Hướng dẫn sử dụng Codevision AVR

Codevision AVR là môi trường phát triển tích hợp và biên dịch ngôn ngữ C cho họ AVR. Đây không phải là phần hướng dẫn ngôn ngữ mà chỉ đi vào phần hướng dẫn sử dụng những công cụ của hỗ trợ của Codevision cho lập trình vi điều khiển họ AVR. Trong phần hướng dẫn này chỉ ra một số ví dụ lập bằng ngôn ngữ C trên môi trường Codevision.

pdf16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 8755 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng Codevision AVR, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CODEVISION AVR --YY’ZZ-- I.GIỚI THIỆU Codevision AVR là môi trường phát triển tích hợp và biên dịch ngôn ngữ C cho họ AVR. Đây không phải là phần hướng dẫn ngôn ngữ mà chỉ đi vào phần hướng dẫn sử dụng những công cụ của hỗ trợ của Codevision cho lập trình vi điều khiển họ AVR. Trong phần hướng dẫn này chỉ ra một số ví dụ lập bằng ngôn ngữ C trên môi trường Codevision. Một cách tốt nhất cho người lập trình vi xử lý là làm một chương cụ thể thể hiện chức năng nào đó. Nhóm chúng tôi đã thiết kế một số board phát triển sẳng, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên điện tử yêu thích lập trình vi điều khiển AVR cần phải có. Codevision ngoài thư viện chuẩn của C, nó còn hỗ trợ thư viện như: • Giao tiếp với LCD, LM75, PCF8563, PCF8583, DS1302, DS1207… • I2C bus • 1 wire, 2 wire protocol • SPI • Delay H1: Màn hình mở đầu cuộc giao dịch với CodeVision AVR II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG II.1.Tạo một file mới File/New chọn Source sau đó click chọn Ok Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 2 II.2.Mở một file đã tạo sẵng File/Open ta chọn file cần mở và click chọn Open II.3. Lưu file File/Save (Ctrl + S) Đặt tên cho file và chọn save II.4. Đóng một file Hộp thoại tùy chọn sau sẽ xuất hiện câu thông bao yêu cầu ta chọn hướng giải quyết Chọn file Tên file cần lưu Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 3 Yes: lưu thay đổi và đóng một file hiện hành. No: không lưu thay đổi và đóng một file hiện hành. Cancel: huỷ bỏ việc đóng một file. II.5. Tạo một project mới File/New chọn project sau đó click Ok Một hộp thoại bên dưới sẽ xuất hiện yêu cầu ta chọn hình thức tạo project mới No: thì một project rổng mới được tạo. Yes: thì một project có mẫu sẳng . Thông thường người ta chọn yes. II.6 . Lập trình và nạp chip Trước khi lập trình ta tiến hành khai báo các đặt tính cần thiết của một chip. II. 6.1. khai báo Ta click chọn biểu tượng trên thanh công cụ hay trên thanh menu ta chọn Tools/codeWizardAVR Sau khi chọn thì hộp thoại bên trái sẽ xuất hiện cho ta khai báo thông qua các tab tuỳ chọn. Tại đây bạn có thể khai bao chip(ví dụ AT mega8535),tần số ,ngoài ra bạn có thể khai báo thêm một số chức năng như LCD,I2C,ADC,Port… Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 4 II.6.2. Lưu các gía trị đã khai báo Trên thanh menu của hộp thoại ở trên chọn File/Generate,save and Exit. Một hộp thoại bên dưới sẽ xuất hiện cho phép ta đặt tên cho một file mới sau đó chọn save . ] ` II. 6.3. Lập trình Giả sử chúng tôi save files với tên là kiếm tra led sau đó sẽ xuất hiện cho chúng ta lập trình bằng ngôn ngữ C, trong giao diện lập trình đã có những khai báo đã xác lập sẵng do ta đã định dạng thông qua hộp thoại Tools/codeWizardAVR ở phần trên. Dưới đây là giao diện chính của phần lập trình và ta thao tác hầu hết trên giao diện này. Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 5 Phần đầu chú thích Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 6 II. 6.4. Kiểm tra lỗi Sau khi đã lập trình xong, ta tiến hành kiểm tra lỗi của chương trình vừa tạo. Trên thanh công cụ ta click chọn biểu tương để bắt đầu kiểm tra lỗi. Một chương trình có thể nạp vào chip được khi chương trình đó không có lỗi (hiển thị giống như hộp thoại bên phải) . Nếu có lỗi (hiển thị giống như hộp thoại bên trái) thì ta bắt đầu kiểm tra và sữa lỗi ở phần lập trình và tiến hành kiểm tra lại. Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 7 II. 6.5. Nạp chương trình vào chip Khi một chương trình không còn lỗi thì ta tiến hành nạp chip.Trên hộp thoại ở trên ta click chọn thẻ để tiến hành nạp chíp. II.7.Tạo ghi chú cho project Project/Notes xuất hiện cửa sổ soạn thảo giống bên dưới, ta vào phần giao diện để soạn thảo chú thích. II.8.Thêm hoặc xoá file từ project Trên thanh menu ta chọn Project/configure/files, Chọn files cần thêm vào hay xoá đi sau đó chọn Add hay Remove sau đó chọn Ok để kết thúc. Cửa sổ soạn thảo Chú thích Chọn files Thêm files vào Project Xoá files khỏi Project Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 8 II.9.Cách Setting C Compiler Trên thanh menu Project/configure/chọn C compiler. Sau đó nó sẽ xuất hiện một hộp thoại như sau cho ta tuỳ chọn các đặt tính cần thiết của trình biên dịch và click chọn Ok để xác lập các thuộc tinh cần thiết Trên hộp thoại trên bạn có thể chọn chip, tần số và một số tiện ích của trình biên dịch… II.10. After Make Project/configure/chọn After Make sau khi tuỳ chọn, click Ok Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 9 Nếu ta chọn Program the chip sau khi biên dịch thành công chương trình của bạn tự động truyền xuống chip theo trình tự các bước sau: + Xoá chip. + Kiểm tra FLASH và EEPROM. + Nạp FLASH và EEPROM + Fuse và lock bit. III. CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ III.1. AVR studio Debugger CodevisionAVR có thể liên kết với AVR studio Debugger để chạy mô phổng. Để tạo liên kết ta chọn setting/Debugger một hộp thoại liện kết sau đây sẽ xuất hiện , ta click chọn Ok Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 10 Để mở AVR studio Debugger, trên thanh công cụ chọn biểu tượng (Tool/Debugger). Click Open chọn file cần mô phổng. III.2. The AVR Chip Programe Codevision hỗ trợ The AVR Chip Programer để chuyển chương trình biên dịch vào vi điều khiển AVR, đọc FLASH ROM, EEPROM, xoá chip… . Để sử dụng ta chọn Tools/Chip programer một hộp thoại sau đây sẽ xuất hiện, sau khi tuỳ chọn ta click chọn Program All để bắt đầu nạp chip. Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 11 Trong hộp thoại trên bạn có thể chọn chip phù hợp, biết dung lượng của FLASH và EEPOM. Ngoài ra Ta hoàn toàn có khả năng xem và thay đổi nội dung của nó. Muốn vậy trên thanh menu trong hộp thoại trên chọn Edit/Flash hoặc Edit/Eeprom . Cẩn thận khi set Fuse Bits Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 12 Tại đây bạn muốn thay đổi nội dung ta rigth click trên cửa sổ, sau đó hiện thị hộp thoại sau , chọn Fill memory Block. Sau khi click chọn thì hộp thoại sau xuất hiện cho ta điều chỉnh dữ liệu trong FLASH/ EEPROM, tại đây ta chọn địa chỉ bắt đầu và địa chỉ kết thúc và gán giá trị thay đổi cho các địa chỉ đã chọn, kết thúc bằng cách click chọn Ok III.3.Giao tiếp Serial Terminal Codevision hỗ trợ Terminal để giao tiếp AVR theo chuẩn RS232, RS422, RS485.. Ta click chọn biểu tượng trên thanh công cụ hoặc trên thanh menu chọn tools/terminal Dử liệu thay đổi Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 13 sau khi click chọn thì hộp thoại sau sẽ xuất hiện , tại đây bạn có thể kiểm tra được việc giao tiếp giữa chip và các thiết bị truyền nhận thông qua terminal… Terminal này có thể hiển thị má ASCII hoặc HEX, truyền và nhận file, Reset Chip. Để set terminal ta chọn Setting/Terminal, sau đó ta định dạng các thuộc tính của terminal thông qua các hộp tuỳ chọn như Port, Baud rate, Data bit… rồi chọn Ok IV.MỘT VÍ DỤ ĐƠN GIẢN IV.1. Mở CodeVision Nhấp đúp vào biểu tương CodeVision IV.2. Chọn New/ Project/Ok Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 14 IV.3. Setting chip Trên thanh menu ta chọn Tools/CodeWizardAVR Tại đây ta tường tự dịnh dạng chip, Ports, usart…. Sau khi định dạng xong bạn chọn file/Generate,Save and Exit tiến hành lưu file Sau khi chọn Generate,save and Exit thi hôp thoại sau xuất hiện để lưu bài…ta tiến hành đặt tên và Save Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 15 IV.4. Lập trình Sau khi lưu file thì hộp thoại bên dưới được tạo ra cho phép ta lập trình. IV.5. kiểm tra lỗi Ở đây, chương trình dich led không có lỗi, ta có thể tiến hành nạp chường trình vừa viết vào AVR bằng cách trên hộp thoại ta click chọn buttom Program the chip. Đây là hộp thoại hiển thị quá trình đang nạp vào vi điều khiển AVR. Chương trình thường trực Hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR avrfans.cict@gmail.com 16 Sau khi chương trình dich led nạp vào AVR ngay lập tức nó được thực thi và hiển thị qua các led sáng V. KẾT LUẬN Thông qua phần hướng dẫn sử dụng CodeVision AVR cho thấy đây là phần mềm rất bỗ ích, tiện lợi hổ trợ mạnh mẽ cho viêc lập trình và tiếp cận với AVR một cách dễ dàng hơn bằng ngôn ngữ C, qua đó AVR không còn là một con vi điều khiển xa lạ và khó sử dụng như ta đã từng nghĩ./.
Tài liệu liên quan