Kế hoạch dạy học môn học: sinh học lớp 10

- Học sinh có khái niệm về chu kì tế bào, phân biệt được nguyên phân và giảm phân, hiểu được các ý nghĩa của nguyên phân và giảm phân. - Học sinh hiểu và trình bầy được khái niệm vi sinh vật, các kiểu dinh dưỡng và ứng dụng của vi sinh vật vào trong đời sống - Trình bầy được tính quy luật sinh trưởng trong nuôi cấy liên tục và không liên tục. - Học sinh nắm kiến thức cơ bản về virut, phương thức sinh sản của virut, ứng dụng của virut trong thực tiễn. Nắm được khái niệm miễn dịch và bệnh truyền nhiễm

doc15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3488 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học môn học: sinh học lớp 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn học: Sinh học Lớp 10 Chương trình cơ bản Học kỳ: II Năm học: 2010 - 2011 Môn học: Sinh học Chương trình Cơ bản R Nâng cao * Học kỳ: Học kì 1 Năm học: 2010 - 2011 Họ và tên giáo viên xây dựng kế hoạch: Ngô Quốc Ngọc Địa chỉ liên lạc Sở GD – ĐT Tỉnh Điện Biên Trường THPT Mường Nhà – Huyện Điện Biên – Tỉnh Điện Biên Các chuẩn của môn học ( theo chuẩn do Bộ GD - ĐT ban hành) Kiến thức: - Học sinh có khái niệm về chu kì tế bào, phân biệt được nguyên phân và giảm phân, hiểu được các ý nghĩa của nguyên phân và giảm phân. - Học sinh hiểu và trình bầy được khái niệm vi sinh vật, các kiểu dinh dưỡng và ứng dụng của vi sinh vật vào trong đời sống - Trình bầy được tính quy luật sinh trưởng trong nuôi cấy liên tục và không liên tục. - Học sinh nắm kiến thức cơ bản về virut, phương thức sinh sản của virut, ứng dụng của virut trong thực tiễn. Nắm được khái niệm miễn dịch và bệnh truyền nhiễm Kỹ năng: - Kĩ năng quan sát, mô tả: HS biết quan sát và mô tả được - Kĩ năng thực hành: HS thành thạo Rèn luyện và phát triển kỹ năng quan sát, thí nghiệm. Học sinh được làm các tiêu bản hiển vi, tiến hành quan sát dưới kính lúp, biết sử dụng kính hiển vi, thu thập và xử lý mẫu vật, biết bố trí và thực hiện một số thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu nguyên nhân của một số hiện tượng, quá trình sinh học. - Kĩ năng vận dụng vào thực tiễn ở địa phương: Bước đầu học sinh có thể vận dụng được - Kĩ năng tư duy Phát triển kỹ năng tư duy thực nghiệm - quy nạp, chú trọng phát triển kỹ năng tư duy lý luận. (phân tích, tổng hợp, khái quát hoá… đặc biệt là kỹ năng nhận dạng, đặt ra và giải quyết vấn đề gặp phải trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống). - Kỹ năng học tập Phát triển kỹ năng học tập, đặc biệt là kỹ năng tự học: Biết thu thập và xử lý thông tin; lập bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị, làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm; làm các báo cáo nhỏ, trình bày trước tổ, lớp… - Hình thành kỹ năng rèn luyện sức khoẻ Biết vệ sinh cá nhân, bảo vệ cơ thể, phòng chống bệnh, tật, thể dục, thể thao…nhằm nâng cao năng suất học tập và lao động. Yêu cầu về thái độ Củng cố niềm tin vào khả năng của khoa học hiện đại trong việc nhận thức bản chất và tính quy luật của các hiện tượng sinh học. Có ý thức vận dụng các tri thức và kỹ năng học được vào cuộc sống lao động học tập. Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với các vấn đề về dân số, sức khoẻ sinh sản, phòng chống ma tuý, HIV/ AIDS. Mục tiêu chi tiết Mục tiêu Nội dung Mục tiêu chi tiết Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Chương IV: Phân bào Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân Mô tả được chu kì tế bào Nêu được diễn biến cơ bản của nguyên phân Phân biệt được chu kì tế bào ở các loại mô là khác nhau Giải thích được hiện tượng co xoắn cực đại của NST Làm bài tập về nguyên phân Bài 19: Giảm phân Nêu được diễn biến cơ bản của giảm phân Hiểu được ý nghia của tiếp hợp trao đổi chéo Biết lập bảng so sánh nguyên phân và giảm phân. Làm bài tập về giảm phân Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của quá trình nguyên phân trên tiêu bản rễ hành Quan sát tiêu bản phân bào Vẽ được các kì phân bào Làm tiêu bản tạm thời về phân chia tế bào Phần ba: Sinh học vi sinh vật học Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật Nêu được khái niệm vi sinh vật Nêu được các kiểu dinh dưỡng Nêu được hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí, Trình bầy được các kiểu chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật dựa vào nguồn năng lượng, cacbon. Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật Nêu được đặc điểm chung của quá trình tổng hợp và phân giải chủ yếu ở vi sinh vật Phân biệt các loại môi trường nuôi cấy Lấy các ví dụ và phân tích những ứng dụng của quá trình này trong thực tế cuộc sống Học sinh giải được bài tập về trao đổi chất ở vi sinh vật Bài 24: Thực hành: Lên men etilic và lactic Biết cách làm thí nghiệm Giải thích các hiện tượng trong thi nghiêm Biết làm một số sản phẩm lên men Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật Trình bầy được đặc điểm chung của sự sinh trưởng ở vi sinh vật Giải thích được sự sinh trưởng của chúng trong điều kiện nuôi cấy liên tục và không liên tục Làm bài tập về sinh trưởng của quần thể vi sinh vật Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật Nêu được các hình thức sinh sản ở vi sinh vật Phân biệt được các kiểu sinh sản ở vi sinh vật Làm bài tập về sinh sản của vi sinh vật Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật Trình bầy được những yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng của vi sinh vật và úng dụng của chúng Giải thích được những yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật Quan sát được một số vi khuẩn Vẽ sơ đồ hình dạng tế bào vi khuẩn Chương III: Virut và bệnh truyền nhiễm Bài 29: Cấu trúc các loại virút Trình bầy khái niệm và cấu tạo của virut Mô tả cấu tạo chi tiết của một số virut Bài 30: Sự nhân lên của virút trong tế bào vật chủ. Tóm tắt được chu kì nhân lên của virut trong tế bào chủ Tìm hiểu về HIV, bệnh AIDS Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn Nêu được tác hại của virut, cách phòng tránh Một số ứng dụng của virut Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Trình bầy được một số khái niệm bệnh truyền nhiễm, miễn dịch, inteferon, các phương thức lây truyền bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở người và động vật ở địa phương báo cáo. 8. Khung phân phối chương trình. Nội dung bắt buộc / Số tiết ND tự chọn Tổng số tiết Ghi chú Lý thuyết Bài tập Thực hành Ôn tập Kiểm tra 9 1 3 1 2 16 16 Lịch trình chi tiết Bài học Tiết Hoạt động DH chính Hình thức dạy học PP, PT dạy học KT - ĐG Ghi chú Chương IV: Phân bào Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân 20 - Lý thuyết - PPDH: Trực quan Vấn đáp Nêu vấn đề Trên lớp: - Phiếu học tập Diễn biến cơ bản của các pha trong kì trung gian. - Phiếu học tập: Diễn biến cơ bản các kì nguyên phân - Tranh hình 18.1; 18.2 sgk phóng to, mô hình nguyên phân. - Máy chiếu Ở nhà: - Học sinh tìm hiểu ý nghĩa nguyên phân trên lí thuyết và thực tiễn. Đối với học sinh khá giỏi: - Tại sao NST lại co xoắn tối đa khi bước vào kì sau? - Điều gì xẩy ra nếu ở kì giữa thoi phân bào bị phá hủy? Bài 19: Giảm phân 21 - Lý thuyết - PPDH: Trực quan Vấn đáp Trên lớp: - Phiếu học tập: Diễn biến cơ bản các kì giảm phân - Tranh hình 19.1; 19.2 sgk phóng to, mô hình nguyên phân. - Máy chiếu Ở nhà: - Phiếu học tập: Điểm khác biệt nguyên phân giảm phân Đối với học sinh khá giỏi: - Hiểu ý nghĩa của trao đổi chéo với sinh học - Phiếu học tập: Điểm khác biệt nguyên phân giảm phân Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của quá trình nguyên phân trên tiêu bản rễ hành 22 Thực hành PPDH: Trực quan, hoạt động nhóm, vấn đáp Trên lớp: - Kính hiển vi quang học, tiêu bản cố định, tạm thời rễ hành. - Tài liệu hình ảnh động về nguyên phân. - Máy chiếu Ở nhà: - Viết bài thu hoach và giải thích các câu hỏi trong bài Đối với học sinh khá giỏi: Làm tiêu bản tạm thời, giải thich tại sao cùng một kì có những hình khác nhau? Phần ba: Sinh học vi sinh vật Chương I: Chuyển hóa vật chât và năng lượng ở vi sinh vật Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật 23 - Lý thuyết - PPDH: Trực quan Vấn đáp Nêu vấn đề Ở nhà: - Học sinh nghiên cứu bài trước khi đến lớp. Trên lớp: - GV: Phát vấn - HS: Trả lời - Bảng: Kiểu dinh dưỡng Ở nhà: - Bài tập 1, 2, 3 sgk Đối với học sinh khá giỏi: Bảng Phân biệt các hình thức hô hấp và lên men Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật 24 - Lý thuyết - PPDH: Vấn đáp Giảng giải Ở nhà: - Học sinh nghiên cứu bài trước khi đến lớp Trên lớp: - GV: Phát vấn - HS: Trả lời Ở nhà: - Bảng: Sự sai khác giữa hai quá trình lên men Đối với học sinh khá giỏi: Giải thích tại sao khi để quả vải chín qua 3 - 4 ngày thì có mùa chua? Bài 24: Thực hành: Lên men etilic và lactic 25 Thực hành PPDH: Trực quan, hoạt động nhóm, vấn đáp Ở nhà: - Học sinh muối dưa chua, cà. Trên lớp: - Thực hành trưc quan. Ở nhà: - Viết bài thu hoach và giải thích các câu hỏi trong bài Đối với học sinh khá giỏi: Giải thích các câu hỏi trong bài Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật 26 - Lý thuyết - PPDH: Trực quan Vấn đáp Nêu vấn đề Ở nhà: - Học sinh nghiên cứu bài trước khi đến lớp - Tìm hiểu các ứng dụng của vi sinh vật. Trên lớp: - GV: Phát vấn - HS: Trả lời - Bảng: Sự phân chia tế bào ecoli. -Hình 25 sgk - Phiếu học tập: Đặc điểm các pha sinh trưởng - Bảng các chất ức chê sinh trưởng Đối với học sinh khá giỏi: Làm bài tập vê sinh trưởng của vi sinh vật Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật 27 - Lý thuyết - PPDH: Trực quan Vấn đáp Nêu vấn đề Ở nhà: - Học sinh nghiên cứu bài trước khi đến lớp Trên lớp: - GV: Phát vấn - HS: Trả lời - Hình 26.1, 26.2, 26.3 sgk - Máy chiếu Đối với học sinh khá giỏi: Giải thích câu 3 sgk trang 105 Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật 28 Thực hành PPDH: Trực quan, hoạt động nhóm, vấn đáp Trên lớp: - Kính hiển vi, lam kính, la men, que cấy, pipet, giá ống nghiệm, giấy lọc. - Thuốc nhuộm - Mẫu vật : nấm mốc, nấm men. - Hình 28 sgk - Máy chiếu Ở nhà: - Viết bài thu hoạch và giải thích các câu hỏi trong bài Học sinh khá giỏi: Tiết 29 Kiểm tra một tiết Chương III: Virut và bệnh truyền nhiễm Bài 29: Cấu trúc các loại virút Bài 31: Virut gây bệnh 30 - Lý thuyết - PPDH: Trực quan Vấn đáp Nêu vấn đề Ở nhà: - Học sinh nghiên cứu bài trước khi đến lớp Trên lớp: - GV: Phát vấn - HS: Trả lời - Hình 29.1, 29.2, 29.3 sgk phóng to Ở nhà: - Bảng: sự khác biệt giữa vi khuẩn và virut. Học sinh khá giỏi: - Bài tập 3 sgk trang 118 Bài 30: Sự nhân lên của virút trong tế bào vật chủ. 31 Trực quan, hoạt động nhóm, vấn đáp Ở nhà: - Học sinh nghiên cứu bài trước khi đến lớp Trên lớp: - GV: Phát vấn - HS: Trả lời - Tranh hình 30 sgk - Máy chiếu Học sinh khá giỏi: - Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào? Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Bài 31: Ứng dụng của virut trong thực tiễn 32 - Lý thuyết - PPDH: Trực quan Vấn đáp Nêu vấn đề Ở nhà: - Học sinh nghiên cứu bài trước khi đến lớp - Học sinh sưu tầm tài liệu về bệnh do virut. Trên lớp: - GV: Phát vấn - HS: Trả lời - Tranh hình 31, - Phiếu học tập: Phân biệt miễn dich dịch thể và miễn dịch tế bào. Học sinh khá giỏi: - Xung quanh ta có nhiều vi sinh vật gây bênh nhưng ta vẫn khỏe mạnh? Tiết 33 Bài tập Tiết 34 Ôn tập học kì II Tiết 35 Kiểm tra học kì II - Kiểm tra thường xuyên ( cho điểm / không cho điểm): Kiểm tra bài cũ, kiểm tra trong quá trình dạy trên lớp, làm bài test ngắn… - Kiểm tra định kỳ: KT 15 phút, KT 45 phút. Hình thức KTĐG Số lần Trọng số Thời điểm/ nội dung KT miệng 1 1 Kiểm tra thường xuyên KT 15 phút 2 1 Lần 1: Sau khi học xong Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật. Lần 2: Sau khi học xong Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ KT 45 phút 1 2 Sau khi học xong Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật - Phân bào - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật - Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật Thi HK 1 3 - Chương IV: Phân bào - Phần ba: Sinh học vi sinh vật 11. Danh mục tài liệu tham khảo, học liệu bổ sung cho môn học. Vũ Văn Vụ (2001), Sinh lý học thực vật, NXBGD. Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành (1989), Phương pháp dạy học sinh học, NXBGD. Phạm Đình Hổ (1993), Di truyền học, NXB Giáo dục. 12. Một số phần mềm sử dụng trong dạy học - Phần mềm Powerpoint - Phần mềm Excel vẽ đồ thị, biểu đồ. - 13. Một số công cụ, phương tiện dạy học. - Tranh vẽ dùng cho dạy học Sinh học 10 - Máy tính - Projector. - Đĩa CD TỔ TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN HIỆU TRƯỞNG
Tài liệu liên quan