Lựa chọn trò chơi vận động nâng cao tính tích cực của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động giáo dục thể chất tại thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT Với triết lí giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, việc nâng cao tính tích cực của trẻ mẫu giáo trong hoạt động giáo dục thể chất là vấn đề có ý nghĩa giáo dục cao. Trong đó, trò chơi vận động là một nội dung quan trọng của công tác này. Nghiên cứu được tiến hành nhằm lựa chọn ra các trò chơi vận động giúp nâng cao tính tích cực của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động giáo dục thể chất tại Thành phố Hồ Chí Minh; thông qua việc khảo sát 120 người bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục thể chất, tâm lí học, giáo dục học, cán bộ quản lí, giáo viên mầm non và trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 24 trò chơi vận động phù hợp với đặc điểm tâm lí và khả năng của trẻ, đảm bảo an toàn của trẻ, phù hợp với khả năng tổ chức của giáo viên, phù hợp với điều kiện lớp học, sân học, phát triển các vận động cơ bản, các tố chất vận động nhất định và kích thích tính tích cực của trẻ.

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lựa chọn trò chơi vận động nâng cao tính tích cực của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động giáo dục thể chất tại thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Tập 17, Số 11 (2020): 2009-2019 HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION JOURNAL OF SCIENCE Vol. 17, No. 11 (2020): 2009-2019 ISSN: 1859-3100 Website: 2009 Bài bỏo nghiờn cứu* LỰA CHỌN TRề CHƠI VẬN ĐỘNG NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phan Thị Mỹ Hoa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chớ Minh, Việt Nam Tỏc giả liờn hệ: Phan Thị Mỹ Hoa – Email: hoaptm@hcmue.edu.vn Ngày nhận bài: 14-10-2020; ngày nhận bài sửa: 03-11-2020; ngày duyệt đăng: 27-11-2020 TểM TẮT Với triết lớ giỏo dục “lấy trẻ làm trung tõm”, việc nõng cao tớnh tớch cực của trẻ mẫu giỏo trong hoạt động giỏo dục thể chất là vấn đề cú ý nghĩa giỏo dục cao. Trong đú, trũ chơi vận động là một nội dung quan trọng của cụng tỏc này. Nghiờn cứu được tiến hành nhằm lựa chọn ra cỏc trũ chơi vận động giỳp nõng cao tớnh tớch cực của trẻ mẫu giỏo 5-6 tuổi trong hoạt động giỏo dục thể chất tại Thành phố Hồ Chớ Minh; thụng qua việc khảo sỏt 120 người bao gồm cỏc chuyờn gia trong lĩnh vực giỏo dục thể chất, tõm lớ học, giỏo dục học, cỏn bộ quản lớ, giỏo viờn mầm non và trẻ mẫu giỏo 5-6 tuổi. Kết quả nghiờn cứu cho thấy cú 24 trũ chơi vận động phự hợp với đặc điểm tõm lớ và khả năng của trẻ, đảm bảo an toàn của trẻ, phự hợp với khả năng tổ chức của giỏo viờn, phự hợp với điều kiện lớp học, sõn học, phỏt triển cỏc vận động cơ bản, cỏc tố chất vận động nhất định và kớch thớch tớnh tớch cực của trẻ. Từ khúa: lựa chọn; trũ chơi vận động; tớnh tớch cực; hoạt động giỏo dục thể chất; trẻ mẫu giỏo 5-6 tuổi 1. Đặt vấn đề Trờn cơ sở cỏc đặc điểm phỏt triển sinh lớ, tõm lớ và vận động của trẻ, cỏc hoạt động giỏo dục thể chất (GDTC) cho trẻ được thực hiện bằng nhiều hỡnh thức khỏc nhau. Trong cỏc hỡnh thức GDTC cho trẻ thỡ trũ chơi vận động (TCVĐ) thuộc loại trũ chơi cú quy định đơn giản, dễ hiểu, lặp đi lặp lại nhiều lần với nhiều nội dung hấp dẫn, tỡnh huống bất ngờ. Thụng qua TCVĐ, trẻ được trải nghiệm, được thử sức với những dạng hoạt động gõy hứng thỳ, từ đú hỡnh thành cho trẻ lũng ham muốn, sự say mờ và ý chớ nỗ lực vượt qua khú khăn để hoàn thành nhiệm vụ vận động. Tuy nhiờn, để trẻ mẫu giỏo (MG) cú cảm giỏc hứng thỳ, tớch cực sau mỗi lần chơi thỡ cần phải lựa chọn TCVĐ phự hợp cho trẻ (Nguyen, 2013). Theo Cục Y tế dự phũng, thỡ phần lớn trẻ ở thành phố ớt vận động hoặc lượng vận động khụng đủ so với độ tuổi. Việc ớt vận động kộo dài sẽ làm giảm sỳt khả năng chống lại cỏc Cite this article as: Phan Thi My Hoa (2020). Selecting physical games to improve activeness of children aged 5 to 6 in physical education activities in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 17(11), 2009-2019. Tạp chớ Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 11 (2020): 2009-2019 2010 yếu tố ảnh hưởng như thời tiết, khớ hậu, vi khuẩn và dễ mắc bệnh truyền nhiễm gấp 3-5 lần so với trẻ vận động thường xuyờn, đồng thời dẫn đến trẻ dễ mắc bệnh bộo phỡ (Medicine, 2015). Vấn đề này xuất phỏt từ nhiều nguyờn nhõn khỏc nhau nhưng chủ yếu là ớt sử dụng hoặc chưa lựa chọn được những TCVĐ thớch hợp để nõng cao tớnh tớch cực (TTC) cho trẻ. Trong xu hướng đổi mới giỏo dục mầm non (GDMN) hiện nay, việc tổ chức hoạt động phỏt triển thể chất cần phải chỳ ý kớch thớch TTC của từng trẻ, tạo cho trẻ sự hứng thỳ, làm nảy sinh cảm xỳc tớch cực, phấn khởi, bởi đú là những yếu tố quan trọng thỳc đẩy trẻ tớch cực tham gia vận động. Thực hiện được yờu cầu này cũng chớnh là thực hiện được một trong những yờu cầu cơ bản của đổi mới GDMN hiện nay ở nước ta. Thành phố Hồ Chớ Minh (TPHCM) với số dõn khoảng 8,993 triệu người. TPHCM là thành phố đụng dõn nhất nước, chiếm tỉ trọng 9,35% dõn số cả nước, với tốc độ đụ thị húa nhanh chúng cựng hàng loạt cỏc dự ỏn phỏt triển hạ tầng đụ thị, giao thụng (Office, 2019); bờn cạnh đú, cựng sự phỏt triển nhanh về cỏc loại hỡnh kinh tế, dịch vụ, đó thu hỳt đụng đảo lực lượng lao động là dõn nhập cư từ cỏc tỉnh đổ về, làm cho dõn số tăng nhanh; tạo ỏp lực lớn cho cỏc cơ quan nhà nước cũng như cỏc cơ sở giỏo dục trong việc giải quyết nhu cầu học tập của trẻ cũng như nõng cao chất lượng giỏo dục. Trong những năm gần đõy, cựng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, chất lượng sống của người dõn nõng cao, lượng dinh dưỡng và sự chăm súc ăn uống quỏ mức yờu cầu đối với trẻ, kết hợp xem tivi, video, chơi trũ chơi điện tử nhiều, đó tạo nờn tỡnh trạng dư cõn, bộo phỡ ở trẻ em. Việc ớt hoạt động cũn hạn chế sự hỡnh thành và phỏt triển cỏc vận động cơ bản và cỏc tố chất cần thiết cho trẻ (Vietnam Medical Association, 2013). Bờn cạnh đú, GVMN vẫn chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc phỏt huy TTC cho trẻ. Mặt khỏc, do lớp học quỏ đụng, diện tớch chật hẹp, sự thiếu kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động, nờn GV thường lỳng tỳng khi tổ chức cho trẻ vận động, hoặc cú tổ chức nhưng qua loa, thiếu hiệu quả. (Nguyen, 2013) Vỡ vậy, việc nghiờn cứu lựa chọn TCVĐ nhằm nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM là cần thiết. 2. Nội dung nghiờn cứu Để lựa chọn được cỏc TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM, trước hết ,chỳng tụi đề xuất cỏc tiờu chớ để lựa chọn TCVĐ, trờn cơ sở đú chỳng tụi tiếp tục tổng hợp cỏc TCVĐ giỳp nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC thụng qua việc tham khảo cỏc tài liệu, cỏc cụng trỡnh nghiờn cứu cú liờn quan và thực tiễn trong giảng dạy tại cỏc trường mầm non; sau đú, tiến hành khảo sỏt cỏc chuyờn gia trong lĩnh vực GDTC và tõm lớ học, giỏo dục học, khảo sỏt cỏn bộ quản lớ, GVMN và trẻ MG 5-6 tuổi để tỡm ra những TCVĐ được đỏnh giỏ là phự hợp nhất. Nghiờn cứu được thực hiện trờn cơ sở sử dụng bảng hỏi khảo sỏt với những nội dung cụ thể sau: Tạp chớ Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Phan Thị Mỹ Hoa 2011 Bảng 1. Nội dung khảo sỏt STT Tiờu chớ Cỏc cụng việc cú thể triển khai để lựa chọn TCVĐ 1 TCVĐ phải thu hỳt được sự tham gia của trẻ - Mụ tả TCVĐ cho trẻ và hỏi ý kiến của 30 trẻ về sự thu hỳt của TCVĐ theo 2 mức độ “Thớch” hoặc “Khụng thớch” 2 TCVĐ phự hợp với đặc điểm tõm lớ và khả năng của trẻ - Hỏi ý kiến của 30 chuyờn gia về đặc điểm tõm lớ và khả năng của trẻ - Chuyờn gia xếp hạng cỏc TCVĐ theo thứ tự sự phự hợp từ cao xuống thấp 3 TCVĐ đảm bảo an toàn của trẻ - Hỏi ý kiến của 30 chuyờn gia về TCVĐ đảm bảo an toàn của trẻ - Chuyờn gia xếp hạng cỏc TCVĐ theo thứ tự đảm bảo an toàn từ cao xuống thấp 4 TCVĐ phự hợp với khả năng tổ chức của GV - Hỏi ý kiến của 30 GV - GV xếp hạng cỏc TCVĐ theo thứ tự phự hợp với khả năng tổ chức của GV từ cao xuống thấp 5 TCVĐ phự hợp với điều kiện lớp học, sõn học - Hỏi ý kiến của 30 cỏn bộ quản lớ về cơ sở vật chất tại cỏc trường mầm non - Cỏn bộ quản lớ xếp hạng cỏc TCVĐ theo thứ tự phự hợp với điều kiện lớp học, sõn học từ cao xuống thấp 6 TCVĐ phải tập trung phỏt triển cỏc vận động cơ bản và cỏc tố chất vận động nhất định - Hỏi ý kiến của 30 chuyờn gia - Chuyờn gia xếp hạng cỏc TCVĐ tập trung phỏt triển cỏc vận động cơ bản và cỏc tố chất vận động phự hợp với trẻ MG 5- 6 tuổi từ cao xuống thấp 3. Kết quả nghiờn cứu 3.1. Kết quả đỏnh giỏ của khỏch thể về lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM qua 2 lần khảo sỏt Bảng 2. Đỏnh giỏ của khỏch thể về cỏc tiờu chớ lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM STT Tiờu chớ Kết quả khảo sỏt chuyờn gia lần 1 Kết quả khảo sỏt chuyờn gia lần 2 Tổng số cõu trả lời chọn phương ỏn “Đồng ý” Tổng số cõu trả lời chọn phương ỏn “Đồng ý” n Tỉ lệ % n Tỉ lệ % 1 TCVĐ phải thu hỳt được sự tham gia của trẻ 30 100 30 100 2 TCVĐ phải phự hợp với đặc điểm tõm lớ và khả năng của trẻ 29 96,7 29 96,7 3 TCVĐ phải đảm bảo an toàn cho trẻ 30 100 30 100 4 TCVĐ phải phự hợp khả năng tổ chức của GV 25 83,3 28 93,3 5 TCVĐ phự hợp với điều kiện lớp học, sõn học 27 90,0 29 96,7 6 TCVĐ phải tập trung phỏt triển cỏc vận động cơ bản và cỏc tố chất vận động nhất định 28 93,3 30 100 Nguồn: Kết quả phõn tớch dữ liệu của tỏc giả Tạp chớ Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 11 (2020): 2009-2019 2012 Chỳng tụi tiến hành kiểm định Wilcoxon để kiểm tra sự đồng nhất ý kiến giữa hai lần khảo sỏt. Kết quả kiểm định được trỡnh bày tại Bảng 3: Bảng 3. Kết quả kiểm định Wilcoxon của 2 lần khảo sỏt khỏch thể vềtiờu chớ lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM Test Statisticsa Khảo sỏt lần 2 – Khảo sỏt lần 1 Z -1.633b Asymp. Sig. (2-tailed) 0.102 Nguồn: Kết quả phõn tớch dữ liệu của tỏc giả Từ kết ở Bảng 3 cho thấy, mức ý nghĩa quan sỏt của kiểm định giữa hai lần khảo sỏt này là sig. = 0.102 > 0.05 (ngưỡng xỏc suất thống kờ cú ý nghĩa tại P = 0.05). Như vậy, theo kiểm định Wilcoxon, cú tớnh trựng hợp và ổn định giữa hai lần khảo sỏt lựa chọn cỏc tiờu chớ. Qua kết quả tớnh toỏn ở Bảng 2 và Bảng 3, cú thể thấy sỏu tiờu chớ thụng qua hai lần khảo sỏt cú tớnh ổn định cao, khụng cú sự khỏc biệt giữa hai lần khảo sỏt, đều được cỏc chuyờn gia cho rằng hợp lớ với kết quả lựa chọn mỗi tiờu chớ đều trờn 83,3%. Kết quả phỏng vấn lần 2 cao hơn lần 1. Đõy là kết quả đảm bảo tớnh khỏch quan. Như vậy, chỳng tụi tiến hành sử dụng cỏc tiờu chớ TCVĐ phải thu hỳt được sự tham gia của trẻ, TCVĐ phải phự hợp với đặc điểm tõm lớ và khả năng của trẻ, TCVĐ phải đảm bảo an toàn cho trẻ, TCVĐ phải phự hợp khả năng tổ chức của GV, TCVĐ phự hợp với điều kiện lớp học, sõn học, TCVĐ phải tập trung phỏt triển cỏc vận động cơ bản và cỏc tố chất vận động nhất định để lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM. Trong đú, tiờu chớ “TCVĐ phải đảm bảo an toàn cho trẻ” được xem là tiờu chớ mang tớnh chất bắt buộc và tiờn quyết đến quỏ trỡnh lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM. 3.2. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM a. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 1 Bảng 4. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 1 STT Tờn TCVĐ ĐTB Xếp hạng 1 Chim đổi lồng 1,03 1 2 Giành cờ 1,07 2 3 Tiếp sức chuyển vật 1,07 2 4 Cầu thủ búng rổ 1,07 2 5 Súng đỏnh 1,10 3 6 Bắt chước tạo dỏng 1,10 3 7 Rồng rắn 1,13 4 8 Nhảy dõy 1,13 4 9 Nộm trỳng đớch 1,17 5 10 Vượt chướng ngại vật tiếp sức 1,17 5 11 Mốo đuổi chuột 1,17 5 Tạp chớ Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Phan Thị Mỹ Hoa 2013 12 Nhảy ụ 1,20 6 13 Chuyền búng 1,23 7 14 Vượt qua vũng võy 1,23 7 15 Nhảy bao tải tiếp sức 1,27 8 16 Chỡm – Nổi 1,27 8 17 Đập búng tiếp sức 1,30 9 18 Kộo cưa lừa xẻ 1,33 10 19 Lựa vịt 1,33 10 20 Búng chuyền 1,33 10 21 Chạy cựng búng lăn 1,37 11 22 Giăng lưới bắt cỏ 1,37 11 23 Thỏ đỏnh trống 1,40 12 24 Cỏo và thỏ 1,40 12 Nguồn: Kết quả phõn tớch dữ liệu của tỏc giả Bảng 4, liệt kờ 24 TCVĐ do trẻ MG 5-6 tuổi lựa chọn dưới sự hỗ trợ của GVMN nhằm thỏa món tiờu chớ TCVĐ phải thu hỳt được sự tham gia của trẻ. Phõn tớch kết quả lựa chọn này cú thể thấy: - 03/24 TCVĐ thu hỳt sự tham gia của trẻ nhiều nhất bao gồm: Chim đổi lồng, Giành cờ, Tiếp sức chuyển vật. Cỏc TCVĐ này thường cú đặc điểm là chia đội, mang đậm tớnh thắng thua cho đội. - 03/24 TCVĐ ớt thu hỳt sự tham gia của trẻ hơn bao gồm: Giăng lưới bắt cỏ, Thỏ đỏnh trống, Cỏo và thỏ. Cỏc TCVĐ này thường đơn giản và phần lớn đều mang tớnh chất cỏ nhõn tham gia chơi. Nhỡn chung, với tiờu chớ “TCVĐ phải thu hỳt được sự tham gia của trẻ” cần ưu tiờn trong việc lựa chọn cỏc TCVĐ tăng cường sự hợp tỏc, hỗ trợ giữa cỏc trẻ, cú kết quả rừ ràng sau khi tham gia chơi. b. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 2 Bảng 5. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 2 STT Tờn TCVĐ ĐTB Xếp hạng 1 Mốo đuổi chuột 5.0 1 2 Cỏo và thỏ 6.9 2 3 Lựa vịt 8.2 3 4 Ai nhanh hơn 8.8 4 5 Nhảy ụ 9.4 5 6 Chuyền búng 9.6 6 7 Chim đổi lồng 9.8 7 8 Giành cờ 9.9 8 9 Người thừa thứ ba 10.1 9 10 Bắt chước tạo dỏng 10.7 10 11 Chỡm - Nổi 11.9 11 12 Thỏ đỏnh trống 12.0 12 13 Kộo co 12.1 13 Tạp chớ Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 11 (2020): 2009-2019 2014 14 Bật cúc tiếp sức 12.3 14 15 Nộm trỳng đớch 12.3 15 16 Diệt cỏc con vật cú hại 12.5 16 17 Nhảy dõy 12.6 17 18 Rắn bũ 12.7 18 19 Rồng rắn 12.9 19 20 Tàu hỏa chạy 12.9 20 21 Con sõu đo 12.9 21 22 Súng đỏnh 13.3 22 23 Búng đuổi nhau 13.8 23 24 Nhảy vào nhảy ra 13.8 24 Nguồn: Kết quả phõn tớch dữ liệu của tỏc giả Bảng 5, liệt kờ 24 TCVĐ do chuyờn gia lựa chọn nhằm thỏa món tiờu chớ TCVĐ phải phự hợp với đặc điểm tõm lớ và khả năng của trẻ. Phõn tớch kết quả lựa chọn này cho thấy: - 03/24 TCVĐ phự hợp với đặc điểm tõm lớ và khả năng của trẻ nhiều nhất bao gồm: Mốo đuổi chuột, Cỏo và thỏ, Lựa vịt. Cỏc TCVĐ này thường cú đặc điểm là quen thuộc, dễ thực hiện, cú tớnh chất thi đua và cú thể chơi nhiều người. - 03/24 TCVĐ ớt phự hợp với đặc điểm tõm lớ và khả năng của trẻ bao gồm: Súng đỏnh, Búng đuổi nhau, Nhảy vào nhảy ra. Cỏc TCVĐ này cú độ phức tạp hơn nờn đũi hỏi trẻ phải cú khả năng phản xạ nhanh trong quỏ trỡnh tham gia trũ chơi. Nhỡn chung, với tiờu chớ “TCVĐ phải phự hợp với đặc điểm tõm lớ và khả năng của trẻ” cần ưu tiờn trong việc lựa chọn cỏc TCVĐ đơn giản, quen thuộc, cú tớnh chất thi đua. c. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 3 Bảng 6. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 3 STT Tờn TCVĐ ĐTB Xếp hạng 1 Bắt chước tạo dỏng 6.4 1 2 Chỡm - Nổi 7.4 2 3 Chuyền búng 7.7 3 4 Nộm trỳng đớch 8.0 4 5 Mốo đuổi chuột 8.1 5 6 Người thừa thứ ba 8.9 6 7 Tàu hỏa chạy 8.9 7 8 Lựa vịt 9.4 8 9 Thỏ đỏnh trống 9.8 9 10 Cỏo và thỏ 9.9 10 11 Chim đổi lồng 10.0 11 12 Nhảy dõy 10.2 12 13 Kộo cưa lừa xẻ 10.6 13 14 Ai nhanh hơn 11.2 14 15 Rắn bũ 11.4 15 16 Tung búng cho nhau 12.0 16 17 Súng đỏnh 12.6 17 18 Nhảy ụ 12.8 18 Tạp chớ Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Phan Thị Mỹ Hoa 2015 19 Đuổi bắt 12.9 19 20 Nhảy vào nhảy ra 13.5 20 21 Đập búng tiếp sức 14.1 21 22 Con sõu đo 14.5 22 23 Diệt cỏc con vật cú hại 14.6 23 24 Búng chuyền 6 14.7 24 25 Cầu thủ búng rổ 14.7 24 Nguồn: Kết quả phõn tớch dữ liệu của tỏc giả Bảng 6, liệt kờ 25 TCVĐ do chuyờn gia lựa chọn nhằm thỏa món tiờu chớ TCVĐ phải đảm bảo an toàn cho trẻ. Phõn tớch kết quả lựa chọn này cho thấy: - 03/25 TCVĐ đảm bảo an toàn cho trẻ nhiều nhất bao gồm: Bắt chước tạo dỏng, Chỡm – nổi, Chuyền búng. Cỏc TCVĐ này thường cú đặc điểm là khụng sử dụng quỏ nhiều cỏc dụng cụ trong khi chơi, khối lượng vận động khụng nhiều. - 03/25 TCVĐ ớt đảm bảo an toàn cho trẻ bao gồm: Diệt cỏc con vật cú hại, Búng chuyền 6, Cầu thủ búng rổ. Cỏc TCVĐ này cú độ phức tạp hơn đũi hỏi trẻ phải thực hiện nhiều thao tỏc trong khi chơi. Nhỡn chung, với tiờu chớ “TCVĐ phải đảm bảo an toàn cho trẻ” cần ưu tiờn trong việc lựa chọn cỏc TCVĐ đơn giản, khối lượng vận động khụng nhiều. d. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 4 Bảng 7. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 4 STT Tờn TCVĐ ĐTB Xếp hạng 1 Nhảy dõy 8.4 1 2 Kộo co 8.7 2 3 Tung búng cho nhau 9.0 3 4 Cừng bạn tiếp sức 9.2 4 5 Thỏ đỏnh trống 9.4 5 6 Mốo đuổi chuột 9.5 6 7 Nhảy ụ 11.2 7 8 Diệt cỏc con vật cú hại 11.3 8 9 Rắn bũ 12.5 9 10 Bật cúc tiếp sức 12.9 10 11 Chuyền búng 13.0 11 12 Nhảy bao tải tiếp sức 13.5 12 13 Bắt chước tạo dỏng 14.8 13 14 Chim đổi lồng 15.3 14 15 Chạy ngược chiều theo tiếng cũi 16.2 15 16 Lựa vịt 17.2 16 17 Chỡm – Nổi 17.7 17 18 Chạy cựng búng lăn 17.9 18 19 Rồng rắn 18.2 19 20 Giăng lưới 20.1 20 21 Lũ cũ chọi gà 21 21 22 Ai nhanh hơn 21.2 22 23 Tiếp sức chuyển vật 21.5 23 24 Vượt qua vũng võy 22.8 24 Nguồn: Kết quả phõn tớch dữ liệu của tỏc giả Tạp chớ Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 11 (2020): 2009-2019 2016 Bảng 7, liệt kờ 24 TCVĐ do GV lựa chọn nhằm thỏa món tiờu chớ TCVĐ phải phự hợp khả năng tổ chức của GV. Phõn tớch kết quả lựa chọn này cho thấy: - 03/24 TCVĐ phự hợp khả năng tổ chức của GV nhiều nhất bao gồm: Nhảy dõy, Kộo co, Tung búng cho nhau. Cỏc TCVĐ này thường cú đặc điểm là quen thuộc và dễ tổ chức - 03/24 TCVĐ ớt phự hợp khả năng tổ chức của GV bao gồm: Ai nhanh hơn, Tiếp sức chuyển vật, Vượt qua vũng võy. Cỏc TCVĐ này cú độ phức tạp hơn nờn đũi hỏi GV phải cú khả năng quản lớ lớp, nhất là việc hỗ trợ đến từng trẻ khi tham gia trũ chơi. Nhỡn chung, với tiờu chớ “TCVĐ phải phự hợp khả năng tổ chức của GV” cần ưu tiờn trong việc lựa chọn cỏc TCVĐ đơn giản, quen thuộc, luật chơi dễ thực hiện. e. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 5 Bảng 8. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 5 STT Tờn TCVĐ ĐTB Xếp hạng 1 Tung búng cho nhau 4,8 1 2 Chuyền búng 5,1 2 3 Nhảy dõy 5,3 3 4 Bắt chước tạo dỏng 5.4 4 5 Búng chuyền 6,6 5 6 Chạy cựng búng lăn 7,2 6 7 Chạy ngược chiều theo tiếng cũi 8,8 7 8 Mốo đuổi chuột 8,9 8 9 Cỏo và thỏ 10,4 9 10 Nhảy bao tải tiếp sức 10,6 10 11 Cừng bạn tiếp sức 10.7 11 12 Bật cúc tiếp sức 11,2 12 13 Nộm trỳng đớch 11,2 13 14 Tiếp sức chuyển vật 12,6 14 15 Búng đuổi nhau 12,9 15 16 Chim đổi lồng 13,3 16 17 Rồng rắn 13,8 17 18 Lựa vịt 14,0 18 19 Giành cờ 15,1 19 20 Ai nhanh hơn 16,1 20 21 Tàu hỏa chạy 16,2 21 22 Vượt chướng ngại vật tiếp sức 16,8 22 23 Cầu thủ búng rổ 17,2 23 24 Đập búng tiếp sức 17,9 24 Nguồn: Kết quả phõn tớch dữ liệu của tỏc giả Bảng 8, liệt kờ 24 TCVĐ do cỏn bộ quản lớ ở cỏc trường mầm non lựa chọn nhằm thỏa món tiờu chớ TCVĐ phải phự hợp với điều kiện lớp học, sõn học. Phõn tớch kết quả lựa chọn này cho thấy: - 03/24 TCVĐ phự hợp với điều kiện lớp học, sõn học nhiều nhất bao gồm: Tung búng cho nhau, Chuyền búng, nhảy dõy. Cỏc TCVĐ này thường cú đặc điểm là cú thể thực hiện Tạp chớ Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Phan Thị Mỹ Hoa 2017 được ở nhiều điều kiện lớp học, sõn học khỏc nhau với cỏc dụng cụ chơi đơn giản, ớt tốn kộm. - 03/24 TCVĐ ớt phự hợp với điều kiện lớp học, sõn học bao gồm: Vượt chướng ngại vật tiếp sức, Cầu thủ búng rổ, Đập búng tiếp sức. Cỏc TCVĐ này đũi hỏi cỏc dụng cụ chơi nhiều hơn và cú giỏ trị kinh tế cao hơn. Nhỡn chung, với tiờu chớ “TCVĐ phải phự hợp với điều kiện lớp học, sõn học” cần ưu tiờn trong việc lựa chọn cỏc TCVĐ cú dụng cụ chơi dễ tỡm kiếm và phự hợp với điều kiện kinh tế của nhà trường. f. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 6 Bảng 9. Kết quả lựa chọn TCVĐ nõng cao TTC của trẻ MG 5-6 tuổi trong hoạt động GDTC tại TPHCM theo Tiờu chớ 6 STT Tờn TCVĐ ĐTB Xếp hạng 1 Tiếp sức chuyển vật 8.5 1 2 Mốo đuổi chuột 8.7 2 3 Vượt chướng ngại vật tiếp sức 8.9 3 4 Bật cúc tiếp sức 9.3 4 5 Chạy ngược chiều theo tiếng cũi 9.8 5 6 Ai nhanh hơn 10.1 6 7 Nhảy bao tải tiếp sức 10.3 7 8 Đuổi bắt 10.5 8 9 Kộo co 10.7 9 10 Cỏo và thỏ 10.9 10 11 Nộm trỳng đớch 10.9 11 12 Giành cờ 11.2 12 13 Nhảy vào nhảy ra 11.3 13 14 Lũ cũ chọi gà 11.9 14 15 Nhảy dõy 12.1 15 16 Cừng bạn tiếp sức 12.1 16 17 Tung búng cho nhau 12.4 17 18 Chuyền búng 12.5 18 19 Súng đỏnh 12.6 19 20 Rắn bũ 12.7 20 21 Đập búng tiếp sức 13.0 21 22 Kộo cưa lừa xẻ 13.2 22 23 Chạy cựng búng lăn 13.3 23 24 Nhảy ụ 13.3 24 Nguồn: Kết quả phõn
Tài liệu liên quan