Kiều Thanh Quế với văn hóa - văn học truyền thống dân tộc

5. KẾT LUẬN Coi trọng nền tảng truyền thống dân tộc, coi trọng tương quan văn hóa - văn học cũng như tiếp nhận, giới thiệu văn học thế giới về Việt Nam, nhà văn Kiều Thanh Quế, nhà phê bình hàng đầu của miền Nam và cả nước nửa đầu thế kỷ XX, đã để lại nhiều tác phẩm văn xuôi và công trình nghiên cứu, phê bình, dịch thuật sáng giá. Với một sức đọc, sức viết đáng nể trọng, Kiều Thanh Quế đã đưa đến cách xác định các giá trị văn học trên Cơ sở căn bản truyền thống văn hóa dân tộc, phát huy vai trò “sử bút", thể hiện đầy đủ bản lĩnh trung thực trước nhiều hiện tượng phức tạp thời kỳ này. Kiều Thanh Quế xứng đáng là nhà văn, nhà phê bình văn học xuất sắc của cả nước và là tấm gương sáng trong hoạt động nghiên cứu, phê bình và dịch thuật văn học. .

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiều Thanh Quế với văn hóa - văn học truyền thống dân tộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan