Khái quát về năng lượng và chuyển hoá vật chất

Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công Năng lượng được chia 2 loại: Động năng Thế năng -Động năng Là dạng năng lượng sẵn sàng sinh công -Thế năng là loại năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công Các dạng năng lượng trong tế bào: hoá năng, nhiệt năng. Năng lượng chủ yếu của tế bào là hoá năng.

pdf34 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2601 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khái quát về năng lượng và chuyển hoá vật chất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CỦ Câu 1 : Sự vận chuyển thụ động các chất qua màng A B C D Cần có năng lượng Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao Theo nguyên lý khuyếch tán Chỉ xảy ra ở động vật , không xảy ra ở thực vật AB C D Câu 2 : Sự vận chuyển chất tan qua màng từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao theo cơ chế : Khuyếch tán Thẩm thấu Chủ động Thụ động AB C D Câu 3: Sự vận chuyển các chất dinh dưỡng qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào : Khuyếch tán Thụ động Tích cực Thụ động và chủ động AB C D Câu 4: Câu có nội dung đúng là : Khuyếch tán là sự vận chuyển chủ động các chất Thẩm thấu là hình thức vận chuyển tích cực Khuyếch tán dựa vào sự chênh lệch nồng độ các chất trong và ngoài màng Thực bào chỉ xảy ra ở các tế bào thực vật AB C D Câu 5 : Hiện tượng biến dạng màng sinh chất xảy ra theo kiểu : Khuyếch tán Thụ động Tích cực Thực bào ĐÁP ÁN Câu 1 : Sự vận chuyển thụ động các chất qua màng A B C D Cần có năng lượng Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao Theo nguyên lý khuyếch tán Chỉ xảy ra ở động vật , không xảy ra ở thực vật ĐÁP ÁN A B C D Câu 2 : Sự vận chuyển chất tan qua màng từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao theo cơ chế : Khuyếch tán Thẩm thấu Chủ động Thụ động ĐÁP ÁN A B C D Câu 3: Sự vận chuyển các chất dinh dưỡng qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào Khuyếch tán Thụ động Tích cực Thụ động và chủ động ĐÁP ÁN A B C D Câu 4: Câu có nội dung đúng là : Khuyếch tán là sự vận chuyển chủ động các chất Thẩm thấu là hình thức vận chuyển tích cực Khuyếch tán dựa vào sự chênh lệch nồng độ các chất trong và ngoài màng Thực bào chỉ xảy ra ở các tế bào thực vật ĐÁP ÁN A B C D Câu 5 : Hiện tượng biến dạng màng sinh chất xảy ra theo kiểu : Khuyếch tán Thụ động Tích cực Thực bào CHƯƠNG III: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO BÀI13: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO 1. Khái niệm năng lượng. 2. ATP- đồng tiền năng lượng II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT 1.Chuyển hoá vật chất là gì? 2. Mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá 1. Khái niệm năng lượng Năng lượng là ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho khả năng sinh công Năng lượng được chia 2 loại: Động năng Thế năng - Động năngLà dạng năng lượng sẵn sàng sinh công - Thế năng là loại năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công Các dạng năng lượng trong tế bào: hoá năng, nhiệt năng.... Năng lượng chủ yếu của tế bào là hoá năng. 2. ATP- đồng tiền năng lượng - ATP có cấu tạo 3 thành phần: Ađênin, đường ribôzơ, 3 nhóm phốt phát - Liên kết giữa 2 nhóm photphát cuối cùng trong ATP dễ bị đứt ra để giải phóng năng lượng. Các nhóm photphát mang điện tích âm có xu hướng đẩy nhau làm liên kết dễ bị đứt a. Cấu tạo ATP ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác bằng cách nào? Adenine P p pRibô Liên kết cao năng N N N N Hợp chất ADP ATP Cấu trúc ATP (Ađênôzin điphotphat) ADP - ATP Tại sao ATP được gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào? ¾ATP luôn được tạo ra ¾ ATP được sử dụng ngay cho các hoạt động của tế bào. Những hoạt động nào của tế bào cần sử dụng năng lượng ATP? ¾Tổng hợp nên các chất hoá học cần thiết cho tế bào. ¾Vận chuyển các chất qua màng. ¾Sinh công cơ học b. Chức năng ATP Là gì? Là hợp chất cao năng - đồng tiền năng lượng của tế bào II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT 1. Chuyển hoá vật chất là gì? )Là tập hợp các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào )Chuyển hoá vật chất luôn kèm theo chuyển hoá năng lượng. Chuyển hoá vật chất bao gồm những loại nào? - Đồng hoá. - Dị hoá. Thế nào là đồng hoá? )Là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản Thế nào là dị hoá? )Là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thμnh các chất đơn giản 2. Mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá => Dò hoaùù cung caááp naêngê löôïïng cho quaùù trình ñoààng hoaùù va øøcaùùc hoaïït ñoääng soááng khaùùc cuûûa teáá baøøo. Đồng hóa tổng hợp các chất để cung cấp nguyên liệu cho quá trình đồng hóa. 2. Mối quan hệ giữa đồng hoá và dị hoá Dị hóa cung cấp năng lượng cho quá trình đồng hóa và các hoạt động sống khác của tế bào. ”Thảo luận: trong 3 phút So sánh đồng hoá và dị hoá (Điểm giống nhau và khác nhau) Giống nhau: Đều là biểu hiện của hoạt động trao đổi chất Hai hoạt động này phải qua hàng loạt phản ứng sinh hoá có sự tham gia của enzim Đều liên quan hoạt động chuyển hoá năng lượng Dị hoáĐồng hoá Khác nhau: - Là quá trình tổng hợp các chất hữu phức tạp từ các chất đơn giản - Là quá trình phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản - Giải phóng năng lượng - Có tích luỹ năng lượng Nếu ăn quá nhiều thức ăn giào năng lượng mà cơ thể không sử dụng hết thì sẽ dẫn tới điều gì? Để tránh hiện tượng này ta cấn phải có biện pháp gì trong vấn đề ăn uống? Biện pháp chữa bệnh béo phì Năng lượng là gì? Trình bày cấu trúc phân tử của ATP. Nêu chức năng của ATP. - Các em về học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Ôn tập kiến thức về enzim. - Tìm hiểu trước bài “Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất. Thảo luận: 3 phút 1. ATP có cấu trúc như thế nào? 2. Tại sao nói ATP là hợp chất cao năng?
Tài liệu liên quan