Luận văn Hoạch toán nguồn vật liệu tại công ty lắp đặt và xây dựng số 5

Bước sang thế kỷ XXI với những thành tựu đạt được đó tạo nền múng vững chắc để đưa Việt Nam thành một nước công nghiệp phát triển. Hiện nay, một trong những ưu tiên của chính phủ là phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực, các doanh nghiệp đều có nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh để thu được lợi nhuận cao nhất. Vỡ vậy muốn tồn tại và phỏt triển cỏc doanh nghiệp cần cú cỏc chớnh sỏch phỏt triển phự hợp để sản phẩm của mỡnh được các khách hàng chập nhận cả về chất lượng cũng như giá cả. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng vậy, các doanh nghiệp phải đề ra các biện pháp thích hợp để đảm bảo chất lượng của công trỡnh mà vẫn đảm bảo mang lại lợi nhuận cao nhất. Do đặc thù kinh doanh của ngành xây dựng, các công trỡnh sẽ được tổ chức đấu thầu để chọn ra công ty thực hiện. Vỡ vậy, để đảm bảo được chất lượng của công trỡnh cũng như đem lại lợi nhuận cao nhất, các doanh nghiệp phải thực hiện việc thu mua và sử dụng nguyên vật liệu hợp lý và hiệu quả. Thực hiện tốt được công việc này doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm được chi phí bỏ ra mà cũn đạt được hiệu quả cao về mặt lợi nhuận cũng như việc sử dụng vốn. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích về mặt vật chất mà nó cũn đem lại uy tín và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Với tầm quan trọng như thế, em đó quyết định chọn “Hạch toỏn nguyờn vật liệu tại cụng ty lắp mỏy và xõy dựng số 5” làm đề tài cho báo cáo kiến tập kế toán của mỡnh. Trong quỏ trỡnh thực tập, em đó được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía cô giáo Nguyễn Hồng Thuý cựng cỏc cụ, cỏc chỳ trong phũng Kế toỏn, phũng Tổ chức tại cụng ty để hoàn thành báo cáo của mỡnh. Bỏo cỏo của em cú nội dung như sau: Khỏi quỏt chung về cụng ty lắp mỏy và xõy dựng số 5. Thực trạng tổ chức hạch toỏn tại cụng ty lắp mỏy và xõy dựng số 5 Tuy em đó cú nhiều cố gắng song do thời gian ngắn và sự eo hẹp về tài liệu tham khảo nờn bỏo cỏo vẫn cũn nhiều thiếu sút. Mong thầy cụ giỏo cựng cỏc cụ, cỏc chỳ trong phũng Kế toỏn, phũng Tổ chức đóng góp ý kiến để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

doc66 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2100 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoạch toán nguồn vật liệu tại công ty lắp đặt và xây dựng số 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LờI NóI ĐầU Bước sang thế kỷ XXI với những thành tựu đạt được đó tạo nền múng vững chắc để đưa Việt Nam thành một nước công nghiệp phát triển. Hiện nay, một trong những ưu tiên của chính phủ là phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực, các doanh nghiệp đều có nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh để thu được lợi nhuận cao nhất. Vỡ vậy muốn tồn tại và phỏt triển cỏc doanh nghiệp cần cú cỏc chớnh sỏch phỏt triển phự hợp để sản phẩm của mỡnh được các khách hàng chập nhận cả về chất lượng cũng như giá cả. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng vậy, các doanh nghiệp phải đề ra các biện pháp thích hợp để đảm bảo chất lượng của công trỡnh mà vẫn đảm bảo mang lại lợi nhuận cao nhất. Do đặc thù kinh doanh của ngành xây dựng, các công trỡnh sẽ được tổ chức đấu thầu để chọn ra công ty thực hiện. Vỡ vậy, để đảm bảo được chất lượng của công trỡnh cũng như đem lại lợi nhuận cao nhất, các doanh nghiệp phải thực hiện việc thu mua và sử dụng nguyên vật liệu hợp lý và hiệu quả. Thực hiện tốt được công việc này doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm được chi phí bỏ ra mà cũn đạt được hiệu quả cao về mặt lợi nhuận cũng như việc sử dụng vốn. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích về mặt vật chất mà nó cũn đem lại uy tín và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Với tầm quan trọng như thế, em đó quyết định chọn “Hạch toỏn nguyờn vật liệu tại cụng ty lắp mỏy và xõy dựng số 5” làm đề tài cho báo cáo kiến tập kế toán của mỡnh. Trong quỏ trỡnh thực tập, em đó được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía cô giáo Nguyễn Hồng Thuý cựng cỏc cụ, cỏc chỳ trong phũng Kế toỏn, phũng Tổ chức tại cụng ty để hoàn thành báo cáo của mỡnh. Bỏo cỏo của em cú nội dung như sau: Khỏi quỏt chung về cụng ty lắp mỏy và xõy dựng số 5. Thực trạng tổ chức hạch toỏn tại cụng ty lắp mỏy và xõy dựng số 5 Tuy em đó cú nhiều cố gắng song do thời gian ngắn và sự eo hẹp về tài liệu tham khảo nờn bỏo cỏo vẫn cũn nhiều thiếu sút. Mong thầy cụ giỏo cựng cỏc cụ, cỏc chỳ trong phũng Kế toỏn, phũng Tổ chức đóng góp ý kiến để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2005 Sinh viờn thực hiện Trương Khánh Hưng PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CễNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 5 QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DƯNG SỐ 5 (ECC5) Một số thụng tin chung về doanh nghiệp Công ty lắp máy và xây dựng số 5 ( trụ sở chính Ba Đỡnh, Bỉm Sơn, Thanh Hoá ) là một trong những thành viên của tổng công ty lắp máy Lilama. Với vị trí địa lý nằm trong khu vực trọng yếu của Bắc miền Trung ( Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh ) đó là một nền tảng phát triển thuận lợi của công ty. Việc hệ thống tổ chức thành viên chinh nhánh, xí nghiệp đóng ở ba tỉnh thành: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh như Xưởng ra công thiết bị Bỉm sơn, nhà máy sản tôn lợp mạ… Thanh Hoá, công ty cơ khí Hà Tĩnh, các đội sửa chữa đóng khắp các tỉnh như: đội bảo hành nhà máy xi măng Hoàng Mai ( Nghệ An), xi măng Bỉm Sơn Thanh Hoá… Công ty đó và đang tận dụng tối đa tầm quan trọng của nền kinh tế khu vực Bắc miền Trung trong nền kinh tế cả nước, nhằm thể hiện rừ năng lực phát triển trong việc đấu thầu và xây lắp trong khu vực Bắc miền Trung và tiến ra các khu vực công nghiệp trong cả nước, nhằm góp phần đưa khu vực Bắc miền Trung nói riêng và cả nước nói chung tiến lên con đường hiện đại hoá, nước ta trở thành một nước công nghiệp phát triển. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty Tiền thân là công trường lắp máy Thanh Hoá được thành lập tháng 3 năm 1975 với chỉ 150 cán bộ công nhân trong đó chỉ có vài kỹ sư tốt nghiệp đại học với đa phân là công nhân chưa được đào tạo một cách cơ bản, thiếu năng lực, cơ sở hạ tầng cũn sơ sài, nguồn vốn nhỏ. Qua hơn bốn mươi năm thành lập và phát triển trải qua bao nhiêu giai đoạn chia cắt và xác lập với những mốc lịch sử quan trọng: Tháng 8 năm 1978 đổi tên thành xí nghiệp lắp máy số 5 Tháng 11 năm 1979 xác nhập xí nghiệp lắp máy số 4 vào xí nghiệp lắp máy số 5 đổi tên thành xí nghiệp liên hợp lắp máy 45 Tháng 5 năm 1988 xí nghiệp liên hợp lắp mỏy 45 chia tỏch làm 4 xớ nghiệp: Xớ nghiệp lắp mỏy 45 –1 Xớ nghiệp lắp mỏy 45 –3 Xớ nghiệp lắp mỏy 45 – 4 Xớ nghiệp lắp mỏy số 5 Tháng 11 năm 1996 xí nghiệp lắp máy số 5 được đặt tên thành công ty lắp máy và xây dựng số 5 cho đến tân giờ. Đến nay công ty đó khẳng định mỡnh trong sự phỏt triển của thời kỳ mở cửa, khẳng định vị trí của mỡnh trong Tổng cụng ty lắp mỏy Lilama. Với tổng tài sản lờn tới 90 tỷ với đội ngũ cán bộ công nhân viên đầy năng lực: 1266 người trong đó có 74 cán bộ có trỡnh độ đại học và trên đại học, 20 thợ bậc 7/7, 25 thợ bậc 6/7 và tất cả công nhân điều được đào tạo cơ bản trong các trường đào tạo công nhân của công ty, tạo nên đội ngũ công nhân có tay nghề cao, được bồi dưỡng thường xuyên và luôn có đội ngũ công nhân lành nghề kế cận. Trong hơn bốn mươi năm không ngừng phát triển công ty đó hoàn thành nhiều cụng trỡnh trọng điểm của đất nước như: Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, nhà máy đường Lam Sơn Nhà máy nhiệt điện Phản Lại, nhà máy thuỷ điện Trị An Nhà máy xi măng Nghi Sơn, Tam Điệp, Hoàng Mai… Không dừng lại ở đó công ty vẩn khẳng định vị thế của mỡnh trong con đường hiện đại hoá đất nước với nhưng công trỡnh quan mang tớnh chất quốc gia vẩn đang được thực hiện: - Trung tõm hội nghị Quốc Gia - Nhà mỏy ụ Win Thanh Hoỏ - Nhà máy nhiệt điện Uông Bí - Nhà máy xi măng sông Ranh (Quảng Bỡnh) Và rất nhiều cụng trỡnh quan trọng khỏc của đất nước. Với những thành tích và sự cố gắng nổ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, công ty đó vinh dự được nhà nước 5 lần tặng thưởng huân chương lao động ( bao gồm 1 huân chương lao động hạng nhất, 2 huân chương lao động hạng nhỡ, 2 huõn chương lao đông hạng ba) gần đây nhất năm 2001 công ty lại một lần nữa vịnh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhỡ. Đó chính là kết quả nổ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức nhưng cũng chính là thách thức không nhỏ của công ty làm sao phải xứng đáng với danh hiệu mà nhà nước trao tặng. Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt được Năm 1988 khi cơ chế thị trường thay đổi công ty có 620 cán bộ công nhân viên với đồng lương ít ỏi, không đủ lo cho cuộc sống, có những năm làm ăn thua lỗ. Một đặc điểm chính của các công ty nhà nước khi bước vào cơ chế mới, sau gần mười năm thích nghi với nền kinh tế thị trường công ty đó được nhiều thành tựu quan trọng, Thoát khỏi cơ chế quan liêu bao cấp, từ làm ăn thua lỗ công ty đó đạt được lợi nhuận cao, tạo nên việc làm cho hàng trăm người, tạo nên một tư thế mới trong công cuộc đổi mới của đất nước. Và gần hai mươi năm sau công ty đó đạt được những chỉ tiêu khá quan trọng: Một số chỉ tiờu kinh tể Chỉ tiờu Mó số Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004  Tổng doanh thu Doanh thu thuần Giỏ vốn hàng bỏn Lợi tức gộp Tổng lợi tức trước thuế Thuế lợi tức P nộp Lợi tức sau thuế Nghĩa vụ với NS Đó nộp NVvới NS Tổng quỹ lương Tổng số cỏn bộ NV Số lương bỡnh quõn ( đ/t/n ) tỷ lệ trỳng thầu BQ 01 10 11 20 60 70 90 55.542.128.625 55.542.128.625 46.754.812.425 8.787.316.200 6.024.574.564 1.787.931.738 4.236.642.826 2.125.364.425 1.758.364.253 12.354.548.654 1.161 987.000 72% 51.425.365.248 51.425.365.248 44.253.248.657 7.172.116.591 4.957.568.451 1.378.123.457 3.579.444.994 1.954.365.486 1.547.657.445 13.567.814.541 1.245 1.054.000 69% 53.545.380.614 53.545.380.614 45.447.735.473 8.097.645.141 5.243.536.680 1.468.190.270 3.775.346.410 2.091.124.642 1.375.241.342 13.667.818.512 1.266 1.060.000 70%  Với những chỉ tiêu trên chính là sự khẳng định mỡnh trờn con đường phát triển của đất nước, là nền tảng cho hoạt động trong tương lai của công ty. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ECC5 Chức năng nhiệm vụ hoạt động sản xuất của công ty ECC5 Chức năng nhiệm vụ chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ECC5 là tham gia đấu thầu, tổ chức xây lắp các công trỡnh.. Việc nhõn thầu là quỏ trỡnh quan trọng quyết định tới doanh thu của công ty. Do đó viêc lập kế hoạch nhận thầu và dự toán là việc hết sức quan trọng. Công ty cần lập kế hoạch làm sao cho chi phí tham gia nhận thầu là thấp nhất, tỷ lệ trúng thầu là cao nhất với mức giá nhận thầu cao, điều đó muốn thực hiện được chính phải dựa vào thế mạnh của công ty, cần tạo sự khác biệt với các công ty xây lắp khác. Hiểu được điều đó công ty luôn đặt sự kết hợp giữa bản kế hoạch dự thầu được đánh giá cao với đội ngũ cán bộ quản lý tốt, cụng nhõn lành nghề để tạo nên thế mạnh riêng của mỡnh trong sự cạnh tranh quết liệt của nền kinh tế thị trường. Chuẩn bị kế hoạch và lập dự toán phải tốt, đó chính là yếu tố hàng đầu trong việc tham gia đấu thầu, với một bản kế hoạch tốt thỡ nú là sức thuyết phục hàng đầu với chủ đầu tư. Và chính việc tham gia đấu thầu là nền tảng cho viêc tổ chức xõy lắp chỉ cú bản kế hoạch và lập dự toỏn tốt thỡ việc tổ chức xõy lắp mới luụn đạt được chất lương cao nhất. Ngược lại khi việc tổ chức xây lắp tốt thỡ nú quyết định cho việc nhận thầu liệu công ty có đủ năng lực nhận thầu không, liệu công ty đưa ra giá nhân thầu có thích hợp không? Với một đội ngũ cán bộ quản lý tốt, công nhân lành nghề tạo ra chi phí trong xây lắp ở mức thấp luôn tạo doanh thu cao đó chính là điều mà công ty luôn hướng đến. Nó tạo lên lợi thế trong quá trỡnh đầu tư với một mức giá thích hợp. Một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai chức năng công ty đó tạo ra sự phỏt triển bền vững trong tương lai. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ECC5 Công ty ECC5 là một đơn vị xây lắp với loại hỡnh chủ sản xuất chủ yếu là tổ chức nhõn thầu về xõy lắp và xõy dựng trong quỏ trỡnh đầu tư xây dựng cơ bản nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nên kinh tế quốc dân. Chính vỡ vậy mà sản phẩm của cụng ty là những cụng trỡnh xõy dựng, vật liệu kiến trỳc… cú quy mụ lớn thời gian sản phẩm xõy lắp dài ( khi khởi công đến khi hoàn thành công trỡnh bàn giao đưa vào sử dụng thường kéo dài. Nó phụ thuộc vào quy mô, tính phức tạp về kỹ thuật), giá được quyết định theo giá thoả thuận với chủ đầu tư, do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm xây lắp không được thể hiện rừ. Bên cạnh đó công ty cũn cú cỏc xưởng gia công thiết bị, vật liệu. Các xưởng này chủ yếu gia công thiết bị, vật liêu thô nhằm cung cấp cho các đơn vị sản xuất, cho chủ đầu tư, phục vụ cho các công trỡnh mà cụng ty tham gia đấu thầu xây lắp. Quy trỡnh cụng nghệ và kiểm tra chất lương sản xuất tại công ty ECC5 Quy trỡnh cụng nghệ Sơ đồ quy trỡnh cụng nghệ Phũng tổ chức  Phũng KT kỹ thuật  Phũng KH vật tư quản lý mỏy  Cung cấp Đấu thầu lập kế hoạch Cung cấp vật tư Nhõn lực biện phỏt thi cụng mỏy múc Kiểm tra giỏm sỏt Các đội công trỡnh  Phũng tài chớnh kế toỏn  Quy trỡnh cụng cụng nghệ của cụng ty được bắt đầu từ việc lập kế hoạch, lập dự toán của phũng kinh tế kỹ thuật để tham gia đấu thầu, làm sao cho chi phí tham gia đấu thầu là thấp nhất và tỷ lệ trỳng thầu là cao nhất. Sau khi trỳng thầu phũng kinh tế kỹ thuật lập biện phỏt thi cụng, lập kế hoạch thi cụng sao cho sỏt nhất với thực tế. Để thực hiện được điều đó bản kế hoạch cần được lập dưới sự tham khảo giữa phũng kinh tế kỹ thuật với phũng tổ chức, phũng kế hoạch vật tư, phũng kế toỏn để tạo sự hợp lý cho việc cung cấp nhân lực, vật tư, máy móc, tài chính cho các đội công trỡnh làm sao cho hợp lý nhất. Các đội công trỡnh là cỏc đội trực tiếp sản xuất dưới bản thiết kế và kế hoạch đó được lập với việc cung cấp nhân lực vật tư từ các phũng ban khỏc. Trong quỏ trỡnh thi cụng ngoài sự giỏm sỏt của bờn chủ đầu tư phũng kế hoạch cú trỏch nhiệm giỏm sỏt mức độ hoàn thành công việc cũng như tính đúng đắn của chi phí, tính chính sác của công trỡnh với bản kỹ thuật. Phũng kế toỏn tập hợp chi phớ dưới báo cáo của các đội công trỡnh để cuối kỳ tính tổng chi phí và số doanh thu của công trỡnh. Sau cụng trỡnh phũng kế toỏn với phũng kinh tế kỹ thuật tớnh tổng giỏ thành và lập quyờt toỏn cụng trỡnh. b. Quy trỡnh kiểm tra chất luợng của cụng trỡnh Sơ đồ kiểm tra chất luợng của công trỡnh CễNG TRèNH  Phó giám đốc  Giỏm sỏt cụng trỡnh  BấN B Phũng kinh tế kỹ thuật  BấN A kiểm soỏt kiểm soỏt chộo Bên chủ đầu tư thuê giám sát viên nhằm giám sát tính chính sác của kỹ thuật công trỡnh so với bản thiết kế, giỏm sỏt qua trỡnh thi cụng của bờn nhận đấu thầu, quá trỡnh nghiệm thu cụng trỡnh Bên nhận đấu thầu việc giám sát được chịu trách nhiệm bởi các phó giám đốc và phũng kinh tế kỹ thuật Các phó giám đốc chịu trách nhiệm giám sát kiểm tra kỹ thuật của công trỡnh nhất là phần cơ và điện ( thường là đột xuất) Phũng kinh tế kinh tế kỹ thuật chịu trỏch nhiệm giỏm sỏt tất cả cỏc quy trỡnh kỹ thuật, cỏc chi phớ biến đổi đột xuất của công trỡnh, với cỏc đội trưởng công trỡnh phũng là người chịu trách nhiệm chính về các vấn đề của công trỡnh trước công ty ( kiểm tra giám sát một cách thường xuyên ). Ngoài ra cũn cú sự kiểm soỏt chộo sự trao đổi đánh giá giữa bên chủ đầu tư và bên thi công mà trực tiếp là phũng kinh tế kỹ thuật và giỏm sỏt bờn A nhằm tỡm ra nhưng sai lầm một cách nhanh nhất và tỡm được tiếng nói chung trong quá trỡnh sửa chữa những sai lầm tạo sử hiệu qua trong lắp đặt. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC bộ MÁY QUẢN Lí CỦA CễNG TY ECC5 Sơ đồ tổ chức của công ty ECC5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ECC5 GIÁM ĐỐC  Kế toán trưởng  Phó giám đốc ( PT phần cơ )  Phó giám đốc (PT phần điện)  Phũng kế toỏn Tài chớnh  Bộ phận y tế  Phũng tổ chức hành chớnh  Phũng k/t kỹ thuật  Phũng kế hoạch vật tư quản lý mỏy  Xưởng sx tấm lợp  Văn Phũng đại diện  Đội sửa chữa  Đội xe  Đội công trỡnh  Nhà mỏy CTTB& sx que hàn  Nhà mỏy sx tụn lợp mạ  Trường CN kỹ thuật  Chức năng các phũng ban Ban giám đốc: Ban giám đốc: là nơi điều hành trực tiếp hoạt động kinh tế và kỹ thuật của công ty, chịu trách nhiệm đối nội, đối ngoại, phê duyêt các văn bản các quy chế quan trọng của công ty… chiu trách nhiệm trước chủ ở hữu về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao Ban giám đốc bao gồm: Giám đốc công ty: tổ chức thực hiện các quyết định của chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về kinh tế , đối nội, đối ngoại quyết định các vấn đề hàng ngày của công ty, phê duyệt kế hoạch, chế độ, phát lệ của công ty cũng như thực hiện các biện pháp quản lý nhân sự tại công ty, giám đốc công ty có quyền bổ nhiệm các trưởng phó phũng của cụng ty. Gồm 2 phó giám đốc: Một phó giám đốc phụ trách phần cơ Môt phó giám đốc phụ trách phần đện Cả hai chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo thi công theo từng mảng thích hợp với chuyên môn tại các đội công trỡnh xõy lắp. Phũng tổ chức hành chớnh Cú trỏch nhiệm tổ chức kiểm tra hướng dẩn, theo dừi tổ chức lao động – hành chính - bảo vệ của các công trỡnh để họ thực hiện đúng với điều lệ phân cấp của công ty. Đồng thời phản ánh kịp thời với giám đốc những sai sót về công tác tổ chức lao động – hành chính - bảo vệ để lónh đạo có chủ trương giải quyết. Nghiờn cứu về chớnh sỏch cỏn bộ, theo dừi về tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trỡnh độ để quy hoạch cán bộ đạt tỷ lệ cao, tiến hành các thủ tục kiểm điểm định kỳ, nhận xét các bộ. Chỉ đạo công tác lưu trữ, bổ xung hồ sơ lý lịch CBCNVC vào sổ BHXH, theo dừi cụng tỏc Đảng. Phũng kinh tế kỹ thuật Nơi lập dự toán, quyết toán, biện phát thi công, được xây dựng trên năng lực sản xuất hiện có của các công trỡnh, hạng mục cụng trỡnh dự kiến triển khai thi cụng trong năm. Về khả năng sản xuất và bàn giao sản phẩm xây lắp trên cơ sơ đó xác định sản xuất kinh doanh, giá trị doanh thu hàng năm. Kế hoạch sản xuất có thể được lập trong năm năm, trong năm trong, lập hàng quý nhằm đánh giá và kiểm soát tiến độ hoàn thành, các chi phí phát sinh, khả năng trúng thầu là tốt nhất. Phũng kế hoạch vật tư quản lý mỏy Phũng kế hoạch vật tư - quản lý máy chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm thiết bị, quản lý và điều hành hệ thống máy móc thiết bị cho các công trỡnh. Chủ trỡ trong việc lập dự ỏn thực hiện dự ỏn, thẩm định dự án có quy mô nhỏ trong việc xây dựng sửa chữa trong nội bộ. Kết hợp cựng phũng kinh tế kỹ thuật trong việc triển khai thực hiện dự ỏn và lập quyết toỏn dự ỏn đầu tư. Bộ phận y tế Là nơi chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên chức của công ty, thực hiên chế độ bảo hiểm y tế xó hội, theo dừi định kỳ sức khoẻ của toàn bộ cán bộ công nhân viên chức. Các đội sản xuất và các đội công trỡnh Các đội sản xuất là các đội trực tiếp tham gia sản xuất cỏc sản phẩm, theo kế hoạch dự ỏn mà cụng ty tham gia dự thầu cú trỏch nhiệm. Tổ chức thi công đảm bảo tiến độ chất lượng theo yêu cầu của thiết kế của bên chủ đầu tư và theo quyết định giao việc của công ty. Thực hiện nghiờm tỳc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - 9002 thi công đảm bảo uy tín với bên chủ đầu tư. Cắt cử cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công lập dự toán cùng kỹ thuật bên A lập biên bản nghịêm thu theo từng giai đoạn hồ sơ hoàn thành kỹ thuật và thanh quyết toán công trỡnh với bờn A, gửi các biên bản nghiệm thu khối lượng về phũng kinh tế kỹ thuật cho cụng ty để thanh toán tiền lương và quyết toán khoán gọn cho các đội sản xuất PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHÚC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CễNG TY ECC5 I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CễNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CễNG TY ECC5 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp Bộ mỏy kế toỏn của cụng ty tổ chức theo mụ hỡnh vừa tập chung vừa phõn tỏn. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc, bộ máy kế toán có sự phối hợp chuyên môn trong mối quan hệ với cỏc phũng ban cũng như kế toán các đội công trỡnh. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ mỏy kế toỏn là phản ỏnh sử lý cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh của cụng ty và cung cấp cỏc thụng tin bỏo cỏo tài chớnh cho cỏc đối tượng có liên quan như ngân hàng hay tổng cụng ty. Ngoài ra kế toỏn cụng ty cũn thực hiện cụng việc kế toỏn quản trị nhằm lập dự toỏn về chi phớ để phân tích tỡnh hỡnh biến động, kết quả kinh doanh trong tương lại của công ty, lập các báo cáo quản trị các công trỡnh trong thời kỳ quyết toỏn nhằm đánh giá chính sác kết quả doanh thu và chi phí bỏ ra của một công trỡnh. Kiểm soỏt hiệu quả của cỏc hoạt động kinh tế của công ty. Tất cả các thông tin kế toán quản trị chỉ cung cấp cho các nhà quản tr của công ty Phũng kế toỏn tài chớnh  Kế toỏn NH tiền mặt  Kế toán TS tiền lương  Kế toỏn dụng cụ vật tư  Kế toỏn tổng hợp  Kế toán các đội cụng trỡnh  Kế toán trưởng  Sơ đồ tổ chức kế toán Thủ quỹ  Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của từng kế toán phần hành trong cụng ty: * Kế toán trưởng: giúp giám đốc chỉ đạo trực tiếp bộ máy kế toán của công ty trong qua trỡnh sử lý cỏc thụng tin kinh tế, đồng thời là người kiểm tra kiểm soát các hoạt kinh tế - tài chính của chủ sở hữu. Nhiệm vụ chớnh: tổ chức bộ mỏy một cỏch hợp lý khụng ngừng cải tiến bộ hỡnh thức tổ chức bộ mỏy kế toỏn sao cho hợp phự hợp với quy phạm phỏt luật, phản ỏnh trung thực, chớnh sỏc, kịp thời cỏc thụng tin kinh tế phỏt sinh. Tổng hợp lập bỏo cỏo tài chớnh cũng như các bảng tổng hợp vào cuối kỳ, phân tích đánh giá tỡnh hỡnh hoạt động tài chính của toàn công ty. Tính toán các khoản phải nộp ngân sách, các khoản phải nộp cho tổng công ty, cũng như các khoản phải thu phải trả nhằm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mỡnh. Đề xuất các phương pháp sử lý tài sản thất thoỏt, thiếu và thừa trong cụng ty, cũng như tính chính xác thời kỳ, chế độ kết quả tài sản hàng kỳ. * Kế toỏn ngõn hàng tiền mặi Hàng ngày, phản ỏnh tỡnh hỡnh thu, chi và tồn quỹ tiền mặt, thường xuyên đối chiếu tiền mặt tồn quỹ thực tế với sổ sách, phát hiện và sử lý kịp thời cỏc sai sút trong việc quản lý và sử dụng tiền mặt. Phản ỏnh tỡnh hỡnh tăng giảm và số dư tiền gửi ngân hàng hàng ngày, giám sát việc chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. Phản ánh các
Tài liệu liên quan