Hướng dẫn viết Báo cáo sơ bộ

MỘT SỐ CÂU HỎI ĐẶT RA KHI VIẾT BÁO CÁO SƠ BỘ 1. Aiviết? Làsảnphẩmcánhân(thànhviênđoànĐGN). 2.Viếtlúcnào? Viếttrong thời gian5ngàyđốivớiĐGNtrường mầmnonvà10ngàyđốivớiĐGNCSGDPT– GDTX,saukhinhậnđủhồsơđánhgiá. 3.Viếtđểlàmgì? ĐểđoànĐGNthảoluậntạiđợtlàmviệctậptrung 4.Viếtnhưthếnào?

pdf16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1376 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn viết Báo cáo sơ bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO SƠ BỘ Cục Khảo thí và KĐCLGD BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỘT SỐ CÂU HỎI ĐẶT RA KHI VIẾT BÁO CÁO SƠ BỘ 1. Ai viết? Là sản phẩm cá nhân (thành viên đoàn ĐGN). 2. Viết lúc nào? Viết trong thời gian 5 ngày đối với ĐGN trường mầm non và 10 ngày đối với ĐGN CSGDPT – GDTX, sau khi nhận đủ hồ sơ đánh giá. 3. Viết để làm gì? Để đoàn ĐGN thảo luận tại đợt làm việc tập trung 4. Viết như thế nào? CÁCH VIẾT BÁO CÁO SƠ BỘ I. Thể thức: Theo mẫu báo cáo thông thường II. Nội dung 1. Nhận xét chung về mức độ đạt yêu cầu theo quy định của báo cáo TĐG (hình thức trình bày, cấu trúc, văn phong, chính tả,...). 2. Nhận xét về nội dung báo cáo TĐG. 3. Những tiêu chí chưa đánh giá đúng, những tiêu chí chưa đánh giá hoặc chưa được đánh giá đầy đủ. 4. Đề xuất với đoàn ĐGN về những vấn đề cần thảo luận thêm. YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ CÁCH VIẾT PHẦN NỘI DUNG 1. Nhận xét chung: - Hình thức trình bày (đúng quy định tại TT 01/2011 chưa) - Cấu trúc: có đủ các phần theo thứ tự trang bìa;mục lục; danh mục các chữ viết tắt (nếu có); bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá; phần I: Cơ sở dữ liệu; phần II: Tự đánh giá; phần III: Phụ lục - Văn phong: Hành văn, cách diễn đạt? - Chính tả YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ CÁCH VIẾT PHẦN NỘI DUNG 2. Nhận xét về nội dung báo cáo TĐG - Nhận xét về thông tin, số liệu trong phần cơ sở dữ liệu; - Nhận xét về cách viết các nội dung ở phần tự đánh giá (mô tả hiện trạng – minh chứng sử dụng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng, tự đánh giá) YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ CÁCH VIẾT PHẦN NỘI DUNG 3. Những tiêu chí chưa đánh giá đúng, những tiêu chí chưa đánh giá hoặc chưa được đánh giá đầy đủ - Những tiêu chí chưa đánh giá đúng - Những tiêu chí chưa đánh giá - Những tiêu chí chưa được đánh giá đầy đủ YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ CÁCH VIẾT PHẦN NỘI DUNG 4. Đề xuất với đoàn ĐGN về những vấn đề cần thảo luận thêm  Việc mô tả hiện trạng?  Sử dụng các minh chứng?  Điểm mạnh, điểm yếu có đúng không?  Kế hoạch cải tiến chất lượng?  Các ý kiến khác CÁC BƯỚC THỰC HIỆN Bước 1: Đọc lướt toàn bộ báo cáo TĐG (chú ý trang bìa, mục lục, phần kết quả tự đánh giá, cách trình bày, vv) để đưa ra nhận xét chung về bản báo cáo TĐG.  Bước 2: Rà soát cấu trúc báo cáo TĐG (đối chiếu với các quy định trong hướng dẫn tự đánh giá)  đưa ra nhận xét. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN Bước 3: Đối chiếu kết quả TĐG với các tiêu chí đánh giá và văn bản hướng dẫn tự đánh giá - Xem bảng Tổng hợp kết quả tự đánh giá  chỉ ra các tiêu chí bị bỏ sót - Kiểm tra phần II. Tự đánh giá, xem mỗi tiêu chí có đủ các nội dung: Mô tả hiện trạng, Điểm mạnh, Điểm yếu, Kế hoạch cải tiến chất lượng, Tự đánh giá - Phát hiện các tiêu chí được đánh giá sơ sài, chưa đầy đủ. - Xem lại cách trình bày của từng tiêu chuẩn: đầy đủ các nội dung và đảm bảo tính đồng nhất CÁC BƯỚC THỰC HIỆN Bước 4: Đề xuất những vấn đề cần thảo luận kỹ, trong đó chỉ rõ: + Những tiêu chí bị bỏ sót hoặc chưa được phân tích và đánh giá đầy đủ + Những tiêu chí cần kiểm tra, thẩm định thông tin và minh chứng + Những tiêu chí chưa xác định đúng điểm mạnh, điểm yếu + Những tiêu chí chưa xây dựng đúng hướng kế hoạch cải tiến chất lượng _+ Những tiêu chí đánh giá chưa đúng MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 1. Mô tả hiện trạng  Viết thiếu, thừa, sai nội hàm (yêu cầu)  Thiếu minh chứng hoặc minh chứng không thuyết phục hoặc mã hóa MC không đúng  Viết quá ngắn, trả lời trực tiếp các yêu cầu của chỉ số (Ví dụ: Có HT, Phó HT? Có đủ HT, PHT). Hạn chế, khó xác định được điểm mạnh, điểm yếu và KH cải tiến chất lượng  Viết quá dài, dẫn đến viết ngoài nội hàm, thiếu MC hoặc có nhiều MC không thuyết phục  Chính tả, diễn đạt MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 2. Điểm mạnh  Xác định không đúng điểm mạnh  Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm mạnh ở mục Điểm mạnh (VD: Không viết HT, PHT bao nhiêu tuổi, Điểm mạnh lại viết là trẻ)  Viết quá nhiều điểm mạnh (Báo cáo thành tích) MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 3. Điểm yếu  Xác định không đúng điểm yếu  Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm yếu ở mục Điểm yếu  Viết quá nhiều hoặc quá ít điểm yếu  Mâu thuẫn với điểm mạnh MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 4. Kế hoạch cải tiến chất lượng  Xác định không đúng  KH không cụ thể: không có giải pháp, biện pháp cụ thể? Không rõ ai làm ? Tài chính ? Lúc nào thực hiện, khi nào kết thúc ? Có tính khả thi và thực tiễn ?  KH chỉ chú ý đến khắc phục điểm yếu, không chú ý đến củng cố, duy trì điểm mạnh  Phần lớn, các nhà trường chưa thực sự chú ý đến xây dựng KH cải tiến chất lượng MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP CỦA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 5. Tự đánh giá: Không đánh giá đúng thường gặp nhiều:  Không đúng về thể thức  Không đúng về cách đánh giá TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Tài liệu liên quan