Hướng dẫn sử dụng CCS

Tài liệu hướng dẫn lập trình C cho PIC sử dụng phần mềm CCS các phiên bản . Tài liệu cũng giải thích cách thức hoạt động của 1 số module của VĐK để các bạn nắm rõ hơn hoạt động VĐK nhằm sử dụng hàm và viết chương trình 1 cách chính xác . _Tài liệu này không chủ ý thay thế hoàn toàn HELP của CCS , nó chỉ là phần cô đọng , là hướng dẫn và giải thích cơ bản viết 1 chương trình bắt đầu từ đâu , giới thiệu 1 số hàm và cách hoạt động , 1 số vấn đề khi lập trình , . . . do đó nó không đầy đủ , bạn nên đối chiếu tài liệu này với HELP tiếng Anh để nắm rõ vấn đề , đồng thời học cả tiếng Anh dễ dàng . _CCS có phần “ common questions “ – những câu hỏi thường gặp và trả lời , chưa được dịch ở đây dù nó rất quan trọng , nhiều bạn hay bỏ qua , không để ý . Bạn nên xem nó . _Trang web đi kèm là những cập nhật sửa lỗi và nâng cấp qua các phiên bản .

pdf40 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 3027 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn sử dụng CCS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan