Lập trình mã nguồn mở Bài 11: Template

 Cấu hình style của template Administrator Template – Style > Edit template Administrator

pdf25 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1467 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình mã nguồn mở Bài 11: Template, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ Bài 11: TEMPLATE Nguyễn Hữu Thể 2 Template - Style  Components > News Feed 3 Template – Style > Edit template site  Cấu hình style của template Site 4 Template – Style > Edit template site  Cấu hình style của template 5 Template – Style > Edit template site  Cấu hình style 6 Template – Style > Edit template Administrator  Cấu hình style của template Administrator Template – Style > Edit template Administrator  Cấu hình style của template Administrator Template – Style > Edit template Administrator  Cấu hình style của template Administrator 9 Template - Templates  Components > News Feed 10 Template - Templates  Components > News Feed 11 Template – Customise Templates (Cấu hình)  Components > News Feed 12 Template – Customise Templates (Edit main)  Components > News Feed 13 Template – Customise Templates (Edit CSS)  Components > News Feed 14 Template – Xem source code của trang  Dùng trình duyệt Intetnet Explorer 15 Template – Xem source code của trang  Dùng trình duyệt Intetnet Explorer 16 Template – Xem source code của trang  Dùng trình duyệt Intetnet Explorer 17 Template – Xem source code của trang  Dùng trình duyệt Google Chrome 18 Template – Xem source code của phần tử  Dùng trình duyệt Google Chrome, right click phần tử 19 Template – Xem source code của phần tử  Dùng trình duyệt Google Chrome, right click phần tử 20 Template – Download  Dùng trình duyệt Google Chrome, right click phần tử 21 Template – Download  Dùng trình duyệt Google Chrome, right click phần tử 22 Template – Download – Chọn xem mẫu  Dùng trình duyệt Google Chrome, right click phần tử 23 Template – Download – Nhập thông tin  Dùng trình duyệt Google Chrome, right click phần tử 24 Template – Download – Check mail  Dùng trình duyệt Google Chrome, right click phần tử 25 Template – Download – Cài đặt  Check mail và tải về template  Upload template  Chọn thay đổi template
Tài liệu liên quan