Khóa luận tốt nghiệp: Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05

Trong công cuộc công nghiệp hiện đại hoá cùng sự lớn mạnh của đất nước. Ngành viễn thông là một trong những Ngành quan trọng không thể thiếu được đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nhu cầu thông tin và sử dụng các dịch vụ thông tin ngày càng cao nên việc đầu tư, phát triển mạng lưới, đáp ứng được mọi nhu cầu của xã hội là cần thiết. Đòi hỏi việc đầu tư phải đảm bảo đúng mức về cả hai mặt kinh tế và trình độ khoa học kỹ thuật, mặc dù việc kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông ở một Tỉnh miền núi nó có phù hợp với khả năng phát triển kinh tế hay không, song vẫn phải đầu tư phát triển không những đáp ứng nhu cầu của nhân dân của xã hội mà còn phải đảm bảo an ninh, quốc phòng. Vì vậy cần có các giải pháp

doc86 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2296 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận tốt nghiệp: Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bảng giải thích các thuật ngữ viết tắt ATVSLĐ BC - VT BHLĐ BHXH BHYT BCC CB - LĐ CNVC PKTTKTC SXKD TCCBLĐ TSCĐ VNPT VTN XDCB  An toàn vệ sinh lao động Bưu chính - Viễn thông Bảo hộ lao động Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Liên doanh liên kết Cán bộ lao động Công nhân viên chức Phòng kế toán thống kê tài chính Sản xuất kinh doanh Tổ chức cán bộ lao động Tài sản cố định Tên giao dịch Quốc tế Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam Công ty viễn thông liên tỉnh Xây dựng cơ bản   Mục lục Lời nói đầu 3 Chương I: Giới thiệu bưu điện tỉnh Hà Giang 4 1. Quá trình hình thành và phát triển 4 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Bưu điện tỉnh 8 3. Các thành tựu chủ yếu Bưu điện tỉnh Hà Giang đã đạt được 15 Chương II: Thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông Hà Giang 22 1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến việc hoạch định kế hoạch ở Bưu điện tỉnh Hà Giang 22 2. Đánh giá công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông 28 Chương III: Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại bưu điện Hà Giang 43 1. Định hướng chung 43 2. Các giải pháp phát triển mạng lưới viễn thông 47 3. Kiến nghị 53 Kết luận 66 Tài liệu tham khảo 67 Lời nói đầu Trong thời đại thông tin xã hội loài người, nhu cầu thông tin ngày càng tăng nhanh. Viễn thông trở thành một ngành quan trọng ở bất cứ Quốc gia nào trên mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội. Mạng viễn thông đóng vai trò như cầu nối để trao đổi thông tin giữa các chính phủ, các tổ chức xã hội và giữa mọi người với nhau. Hiện nay Ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam đang tiến hành hiện đại hoá mạng lưới với những phương thức truyền dẫn, chuyển mạch tiên tiến, các thiết bị hiện đại, sử dụng trên mạng những công nghệ tiên tiến trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin và các dịch vụ thông tin ngày càng cao của xã hội trong cả nước nói chung và Tỉnh Hà Giang nói riêng, luôn tìm các giải pháp để phát triển mạng lưới Viễn thông trên cơ sở thiết bị, công nghệ mới. Để công việc này tiến hành theo đúng ý đồ với hiệu quả cao thì công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch là điều kiện quan trọng. Chính vì vậy khoá luận tốt nghiệp với đề tài: "Giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển mạng lưới viễn thông tại Tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005". Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Ngọc Huyền để em hoàn thành đề tài này. Do trình độ, điều kiện nghiên cứu, tài liệu tham khảo còn hạn chế nên khoá luận này không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến chỉ bảo của các Thầy, Cô giáo, các phòng ban chức năng Bưu điện tỉnh Hà Giang, các bạn đọc để khoá luận này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Chương I Giới thiệu Bưu điện tỉnh Hà giang 1. Quá trình hình thành và phát triển Cuối năm 1991 tỉnh Hà Giang được thiết lập sau 16 năm sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang. Hà Giang là tỉnh vùng cao, địa hình phức tạp, núi non hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, phía bắc giáp với tỉnh Vân Nam và Quảng Đông Trung Quốc với đường biên giới dài 274 km qua 34 xã. Phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang. Phía tây giáp với tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Phía tây giáp tỉnh Cao Bằng. Tỉnh Hà Giang gồm 11 đơn vị hành chính, Thị xã Hà Giang và 10 huyện : Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần. Diện tích tự nhiên là: 7.884Km2 dân số hơn 634.000 người (theo báo cáo thông kê năm 2002) Hà Giang có 22 dân tộc, kinh tế chậm phát triển, cơ sở vật chất công nghiệp hầu như chưa có gì. Hà Giang là một trong những tỉnh nghèo nhất được Chính phủ chọn làm điểm đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong bối cảnh chung như vậy, Bưu điện tỉnh Hà Giang cũng được tái lập sau 1 năm và chính thức hoạt động từ 01/01/1993 theo quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Khi đó Bưu điện tỉnh Hà Giang là đơn vị thành viên của Tổng cục Bưu điện có hai chức năng chính là vừa tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý Nhà nước về các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh. Tháng 4-1995 Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được thành lập theo quyết định số 249/TTG ngày 24/4/1995 của Thủ tướng chính phủ. Hoạt động theo quyết định số 91/TTG ngày 7/3/1994 cua thủ tướng chính phủ về việc thành lập tập đoàn kinh doanh. Theo đó Tổng cục Bưu điện có quyết định 491/TCCB.LĐ ngày 14/9/1996 thành lập doanh nghiệp nhà nước " Bưu điện tỉnh Hà Giang” . Bưu điện tỉnh Hà Giang là một tổ chức kinh tế, là đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính- Viễn thông Việt nam theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tông công ty Bưu chính - Viễn thông Việt nam, là bộ phận cấu thành của hệ thống tổ chức hoạt động của Tổng công ty. Hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích cùng với các thành viên khác trong dây truyền công nghệ Bưu chính - Viễn thông liên hoàn, thống nhất cả nước. Có mối liên hệ mật thiết với nhau về tổ chức mạng lưới , lợi ích kinh tế tài chính, phát triển dịch vụ Bưu chính Viễn thông để thực hiện những mục tiêu, kế hoạch nhà nước do Tổng công ty giao. Bưu điện tỉnh Hà Giang - Có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại điều lệ. - Có điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành. - Có con dấu theo mẫu dấu doanh nghiệp Nhà nước. - Được mở tài khoản ở ngân hàng và kho bạc Nhà nước - Được Tổng công ty giao quyền quản lý vốn và tài sản tương ứng với nhiệm vụ kinh doanh và phục vụ của đơn vị . Chịu trách nhiệm về việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh và phục vụ đã được Tổng công ty giao để góp phần bảo đảm và phát triển tổng số vốn do Tổng công ty quản lý. - Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty. Chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng công ty. - Có bảng cân đối kế toán, các quỹ xí nghiệp theo quy định của nhà nước và quy chế tài chính của Tổng công ty. - Bưu điện tỉnh Hà Giang chịu sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Giang về chấp hành pháp luật, các mặt hoạt động có liên quan đến nhiệm vụ phục vụ nhân dân tỉnh Hà Giang và gắn nhiệm vụ phát triển Bưu chính - Viễn thông với qui hoạch kế hoạch phát triển của Tỉnh. 1.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bưu điện tỉnh Hà Giang quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động đã được phê chuẩn tại quyết định số: 256/QĐ - TCCB/HĐQT ngày 25/9/1996 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt nam. 1.1.1. Chức năng -Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác mạng Bưu chính - Viễn thông để kinh doanh và phục vụ theo quy hoạch, kế hoạch và phương hướng phát triển do Tổng công ty trực tiếp giao. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của cơ quan Đảng - Chính quyền các cấp phục vụ các yêu cầu thông tin trong đời sống, kinh tế, xã hội của các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các nơi khác theo quy định của Tổng công ty nhằm hoàn thành kế hoạch được giao. -Thiết kế mạng thuê bao, xây lắp ngành thông tin liên lạc. -Kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành Bưu chính - Viễn thông - Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi pháp luật cho phép và thực hiện nhiệm vụ Tổng công ty giao. 1.1.2. Quyền hạn của Bưu điện tỉnh Hà Giang Thứ nhất, trong việc quản lý sử dụng các nguồn lực. - Quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác được nhà nước và Tổng công ty giao để thực hiện chức năng của Bưu điện tỉnh Hà Giang đã nêu trên. - Phân cấp lại cho các đơn vị trực thuộc quản lý sử dụng các nguồn lực đã được Tổng công ty giao điều chỉnh nguồn lực giữa các đơn vị trực thuộc khi cần thiết cho việc hoàn thành kế hoạch và phục vụ chung của đơn vị. - Về việc góp vốn kinh doanh. + Đối với các nguồn lực của Nhà nước và Tổng công ty giao, Bưu điện tỉnh Hà Giang được quyền đề xuất đối tác trong và ngoài nước, xây dựng phương án hợp tác kinh doanh trình Tổng công ty xem xét và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. + Đối với các nguồn lực khác trừ các nguồn vốn (trừ vốn điều lệ) đơn vị được chủ động đầu tư, góp vốn liên doanh với các đối tác dưới mọi hình thức trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật riêng lĩnh vực kinh doanh khai thác dịch vụ mạng lưới Bưu chính - Viễn thông phải được Tổng công ty xem xét phê duyệt. - Được quyền quyết định chuyển nhượng, thay thế, thuê và cho thuê, thế chấp cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Bưu điện tỉnh Hà Giang theo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, bảo đảm theo thủ tục của pháp luật trừ những tài sản có giá trị lớn hoặc quan trọng theo quy định của Tổng công ty. - Được sử dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ của Tổng công ty để điều hành nghiệp vụ theo quy định của Tổng công ty. Thứ hai, trong việc tổ chức, quản lý, kinh doanh và phục vụ. - Lập phương án và đề nghị Tổng công ty xem xét quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sản xuất và quản lý trực thuộc có con riêng. Quyết định tổ chức bộ máy quản lý trên cơ sở lựa chọn các mô hình tổ chức mẫu do Tổng công ty quy định. - Tổ chức, quản lý, khai thác, điều hành, phát triển mạng lưới Bưu chính - Viễn thông theo phân cấp của Tổng công ty và những quy định quản lý Nhà nước về Bưu chính viễn thông. - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, trang thiết bị theo quy hoạch, kế hoạch, phương án, quy chế, quy định và hướng dẫn của Tổng công ty. - Tham gia các tổ chức Bưu chính - Viễn thông quốc tế với tư cách đại diện cho Tổng công ty khi được Tổng công ty uỷ quyền. - Chủ động phát triển kinh doanh các loại hình dịch vụ Bưu chính - Viễn thông và mở rộng hoặc thu hẹp kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với khả năng kinh doanh của Bưu điện tỉnh Hà Giang nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép. - Tổ chức thực hiện các dự án phát triển theo kế hoạch của đơn vị và Tổng công ty giao. - áp dụng các định mức lao động, vật tư của Nhà nước và Tổng công ty quy định để tổ chức lao động khoa học và hạch toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Được xây dựng và áp dụng các định mức mà Nhà nước và Tổng công ty chưa ban hành nhưng phải báo cáo Tổng công ty. - Lựa chọn các hình thức trả lương, phân phối thu nhập, quyết định bậc lương cho người lao động có mức lương chuyên viên chính bậc 3/6 trở xuống trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh của đơn vị và quy chế trả lương, quy chế phân phối thu nhập do Tổng công ty quy định. - Được mời và tiếp khách nước ngoài đến làm việc với đơn vị về những vấn đề phù hợp với các chủ trương hợp tác quốc tế của Tổng công ty và quy định quản lý của Nhà nước. Báo cáo Tổng công ty khi có kết quả. Thứ ba, trong lĩnh vực tài chính. - Xây dựng kế hoạch tài chính cho phù hợp với kế hoạch tài chính của Tổng công ty giao. - Sử dụng quỹ của Bưu điện tỉnh Hà giang để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh. Trường hợp sử dụng vốn quỹ khác mục đích quy định phải theo nguyên tắc có hoàn trả. - Trích lập, sử dụng các quỹ theo qui định của công ty và pháp luật của Nhà nước. - Ký kết và thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong và ngoài nước theo phân cấp của Tổng công ty hoặc uỷ quyền của Tổng Giám đốc. - Được hưởng các chế độ trợ cấp hoặc chế độ ưu đãi khác của nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất cung cấp dịch vụ Bưu chính - Viễn thông phục vụ an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung cấp các sản phẩm dịch vụ theo chính sách nhà nước không đủ bù đắp chi phí cho sản xuất mà Bưu điện tỉnh Hà giang thực hiện. 1.1.3. Nhiệm vụ của Bưu điện tỉnh Hà giang - Sử dụng có hiệu quả nguồn lực nhà nước được Tổng Công ty phân giao cho Bưu điện tỉnh Hà Giang quản lý nhằm phát triển kinh doanh và phục vụ , bảo toàn, phát triển phần vốn và các nguồn lực khác đã được giao. - Có nhiệm vụ trả các khoản nợ mà Bưu điện tỉnh Hà giang trực tiếp vay theo quy định của pháp luật. - Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng danh mục ngành nghề đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty về kết quả hoạt động, chịu trách nhiệm trước khách hàng và pháp luật về sản phẩm, dịch vụ do đơn vị cung cấp. Trình Tổng công ty phương án giá cước liên quan tới các dịch vụ do đơn vị kinh doanh. - Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi mọi mặt cho các đơn vị khác trong Tổng công ty. - Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng an ninh, ngoại giao, các yêu cầu thông tin liên lạc khẩn cấp. Đảm bảo các dịch vụ Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang với thẩm quyền qui định của điều lệ này. - Chịu sự chỉ đạo điều hành mạng thông tin Bưu chính-Viễn thông thống nhất của Tổng công ty. - Xây dựng qui hoạch phát triển đơn vị trên cơ sở chiến lược, qui hoạch của Tổng công ty và phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên địa bàn và trong lĩnh vực Bưu chính - viễn thông. - Xây dựng kế hoạch dài, ngắn hạn phù hợp với mục tiên, phương hướng chỉ tiêu hướng dẫn của kế hoạch phát triển của toàn Tổng công ty. - Chấp hành các quị định của nhà nước và Tổng công ty về điều lệ, thể lệ, thủ tục nghiệp vụ, qui trình, qui phạm tiêu chuẩn kỹ thuật, giá cước và chính sách giá. - Đổi mới hiện đại hoá thiết bị mạng lưới công nghệ và phương thức quản lý trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị trên phương án đã được Tổng công ty phê duyệt. - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền lợi đối với người lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý đơn vị . - Thực hiện nghĩa vụ quy định của nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia. - Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ, bất thường, chế độ kiểm toán theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo. - Chịu sự quản ký, kiểm tra, kiểm soát của Tổng công ty. Tuân thủ các qui định về thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. - Bưu điện tỉnh Hà Giang phải thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước. - Bưu điện tỉnh Hà Giang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật, các khoản phải nộp về Tổng công ty theo qui định trong qui chế tài chính của Tổng công ty. Trường hợp tài sản tại được Tổng công Tổng ty điều động theo hình thức ghi tăng, giảm vốn thì không phải nộp thuế trước bạ, các bán thành phẩm luân chuyển nội bộ với các đơn vị thành viên vủa Tổng công ty để phục vụ sản xuất và các dịch vụ Bưu chính - Viễn thông thì không phải nộp thuế doanh thu. 1.2. Qui mô Hiện tại Bưu điện tỉnh Hà Giang được xếp là doanh nghiệp hạng II. Với tổ chức bộ máy quản lý gồm 5 phòng và 1 tổ tổng hợp thực hiện chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc Bưu điện tỉnh trong lĩnh vực công tác chuyên môn. Với tổ chức sản xuất gồm 11 đơn vị trực thuộc: 1 Công ty Điện báo điện thoại, 1 Bưu điện thị xã và 10 Bưu điện huyện tổ chức sản xuất trên địa giới hành chính của tỉnh. Đến thời điểm 31.12.2002 toàn Bưu điện tỉnh có tổng số nguồn vốn kinh doanh: 38.484 triệu đồng, tổng số lao động 656 người, doanh thu đạt: 58.484 triệu đồng/ năm 2002. 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Bưu điện Tỉnh 2.1. Cơ cấu sản xuất Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận như sau: - Công ty Điện báo điện thoại: Tổ chức sản xuất và kinh doanh các dịch vụ Viễn thông trên phạm vi toàn Tỉnh. - Trung tâm bảo dưỡng sử lý ứng cứu thông tin: Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thông tin mạng Viễn thông toàn Tỉnh thuộc Công ty điện báo điện thoại. - Trung tâm chăm sóc khách hàng: Quản lý và kinh doanh đến tận khách hàng trong phạm vi toàn Tỉnh. - Các Đài viễn thông: Quản lý điều hành một số trạm theo tổ chức của Công ty điện báo điện thoại. - Các Trạm Viễn thông: Quản lý, vận hành và trực thông tin 24/24 giờ theo qui định của Ngành. Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức sản xuất của Bưu điện Hà Giang 2.2. Cơ cấu bộ máy quản trị 2.2.1. Giám đốc - Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Giang do hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Giám đốc là đại diện pháp nhân của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty và trước pháp luật về quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ được qui định theo điều lệ và các văn bản qui định khác của Tổng công ty. Giám đốc là người có quyền quản lý và điều hành cao nhất của đơn vị. - Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Giang có nhiệm vụ và quyền hạn: + Tổ chức, điều hành toàn đơn vị thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác theo uỷ quyền của Tổng công ty. Ban hành các qui định phân cấp quản lý vốn, đất đai, tài nguyên và nguồn lực khác cho các đơn vị trực thuộc quản lý, khai thác có hiệu quả. + Quyết định điều chỉnh nguồn lực giữa các đơn vị trực thuộc. + Xây dựng trình Tổng công ty quyết định và tổ chức thực hiện: Qui hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đổi mới công nghệ và trang thiết bị, dự án đầu tư phát triển mới, đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho CBCNV của đơn vị. Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Bưu điện Hà Giang + Quyết định chương trình hoạt động, biện pháp thực hiện kế hoạch, các hợp đồng kinh tế, phương án phối hợp kinh doanh với các đơn vị khác và giữa các đơn vị trực thuộc, phương án tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNVC. Xây dựng phươg án tổ chức thực hiện đào tạo và bồi dưỡng có các bằng theo tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ, viên chức của đơn vị trình Tổng công ty phê duyệt. + Làm chủ đầu tư theo uỷ quyền của Tổng giám đốc và quyết định đầu tư - phê duyệt quyết toán các công trình có tổng vốn trong hạn mức phân cấp của Tổng công ty .Sử dụng vốn đầu tư được phân cấp tại đơn vị. + Ký hợp đồng hợp đồng với người lao động, ký hợp đồng kinh tế với các đối tác theo phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng công ty. + Xây dựng nội quy lao động của Bưu điện Hà Giang, ký thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động. + Căn cứ vào các mô hình mẫu do Tổng công ty ban hành. Lập phương án đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sản xuất và quản lý trực thuộc có con dấu riêng. Quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị quản lý và sản xuất ngoài các đơn vị nêu trên. + Đề nghị Tổng giám đốc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc, kế toán trưởng của Bưu điện tỉnh. + Xây dựng và đề nghị Tổng công ty phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh Hà Giang. + Trình Tổng công ty quyết định người tham gia các tổ chức Bưu chính viễn thông quốc tế, đi công tác, học tập ở nước ngoài. + Quyết định các biện pháp tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị khuyến khích mở rộng kinh doanh các dịch vụ Bưu chính viễn thông. + Quyết định các biện pháp tổ chức lao động khoa học trong sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị. + Trong khuôn khổ định biên đã được Tổng công ty phê duyệt quyết định việc tuyển chọn, thuê mướn, hợp đồng với người lao động, bố trí sử dụng, chấm dứt hợp đồng theo bộ luật lao động. + Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển trưởng phó và kế toán trưởng các đơn vi trực thuộc, trưởng phó các phòng ban quản lý và các chức danh tương đương. Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với CBCNC vi phạm pháp luật của Nhà nước và qui định phân cấp của Tổng công ty. + Quyết định việc lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng. Quyết định bậc lương cho người lao động trên cơ sở hướng dẫn của Tổng công ty, trừ việc xếp bậc lương có mức lương tương đương chuyên viên chính từ bậc 4/6 trở lên và cán bộ thuộc diện Tổng công ty quản lý. + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phục vụ theo qui định của Tổng công ty và các yêu cầu bất thường khác. + Thiện đầy đủ các nghĩa vụ và trích lập các quỹ đơn vị theo qui định của Nhà nước, Tổng c
Tài liệu liên quan