Kỹ năng đặt câu hỏi

Không phải là những lời phê phán. Nhằm giúp người hỏi, nghe sáng tỏ trong suy nghĩ, tư duy về 1 vấn đề cụ thể, tình huống cụ thể. Đặt câu hỏi cho thấy bạn đang chú ý, quan tâm và thích thú tới vấn đề đang hỏi. Đặt câu hỏi cho thấy bạn là người thông minh và sáng tạo.

ppt25 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2382 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ năng đặt câu hỏi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên