Kỹ thuật chuyển gen cho động vật

- Kỹ thuật chuyển gen là kỹ thuật đưa một hay nhiều gen đã được thiết kế ở dạng ADN tái tổ hợp vào tế bào của động vật làm cho gen lạ có thể tồn tại ở dạng plasmit tái tổ hợp hoặc gắn vào bộ bộ gen tế bào chủ. Trong tế bào chủ, các gen này hoạt động tổng hợp nên các protein đặc trưng dẫn tới việc xuất hiện các đặc tính mới của cơ thể chuyển gen.

pdf36 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ thuật chuyển gen cho động vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan