Kiến trúc và tổ chức máy tính

hương 1: Tổng quan về kiến trúc máy tính 1.1. Máy tính và phân loại 1.2. Sự tiến hóa của máy tính 1.3. Sơ đồ khối cấu trúc máy tính  Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tín 2.1. Các hệ đếm cơ bản 2.2. Biểu diễn số nguyên 2.3. Thực hiện phép toán số học với số nguyên 2.4. Số dấu phẩy động  Chương 3: Bộ xử lý trung tâm 3.1. Nhiệm vụ và cấu trúc cơ bản của CPU 3.2. Hoạt động của CPU 3.3. Kiến trúc các bộ xử lý tiên tiến  Chương 4: Bộ nhớ 4.1. Tổng quan về hệ thống nhớ 4.2. Bộ nhớ bán dẫn 4.3. Bộ nhớ chính 4.4. Bộ nhớ đệm nhanh

pdf4 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 1970 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiến trúc và tổ chức máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bangtqh@utc2.edu.vn KIẾN TRÚC VÀ TỔ CHỨC MÁY TÍNH (Computer Organization and Architecture ) ThS. Trần Quang Hải Bằng Khoa CNTT – Đại học Giao thông Vận tải Email: bangtqh@utc2.edu.vn Website: bangtqh@utc2.edu.vn Kiến trúc và tổ chức máy tính - Giới thiệu 2 Giới thiệu môn học  Mã học phần: MHT01.3  Thời lượng: – LT / TL / BT / TH : 30 / 6 / 9 / 15 (tiết). – Tự học: 90 giờ  Học phần phần tiên quyết: – Tin học đại cương (CPM01.3)  Nội dung: – Môn học giúp sinh viên nắm được cấu trúc và hoạt động của một máy tính, cụ thể là máy vi tính IBM PC. SV hiểu rõ cách biểu diễn thông tin trong máy tính cũng như cấu tạo của các thiết bị ngoại vi và cách thức ghép nối với máy tính  Đánh giá học phần – Quá trình học tập: 30% • Chuyên cần: 10% (điểm danh không báo trước) • Kiểm tra giữa kỳ: 20% (không báo trước) – Điểm thi kết thúc học phần: 70% bangtqh@utc2.edu.vn Kiến trúc và tổ chức máy tính - Giới thiệu 3 Tài liệu tham khảo 1. Võ Đức Khánh, Kiến trúc máy tính, NXB Đại học quốc gia Tp. HCM, 2005 2. Nguyễn Đình Việt, Kiến trúc máy tính, NXB Giáo dục, 2000 3. Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi, Nguyễn Nam Trung, NXBKHKT. 4. Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính, Trần Quang Vinh, NXB Giáo dục. 5. William Stallings - Computer Organization & Architecture - Design and Performance, Prentice Hall International Editions, 2003 6. Principles of Computer Architecture, Miles Murdocca and Vinccent Heuring ( bangtqh@utc2.edu.vn Đề cương môn học Chương 1: Tổng quan về kiến trúc máy tính 1.1. Máy tính và phân loại 1.2. Sự tiến hóa của máy tính 1.3. Sơ đồ khối cấu trúc máy tính Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính 2.1. Các hệ đếm cơ bản 2.2. Biểu diễn số nguyên 2.3. Thực hiện phép toán số học với số nguyên 2.4. Số dấu phẩy động Kiến trúc và tổ chức máy tính - Giới thiệu 4 bangtqh@utc2.edu.vn Đề cương môn học (tiếp) Chương 3: Bộ xử lý trung tâm 3.1. Nhiệm vụ và cấu trúc cơ bản của CPU 3.2. Hoạt động của CPU 3.3. Kiến trúc các bộ xử lý tiên tiến Chương 4: Bộ nhớ 4.1. Tổng quan về hệ thống nhớ 4.2. Bộ nhớ bán dẫn 4.3. Bộ nhớ chính 4.4. Bộ nhớ đệm nhanh Kiến trúc và tổ chức máy tính - Giới thiệu 5 bangtqh@utc2.edu.vn Đề cương môn học (tiếp) Chương 5: Hệ thống vào ra 5.1. Tổng quan về hệ thống vào ra 5.2. Các phương pháp điều khiển vào ra 5.3. Nối ghép thiết bị ngoại vi 5.4. Các cổng vào ra thông dụng trên PC Chương 6: Lập trình hợp ngữ 6.1. Giới thiệu chung về tập lệnh của CPU 6.2. Các kiểu thao tác của tập lệnh 6.3. Tập lệnh của họ 8086/8088 Kiến trúc và tổ chức máy tính - Giới thiệu 6 bangtqh@utc2.edu.vn Chúc cả lớp học tốt
Tài liệu liên quan