Kỹ năng bán hàng và kinh doanh dịch vụ MegaVNN

(Bản scan) Khách hàng là nhóm đối tượng có nhu cầu và mua một sản phẩm, dịch vụ. Trong tiến trình chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cạnh tranh và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại thì doanh nghiệp phải có quan điểm đầy đủ hơn, bao quát hơn về khách hàng.

pdf35 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 1827 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ năng bán hàng và kinh doanh dịch vụ MegaVNN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan