Làm việc theo nhóm

Làm việc theo nhóm là một phương pháp học tập trong đó các thành viên cùng phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết một vấn đề học tập cụ thể nhằm hướng đến một mục tiêu chung; sản phẩm của nhóm là sản phẩm của trí tuệ tập thể

pptx34 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 793 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Làm việc theo nhóm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
04030102Phân tích mô hình làm việc nhóm hiệu quả ở Nhật BảnGiải pháp làm việc nhóm hiệu quảThực trạng làm việc nhóm của sinh viên hiện nay Lý thuyết về làm việc nhómNỘI DUNGLÝ THUYẾT VỀ LÀM VIỆC NHÓMVí dụ về cách thức di trú của loài ngỗngVậy thế nào là làm việc nhóm?Làm việc theo nhóm là một phương pháp học tập trong đó các thành viên cùng phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết một vấn đề học tập cụ thể nhằm hướng đến một mục tiêu chung; sản phẩm của nhóm là sản phẩm của trí tuệ tập thểLợi ích của làm việc nhómTHỰC TRẠNG LÀM VIỆC NHÓM CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY123451NỂ NANG CÁC MỐI QUAN HỆHIỆN TRẠNG CHUNG CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM KHI LÀM VIỆC NHÓM234521HIỆN TRẠNG CHUNG CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM KHI LÀM VIỆC NHÓMHOẶC LÀ NGỒI Ỳ HOẶC GIẢ VỜ ĐỒNG Ý NHƯNG BÊN TRONG THÌ KHÔNG HÀI LÒNG234531HIỆN TRẠNG CHUNG CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM KHI LÀM VIỆC NHÓMĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM CHO NGƯỜI KHÁC234541HIỆN TRẠNG CHUNG CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM KHI LÀM VIỆC NHÓMKHÔNG CHÚ Ý ĐẾN CÔNG VIỆC CỦA NHÓM234551HIỆN TRẠNG CHUNG CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM KHI LÀM VIỆC NHÓMKHÔNG TÔN TRỌNG CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓMPHÂN TÍCH MÔ HÌNH LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ Ở NHẬT BẢN030201HOHOKOKU = BÁO CÁOSORENPHƯƠNG PHÁP HORENSO 03RENKAKU = LIÊN LẠC 0102PHƯƠNG PHÁP HORENSOHOSOREN01 02 03SODAN = BÀN BẠCPHƯƠNG PHÁP HORENSOHOSORENGIẢI PHÁP LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢSÁCH THAM KHẢO
Tài liệu liên quan