Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống

Năm 1999 cuốn sách Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống được xuất bản đã đáp ứng được phần nào các yếu tố về khả năng thiết lập cơ chế đồng bộ trong hoạt động của các đối tượng có môi trường làm việc rất khác nhau điều mà trước đây không thể thực hiện được bằng kỹ thuật cổ điển...

pdf406 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3026 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan