Kỹ thuật lên men thực phẩm cổ truyền Việt Nam và các nước trong vùng

1. Men giống 1.1. Men rượu – Men thuốc bắc (Việt Nam) 1.2. Men rượu – Ragi (Indonesia) 1.3. Men rượu Look pang (Thái Lan) 1.4. Men Meju (Triều Tiên) 1.5. Men Murcha (Nepal, An Độ, Bhutani) 1.6. Men Naruk, Koja (Triều Tiên)

doc167 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2010 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ thuật lên men thực phẩm cổ truyền Việt Nam và các nước trong vùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan