = x d) a, b, c ñeàu ñuùng → v →ω 1.29 Trong chuyeån ñoäng troøn, ta coù moái lieân heä giöõa caùc vectô baùn kính → R , gia toác goùc vaø gia toác tieáp tuyeán nhö sau: →β ta→ a) = x ta → →β →R b) →R = x ta→ →β c) = →β →R x d) a, b, c ñeàu ñuùng ta→ 1.30 Moïât moâ-tô baét ñaàu khôûi ñoäng nhanh daàn ñeàu, sau 2 giaây ñaït toác ñoä oån ñònh laø 300 voøng/phuùt. Tính gia toác goùc vaø goùc quay cuûa moâ-tô trong thôøi gian ñoù. a) 10π rad/s2 ; 10π rad b) 5π rad/s2 ; 10π rad c) 10π rad/s2 ; 150 voøng d) moät ñaùp soá khaùc 1.31 Moïât chaát ñieåm chuyeån ñoäng troøn ñeàu treân ñöôøng troøn baùn kính R = 20 cm. Sau 5 giaây noù quay ñöôïc 20 voøng. Tính chu kyø quay, vaän toác goùc vaø vaän toác daøi cuûa noù. a) 0,25s ;8π rad/s ; 160π m/s b) 0,25s ; 8π s- 1 ; 160π cm/s c) 4s ; 8π s- 1 ; 160 cm/s d) moät ñaùp soá khaùc 10 Hướng dẫn môn học Vật Lý Đại Cương 1 1.32 OÂ toâ chuyeån ñoäng thaúng, nhanh daàn ñeàu, laàn löôït ñi qua A, B vôùi vaän toác vA = 1m/s ; vB = 9 m/s. Vaäy vaän toác trung bình treân quaõng ñöôøng AB laø: a) 5m/s b) 4 m/s c) 6m/s d) moät ñaùp soá khaùc 1.33 OÂ toâ baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. Neáu trong giaây ñaàu noù ñi ñöôïc 3m thì giaây tieáp theo noù seõ ñi ñöôïc: a) 6 m b) 9 m c) 10 m d) moät ñaùp soá khaùc 1.34 Töø ñoä cao 20m so vôùi maët ñaát, ngöôøi ta neùm ñöùng moät vaät A vôùi vaän toác vo, ñoàng thôùi thaû rôi töï do vaät B. Boû qua söùc caûn khoâng khí. Tính vo ñeå vaät A rôi xuoáng ñaát chaäm
Tài liệu liên quan