Lập trình Windows Form với C# - Label, textbox, button

Cho phép nhập dữ liệu  Hai dạng là TextBox và MaskedTextBox  Các hình thức nhập của TextBox là: PasswordChar và Multiline  MaskedTextBox: có nhiều dạng có sẵn Numeric, Phone Number, Date, Time v.v  Lấy nội dung nhập : [ObjectName]

pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 754 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình Windows Form với C# - Label, textbox, button, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G V : L Ê T H Ị N GỌC HẠN H LABEL, TEXTBOX, BUTTON 11/12/2014 Lập trình Windows Form với C# 1 LABEL  Trình bày, chú giải tiêu đề  Có hai loại Label và LinkLabel 11/12/2014 Lập trình Windows Form với C# 2 TEXTBOX  Cho phép nhập dữ liệu  Hai dạng là TextBox và MaskedTextBox  Các hình thức nhập của TextBox là: PasswordChar và Multiline  MaskedTextBox: có nhiều dạng có sẵn Numeric, Phone Number, Date, Time v.v  Lấy nội dung nhập : [ObjectName].Text 11/12/2014 Lập trình Windows Form với C# 3 THUỘC TÍNH CỦA TEXTBOX 11/12/2014 Lập trình Windows Form với C# 4 SỰ KIỆN CỦA TEXTBOX 11/12/2014 Lập trình Windows Form với C# 5 BUTTON  Dùng chuột nhấn để thao tác.  Có thể show Icon trên button. 11/12/2014 Lập trình Windows Form với C# 6 THIẾT LẬP GIÁ TRỊ MASK 11/12/2014 Lập trình Windows Form với C# 7