Hướng dẫn viết Tiểu luận Triết Học

KIỂU CHỮ, TRANG GIẤY - Kiểu chữ: VnTime, co chữ 13-14, dãn dòng 1,5 lines. Riêng các tiết: VnTimeH, các mục: VnTime (bold), các tiểu mục: VnTime (ital). - Trang giấy: Giấy A4, cách lề trên 3,5cm, lề dưới 3cm, lề trái 3,5cm, lề phải 3cm. - Đánh số trang: top, center (bên trên, giữa).

ppt14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn viết Tiểu luận Triết Học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌCTRÌNH BÀY BÌATrường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí MinhTiểu luận triết học(tên đề tài)Sinh viên: Nguyễn Văn ALớp: 21/6Người hướng dẫn khoa học: TS. Võ Minh TuấnThành phố Hồ Chí Minh, 2006HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌCKIỂU CHỮ, TRANG GIẤY- Kiểu chữ: VnTime, co chữ 13-14, dãn dòng 1,5 lines. Riêng các tiết: VnTimeH, các mục: VnTime (bold), các tiểu mục: VnTime (ital).- Trang giấy: Giấy A4, cách lề trên 3,5cm, lề dưới 3cm, lề trái 3,5cm, lề phải 3cm.- Đánh số trang: top, center (bên trên, giữa).HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌCCÁCH TRÍCH DẪN TÀI LIỆU- Trích dẫn trực tiếp: trích dẫn nguyên văn đoạn tài liệu, mở đầu và kết thúc bằng các dấu ""- Trích dẫn gián tiếp: trích dẫn không nguyên văn (tóm tắt, rút gọn), viết liền trong câu.Khi nhắc đến tên tác giả: mở ngoặc đơn sau tên, ghi rõ năm xuất bản.- Dẫn nguồn tài liệu: ví dụ [2, 25], 2 là thứ tự tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo, 25 là trang số.HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌCBỐ CỤC TIỂU LUẬNMục lục (1 trang)Bảng kê chữ viết tắt (1 trang)MỞ ĐẦU (1 trang)- Lý do nghiên cứu đề tài.- Phương pháp nghiên cứu.- Kết cấu tiểu luận. HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌCNỘI DUNGChương 1 (4-5 trang) 1.1. THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY (tiết) 1.1.1. Mặt tích cực (mục) 1.1.2. Mặt tiêu cực 1.2. 1.2.1. 1.2.2.HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC Chương 2 (4-5 trang) 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌCKẾT LUẬN (1 trang)- Khái quát kết qủa nghiên cứu.- Đề xuất, kiến nghị khoa học.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (1 trang)(Tổng cộng 13-15 trang)HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌCDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Nguyễn Trọng Chuẩn (2002), Một số vấn đề về triết học-con người-xã hội, NXB. KHXH, HN.2. Cornforth, Maurice (2002), Triết học mở và xã hội mở, NXB. KHXH, HN.3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, NXB. CTQG, HN.4. Võ Minh Tuấn (2004), "Về xu hướng vận động đạo đức sinh viên", tạp chí Triết học (5).HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC3 NGUYÊN TẮC CHỌN ĐỀ TÀI1. Vận dụng lý luận triết học để nghiên cứu một vấn đề thực tiễn.2. Lựa chọn từ chính thực tiễn cụ thể mà mình am hiểu/quan tâm.3. Tên đề tài cần ngắn gọn, dễ hiểu, đủ ý, có tính triết học, tránh chung chung sáo mòn.HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌCMỘT SỐ VÍ DỤ VỀ ĐỀ TÀI (chỉ có tính gợi ý)1. Vai trò của triết học trong đời sống xã hội hiện đại.2. Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong nền kinh tế thị trường.3. Đóng góp của triết học Marx vào lịch sử triết học thế giới.4. Vận dụng mối quan hệ vật chất-ý thức, phân tích về vai trò của triết lý/văn hóa kinh doanh công ty.HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC5. Làm rõ thuộc tính vận động của vật chất trên cơ sở phân tích xu hướng thời trang giới trẻ.6. Sự thể hiện nguyên lý về sự phát triển trong nhận thức nghề nghiệp của giới trẻ.7. Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, phân tích vị thế của ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.8. Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam trong mối quan hệ riêng-chung.HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC9. Thực trạng ùn tắc giao thông đô thị, nguyên nhân của những giải pháp có tính duy ý chí vừa qua.10. Người nghèo đô thị, từ hiện tượng đến bản chất.11. Thiết lập mô hình văn hóa ngân hàng: mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức.12. Lối sống và xây dựng lối sống mới của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh.13. Tìm hiểu quan niệm đạo đức của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC14. Sự biến đổi của sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng trong kinh tế thị trường.15. Chính sách công và vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần.16. Thực trạng sân khấu nhạc trẻ, cái được và chưa được trong quan điểm nghệ thuật của giới trẻ.17. Nguyên nhân của sự suy thoái đạo đức ở một bộ phận thanh niên hiện nay.HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC18. Tìm hiểu chủ nghĩa thực dụng phương Tây: hạn chế và nhân tố tích cực.19. Vai trò nguồn lực con người trong việc xây dựng tỉnh/thành phố X.20.Mobile: 0913 324 345E-mail: tuvomi@yahoo.comNick: tuvomi