Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver (Tiếng việt)_P10: Hiệu Chỉnh Site

I.PIXEL SITES : Hiển thị các Files trên Desktop . 1. Menu Site > Manage Sites > Ra bảng Manage Sites > Nhấp New > Site > Chọn Tab Advanced > Cột Trái chọn Local Info ( Site Cục Bộ trong Ổ Cứng ) > Bên Phải Site Name nhập : Pixel Sites. 2. Nhấp Nút Browse của Local Root Folder để tạo đường dẫn đến Desktop nơi chứa các Pixel Sites > Chọn Desktop > Nhấp Thẻ Select > Ok. 3. Bảng Updating The Site Cache chạy tải về > Done . 4. Bên Phải : Cột Panel Files đẽ hiện đủ các Files trên desktop. (H1).

doc3 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2742 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver (Tiếng việt)_P10: Hiệu Chỉnh Site, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan