Lập trình Windows với C#.net

Hướng dẫn lập trình trong hệ điều hành window với ngôn ngữ lập trình C#. Thư viện MFC của Microsoft bao gồm các lớp cơ bản, cài đặt bằng ngôn ngữ C++, hỗ trợ việc lập trình trong môi trường windows. Từ các lớp này, MFC xác lập nền tảng hình thành ứng dụng của.Trong công nghiệp máy tính có thể nói rằng Microsoft đã mang lại những bước đi quan trọng nhất...

pdf618 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2814 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình Windows với C#.net, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan