Liên kết đào tạo sau đại học giữa trường Đại học Hùng Vương và trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Triển vọng và giải pháp

TÓM TẮT Liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được xác định trên cơ sở nhu cầu của xã hội; sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Phú Thọ; uy tín, thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; khả năng cung cấp các dịch vụ và lợi thế về địa lý của Trường Đại học Hùng Vương. Liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có triển vọng và tiềm năng rất lớn, sẽ giúp tổng hợp, phát huy sức mạnh, lợi thế của hai bên để nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Liên kết đào tạo sau đại học giữa trường Đại học Hùng Vương và trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Triển vọng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 3 (8) – 2017 3 KHOA HỌC XÃ HỘI 1. Mở đầu Với các trường đại học, đặc biệt các trường mới được thành lập, liên kết đào tạo, trong đó có liên kết đào tạo sau đại học là cần thiết trong quá trình xây dựng và phát triển� Bởi vì thông qua liên kết, các trường đại học có thể tranh thủ được những khả năng, thế mạnh của nhau trên cơ sở tìm kiếm được những lợi ích thiết thực� Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đã nêu, trong những năm qua, Trường Đại học Hùng Vương luôn quan tâm đến việc mở rộng liên kết, hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học, các viện nghiên cứu trong nước và TÓM TẮT Liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được xác định trên cơ sở nhu cầu của xã hội; sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Phú Thọ; uy tín, thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; khả năng cung cấp các dịch vụ và lợi thế về địa lý của Trường Đại học Hùng Vương. Liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có triển vọng và tiềm năng rất lớn, sẽ giúp tổng hợp, phát huy sức mạnh, lợi thế của hai bên để nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học. Từ khóa: Trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Liên kết đào tạo, Đào tạo sau đại học quốc tế, trong đó có liên kết, hợp tác đào tạo với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân� Xuất phát từ nhu cầu liên kết, hợp tác đào tạo, ngày 27/6/2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Hùng Vương đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai trường về đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn giai đoạn 2017 – 2020� Về hợp tác đào tạo, tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Thỏa thuận khẳng định: “1� Đào tạo các giảng viên đạt trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo đề nghị của Trường Đại học Hùng Vương; 2� Phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ theo yêu cầu của tỉnh Phú Thọ trên cơ Liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP Trịnh Thế Truyền Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ Nhận bài ngày 29/11/2017, Phản biện xong ngày 10/12/2017, Duyệt đăng ngày 12/12/2017 4 Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 3 (8) – 2017 KHOA HỌC XÃ HỘI sở danh mục chuyên ngành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân” [4]� Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân bước đầu đã mang lại kết quả� Hai trường đã liên kết mở được 1 lớp cao học quản lý kinh tế và 1 lớp cao học tài chính ngân hàng, với tổng số 113 học viên (lớp cao học quản lý kinh tế 63 học viên; lớp cao học tài chính ngân hàng 50 học viên)� Cùng với sự cố gắng của Trường Đại học Hùng Vương, sự quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ sở giúp cho hai trường đạt được kết quả bước đầu trong hợp tác đào tạo như đã nêu� Trường Đại học Hùng Vương luôn mong muốn hợp tác, liên kết đào tạo, trong đó có đào tạo sau đại học các chuyên ngành kinh tế với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân� Song, vấn đề là trong tương lai, triển vọng liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ như thế nào? Làm thế nào để thấy được triển vọng của việc liên kết đào tạo này? Hai trường cần phải làm gì để liên kết đào tạo sau đại học giữa hai cơ sở được bền vững? Đây là những vấn đề cần được làm rõ� 2. Triển vọng liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tương lai, triển vọng liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố, bao gồm cả khách quan và chủ quan, đó là: - Một là, nhu cầu học tập của người học đối với hình thức liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân rất lớn. Về mặt địa lý, liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có thể thu hút được người học không chỉ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, mà còn có khả năng thu hút được người học từ các tỉnh trong khu vực như Vĩnh Phúc, một phần của Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái Về đối tượng người học, liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có thể thu hút được người học không chỉ là những cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, mà còn có thể thu hút được người học từ các doanh nghiệp và những sinh viên mới tốt nghiệp đại học có nhu cầu học tập nâng cao trình độ� Trường Đại học Hùng Vương có 12 khoa, trong đó có Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh với 5 mã ngành đào tạo đại học là Kinh tế đầu tư, Kinh tế Nông nghiệp, Tài chính ngân hàng, Kế toán và Quản trị kinh doanh� Đến nay, Trường Đại học Hùng Vương đã có 11 khóa sinh viên các chuyên ngành kinh tế ra trường� Tổng số sinh viên các chuyên ngành kinh tế đã ra trường là hơn 3�000 sinh viên� Trong số đó, qua khảo sát sơ bộ, nhiều em có nhu cầu quay về trường để tiếp tục học tập nâng cao trình độ� Liên kết đào tạo sau đại học các chuyên ngành kinh tế của Trường Đại học Hùng Vương được quan tâm thực hiện từ năm 2016� Ngay trong năm 2016, Trường Đại học Hùng Vương đã liên kết với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở 1 lớp cao học Kinh tế phát triển, tổng số 25 học viên; liên Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 3 (8) – 2017 5 KHOA HỌC XÃ HỘI kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam mở 1 lớp cao học Quản lý kinh tế, tổng số 53 học viên� Năm 2017, Trường Đại học Hùng Vương đã liên kết với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mở 1 lớp cao học Quản lý kinh tế, tổng số 63 học viên và 1 lớp cao học Tài chính ngân hàng, tổng số 50 học viên� Năm 2017, Trường Đại học Hùng Vương tiếp tục liên kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam mở 1 lớp cao học Quản lý kinh tế, tổng số 57 học viên� Hiện tại, Trường Đại học Hùng Vương có gần 100 hồ sơ đăng ký học cao học các chuyên ngành kinh tế theo hình thức liên kết� Nhu cầu học sau đại học các chuyên ngành kinh tế của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong khu vực là rất lớn� Điều đó không chỉ thể hiện thông qua các lớp liên kết đào tạo đã mở giữa Trường Đại học Hùng Vương với các trường đại học, các học viện, mà còn thể hiện qua việc liên kết đào tạo của nhiều cơ sở khác trong tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong khu vực� - Hai là, xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong khu vực. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ cơ bản hàng đầu đặt ra cho tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh còn khó khăn như Phú Thọ� Trong phát triển kinh tế, con người được xác định là nhân tố có ý nghĩa quyết định� Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khẳng định: “Tập trung thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài theo yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội” [1, tr� 127]� Trường Đại học Hùng Vương được giao sứ mạng là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong khu vực� Vì vậy, trong quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các bộ, ngành trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ� Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 khẳng định việc quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển Trường Đại học Hùng Vương là một trong những nhiệm vụ cơ bản, chủ yếu [1, tr� 62]� Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khẳng định chủ trương phải quan tâm xây dựng phát triển Trường Đại học Hùng Vương, đồng thời cũng đã xác định một trong những phương hướng, nhiệm vụ cơ bản đặt ra cho Trường Đại học Hùng Vương là phải: “Tăng cường công tác liên kết các cơ sở đào tạo, ứng dụng, nghiên cứu nhằm huy động, thu hút đội ngũ giáo sư đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại nhà trường” [2, tr� 8]� Trong Đề án củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khẳng định xây dựng Trường Đại học Hùng Vương thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực [3, tr� 5]� Việc quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài và giao nhiệm vụ đào tạo nguồn 6 Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 3 (8) – 2017 KHOA HỌC XÃ HỘI nhân lực chất lượng cao cho Trường Đại học Hùng Vương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ là điều kiện thuận lợi và là động lực để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong tỉnh cũng như các tỉnh trong khu vực quan tâm học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, trong đó có việc học tập nâng cao trình độ về quản lý kinh tế� Liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ� Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh liên kết đào tạo, trong đó có đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhằm “đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh” [5]� - Ba là, xuất phát từ uy tín và thương hiệu đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đại học có bề dầy xây dựng và phát triển, có uy tín rất lớn trong cả nước về nghiên cứu khoa học và đào tạo, là trường đại học thuộc tốp dẫn đầu [5]� Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có 40 năm đào tạo sau đại học, đào tạo hàng ngàn các nhà khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ cho cả nước về các chuyên ngành kinh tế� Rất nhiều người từng học tập nghiên cứu, công tác ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ban ngành, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp� Với tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng là nơi đã “đào tạo và bồi dưỡng nhiều thế hệ lãnh đạo của tỉnh” [5]� Uy tín và thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những cơ sở quan trọng tạo nên nhu cầu học tập của xã hội� Chương trình đào tạo cũng như chất lượng đào tạo của Nhà trường luôn được đổi mới và cải thiện� Giảng viên tham gia đào tạo có bề dày kinh nghiệm cả về chuyên môn và sư phạm� Vì thế, học viên sau khi được tham gia chương trình đào tạo của Nhà trường sẽ nắm chắc và nâng cao được chuyên môn� Do vậy, bằng cấp của Nhà trường được đánh giá cao, người học sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc� Đây là lợi thế rất đáng tự hào để Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có thể cạnh tranh với tất cả các trường đại học trong cả nước về đào tạo, trong đó có đào tạo sau đại học� Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là địa chỉ tin cậy và là lựa chọn hàng đầu đối với những người mong muốn học tập nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế� - Bốn là, xuất phát từ khả năng và nhu cầu phát triển của Trường Đại học Hùng Vương. Trường Đại học Hùng Vương đã, đang và sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về đào tạo, trong đó có liên kết đào tạo sau đại học của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ� Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hùng Vương có cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc nghiên cứu giảng dạy và học tập� Bước đầu, Nhà trường đã có một số giảng viên có trình độ tiến sĩ, được học tập nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước, có khả năng tham gia thực hiện các nội dung của chương trình liên kết đào tạo sau đại học với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân� Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 3 (8) – 2017 7 KHOA HỌC XÃ HỘI Liên kết đào tạo, trong đó có đào tạo sau đại học các chuyên ngành kinh tế với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của Trường Đại học Hùng Vương� Đây là cơ sở cần thiết giúp Trường Đại học Hùng Vương đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ; đồng thời, là cơ sở góp phần giúp Trường Đại học Hùng Vương xây dựng hình ảnh, uy tín về đào tạo� 3. Một số giải pháp giữ vững và phát triển liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Triển vọng liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ trở thành hiện thực khi có sự quyết tâm của cả hai trường� Tính bền vững trong liên kết đào tạo sau đại học giữa hai trường xét đến cùng là phụ thuộc vào việc tuyển sinh� Nguồn tuyển sinh là rất lớn, song để tuyển sinh được thì cần thiết phải: - Một là, ngoài hai chuyên ngành đã liên kết (Ngành kinh tế phát triển và Ngành tài chính ngân hàng), trên khả năng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nghiên cứu mở rộng liên kết các ngành đào tạo sau đại học� Do nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh Phú Thọ và các tỉnh trong khu vực rất đa dạng, không chỉ nhu cầu học Quản lý kinh tế, Tài chính ngân hàng, mà còn có nhu cầu học về các ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị nhân lực, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản lý công nghiệp Đây cũng là những chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân� - Hai là, thực hiện tốt các nội dung của khóa học trên cơ sở bố trí thời gian học tập nghiên cứu cho học viên một cách hợp lý� Đa số học viên theo học các chương trình liên kết giữa hai trường hiện nay là cán bộ, công chức, viên chức, những người đã đi làm� Việc bố trí thời gian học tập nghiên cứu hợp lý (từ việc học các chuyên đề đến việc viết và bảo vệ luận văn thạc sĩ) là cơ sở cần thiết để hình thành nhu cầu và quyết tâm đi học ở nhiều người� Nói cách khác, đây là một trong những cơ sở để thực hiện tốt việc tuyển sinh� - Ba là, tổng kinh phí mà học viên phải bỏ ra cho quá trình học tập cần phải hợp lý� Các học viên luôn quan tâm đến kinh phí mà họ phải chi trả cho quá trình học tập� Với các trường khác nhau, chương trình đào tạo khác nhau, kinh phí phải chi trả của người học có thể khác nhau� Thông thường, kinh phí cho một khóa học tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân (bao gồm học phí và các khoản chi phí khác) có thể cao hơn so với kinh phí khi tham gia khóa học của các trường, các cơ sở đào tạo khác� Tuy nhiên, chi phí này phải cân đối sao cho phù hợp khi người học tham gia các chương trình liên kết với Trường Đại học Kinh tế quốc dân đặt tại Trường Đại học Hùng Vương� Đây là vấn đề mà hai Nhà trường cần quan tâm trong quá trình tổ chức, quản lý và triển khai các khóa học� - Bốn là, đảm bảo uy tín của hình thức liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân� Xét đến cùng, uy tín là cơ sở đảm bảo cho sự sống còn của đào tạo, trong đó có đào tạo theo hình thức liên kết� Tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, nhưng không 8 Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 3 (8) – 2017 KHOA HỌC XÃ HỘI có nghĩa là dễ dãi, mà phải đảm bảo những yêu cầu cần thiết về nề nếp học tập và chất lượng học tập� Cần phải giúp học viên thấy được sự nghiêm túc trong quá trình học tập� Đồng thời, khóa học cũng phải hướng tới giúp học viên thấy được ý nghĩa thực sự của việc học tập, nghiên cứu� Như giáo sư Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã khẳng định, yêu cầu học tập đối với học viên không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn phải biết “vận dụng kiến thức được học để phục vụ công việc hiện tại theo yêu cầu ngày một cao hơn trong điều kiện và bối cảnh hội nhập” [5]� - Năm là, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quá trình học tập nghiên cứu của học viên� Con người luôn mong muốn được tôn trọng, được tự do lựa chọn và được quyết định vận mệnh của mình� Quản lý các hoạt động có liên quan đến quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập của học viên là cần thiết� Song cần dừng lại ở việc tư vấn, không nên can thiệp vào các hoạt động của học viên� Cần tạo ra môi trường học tập mà ở đó học viên thấy được tôn trọng, được tự do lựa chọn, không bị ép buộc� 4. Kết luận Đào tạo, trong đó có liên kết đào tạo là một dịch vụ� Liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là tạo ra một dịch vụ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ� Học viên chính là những khách hàng của dịch vụ liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân� Ở đâu có nhu cầu thì ở đó sẽ có dịch vụ� Như đã nói, nhu cầu học tập sau đại học các chuyên ngành kinh tế thông qua hình thức liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là rất lớn� Song phải thấy rằng, trong điều kiện có nhiều sự lựa chọn, một dịch vụ nào đó không tốt, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì dịch vụ đó sẽ không còn khách hàng và do đó, nó sẽ không thể tồn tại� Ngược lại một dịch vụ nào đó tốt, hợp lý thì nó sẽ kích thích và làm gia tăng nhu cầu của xã hội� Liên kết đào tạo sau đại học giữa Trường Đại học Hùng Vương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ phát triển bền vững, lâu dài nếu sự phối hợp của hai trường tạo ra được môi trường học tập thuận lợi cho học viên� Đó là môi trường học tập giúp học viên khắc phục được những khó khăn về thời gian, thấy được sự hợp lý về kinh phí và ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu� Tài liệu tham khảo [1] Tỉnh ủy Phú Thọ, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. [2] Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, Thông báo kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ trong 05 năm, từ năm học 2012 – 2013 đến năm học 2016 – 2017, ngày 09 tháng 10 năm 2017 [3] UBND tỉnh Phú Thọ, Đề án củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030, ngày 30 tháng 12 năm 2016. [4] Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Trường Đại học Hùng Vương, Thỏa thuận Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 3 (8) – 2017 9 KHOA HỌC XÃ HỘI hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2017 – 2020, Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017� [5] https://www�neu�edu�vn/vi/ban-tin-neu/ pho-chu-tich-ubnd-tinh-phu-tho-chuc- mung-113-tan-hoc-vien-tai-le-khai-giang- cao-hoc-khoa-26-cua-truong-dh-kinh-te- quoc-dan� SUMMARY The cooperation in postgraduate training between hung vuong university and national economics university – prospects and solutions Trinh The Truyen Hung Vuong University, Phu Tho The cooperation in postgraduate training between Hung Vuong University and National Economics University is based on social needs; the support from Phu Tho province; the prestige of National Economics University; and the ability of Hung Vuong University to provide services and its geographical advantages. This type of cooperation between Hung Vuong University and National Economics University has great potential. It will take use of and promote both sides’ strengths and advantages in order to enhance the quality of training and create most favorable conditions for le
Tài liệu liên quan