Kinh tế vĩ mô - Chương VIII: Đầu tư

Các nhà kinh tế phân biệt 3 loại đầu tư: Đầu tư cố định cho kinh doanh: chi tiêu của doanh nghiệp cho việc xây dựng nhà máy mới, mở rộng nhà máy cũ, mua sắm máy móc, thiết bị mới để sản xuất,. Đầu tư vào nhà ở: chi tiêu của các hộ gia đình cho bảo dưỡng nhà đang sử dụng và xây dựng nhà mới (để ở hoặc cho thuê).

ppt27 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế vĩ mô - Chương VIII: Đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KINH TẾ VĨ MÔ IICHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯ25/11/20101Nguyen Thi Hong - Foreign Trade UniversityCHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯ Các nhà kinh tế phân biệt 3 loại đầu tư:Đầu tư cố định cho kinh doanh: chi tiêu của doanh nghiệp cho việc xây dựng nhà máy mới, mở rộng nhà máy cũ, mua sắm máy móc, thiết bị mới để sản xuất,...Đầu tư vào nhà ở: chi tiêu của các hộ gia đình cho bảo dưỡng nhà đang sử dụng và xây dựng nhà mới (để ở hoặc cho thuê).25/11/20102Nguyen Thi Hong - Foreign Trade UniversityCHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯĐầu tư vào hàng tồn kho: giá trị thay đổi của hàng tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm và nguyên vật liệu. Trong bài này chúng ta sẽ chỉ giới thiệu các mô hình giải quyết các quyết định của doanh nghiệp về đầu tư cố định cho kinh doanh.25/11/20103Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University1. Lý thuyết tân cổ điển về đầu tư cố định cho kinh doanh Giả sử trong nền KT có 2 loại DN:DN sản xuất: DN này thuê tư bản và LĐ để SX ra sản phẩm.DN sở hữu tư bản: DN này sẽ cho DN sản xuất thuê tư bản. 25/11/20104Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universitya. Doanh nghiệp sản xuất Nếu chi phí (danh nghĩa) thuê tư bản là R và giá bán sản phẩm là P thì chi phí thực tế để thuê một đơn vị tư bản là Lợi ích của việc thuê thêm một đơn vị TB là25/11/20105Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universitya. Doanh nghiệp sản xuất Nếu hàm SX là Y = AKαL 1-α thì: 25/11/20106Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universitya. Doanh nghiệp sản xuất Các DNSX sẽ có cầu về tư bản đến mức tại đó sản phẩm cận biên của tư bản bằng giá thuê tư bản. Như vậy, đường cầu về TB chính là đường biểu thị25/11/20107Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universitya. Doanh nghiệp sản xuất25/11/20108Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universitya. Doanh nghiệp sản xuất Từ công thức: có thể thấy sản phẩm cận biên của TB cao hơn nếu có nhiều LĐ hơn và công nghệ ưu việt hơn.25/11/20109Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universityb. Doanh nghiệp sở hữu tư bản Chúng ta giả định TB được sở hữu bởi các DN cho thuê và lượng cung TB sẽ cố định trong ngắn hạn. Do đó, đường cung TB là một đường25/11/201010Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universityb. Doanh nghiệp sở hữu tư bản Lợi ích từ việc sở hữu một đơn vị tư bản là thu nhập R/P nhận được từ DNSX đi thuê TB. Chi phí sở hữu TB bao gồm:Tiền lãi phải trả ngân hàng để mua tư bản Giả sử DN đi vay ngân hàng để mua TB. Nếu đầu năm DN mua TB với giá là PK và lãi suất đi vay là i thì số tiền cần trả cho ngân hàng vào cuối năm là25/11/201011Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universityb. Doanh nghiệp sở hữu tư bảnChi phí khấu hao Nếu kí hiệu δ là tỷ lệ khấu hao hàng năm thì chi phí khấu hao làKhoản lãi hoặc lỗ phát sinh khi giá tư bản thay đổi Nếu giá TB tăng lên thì DN sở hữu và cho thuê nhận được khoản lãi vốn và làm giảm chi phí sở hữu tư bản. 25/11/201012Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universityb. Doanh nghiệp sở hữu tư bản Tổng chi phí sở hữu tư bản trong một năm là: Nếu chia cho mức giá P thì chi phí sở hữu thực tế của TB là: 25/11/201013Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universityb. Doanh nghiệp sở hữu tư bản Giả sử sự thay đổi giá của TB giống như sự thay đổi của giá cả hàng hóa khác trong nền kinh tế. Khi đó: Vậy chi phí sở hữu thực tế của tư bản là: 25/11/201014Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universityb. Doanh nghiệp sở hữu tư bản Chênh lệch giữa thu nhập nhận được từ việc cho thuê TB với chi phí sở hữu TB phản ánh lợi nhuận của DN cho thuê TB. Lợi nhuận = 25/11/201015Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universityb. Doanh nghiệp sở hữu tư bảnĐầu tư ròng = ΔK = In = Nếu giá cho thuê lớn hơn chi phí sở hữu (lợi nhuận > 0) các DN sở hữu có động cơ tăng thêm khối lượng TB khi đó đầu tư ròng mang giá trị dương và ngược lại. Như vậy, đầu tư ròng phụ thuộc vào lợi nhuận: 25/11/201016Nguyen Thi Hong - Foreign Trade Universityb. Doanh nghiệp sở hữu tư bản Từ hàm đầu tư ròng ở trên ta có thể thấy đầu tư phụ thuộc25/11/201017Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Mối quan hệ gia tốc giữa đầu tư và sản lượng Khi các DN đầu tư sẽ làm tăng lượng TB trong nền KT. Lượng TB tăng giúp gia tăng sản lượng. Ở mức SL cao hơn các DN sẽ lại có nhu cầu đầu tư nhiều hơn. Mối quan hệ này chính là mối quan hệ gia tốc giữa đầu tư và SL. Mô hình gia tốc giả thiết lượng TB mong muốn tỷ lệ thuận với mức sản lượng. 25/11/201018Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Mối quan hệ gia tốc giữa đầu tư và sản lượng Dạng đơn giản nhất của MH gia tốc là đầu tư ròng đúng bằng chênh lệch giữa lượng TB mong muốn với lượng TB ở cuối thời kỳ trước. Nếu bỏ qua khấu hao trong quá trình sử dụng TB thì: 25/11/201019Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Mối quan hệ gia tốc giữa đầu tư và sản lượng Như vậy mức ĐT phụ thuộc vào sự thay đổi của sản lượng. Một cú sốc đối với SL sẽ làm thay đổi mức ĐT theo tỷ lệ α và sự thay đổi này sẽ làm SLCB thay đổi theo hiệu ứng số nhân Keynes. Sự thay đổi của mức SL lại tiếp tục làm thay đổi mức ĐT theo hiệu ứng gia tốc. 25/11/201020Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Mối quan hệ gia tốc giữa đầu tư và sản lượng Mặc dù MH gia tốc phản ánh khá đúng mối quan hệ giữa SL và ĐT nhưng theo lý thuyết này toàn bộ lượng TB mong muốn đều được thực hiện ngay trong cùng một thời kỳ. Điều này có thể không đúng.25/11/201021Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Mối quan hệ gia tốc giữa đầu tư và sản lượng Các chi phí có thể kể đến là chi phí thuê công nhân làm việc ngoài giờ để lắp đặt thiết bị, chi phí tăng thêm do muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án,Các chi phí này gọi chung là chi phí điều chỉnh. Nếu chi phí điều chỉnh tăng mạnh thì quyết định tối ưu của DN là. 25/11/201022Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Mối quan hệ gia tốc giữa đầu tư và sản lượng Khi đó chênh lệch giữa lượng TB mong muốn và thực tế chỉ có thể triệt tiêu dần qua các thời kỳ. Hay nói cách khác, lượng TB mong muốn sẽ được thực hiện Để phán ánh độ trễ này ta viết lại như sau: 25/11/201023Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Mối quan hệ gia tốc giữa đầu tư và sản lượng Với 0 < λ < 1, hệ số này thể hiện phần của chênh lệch giữa lượng TB mong muốn và lượng TB thực tế được thực hiện trong mỗi thời kỳ thông qua ĐT. Do trong mỗi thời kỳ chỉ một phần sự thay đổi của mức TB mong muốn được thực hiện nên trong một thời kỳ nhất định25/11/201024Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2. Mối quan hệ gia tốc giữa đầu tư và sản lượng Đây là mô hình gia tốc linh hoạt. MH này cho thấy ĐT phản ứng chậm hơn so với sự thay đổi của thu nhập hiện tại. Từ phương trình trên ta có thể viết lại: 25/11/201025Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University3. Sự hạn chế tài chính Các DN có thể tài trợ cho ĐT của họ bằng lợi nhuận giữ lại không chia cho các cổ đông hoặc vay tiền trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, trong thực tế, các DN có thể vấp phải sự hạn chế về tín dung ngay cả khi các dự án được thẩm định là có hiệu quả. 25/11/201026Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University3. Sự hạn chế tài chính Nếu các DN vấp phải sự hạn chế về tín dụng thì ĐT không chỉ phụ thuộc vào lãi suất thị trường và lợi nhuận từ ĐT mà còn phụ thuộc vào lượng vốn có thể huy động được. 25/11/201027Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University
Tài liệu liên quan