Lập trình Opengl với thư viện AUX

I-Giới thiệu về Opengl: Opengl là thư viện lập trình đồ hoạ 3D, các bạn muốn biết thêm thì xem tại trang chủ opengl. Org.Bài viết này dành cho những bạn đã biết opengl là gì, và nó cũng là bài đầu tiên cho việc học đồ hoạ với opengl sau này. II-Opengl trong Windows: Lập trình opengl trong Windows bằng Visual C, bạn phải sử dụng ba thư viện sau glaux.lib glu32.lib và opengl32.lib.Trong Visual C muốn link tới các thư viện này các bạn làm như sau: trên menu(trình đơn) chọn Project sau đó chọn setting rồi cuối cùng trong tab link bạn dánh tên 3 thư viện trên vào(nhớ là có dấu cách giữa các tên của thư viện).Nếu bạn thích sử dụng phím tắt thì chỉ việc bấm Alt+F7 thì cũng được kết quả như trên.Một điều cũng rất quan trọng là khi tạo một project mới bạn phải chọn Window32 console application.Từ bây giờ bạn đã có thể sẵn sàng viết mã lệnh của mình.(Nên nhớ là bạn không phải thêm bất cứ cái gì nữa vì trong VC đã có đầy đủ những cái tôi đề cập ở trên). III-Tạo một cửa sổ trong opengl: Dưới đây là mã nguồn cho chương trình đầu tiên của bạn để tạo một cửa sổ.Hãy lưu nó với tên gì tuỳ bạn(ví dụ hello.c như truyền thống)

doc43 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2750 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình Opengl với thư viện AUX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình Opengl với thư viện AUX (Tài liệu tham khảo của trường đại học wakayama Nhật) Tác giả: Bùi Minh Trường Email: truongtoba136@yahoo.co.jp Homepage: I-Giới thiệu về Opengl: Opengl là thư viện lập trình đồ hoạ 3D, các bạn muốn biết thêm thì xem tại trang chủ opengl. Org.Bài viết này dành cho những bạn đã biết opengl là gì, và nó cũng là bài đầu tiên cho việc học đồ hoạ với opengl sau này. II-Opengl trong Windows: Lập trình opengl trong Windows bằng Visual C, bạn phải sử dụng ba thư viện sau glaux.lib glu32.lib và opengl32.lib.Trong Visual C muốn link tới các thư viện này các bạn làm như sau: trên menu(trình đơn) chọn Project sau đó chọn setting rồi cuối cùng trong tab link bạn dánh tên 3 thư viện trên vào(nhớ là có dấu cách giữa các tên của thư viện).Nếu bạn thích sử dụng phím tắt thì chỉ việc bấm Alt+F7 thì cũng được kết quả như trên.Một điều cũng rất quan trọng là khi tạo một project mới bạn phải chọn Window32 console application.Từ bây giờ bạn đã có thể sẵn sàng viết mã lệnh của mình.(Nên nhớ là bạn không phải thêm bất cứ cái gì nữa vì trong VC đã có đầy đủ những cái tôi đề cập ở trên). III-Tạo một cửa sổ trong opengl: Dưới đây là mã nguồn cho chương trình đầu tiên của bạn để tạo một cửa sổ.Hãy lưu nó với tên gì tuỳ bạn(ví dụ hello.c như truyền thống) 1-Chương trình đầu tiên của bạn: /*filename: hello.c*/ /*Chương trình đầu tiên tạo một cửa sổ trong opengl*/ #ifdef unix /*Phần này dùng để xác định môi trường làm việc của bạn*/ #include /*Nó sẽ xác định bạn biên dịch chương trình này trên unix*/ #include “aux.h“ /*hay Windows, với lập trình viên trên windows bạn có */ #define CALLBACK /*thể bỏ phần bên trên đi và chỉ lấy phần in đậm*/ #else #include #include #include #endif int main(int argc, char *argv[]) { auxInitWindow(argv[0]); return 0; } Lệnh auxInitWindow(string); có tác dụng tạo một cửa sổ mới, string là tiêu đề của cửa sổ đó, bạn có thể viết tiều đề như thế nào là tuỳ bạn. Chương trình này sau khi biên dịch thì nó mới chỉ hiện ra một cửa sổ rồi đóng ngay, nếu windows của bạn chạy nhanh quá thì bạn sẽ không nhìn thấy chi hết( Sau đây chúng ta sẽ bắt Window dùng lại chừng 1 giây để chúng ta quan sát.Cũng với mã lệnh trên bạn chỉ cần thêm một dòng lệnh: sleep(số_giây_muốn_xem x 1000);(tức là lệnh này bắt window tạm dừng trong vòng 1 phần nghìn giây) 2-Theo dõi Window /*file name: hello1s.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #endif int main(int argc, char *argv[]) { auxInitWindow(argv[0]); /*dòng lệnh mới , window sẽ hiện trong vòng 1 giây*/ Sleep(1000); /*dòng lệnh mới*/ return 0; } Trong phần source code mã nguồn này nằm trong file hello1s.cpp. 3-Xoá màn hình trong opengl Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách xoá màn hình trong opengl.Dưới đây là mã nguồn: /*filename: clear.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #endif int main(int argc, char *argv[]) { auxInitWindow(argv[0]); /*Những dòng lệnh mới*/ glClearColor(1.0,1.0,1.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glFlush(); /*Những dòng lệnh mới*/ Sleep(1000); return 0; } Các lệnh glClearColor(), glClear(),glFush() là những lệnh cơ bản của Opengl.glClearColor() có nhiệm vụ chọn màu để xoá window, bạn dễ dàng nhận ra là nó có 4 tham số, 4 tham số đó là RGBA( red green blue alpha).Không giống với hàm RGB() trong Win32 API , 4 tham số này có giá trị trong khoảng 0.0f đến 1.0f(kiểu float).Ba tham số đầu là màu đỏ xanh lá cây và xanh da trời, còn tham số thứ 4 là độ sáng tối của window.Bây giờ hãy thay đổi các giá trị của màu xem thử!Hàm glClear() mới thực sự xoá window, nó có những hằng số xác định.Có trường hợp có những hàm chưa được chạy đến khi kết thúc chương trình, để tránh trường hợp này hàm glFlush()được gọi, nó sẽ thực hiện tất cả các hàm chưa được chạy và kết thúc chương trình. 4-Vẽ hình trong opengl Từ trước đến giờ chúng ta mới chỉ nói về cách tạo và xoá cửa sổ, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện vẽ một số hình đơn giản: /*filename line.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #endif int main(int argc, char *argv[]) { auxInitWindow(argv[0]); glClearColor(1.0,1.0,1.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); /*những dòng lệnh mới*/ glBegin(GL_LINE_LOOP); glVertex2d(0.1,0.1); glVertex2d(0.9,0.1); glVertex2d(0.9,0.9); glVertex2d(0.1,0.9); /*những dòng lệnh mới*/ glEnd(); glFlush(); Sleep(1000); return 0; } Tất cả các hình khối được vẽ trong opengl đều được nằm giữa hai dòng lệnh glBegin() và glEnd() (Hơi giống với pascal-( bạn nào học pascal thì dễ hiểu nhé!).Có thể có nhiều cặp dòng lệnh như vậy, tức là bạn có thể viết các hàm vẽ khác nhau và dùng cặp câu lệnh trên trong các hàm đó.Tham số của glBegin() là GL_LINE_LOOP có nghĩa là nó bảo window vẽ một đường khép kín điểm đầu trùng với điểm cuối. Dưới đây là một số hằng số cơ bản: Hằng số ý nghĩa GL_POINT Vẽ điểm GL_LINÉ Vẽ đường thẳng nối hai điểm GL_LINE_STRIP Tập hợp của những đoạn đựơc nối với nhau GL_LINE_LOOP Đường gấp khúc khép kín GL_TRIANGLES Vẽ hình tam giác GL_QUADS Vẽ tứ giác GL_TRIANGLES_STRIP Vẽ một tập hợp các tam giác liền nhau, chung một cạnh GL_QUAD_STRIP Vẽ một tập hợp các tứ giác liền nhau, chung một cạnh GL_TRIANGLE_FAN Vẽ hình quạt Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về các thông số này.  Hàm glVertex2d() xác định điểm hai chiều.Bạn nên biết một số tiền tố các hàm của opengl, các hàm dùng thư viện nào sẽ bắt đầu bằng tên của thư viện đó ví dụ dùng các hàm cơ bản của opengl thì thường là bắt đầu với gl, các hàm dùng thư viện glut thì bắt đầu với glu các hàm dùng thư viện aux thì bắt đầu với aux......Các hàm cũng có hậu tố ví dụ glVertex2d() là vẽ điểm 2 chiều, glVertex3d() là vẽ điểm 3 chiều,....dần dần học các bạn sẽ phát hiện ra nhiều hơn. 5-Sử dụng màu vẽ: Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng màu để vẽ và cách thể hiện nó. Dưới đây là mã nguồn: /*filename: color1.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #endif int main(int argc, char *argv[]) { auxInitDisplayMode(AUX_RGBA); /*hàm mới*/ auxInitWindow(argv[0]); glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glColor3d(1.0,0.0,0.0); /*hàm mới*/ glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glBegin(GL_QUADS); /*tham số mới*/ glVertex2d(0.1,0.1); glVertex2d(0.9,0.1); glVertex2d(0.9,0.9); glVertex2d(0.1,0.9); glEnd(); glFlush(); Sleep(1000); return 0; } Hàm auxInitDisplayMode() báo với window rằng chúng ta chọn cách hiển thị những gì mà chúng ta sắp vẽ tới đây, tham số của nó là AUX_RGBA chính là mode RGBA mà tôi đề cập ở trên.Hàm glColor3d() cho phép chúng ta chọn màu vẽ, tham số của nó là red green và blue nhưng các giá trị này là kiểu double nếu bạn muốn dùng kiểu float thì có hàm glColor3f(), cả hai kiểu trên giá trị của màu vẫn nằm trong khoảng 0 đến 1.Chú ý là chương trình trên chúng ta đã đổi tham số mới cho hàm glBegin(), bây giờ nó sẽ vẽ một tứ giác, và trong chương trình này thì là một hình vuông. Trong phần này tôi muốn trình bày với các bạn một kỹ thuật nữa, chương trình trên chỉ cho chúng ta nhìn thấy một màu đỏ do chúng ta đặt một màu duy nhất trước khi vẽ. Để có thể tạo nhiều màu ấn tượng bạn có thể cài đặt đi cài đặt lại hàm glColor3d() mỗi khi chúng ta vẽ mới. Dưới đây là mã nguồn: /*filename: color2.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #endif int main(int argc, char *argv[]) { auxInitDisplayMode(AUX_RGBA); auxInitWindow(argv[0]); glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glBegin(GL_QUADS); glColor3d(1.0,0.0,0.0); /*hàm này đã được chuyển xuống đây*/ glVertex2d(0.1,0.1); glColor3d(0.0,1.0,0.0); /*tham số mới cho hàm*/ glVertex2d(0.9,0.1); glColor3d(0.0,0.0,1.0); /*tham số mới cho hàm*/ glVertex2d(0.9,0.9); glColor3d(1.0,0.0,1.0); /*tham số mới cho hàm*/ glVertex2d(0.1,0.9); glEnd(); glFlush(); Sleep(1000); return 0; } Biên dịch và chạy thử bạn có một hình vuông trông khá đẹp mắt, nhưng hãy tiếp tục học, chúng ta còn có thể tạo nhiều hiệu ứng ấn tượng hơn nhiều. Nói thêm chút nữa về cách sử dụng hàm, với các hậu tố: ví dụ với hàm glVertex*() và glColor*(), hay các hàm khác có dấu hoa thị * thì nó có thể có rất nhiều hậu tố.Và nó có cấu tạo như sau: lấy ví dụ hàm glVertex*() Có hàm glVertex4dv(Gldouble x,Gldouble y,Gldouble z,Gldouble w) số 4 thể hiện rằng hàm có 4 tham số, chữ d thể hiện rằng tham số có giá trị double(ngoài ra nó còn có thể là float,int,short, unsigned int, unsigned short, unsigned char,char) chữ v thể hiện rằng nó dùng pointer.Các bạn chỉ cần hiểu qua như vậy, sau này chúng ta sẽ nói rõ hơn. 6-Giao diện của cửa sổ và quản lý cửa sổ: Với những chương trình chỉ cần vẽ đơn giản thì bạn có thể dùng các chương trình trên, nhưng với các chương trình phức tạp sau này chúng ta không thể viết như thể được nữa.Dưới đây tôi sẽ trình bày với các bạn cấu trúc của chương trình trong opengl. Trước hết là từ khoá CALLBACK, đối với các bạn đã lập trinh WIN API thì có thể hiểu rõ được lệnh này, nhưng có thể nói đơn giản là khi sử dụng thư viện AUX thì ta phải dùng từ khoá này để chỉ định nó.Các chương trình bên trên chúng ta viết đều dùng lệnh Sleep(1000) để bắt window dừng lại cho chúng ta theo dõi, sắp tới đây chúng ta sẽ làm một cách chuyên nghiệp hơn là dùng hàm auxMailLoop() trong thân của hàm main() – hàm chính của chương trình.Tham số của hàm này là con trỏ trỏ đến hàm mà chúng ta vẽ , hiện thị những gì chúng ta muốn(trong chương trình này tham số chính là hàm draw()).Điều gì sẽ xảy ra nếu người dùng thay đổi kích cỡ của cửa sổ? Để thực hiên điều này chúng ta cũng dùng một hàm tương tự như hàm auxMainLoop(),đó là hàm auxReshapeFunc(), tham số của nó cũng là con trỏ chỉ đến hàm mà chúng ta có thể thay đôi thông số của cửa sổ, tham số của nó trong chương trình này là hàm resize().Nếu bạn đã học qua về đồ hoạ máy tính thì sẽ dễ dàng hiểu về toạ độ trong đồ hoạ, hàm glLoadIdentity() có nhiệm vụ thiết định ma trận của toạ độ là ma trận đơn vị. Mã nguồn dưới đây sẽ cho chúng ta rõ hơn: /*filename: interface.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #endif GLvoid CALLBACK draw(void){ /*chú ý bạn có thể không cần chữ void trong */ glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); /*khi lập trình với VC, Glvoid là kiểu */ glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);/*hàm trong opengl, nó tương tụ */ glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); /*như void trong C hay C++*/ glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glBegin(GL_QUADS); glColor3d(1.0,0.0,0.0); glVertex2d(0.1,0.1); glColor3d(0.0,1.0,0.0); glVertex2d(0.9,0.1); glColor3d(0.0,0.0,1.0); glVertex2d(0.9,0.9); glColor3d(1.0,0.0,1.0); glVertex2d(0.1,0.9); glEnd(); glFlush(); } GLvoid CALLBACK resize(GLsizei w,GLsizei h) { glLoadIdentity(); } int main(int argc, char *argv[]) { auxInitDisplayMode(AUX_RGBA); auxInitWindow(argv[0]); auxReshapeFunc(resize); auxMainLoop(draw); return 0; } 7-Quan sát – Khung nhìn: Chương trình trên, khi bạn thay đôi kích cỡ có lúc bạn không nhìn thấy hình vuông mà chúng ta đã vẽ nữa, tại sao lại như vậy?Câu trả lời nằm trong chương trình dưới đây: /*filename: view.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #endif GLvoid CALLBACK draw(void){ glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glBegin(GL_QUADS); glColor3d(1.0,0.0,0.0); glVertex2d(0.1,0.1); glColor3d(0.0,1.0,0.0); glVertex2d(0.9,0.1); glColor3d(0.0,0.0,1.0); glVertex2d(0.9,0.9); glColor3d(1.0,0.0,1.0); glVertex2d(0.1,0.9); glEnd(); glFlush(); } GLvoid CALLBACK resize(GLsizei w,GLsizei h) { glLoadIdentity(); glViewport(0,0,w,h); /*hàm mới*/ glOrtho(-1.0,1.0,-1.0,1.0,0.0,1.0); /*hàm mới*/ } int main(int argc, char *argv[]) { auxInitDisplayMode(AUX_RGBA); auxInitWindow(argv[0]); auxReshapeFunc(resize); auxMainLoop(draw); return 0; } Tôi sẽ giới thiệu với các bạn thế nào là Viewport.Viewport xác định cổng nhìn cho chúng ta, tức là phần không gian trên cửa sổ window ma người quan sát được phép quan sát.Nó chính là một hình chữ nhật.Hai tham số đầu tiên của hàm này xác định toạ độ của đỉnh trên cùng phía tay trái của hình chữ nhật, hai toạ dộ sau xác định chiều rộng và chiều cao của hình chữ nhật ấy.Với các tham số trên ta có thể thấy , chương trình trên cho phép ta quan sát toàn bộ màn hình. Tiếp theo là kiểu nhìn glOrtho().Quan sát hình vẽ dưới đây:  Như bạn đã thấy trên hình, hàm glOrtho(), xác lập một ma trận cho phép chúng ta nhìn theo kiểu như hình vẽ, đây là hàm tổng quát: void glOrtho(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top, GLdouble near, GLdouble far); Tương ứng với chương trình trên của chúng ta left là –1.0, right là 1.0, bottom là –1.0, top là 1.0, near là 0.0 và far là 1.0. Trong phần này tôi muốn trình bày thêm một hàm số nữa.Các chương trình trên đều tạo cửa sổ với chiều dài và rộng xác đinh, muốn tạo một cửa sổ có kích cỡ theo ý muốn bạn dùng hàm sau: auxInitPosition(), nó có 4 thông số là toạ độ x, y của đỉnh trên bên tay trái của cửa sổ, chiều rộng và chiều dài của cửa sổ.Dưới đây là mã nguồn: /*filename : size.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #endif GLvoid CALLBACK draw(void){ glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glBegin(GL_QUADS); glColor3d(1.0,0.0,0.0); glVertex2d(0.1,0.1); glColor3d(0.0,1.0,0.0); glVertex2d(0.9,0.1); glColor3d(0.0,0.0,1.0); glVertex2d(0.9,0.9); glColor3d(1.0,0.0,1.0); glVertex2d(0.1,0.9); glEnd(); glFlush(); } GLvoid CALLBACK resize(GLsizei w,GLsizei h) { glLoadIdentity(); glViewport(0,0,w/2,h/2); glOrtho(-1.0,1.0,-1.0,1.0,0.0,1.0); } int main(int argc, char *argv[]) { auxInitPosition(200,100,640,480); /*hàm mới*/ auxInitDisplayMode(AUX_RGBA); auxInitWindow(argv[0]); auxReshapeFunc(resize); auxMainLoop(draw); return 0; } 8-Chuột: Trong các trò chơi ta đều thấy sự quan trọng của việc sử dụng chuột, trong phần này chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để chương trình chúng ta nhận ra chúng ta đang bấm trái chuột, chúng ta đang di chuyển chuột. Để làm được điều này chúng ta sử dụng hàm auxMouseFunc().Dưới đây là mã nguồn của chương trình mouse1.cpp /*filename mouse1.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #include"stdio.h" /*nếu bạn không có dòng này thì hàm printf() không thực hiện*/ #endif GLvoid CALLBACK draw(void){ glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glBegin(GL_QUADS); glColor3d(1.0,0.0,0.0); glVertex2d(0.1,0.1); glColor3d(0.0,1.0,0.0); glVertex2d(0.9,0.1); glColor3d(0.0,0.0,1.0); glVertex2d(0.9,0.9); glColor3d(1.0,0.0,1.0); glVertex2d(0.1,0.9); glEnd(); glFlush(); } GLvoid CALLBACK left(AUX_EVENTREC *event) { printf("%d,%d\n",event->data[AUX_MOUSEX],event->data[AUX_MOUSEY]); } GLvoid CALLBACK resize(GLsizei w,GLsizei h) { glLoadIdentity(); glViewport(0,0,w/2,h/2); glOrtho(-1.0,1.0,-1.0,1.0,0.0,1.0); } int main(int argc, char *argv[]) { auxInitPosition(200,100,640,480); auxInitDisplayMode(AUX_RGBA); auxInitWindow(argv[0]); auxReshapeFunc(resize); /*hàm mới*/ auxMouseFunc(AUX_LEFTBUTTON,AUX_MOUSEDOWN,left); /*hàm mới*/ auxMainLoop(draw); return 0; } Trong chương trình trên , chúng ta thấy xuất hiện hàm left() và hàm auxMouseFunc().Hàm auxMouseFunc() có gọi đến hàm left(), nó có ý nghĩa rằng, khi chuột được bấm thì sẽ thực hiện hàm left().Trong tham số của hàm auxMouseFunc() có các tham sô sau: tham số đầu tiên nói đến phần nào của chuột được tác động, tham số thứ 2 nói đến nó được tác động như thế nào, và tham số cuối cùng muốn nói tác động rồi thì làm gì.Trong hàm left() tham số có dạng con trỏ và có kiểu là AUX_EVENTREC, nó lấy dữ liệu về toạ độ x và y của chuột.Trong một chương trình không phải là chỉ có một hàm auxMouseFunc() mà bạn có thể dùng bao nhiêu tuỳ thích, miễn là đừng va chạm nhau là được, trong phần mã nguồn tôi có cho thêm một chương trình ví dụ về cách dùng 2 lần hàm auxMouseFunc()(trong file mouse2.cpp) Dưới đây tôi sẽ trình bày một chương trình khá thú vị , mã nguồn của nó như sau: /*filename connectlines.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #include"stdio.h" #endif GLvoid CALLBACK draw(void){ } GLvoid CALLBACK left(AUX_EVENTREC *event) { static int flag=0; static GLint x,y; if(flag){ glColor3d(0.0,0.0,0.0); glBegin(GL_LINE_STRIP); glVertex2i(x,y); glVertex2i(event->data[AUX_MOUSEX],event->data[AUX_MOUSEY]); glEnd(); glFlush(); } x=event->data[AUX_MOUSEX]; y=event->data[AUX_MOUSEY]; flag=1; } GLvoid CALLBACK resize(GLsizei w,GLsizei h) { glLoadIdentity(); glViewport(0,0,w,h); glOrtho(0.0,(GLdouble)w,(GLdouble)h,0.0,0.0,1.0);/* đổi thông số*/ glClearColor(1.0,1.0,1.0,0.0); /*chuyển vị trí 2 hàm này*/ glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); } int main(int argc, char *argv[]) { auxInitPosition(200,100,640,480); auxInitDisplayMode(AUX_RGBA); auxInitWindow(argv[0]); auxReshapeFunc(resize); auxMouseFunc(AUX_LEFTBUTTON,AUX_MOUSEDOWN,left); auxMainLoop(draw); return 0; } Thực ra chương trình này rất dễ hiểu, có lẽ không phải trình bày gì nhiều.Nó lưu cá điểm lại và nối thành một đường gấp khúc.Nhược điểm của chương trình trên hẳn các bạn đã rõ khi biên dịch nó.Nó không vẽ lại cửa sổ của bạn khi cửa sổ của bạn bị che bởi một cửa sổ khác, hay bị minimize, tức là hình mà bạn muốn vẽ không được gửi tới hàm draw().Vì vậy bạn phải lưu những điểm đã chọn và vẽ lại chúng trong hàm draw().Dưới đây là mã nguồn: /*filename connectlines1.cpp*/ #ifdef unix #include #include "aux.h" #define CALLBACK #else #include #include #include #endif #define MAXPOINTS 100 /*số điểm tối đa có thể được chọn*/ GLint point[MAXPOINTS][2]; /*mảng lưu trữ các điểm đó*/ int num=0; /*số điểm đã chọn đến thời điểm hiện tại*/ GLvoid CALLBACK draw(void) { int i; if(num>=2){ glClearColor(1.0,1.0,1.0,0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glColor3d(0.0,0.0,0.0); glBegin(GL_LINE_STRIP); /*bạn hãy nhớ cấu trúc này*/ for(i=0;i<num;i++) { glVertex2iv(point[i]); } glEnd(); glFlush(); } } GLvoid CALLBACK left(AUX_EVENTREC *event) { if(num>=MAXPOINTS) return; /*giới hạn số điểm bạn vẽ */ point[num][0]=event->data[AUX_MOUSEX]; /*lưu trữ toạ độ x của chuột*/ point[num][1]=event->data[AUX_MOUSEY]; /*lưu trữ toạ độ y của chuột*/ num++; /*tăng số điểm sau mỗi lần bấm*/ } GLvoid CALLBACK resize(GLsizei w,GLsizei h) { glLoadIdentity(); glViewport(0,0,w,h); glOrtho(0.0,(GLdouble)w,(GLdouble)h,0.0,0.0,1.0); } int main(int argc, char *argv[]) { auxInitPosition(200,100,640,480); auxInitDisplayMode(AUX_RGBA); auxInitWindow(argv[0]); auxReshapeFunc(resize); auxMouseFunc(AUX_
Tài liệu liên quan