Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver(Tiếng việt)_P4: STATUS BAR PROPERTY INSPECTOR PANEL

I.STATUS BAR ( Thanh Trạng Thái ): Undo : Ctrl+Z – REDO : CTRL+Y. 1. Nhập Text vào . 2. Góc đáy bên Trái là Bộ Chọn Thẻ ( Tag Selector ): • Nhấp < body > là chọn toạn bộ nội dung trang . • Nhấp bất cứ nơi nào trong một tài liệu > Sẽ hiện ra Thẻ hiện hành của vị trí mà bạn đang nhấp > Nhấp lên Thẻ nầy > Bạn sẽ có các dữ liệu của Thẻ đó trong Properties. ( H1).

doc8 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2249 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn thiết kế web động bằng Dreamweaver(Tiếng việt)_P4: STATUS BAR PROPERTY INSPECTOR PANEL, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan