Khóa luận Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng PERST xây dựng ứng dụng quản lý hệ thống thông tin địa lý Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn được tổ chức thành các phần chính như sau: Chương 1: Giới thiệu tầm quan trọng, mục tiêu, phạm vi của đề tài, các cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận. Chương 2: Cách tổ chức cơ sở dữ liệu hướng đối tượng PERST và những so sánh với các cách tổ chức cơ sở dữ liệu quan hệ và các hệ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng khác. Chương 3: Giới thiệu về mô hình Topology nêu lên những khái niệm cơ bản, các đối tượng trong Topology và các cấp Topology. Chương 4: Giới thiệu về GIS giới thiệu tổng quan về GIS, các giải pháp và ứng dụng về GIS và ứng dụng GIS trên PocketPC. Chương 5: Giới thiệu về chuẩn OpenGIS. Chương 6: Tổng quan về PocketPC các vấn đề và giải pháp trên thiết bị. Tình trạng bộ nhớ, tạo cơ sở dữ liệu và ứng dụng bản đồ trên PocketPC. Chương 7: Ứng dụng bản đồ mô hình phân tích thiết kế Chương 8: Kết luận, đánh giá và hướng phát triển. Chương 9: Những tài liệu tham khảo khi thực hiện đề tài. Chương 10: Nêu những thuật toán chính trong chương trình.

pdf138 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2683 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng PERST xây dựng ứng dụng quản lý hệ thống thông tin địa lý Thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên