Lịch sử các học thuyết kinh tế

Họ đưa ra lý thuyết giá trị cận biên: ích lợi biên, chi phí biên, năng suất biên, hiệu quả biên v.v .giải thích về độ dốc đi xuống của đường cầu Chuyển nghiên cứu kinh tế chính trị sang lĩnh vực kinh tế vi mô, đi sâu nghiên cứu hành vi con người, con người SX, tiêu dùng, con người kinh tế . Vận dụng tóan học vào phân tích kinh tế

ppt17 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1632 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch sử các học thuyết kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần II. LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾCÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ THỊ TRƯỜNGKTTT tự doKTTT có sự quản lý nhà nướcChuyên đề 3: Kinh tế thị trường XHCNChuyên đề 2: Lý thuyết kinh tế thị trường xã hộiChuyên đề 1: Tổng quan các lý thuyết về kinh tế thị trường.Chuyên đề 1TỔNG QUAN CÁC LÝ THUYẾT VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGCác giai đọan phát triển của lý thuyết về nền kinh tế thị trườngGiai đọan IGiai đọan IIGiai đọan IIIGiai đọan IVGiai đoạn VGIAI ĐỌAN ITrọng thươngTrọng nông- Xem vàng là nội dung căn bản của của cải,của hoạt động kinh tế.- Thông qua buôn bán, nhất là ngọai thương- Trao đổi không ngang giá.- Đề cao vai trò của SX nông nghiệp.- Đối tượng nghiên cứu KT là SX nông nghiệp.- Phân tích kinh tế như 1 chu trình(Nửa TK 17-nửa TK18)(Cuối TK 17-đầu TK 18)THUYẾT CHU TRÌNH LUẬN CHUYỂN KINH TẾ CỦA F. KÉNERGiai cấp sản xuất( nông dân )Giai cấp sở hữu(Địa chủ )Giai cấp không SX (Công thương gia )5 tỉ = GDP2 tỉ2 tỉ1 tỉ1 tỉ1 tỉ2 tỉKẾT LUẬNVai trò nhà nước rất quan trọng, phá vỡ ràng buột chế độ phong kiến, thiết lập luật lệ KTTT TBCN.GIAI ĐỌAN II Rất tin tưởng ở thị trường Cực kỳ ngại sự can thiệp nhà nước. Tiêu biểu là lý thuyết “ Bàn tay vô hình”, “Cân bằng tổng quát”- Đại biểu: Ađam Smith, D Ricardo, J. B. Say, T. R. Malthus, John Stuart Mill, A MarshallAdam SmithDavid Ricardo Léon Walras A. MarshallKinh tế học cổ điển, học thuyết tự do kinh tế ( Classical School)Trường phái kinh tế học cận biênTrường phái kinh tế học cận biên- Họ đưa ra lý thuyết giá trị cận biên: ích lợi biên, chi phí biên, năng suất biên, hiệu quả biên v.v..giải thích về độ dốc đi xuống của đường cầu.- Chuyển nghiên cứu kinh tế chính trị sang lĩnh vực kinh tế vi mô, đi sâu nghiên cứu hành vi con người, con người SX, tiêu dùng, con người kinh tế.- Vận dụng tóan học vào phân tích kinh tếBa trung tâm lớnVienne (Áo)Laussanes ( Thụy Sĩ)Cambrige ( Anh )Marginal SchoolÍch lợiSản phẩm x1 x2 x3 x4Y1y2y3y4Đồ thị biểu diễn tư tưởng ích lợi biên7 KHUYẾT TẬT CỦA THỊ TRƯỜNGThị trường là bất hợp lý và mất cân đốiThị trường bản chất là bất công và tái SX bất công và bất bình đẳng XHThị trường tất yếu dẫn đến độc quyềnThị trường mang theo tệ nạn buôn gian, bán lận, tham nhũng, hối, hối lộThị trường đôi khi kiềm hãm sự tiến bộ KH- KTThị trường là nhân tố sản sinh ra chiến tranh kinh tếTàn phá môi sinh 1 cách có hệ thốngGIAI ĐỌAN III- Dùng nhà nước can thiệp 1 cách có hệ thống vào kinh tế để sữa chữa những thất bại của thị trường.- Chủ xướng mô hình nầy là John Maynard keynes, với tác phẩm” Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ” ( 1936 ). - Quan điểm của J. M. Keynes để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển nhanh, ổn đinh phải tác động vào tổng cầu.- Ba cái cầu quan trọng: tiêu dùng dân chúng, cầu đầu tư của DN và cầu chi tiêu của chính phủ. Hàm cầu: Y = C + I + GTừ những năm (1930- 1970 )THÀNH TỰUTăng trưởng cao.Toàn dụng nhân công.Giá cả ổn định, cán cân thanh toán quốc tế từng bước được thăng bằng.Ổn định được tài chính quốc tế.7 KHUYẾT TẬT CỦA NHÀ NƯỚC- Bộ máy nhà nước có nguy cơ phình to ra.- Bệnh quan liêu của các cơ quan nhà nước mang lại tổn thất nặng nề hơn sự quan liêu của các tổ chức tư nhân.- Độc quyền nhà nước trong nhiều trường hợp tiêu diệt hòan tòan cạnh tranh, lọai trừ động cơ kích thích phát triển thị trường.- Độc quyền nhà nước cộng với các tệ nạn của kinh tế thị trường đẻ ra MAFIA (quyền lực nhà nước + tham nhũng, buôn lậu, băng nhóm tội ác)- Họat động của nhà nước thường đem lại kết quả xấu, làm cho thị trường méo mó, biến dạng.- Sự hiện diện của nhà nước và những chính sách chính trị nhiều lần đưa đến chiến tranh kinh tế và chiến tranh tổng lực.- Nhà nước dễ quan liêu, duy ý chí, thóat ly thực tế, xa rời quần chúng.Giai đọan IVThi trường với sự can thiệp tối thiểu của chính phủ- Chủ nghĩa tự do mớiLý thuyết tiền tệLý thuyết về sự lựa chọn công cộngLý thuyết dự báo hợp lýLý thuyết trọng cungLý thuyết hậu Keynes Millton FriedmanBa quan điểm lý luận và phương pháp luậnTạo căn cứ vi mô cho kinh tế học vĩ mô, căn cứ đó chính là cá nhân con người. Có 3 đặc tính: Phân tích kinh tế giỏi, dự báo tài, hợp lý hóa, tối ưu hóa.2. Bảo vệ lợi nhuận, vạch rõ lợi nhuận là 1 cái gì rất khoa học và thực tiễn.- Lợi nhuận là phần thưởng cho sự mạo hiểm và tài năng kinh doanh.Lợi nhuận là điều kiện tiên quyết cho việc bảo đảm đầu tư, tái SX mở rộngLợi nhuận là động lực thúc ép DN giảm chi phí SX.- Lợi nhuận đo lường chính xác tính hiệu quả cuối cùng hoạt động của doanh nghiệp.- Lợi nhuận là nhân tố điều tiết hữu hiệu đối với thị trường lao động.HẠN CHẾLợi nhuận là bất công, lợi nhuận tích tụ về cho chủ doanh nghiệp quá mức.- Lợi nhuận là thiển cận, chỉ là một trong những mục tiêu tổng thể kinh tế-xã hội.4 KẾT LUẬN- Tư nhân hóa- Giải điều tiết- Bớt nhà nước- Tăng thị trường3. Mở rộng tính kinh tếLý luận kinh tế thâm nhập vào họat động con người, nhất là họat động nhà nước ( CHI PHÍ –HIỆU QUẢ )Siêu thị trườngThị trường hàng hóa Thị trường dịch vụThị trườngvăn hóaThị trường chính trị v.v.v..II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TRƯỜNG PHÁI CHÍNH, HIỆN ĐẠI Paul A. samuelsonKinh tế hổn hợpThị trườngNhà nướcSX cái gì ?Thế nào ?Cho ai ?- Xây dựng luật- Sữa chữa thất bại của thị trường- Ổn định vĩ mô- Thực hiện chính sách XH David BeggJOSEPH STIGLITZ ( giải Nobel kinh tế 2006 ) Mỗi nền kinh tế thị trường thành công đều phải có vai trò của chính phủ và chính phủ cần hiểu và thực hiện được chức năng của mình là bảo đảm một môi trường XH hài hòa, được hổ trợ bởi những thay đổi trong khu vực nông nghiệp và tiêu dùng nội địa Vai trò đó là cung cấp các dịch vụ công như giáo dục, sức khỏe, nghỉ hưu và các mạng lưới an sinh XH khác, tạo điều kiện cho sự vận hành tốt của kinh tế thị trường