Luận văn Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu những bất cập & giải pháp ở công ty bánh kẹo Hải Châu

Ngày nay con người càng dần đỏi hỏi những sản phẩm đạt chất lượng cao, có lợi cho sức khoẻ, mẫu mã phải đẹp. Đây chính là cái tiền đề cho việc xuất hiện các doanh nghiệp tư nhân ngày càng nhiều để phục vụ người tiêu dùng trong hầu hết lĩnh vực của cuộc sống nó tạo ra một bước cạnh tranh mới trong nền kinh tế, các công ty nói chung đặc biệt là các công ty nhà nước phải luôn tìm hiểu thị trường để đưa ra những kế họch kihn doanh phù hợp. Công ty Bánh Kẹo Hải Châu là một trong những doanh nghiệp đó tiền thân là Công ty Hải Châu được thành lập trong những năm cả nước kháng chiến với sợ giúp đỡ của hai tỉnh thượng hải và quảng châu trung quốc và bộ công nghiệp & phát triển nông thôn. Trong thời kỳ mới thành lập công ty với dây chuyền sản xuất rất thô sơ, nên có ít sản phẩm ra thị trường và hiệu quả kinh doanh thấp. Nhưng trong nền kinh tế thị hiện nay, Công ty Bánh Kẹo Hải Châu đã luôn luôn đổi mới công nghệ để theo kịp nhu cầu của thị trường. Với dây chuyền hiện đại hiện có Công ty Bánh Kẹo Hải Châu đã cho ra đời những sản phẩm bánh kẹo đạt tiêu chuẩn từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước. Để có những thành công trên công ty đã luôn có những chính sách & kế hoạch hợp lý nhằm làm giảm chi phí trong toàn bộ quy trình sản xuất từ khâu đầu vào cho đến đầu ra của sản phẩm đặc biệt là khâu đầu vào vì hầu hết nguyên vật liệu của công ty là ngoại nhập. Nên chỉ một biến động của nền kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Sau 35 năm hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm của Công ty Bánh Kẹo Hải Châu đã nhiều lần đạt huy chương vàng tại các kỳ hội chợ, đồng thời đã đắp ứng được người tiêu dùng cả về chất lượng, giá thành mà cả mẫu mã, bên cạnh đó công ty luôn coi mình vẫn chưa đáp ứng được người tiêu dùng nên đã đẩy mạnh công tác kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng hơn nữa nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng. Trong thời gian thực tập ở công ty, tại phòng kế hoạch, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo cùng với các phòng ban trong công ty & giáo viên hướng dẫn PGS_TS Phạm Quang Huấn tôi đã đi sâu nghiên cứu hoàn thiện bản báo cáo thc tập của mình. Nhưng do hạn hẹp về điều kiện và thời gian nghiên cứu nên bản báo cáo chỉ xoay quanh những vấn đề với đề tài :“Hoạch định nhu Cầu nguyên vật liệu những bất cập & giải pháp ở Công ty Bánh Kẹo Hải Châu”

pdf21 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2236 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu những bất cập & giải pháp ở công ty bánh kẹo Hải Châu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN: Hoạch định nhu Cầu nguyên vật liệu những bất cập & giải pháp ở Công ty Bánh Kẹo Hải Châu Lời nói đầu Ngày nay con người càng dần đỏi hỏi những sản phẩm đạt chất lượng cao, có lợi cho sức khoẻ, mẫu mã phải đẹp. Đây chính là cái tiền đề cho việc xuất hiện các doanh nghiệp tư nhân ngày càng nhiều để phục vụ người tiêu dùng trong hầu hết lĩnh vực của cuộc sống nó tạo ra một bước cạnh tranh mới trong nền kinh tế, các công ty nói chung đặc biệt là các công ty nhà nước phải luôn tìm hiểu thị trường để đưa ra những kế họch kihn doanh phù hợp. Công ty Bánh Kẹo Hải Châu là một trong những doanh nghiệp đó tiền thân là Công ty Hải Châu được thành lập trong những năm cả nước kháng chiến với sợ giúp đỡ của hai tỉnh thượng hải và quảng châu trung quốc và bộ công nghiệp & phát triển nông thôn. Trong thời kỳ mới thành lập công ty với dây chuyền sản xuất rất thô sơ, nên có ít sản phẩm ra thị trường và hiệu quả kinh doanh thấp. Nhưng trong nền kinh tế thị hiện nay, Công ty Bánh Kẹo Hải Châu đã luôn luôn đổi mới công nghệ để theo kịp nhu cầu của thị trường. Với dây chuyền hiện đại hiện có Công ty Bánh Kẹo Hải Châu đã cho ra đời những sản phẩm bánh kẹo đạt tiêu chuẩn từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước. Để có những thành công trên công ty đã luôn có những chính sách & kế hoạch hợp lý nhằm làm giảm chi phí trong toàn bộ quy trình sản xuất từ khâu đầu vào cho đến đầu ra của sản phẩm đặc biệt là khâu đầu vào vì hầu hết nguyên vật liệu của công ty là ngoại nhập. Nên chỉ một biến động của nền kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Sau 35 năm hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm của Công ty Bánh Kẹo Hải Châu đã nhiều lần đạt huy chương vàng tại các kỳ hội chợ, đồng thời đã đắp ứng được người tiêu dùng cả về chất lượng, giá thành mà cả mẫu mã, bên cạnh đó công ty luôn coi mình vẫn chưa đáp ứng được người tiêu dùng nên đã đẩy mạnh công tác kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng hơn nữa nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng. Trong thời gian thực tập ở công ty, tại phòng kế hoạch, được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo cùng với các phòng ban trong công ty & giáo viên hướng dẫn PGS_TS Phạm Quang Huấn tôi đã đi sâu nghiên cứu hoàn thiện bản báo cáo thc tập của mình. Nhưng do hạn hẹp về điều kiện và thời gian nghiên cứu nên bản báo cáo chỉ xoay quanh những vấn đề với đề tài :“Hoạch định nhu Cầu nguyên vật liệu những bất cập & giải pháp ở Công ty Bánh Kẹo Hải Châu” Ngoài lời nói đầu và kết luận, báo cáo được trình bày theo các phần dưới đây: Phần thứ nhất: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong sản xuất và kinh doanh I. Quá trình hình thành và phát triển: II. Tình hình phân bổ và sử dụng lao động, máy móc: III. Công tác lập kế hoạch nguyên vật liệu: Phần thứ hai: Thực trạng và kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh I. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh : Phần thứ ba: định hướng và giảI pháp thời gian tới I. Thuận lợi, khó khăn của Công ty trong việc hoạch định nhu cầu nguyên vạt liệu: 1. Khó khăn. 2. Thuận lợi. II. Định hướng. 1. Định hướng. 2. Mục tiêu. III. Một số giải pháp trong thời gian tới. Phần thứ nhất: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong sản xuất và kinh doanh I. Quá trình hình thành và phát triển Ngày 2.9.1965 dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công Nghiệp Nhẹ và hai tỉnh Thượng Hải, Quảng Châu - Trung Quốc, nhà máy bánh kẹo Hải Châu trước đây hay Công ty bánh kẹo Hải Châu hiện nay được thành lập. công ty bánh kẹo Hải Châu là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty mía đường I - Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Công ty bánh kẹo Hải Châu nằm trên đường Minh Khai với diện tích mặt bằng hiện nay là 55.000 m2. Trong đó khu vực văn phòng chiếm 3000 m2, nhà xưởng 23000 m2 kho bãi 3000 m2 và khu công cộng là 26000 m2 Trải qua hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã đi qua chặng đường đầy những thăng trầm và thử thách khắc nghiệt như chiến chanh phá hoại của đế quốc mỹ và kể cả nhữnag thử thách mới trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Quá trình hình thành và phát triển của công ty được chia làm 3 giai đoạn: 1.1.1- Giai đoạn đầu từ năm 1965-1975: Nhà máy vừa sản suất vừa chống chiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ. Lúc này nhà máy có 3 phân xưởng: Phân xưởng kẹo có hai dây chuyền bán cơ giới công suất mỗi dây chuyền là 4,5 tấn . ngày sản suất các loại kẹo như kẹo cứng, kẹo mềm ( chanh, cam, cà phê ) Phân xưởng bánh gồm một dây chuyền máy cơ giới với công suất là 7,5tấn . ngày chuyên sản suất bánh quy (quy hương khảo, quy dứa, quy bơ, quýt ) và bánh lương khô. Phân xưởng mì sợi với 6 dây chuyền sản suất, cônag suất mỗi dây chuyền từ 7,5 đến 9 tấn ngày. Những năm tháng một mất một còn, các phân xưởng của nhà máy vẫn kiên cường bán trụ một phần nhà xưởng và máy móc bị hư hại, Bộ Công Nghiệp thực phẩm ( cũ ) quyết định tách phân xưởng kẹo chuyển về nhà máy miến Hà Nội để thành lập nhà máy Hải Hà ( nay là bánh kẹo Hải Hà thuộc Bộ Công Nghiệp ). Với tổng số lao động là 850 người nhưng chủ yếu là lao động thủ công, đặc trưng của giai đoạn này là nhà máy hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp, điều hành theo mệnh lệnh, mặt hàng đơn đIệu, công nghệ thấp kém. Hàng hoá chủ yếu phục vụ cho chiến trường, do vậy thời kỳ này hiệu quả kinh doanh của nhà máy rất thấp nếu không muốn nói là không có hiệu quả kinh doanh. Đây là giai đoạn đầu tiên phát triển nên trang thiết bị của nhà máy còn thiếu thốn, song đây là cơ sở vật chất ban đầu tạo tiền đề cho sự phát triển sau này. 1.1.2 - Giai đoạn từ năm 1975-1990 : Sau ngày Miền Nam giải phóng lúc này hàng hoá giữa hai Miền Nam và Bắc đã được lưu thông các loại kẹo của phía Nam luôn xuất hiện trên thị trường phía Bắc sản phẩm đó được người tiêu dùng ưa chuộng với mẫu mã đẹp, lạ mắt về màu sắc lôi cuốn. Đồng thời bánh kẹo của nước ngoài cũng tràn qua biên giới vào thị trường nước ta. Hoà chung với nhịp điệu phát triển của nền kinh tế, công ty bánh kẹo Hải Châu đã đặt ra cho mình nhiệm vụ là phải sản xuất, cung cấp những mặt hàng lương thực – thực phẩm chế biến là chủ yếu. Để có những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, năm 1976 Bộ Công Nhgiệp Nhẹ đã sát nhập nhà máy Sữa Đậu Lành ở Mậu Sơn –Lạng Sơn với nhà máy Hải Châu để sản xuất các sản phẩm sữa đậu lành và bột canh Năm 1978 nhà máy Hải Châu đã thành lập một phân xưởng mỳ ăn liền trên cơ sở Bộ Công Nghgiệp nhẹ đã điều động cho nhà máy 4 dây chuyền sản xuất mỳ ăn liền từ nhà máy Sam Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do dây chuyền sản xuất đã quá cũ cho nên các dây chuyền không được dử dụng hết ( Choc một dây chuyền hoạt động được. Được sự cho phép của Bộ 2 dây chuyền sản xuất còn lại đã được bán thanh lý còn lại hai dây chuyền sản xuất sau một thời gian cũng bị ngưng trệ vì sản phẩm sản xuất ra không đáp ứng nhu cầu của khách hàng Từ năm 1979-1990 sản phẩm bột canh của nhà máy luôn luôn có mặt trong bữa ăn của từng gia đình, từ thành thị đến nông thôn năng xuất trong thời gian này từ 500 tấn . năm (1979) lên 1320 tấn (1990) (đến năm 94 là 2300tấn . năm ), bên cạnh đó Hải Châu còn có những trở ngại tưởng chừng không vực nổi như là các sản phẩm không đủ sức cạnh tranh về mẫu mã, bao bì quá đơn điệu, thiết bị lạc hậu nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng … 1.1.3 - Giai đoạn từ năm 1991-2000: Sau một thời gian chìm sâu trong sản xuất kinh doanh kế hoạch hoá tập trung nay công ty phải đối mặt với những thách thức gay gắt : Môi trường sản xuất kinh doanh ít nhiều bị tác động bởi ảnh hưởng nền kinh tế có nhiều biến động phức tạp. Máy móc thiết bị lạc hậu, dây chuyền sản xuất lỗi thời xuống cấp để thích ứng với thời kỳ sản xuất mới ban lãnh đạo công ty đã mạnh dạn vay các nguồn vốn để đầu tư cho chiều sâu, mở rộng sản xuất, mua các thiết bị công nghiệp mới : Cụ thể là từ 1991-1994 nhà máy mua 3 dây chuyền sản xuất : Dây chuyền bánh quy đài loan với công xuất 2,12tấn . ca số tiền là 9.7 tỷ đồng Việt Nam, dây chuyền bánh kem sốp, dây chuyền phủ sôcôla cho kem sốp và bánh quy của cộng hoà liên bang đức với công xuất 1 tấn trên ca số tiền là 9 tỷ đồng Vệt Nam & 3 tỷ, dây chuyền bao gói nam Triều Tiên số tiền là 500 triệu. Thực hiện sắp xếp sản xuất theo chủ trương mới, nhà máy bánh kẹo Hải Châu được thành lập thành công ty bánh kẹo Hải Châu ( theo giấy phép kinh doanh ngày 29.9.94 ) với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh xác định là : kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo, kinh doanh cá sản phẩm mỳ ăn liền, kinh doanh các sản phẩm bột gia vị, kinh doanh các sản phẩm nước uống có cồn, không cồn, kinh doanh vật tư, nguyên liệu, bao bì nghành công nghiệp thực phẩm, xuất khẩu trực tiếp với nước ngoài những mặt hàng trên Từ năm 95-99 công ty đã có một bước đột phá mới đó là : công ty đã lắp đặt một số dây chuyền sản xuất khác như là : Dây chuyền bột canh iốt với công xuất 2-4 tấn . ca, 2 dây chuyền sản xuất kẹo cứng và kẹo mềm với công suất 2,4-3 tấn . ca (dây chuyền này công ty liên doanh với Bỉ ), dây chuyền in phun điện tử, hai máy đóng gói kẹo, bên cạnh đó nhà máy còn chuyển mặt bằng công xuất các dây chuyền : Bánh quy đài loan từ 2,12 lên 3,2 tấn . ca … Trong 2 năm gần đây công ty đầu tư thêm một số dây chuyền của Cộng Hoà Liên Bang Đức : Mua 1 dây chuyền kẹo với trị giá 3 tỷ đồng và cải tiến dây chuyền phủ sôcôla từ 800sp.1ca lên 1500sp.1ca mục đích để sản phẩm ngày càng được hoàn thiện hơn và hiệu quả kinh doanh ngày càng cao. II. Bộ máy tổ chức quản lý: 1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Bánh Kẹo Hải Châu 1.1 Cơ cấu tổ chức của công ty : Với công nghệ mới và trên cơ sở sắp xếp lại quá trình lao động hợp lý, tổng số công nhân viên toàn công ty là 1010 người. Bộ máy quản lý của công ty gồm hai cấp : công ty & cấp phân xưởng và được bố chí theo cơ cấu trực tuyến chức năng, hệ thống này gắn các chuyên gia làm việc chức năng với các chỉ huy trực tuyến khi ra các quyết định quản trị liên quan đến chức năng mà họ phụ trách nên khắc phục được hạn chế tách rời việc chuẩn bị và ra quyết định, nhờ vậy cũng khắc phục được tình trạng tách rời nguời ra quyết định với người thực hiện quyết định. Bên cạnh đó còn có ưu điểm là các mệnh lệnh, nhiệm vụ và thông báo tổng hợp được chuyển lần lượt từ lãnh đạo doanh nghiệp đến cấp dưới cho đến tận cấp dưới cùng một cách trực tiếp do đó đảm bảo tính thống nhất trong quản lý. Bên cạnh đó nó cũng đòi hỏi hao phí nhiều thời gian trong quá trình ra các quyết định và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ chỉ huy trực tuyến với các cán bộ chức năng. Ban Giám Đốc : Gồm một Giám Đốc và hai Phó Giám Đốc với các chức năng nhiệm vụ sau: Giám đốc : Phụ trách chung công tác quản lý toàn bộ công tác sản xuất và kinh doanh của công ty, chụi trách nhiệm trước nhà nước và cấp trên về mọi hoạt động của công ty cụ thể giám đốc có các nhiệm vụ : Chỉ đạo phòng tổ chức lao động, tiền lương Chỉ đạo phòng kế hoạch vật tư phụ trách cônag tác vật tư, bao bì tiêu thụ Chỉ đạo phòng kỹ thuật và trưởng ban xây dựng cơ bản phụ trách công tác tiến bộ khoa học kỹ thuật và đầu tư xây dựng cơ bản Chỉ đạo trưởng phòng kế toán tài vụ phụ công tác tài chính. Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật : Tham mưu cho Giám Đốc về các mặt công tác : Công tác kỹ thuật Bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ Bảo hiểm xã hội Kiểm tra chất lượng sản phẩm Phó giám đốc kinh doanh : Tham mưu cho Giám Đốc về các mặt công tác Kinh doanh tieu thụ sản phẩm Hành chính và bảo vệ Điều hành kế hoạch tác nghiệp của các phân xưởng Các Phòng Ban Phòng tổ chức lao động : Tham mưu cho Giám Đốc về các mặt công tác : Công tác tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương Soạn thảo các nội quy chế quản lý, các quyết định, công văn, Chỉ thị Tuyển dụng, điều động lao động Công tác bảo hộ lao động Thảo các quyết định, các chế độ, chính sách Công tác hồ sơ nhân sự Phòng kỹ thuật : Tham mưu cho Giám Đốc về các mặt công tác : Tiến bộ kỹ thuật Quản lý quy trình công nghệ sản xuất và quy trình kỹ thuật Nghiên cứu các mặt hàng mới, mẫu mã và bao bì mới Quản lý và xây dựng kế hoạch tu sửa thiết bị soạn thảo các quy trình, quy phạm kỹ thuật giảI quyết các sự cố máy móc, cônag nghệ sản xuất Tổ chức đào tạo công nhân và cán bộ kỹ thuật Phòng kế hoạch vật tư : Tham mưu cho Giám Đốc về các mặt công tác : Xây dựng kế hoạch tổng hợp (1 năm, dài hạn và kế hoạch tác nghịêp ) Kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên vật liệu Công tác tiêu thụ sản phẩm Phòng hành chính : Tham mưu cho Giám Đốc về các mặt công tác : Hành chính quản trị Đời sống Y tế, sức khoẻ Nhà trẻ mẫu giáo Phong bảo vệ: Tham mưu cho Giám Đốc về các mặt công tác: Bảo vệ, tự vệ đảm bảo an ninh, trật tự cho toàn công ty Thực hiện nghĩa vụ quân sự với địa phương Phòng kinh tế: Tham mưu cho Giám Đốc về các mặt công tác: + Các vấn đề liên quan đến kinh tế của doanh nghiệp Ban xây dựng cơ bản : Tham mưu cho Giám Đốc về các mặt công tác : Kế hoạch xây dựng nhà xưởng, kho tàng Thực hiện sửa chữa nhỏ trong công ty Tại các xí nghiệp, phân xưởng đều có giám đốc xí nghiệp hay quản đốc xí nghiệp, quản đốc phân xưởng trực tiếp quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Ngoài ra công ty còn có những cửa hàng trực tiếp giới thiệu sản phẩm & kinh doanh tổng hợp ngay trên địa bàn của công ty, để nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng thời có thể thăm dò, nắm bắt nhu cầu của thị trường để định hướng tổ chức kế hoạch hợp lý hiệu quả. III.Tình hình phân bổ và sử dụng lao động Biểu 1: Tình hình phân bổ lao động của Công ty Nguồn tài liệu theo thống kê thực tế Qua Biểu 1 dễ dàng nhận thấy tình hình phân bổ lao động của Công ty tương đối ổn định trong những năm gần đây. 2. L ao dộng nữ 1. L ao động nam III. P hân theo giới tính 2.3 T rên đại học 2.2 Đ ại học, C ao đẳng 2.1 T rung cấp 2. L ao động gián tiếp: 1.3 C N C N 1.2 C N K T 1.1 T H C N 1. L ao động trực tiếp II. P hân theo trình độ 2. H ợp đồng 1. C hính thức I. T heo biên chế T ổng số lao động P hân loại T ình hình lao động của công ty vàI năm gần đây 510 235 1 63 27 91 445 105 104 654 158 587 745 S ố lượng 1998 68,4 31,5 0,13 8,4 3,6 12,2 59,8 14,1 14 87,8 21,2 78,8 100 C ơ cấu 538 247 1 74 34 109 458 110 108 676 160 625 785 S ố lượng 1999 68,5 31,5 0,12 9,4 4,3 13,9 58,3 14 13,7 86,1 20 80 100 C ơ cấu 655 303 1 84 35 120 583 115 110 838 275 683 958 S ố lượng 2000 68,4 31,6 0,10 8,8 3,65 12,5 60,8 12 11,5 87,5 28,7 71,3 100 C ơ cấu 687 323 1 91 47 139 600 140 131 871 283 727 1010 S ố lượng 2001 31.98 68.02 0.01 9.04 4.66 13.8 59.38 13.85 12.96 86.2 28.02 71.98 100 C ơ cấu % 105, 5 105 100 117, 126 120 103 105 104 103, 101, 106, 105, 99.9 8 S o sánh 133 123 100 113, 103 110, 127, 104, 102 124 172 109, 122 00.9 9 104, 9 106, 100 108, 134, 115, 102, 121, 119, 103, 102, 106, 105, 01.0 0 Số lao động trực tiếp năm 1998 là 539 người, đến năm 1999 tăng thêm 52 người, số ít chuyên về kỹ thuật còn phần lớn tham gia vào sản xuất. Số lao động gián tiếp năm 1998 là, năm 1999 tăng lên, trong đó người có trình độ Đại học, Cao đẳng chiếm đa số. Công ty là một đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghiệp, nên việc đào tạo bồi dưỡng trình độ tay nghề cho lao động là hết sức quan trọng trước hết đôị ngũ làm công tác kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm. III. Việc lập kế hoạch mua nguyên vật liệu: Phòng kế hoạh sản xuất &kinh doanh và phòng kế hoạch vật tư trình phương án cho phòng kế toán xem xét. Phương án nào có sức thuyết phục nhất, có thể thực hiện được , sẽ xem xét điều này thể hiện qua chữ ký của kế toán trưởng sau đó trình lên giám đốc ký duyệt, phòng kinh tế tiến hành phương án đó ở khâu nhập khẩu nguyên vật liệu Kế hoạch sản xuất của Công ty bao gồm: do Tổng Công ty giao phần còn lại do Công ty đặt ra trên cơ sở phân tích tình hình tiêu thụ tại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm và các đại lý lớn của Công ty ở các tỉnh thành trong cả nước. Để đảm bảo đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất được liên tục, phòng kế hoạch sản xuất thường xuyên khảo sát thị trường và dựa vào những con thông kỹ thuật để định mức từng loại nguyên vật liệu cho từng sản phẩm. Kế hoạch mua vật tư được Công ty lập ra dựa trên cơ sở phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của các năm trước và theo thời vụ. Vì thế công tác lập kế hoạch nguyên vật liệu rất cần kinh nghiệm của các cán bộ trong phòng kế hoạch kết hợp với sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty. Phần thứ hai: Thực trạng và kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty bánh kẹo hảI châu. I.Cơ sở vật chất, vốn và nguồn vốn: 1. Vốn và nguồn vốn : Qua Biểu 2 cho thấy, tổng số vốn của Công ty tăng dần qua các năm, Trong đó lượng vốn cố định tăng lên nhưng cơ cấu tỷ trọng của nó lại giảm xuống, lượng vốn lưu động dùng để sản xuất và lưu thông tăng cả về cơ cấu số lượng và phát triển bình quân 11,18%.năm. Nguồn vốn của Công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng và tự có ( chiếm khoảng 64% - 67% trong cơ cấu vốn) trung bình năm sau cao hơn năm trước là 10,87% còn lạI là vốn vay ngân hàng (từ 33% - 36% trong cơ cấu vốn ) trung bình tăng 11,05% Cụ thể năm 1998 vốn tự có là 13.866 triệu đồng năm 1999 là 14.550 triệu đồng, năm 2000 là 16.215 triệu đồng, năm 2001 là 16.401 triệu đồng. Còn vốn ngân sách nhà nước là : năm 1998 là 6407 triệ đồng ,năm 1999 là 8023 triệu đồng , năm 2000 là 8023 triệ đồng , năm 2001 là 8409 triệu đồng , ngoài ra việc chiếm dụng vốn của các đại lý cũng làm tăng thêm nguồn vốn hoạt động của Công ty. Nhưng việc nợ nhiều mà chủ yếu là vốn cố định nên với tổng số vốn lưu động hiện có chỉ cho phép Công ty hoạt động trong chừng mực nhất định. Hơn nữa, việc chiếm dụng vốn của các đại lý làm cho việc thu hồi vốn chậm trễ, gây cản trở tới việc quay vòng vốn. 1. V ốn do ngân sách nhà nước cấp II. T heo nguồn: 2. V ốn lưu động 1. V ốn cố định I. T heo tính chất: T ổng số vốn P hân loại B iểu 2: tình hình vốn của công ty qua các năm 1998-2001 6407 6866 13407 20273 G iá trị 1998 31,60 33,86 66,13 100 C ơ cấu % 8023 8023 14550 22573 G iá trị 1999 35,54 35,54 64,45 100 C ơ cấu % 8023 8023 16251 24274 G iá trị 2000 34 34 66 100 C ơ cấu % 8549 8549 15875 24424 G iá trị 2001 33 35 65 100 C ơ cấu % 125,2 117 108,5 11,3 99.98 % S o sánh 0 0 111,7 107,5 00.99 % 106,5 106,5 97,7 109,3 01.00 % 2. Cơ sở vật chất ( máy moc thiết bị ): Công ty bánh kẹo HảI Châu từ khi ra đời đến nay, thời gian chưa phảI là dàI nhưng cũng không phảI là ngắn.Được thành lập từ thời kỳ kế hoạch hoá tập trung nay chuyển sang nền kinh tế thị trường đa số các trang thiết bị của Công ty đều đã lạc hậu. Do đó để bắt nhịp với phương thức hoạt động kinh doanh mới Công ty đã đầu tư máy móc thiết bịhiện đạI nhập từ nhiều nước trên thế giới. Từ năm 1999-2000 Công ty đã đầu tư khá tôt s cho tàI sản cố định. Nhìn vào biểu 3 ta thấy Công ty đã mua một dây chuyền sôcôla thanh và viên của Công Hoà Liên Bang Đức ( về giá trị chưa được thu thập ) nhằm nâng cao cả về chất lượng lẫn sản lượngcủa sản phẩm. Có thể khẳng định rằng thiết bị máy móc của Công ty so với Công ty khác trong nước là khá hiệ đại. Biểu 3: Một số thiết bị chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TT Tên tài sản Nơi cung cấp Công suất Hiện trạng 1 Dây chuyền sx bánh kem sốp CHLB Đ 1 Tấn.ca Tự động sản xuất, bao gói thủ
Tài liệu liên quan