Khóa đào tạo Tiêu chuẩn quốc tế về môi trường

- Xác định các khía cạnh môi trường có thể kiểm soát trong phạm vi đã xác định của Hệ thống quản lý môi trường. - Xác định những khía cạnh môi trường có hoặc có thể có tác động đáng kể tới môi trường - Các khía cạnh liên quan tới các tác động (đáng kể) này được xem xét trong khi thiết lập, duy trì và cải tiến HTQLMT - Duy trì để thông tin này được cập nhật.

ppt36 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1701 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa đào tạo Tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan