Khái quát chung về quản lý, lãnh đạo

KHÁI NIỆM MỤC ĐÍCH NGUYÊN TẮC CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ BỘ MÔN LIÊN HỆ

ppt8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1381 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái quát chung về quản lý, lãnh đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO BỘ MÔN TRONG TRƯỜNG HỌC Báo cáo chuyên đề 4/2008NỘI DUNGKHÁI NIỆMMỤC ĐÍCHNGUYÊN TẮCCHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ BỘ MÔNLIÊN HỆKHÁI NIỆMLà hoạt động của Bộ môn nhằm tập hợp, tổ chức, huy động tối đa các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng tham gia hoạt đọng giáo dục của Bộ môn.Là quá trình tương tác hoạt động giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý nhằm đạt được mục đích quản lý của Bộ môn.QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO BỘ MÔN LÀ GÌ?MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ Nâng cao chất lượng công tác giáo dục-đào tạo: đội ngũ nhân lực lao động đáp ứng yêu cầu phát triển cá nhân, cộng đồng, xã hội.Xây dựng và phát triển mạnh mẽ các nguồn lực nhằm tăng cường bộ môn và đảm bảo chất lược giáo dụcQUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO BỘ MÔN NHẰM ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG MỤC ĐÍCH NÀO?HỆ THỐNG CÁC NGUYÊN TẮC -tính đảng, tính gia cấp-sự kết hợp nhà nước-nhân dân-tập trung dân chủ-pháp chế xã hội chủ nghĩa-sự thống nhất của hệ thống các bộ phận-kết hợp quản lý theo địa bàn-ngành GD-kết hợp lãnh đạo tập thểtrách nhiệm cá nhân-tổ chức quản lý cán bộ-hiệu quả quản lý-kết hợp hài hòacác lợi ích-chuyên môn hóa-sử dụng phối hợp các phương pháp giáo dụcNGUYÊN TẮCCHÍNH TRỊ XÃ HỘINGUYÊN TẮC TỔ CHỨCQUẢN LÝ GIÁO DỤCNguyên tắc về hoạt động quản lý giáo dụcCHỨC NĂNG/PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HÓATỔ CHỨC THỰC HIỆNKIỂM TRALIÊN HỆ VIỆC THỰC HIỆNViệc thực hiện chức năng quản lý: đã kế hoạch hoá công tác của Bộ môn chưa? Tổ chức thực hiện theo kế hoạch ra sao? Sự điều chỉnh?Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện trong chuyên môn ra sao? Có phân công trách nhiệm rõ ràng chưa và tạo cơ hội cho cá nhân thực hiện trách nhiệm ra sao? Kết hợp giữa lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân ra sao? Công tác chuyên môn đã tạo cơ hội cho mọi thành viên trong bộ môn biết, bàn, làm và kiểm tra chưa?Sự phối hợp, thống nhất trong quản lý Bộ môn?Đảm bảo tính pháp chế (hoạt động dựa trên cơ sở pháp luật)?tr©n träng c¶m ¬n!
Tài liệu liên quan