Lập trình hướng đối tượng Chương 1: Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Lập trình tuyến tính (Linear Programming) Lập trình cấu trúc (Structured Programming) Lập trình hàm (Function Programming) Lập trình Logic (Logic Programming) Lập trình Hướng đối tượng (Object Oriented Programming)

pdf9 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1355 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình hướng đối tượng Chương 1: Phương pháp lập trình hướng đối tượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Chương 1: Phương Pháp Lập Trình Hướng Đối Tượng Lịch sử các phương pháp lập trình  Lập trình tuyến tính (Linear Programming)  Lập trình cấu trúc (Structured Programming)  Lập trình hàm (Function Programming)  Lập trình Logic (Logic Programming)  Lập trình Hướng đối tượng (Object Oriented Programming) Lập trình Hướng đối tượng (Object oriented programming-OOP) Lịch sử ra đời  Ra đời năm 1960  Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng – Smalltalk – Java – C++ – .NET – … OOP  Lấy đối tượng (object) làm nền tảng cho ý tưởng lập trình  Mỗi đối tượng bao gồm – Các thuộc tính (property/attribute/field) – Các phương thức (method/function) Thuộc tính+Phương thức = Đối tượng Đối tượng  Thuộc tính(property): mô tả đối tượng, thể hiện đặc trưng của đối tượng  Phương thức(method): là hành vi của chính đối tượng  Sự kiện (biến cố, event): là phương thức của đối tượng bị tác động bởi đối tượng khác (click, double_click) Đặc điểm của OOP – 3 đặc điểm chính  Tính đóng gói (encapsulation)  Tính kế thừa (inheritance)  Tính đa hình (polymorphism) Ví dụ  Đối tượng sinh viên bao gồm: – tập thuộc tính (mã sinh viên, họ, tên, …) – Tập phương thức (nhập mới thông tin sv, sửa, xoá, xuất(xem) thông tin sv…)  Đối tượng thí sinh bao gồm – Thuộc tính: sbd, họ, tên, điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3 – Phương thức: nhập, xuất, tính tổng điểm, xem kết quả,..
Tài liệu liên quan