Khóa luận Đánh giá và đề xuất cải tiến hoạt động khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa hạng một Nguyễn Tri Phương quý 1 năm 2010

Thành phố Hồ Chí Minh,cuối năm 2009, đầunăm 2010, khoa khám bệnh mới tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương bắt đầu đi vào hoạt động thay cho khoa khám bệnh cũ. Mặc dù có rất nhiều thay đổi mang tính tích cực so với khoa khám bệnh trước đây, tuy nhiên khoa khám bệnh mới vẫn đang trong bước đâu đi vào hoạt động vì vậy vẫn có nhiều điểm cần đượctiếp tụccải tiến thêmđể công tác phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Trước tình hình đó, đề tài “Đánh giá mô hình hoạt động của khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa hạng một Nguyễn Tri Phương trong quý 1 năm 2010” được thực hiện,với những nội dung chính sau:

pdf19 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2049 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Đánh giá và đề xuất cải tiến hoạt động khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa hạng một Nguyễn Tri Phương quý 1 năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP i SVTH: PHẠM TRÍ ĐĂNG GVHD: ĐOÀN HÙNG DŨNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH ĐÁNH GIÁ & ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN HOẠT ĐỘNG KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG MỘT NGUYỄN TRI PHƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2010 GVHD: ĐOÀN HÙNG DŨNG SV: PHẠM TRÍ ĐĂNG TP.HCM, tháng 7/ 2010 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ii SVTH: PHẠM TRÍ ĐĂNG GVHD: ĐOÀN HÙNG DŨNG NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ............................................................................................................................................ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP iii SVTH: PHẠM TRÍ ĐĂNG GVHD: ĐOÀN HÙNG DŨNG ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ LÀM KHÓA LUẬN ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP iv SVTH: PHẠM TRÍ ĐĂNG GVHD: ĐOÀN HÙNG DŨNG ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP v SVTH: PHẠM TRÍ ĐĂNG GVHD: ĐOÀN HÙNG DŨNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ----o0o---- Học và tên: ............................................... Lớp: .................................................................. Ngành: ..................................................... Chuyên ngành: ................................................. Tên đề tài: ........................................................................................................................... Mục tiêu, nội dung KLTN: .................................................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ngày nhận đề tài KLTN ...................................................................................................... Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Họ và tên giảng viên phản biện: .......................................................... ......................................................... Ngày hoàn thành KLTN Ngày hoàn tất phản biện .......................................................... ......................................................... (ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Nội dung yêu cầu KLTN đã được khoa thông qua Ngày...... tháng...... năm.......... Trưởng khoa KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP vi SVTH: PHẠM TRÍ ĐĂNG GVHD: ĐOÀN HÙNG DŨNG LỜI CẢM ƠN hời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp thật là một khoảng trải nghiệm bổ ích, nó giúp tôi hiểu biết và nhận thức ra được nhiều điều. Đây có lẻ là bậc thang trưởng thành nâng tôi bước vào đời sau những năm tháng học tập và rèn luyện tại Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. in chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Út – Trưởng khoa Quản Trị Bệnh viện – và các thầy cô trong khoa những người đã tạo cho em cơ hội và động lực thực hiện khoa luận này. in gửi lời cảm ơn đến ban quản lý và nhân viên Khoa khám bệnh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bác sĩ Trưởng khoa Lê Văn Tuyến, bác sĩ phó khoa thầy Nguyễn Văn Út, Cô Trọng – Điều dưỡng trưởng, cô Anh – Điều dưỡng hành chánh và Bác sĩ Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp thầy Võ Đức Chiến đã hổ trợ và giúp đở em tận tình trong thời gian làm bài. uối cùng, em xin vô cùng cảm ơn thầy Đoàn Hùng Dũng và thầy Nguyễn Nẫm – bác sĩ phó phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nguyễn Tri Phương, những người đã truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm và hướng dẫn em đề tài khóa luận tốt nghiệp này. S.V Phạm Trí Đăng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP vii SVTH: PHẠM TRÍ ĐĂNG GVHD: ĐOÀN HÙNG DŨNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI hành phố Hồ Chí Minh, cuối năm 2009, đầu năm 2010, khoa khám bệnh mới …….tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương bắt đầu đi vào hoạt động thay cho khoa khám bệnh cũ. Mặc dù có rất nhiều thay đổi mang tính tích cực so với khoa khám bệnh trước đây, tuy nhiên khoa khám bệnh mới vẫn đang trong bước đâu đi vào hoạt động vì vậy vẫn có nhiều điểm cần được tiếp tục cải tiến thêm để công tác phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Trước tình hình đó, đề tài “Đánh giá mô hình hoạt động của khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa hạng một Nguyễn Tri Phương trong quý 1 năm 2010” được thực hiện, với những nội dung chính sau: ­ Nhắc lại và nhấn mạnh các khái niệm và lý thuyết về quản lý khoa khám bệnh. ­ Mô tả và đánh giá các hoạt động và quy trình hoạt động của khoa khám bệnh bệnh viện Nguyễn Tri Phương:  Hoạt động khám chữa bệnh.  Sự hài lòng của bệnh nhân tại khoa.  Hoạt động Marketing, dịch vụ và giáo dục sức khỏe cộng đồng.  Hoạt động tài chính và hành chính tại khoa. (Các nhận định và đánh giá về các hoạt động này được tóm tắt ở “bảng tóm tắt nhận định” trong chương 3, trang 59 của đề tài) ­ Tham khảo các ưu điểm của một số bệnh viện đa khoa khác trong địa bàn TP.HCM . ­ Đưa ra giải pháp cải tiến khoa khám bệnh bệnh viện Nguyễn Tri Phương. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP i SVTH: PHẠM TRÍ ĐĂNG GVHD: ĐOÀN HÙNG DŨNG MỤC LỤC Mục lục .............................................................................................................................. i Danh sách các từ viết tắt................................................................................................... iv Danh sách các bảng biểu ................................................................................................... v Danh sách các hình vẽ, biểu đồ ......................................................................................... vi MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề ..................................................................................................................... 1 2. Lý do chọn đề tài:.......................................................................................................... 2 3. Mục tiêu của đề tài ........................................................................................................ 2 4. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................................... 3 5. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 3 6. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................... 3 7. Một số nghiên cứu trong và ngoài nước ........................................................................ 4 8. Tính khoa học................................................................................................................ 5 9. Những vấn đề còn tồn tại ............................................................................................... 5 10. Khả năng triển khai ứng dụng vào thực tế ................................................................... 6 11. Hiệu quả kinh tế và xã hội ........................................................................................... 6 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Các định nghĩa ........................................................................................................... 7 1.1.1. Định nghĩa một số thuật ngữ y khoa .................................................................... 7 1.1.2. Định nghĩa một số thuật ngữ quản lý ................................................................... 7 1.2. Tóm tắt quy chế khoa khám bệnh .............................................
Tài liệu liên quan