Luận văn Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu

Trong những năm qua, đất nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện về cơ chế quản lý kinh tế cũng như đường lối chính sách XH. Hiện nay với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hệ thống kế toán VN đã có những bước đổi mới và tiến bộ về chất lượng để phù hợp với sự phát triển chung của đất nước.

doc71 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2748 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mục lục Trang Lời nói đầu 4 Phần I : Cơ sở lý luận về hách toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp 6 Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu 6 1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu. 6 2.Phân loại vật liệu 6 3.Tính giá vật liệu 7 4.Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán vật liệu 9 II.Hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 10 1.Khái niệm và tài khoản hạch toán 10 2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 10 3.Đặc điểm hạch toán nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 15 III.Đặc điểm hạch toán nguyên, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16 Khái niệm và tài khoản sử dụng. 16 Phương pháp hạch toán 17 IV. Hạch toán chi tiết vật liệu 18 Phương pháp thẻ song song 19 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 19 Phương pháp sổ số dư 20 Phần II: Thực trạng hạch toán nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị 21 I.Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của đội xd và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị 21 Lịch sử hình thành và phát triển 21 a. Một số nét khái quát giới thiệu về Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị 21 b. Quá trình hình thành và phát triển của đội xd và sửa chữa công trình 23 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh 24 a. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 24 b. Tổ chức bộ máy quản lý của đội xd và sửa chữa công trình 27 II.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại đội xd và sửa chữa công trình 29 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 29 Mô hình tổ chức bộ sổ kế toán của đội xd và sửa chữa công trình 30 III.Hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình, trình bày hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu kho và tại phòng kế toán. 31 IV. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình 45 Phần III:Phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị 56 I. Đánh giá tình hình hạch toán nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình 56 II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình 58 Kết luận 61 Nhận xét của đơn vị thực tập Nhận xét của giáo viên thực tập Lời nói đầu Trong những năm qua, đất nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện về cơ chế quản lý kinh tế cũng như đường lối chính sách XH. Hiện nay với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hệ thống kế toán VN đã có những bước đổi mới và tiến bộ về chất lượng để phù hợp với sự phát triển chung của đất nước. Trong quá trình hình thành cơ chế quản lý mới, kế toán đã khẳng định được vai trò của của mình trong công tác quản lý tài chính của các đơn vị cũng như quản lý vĩ mô của nền kinh tế. Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của ngành xây dựng thường là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và có ý nghĩa quan trọng về kinh tế. Bên cạnh đó sản phẩm xây dựng còn thể hiện bản sắc văn hóa, thẩm mỹ và phong cách kiến trúc của mỗi quốc gia mỗi dân tộc. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành xây dựng cơ bản cũng phát triển không ngừng , cùng với nó thì số vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng được tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, khắc phục được tình trạng lãng phí và thất thoát vốn trong xây dựng cơ bản như lập dự toán công trình…với thời gian kéo dài. Do vậy cần có việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trong các công ty xây lắp nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất nói chung, vì vậy nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là yếu tố vật chất chủ yếu hình thành nên các sản phẩm mới , nó là một trong những tếu tố cơ bản không thể thiếu và chất lượng sản phẩm phụ thuộc chủ yếu vào loại nguyên liệu vật liệu sản xuất ra sản phẩm đó. Trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt ,chất lượng sản phẩm là một yếu tố rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp .Trước thực tế đó ,em nhận thấy Đội XD và HUDS luôn quan tâm đến công tác hạch toán kế toán vật liệu vì nó đóng vai trò quan trọng trong tài chính của doanh nghiệp . Qua một thời gian thực tập tại Đội XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị( HUDS).Là học sinh của viện đại học mở hà nội , em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu” vì em đã nhận thấy được tầm quan trọng của kế toán NLVL trong xây dựng và được sự giúp đỡ của thày giáo Nguyễn Viết Tiến , các cô chú ,anh chị trong phòng kế toán Công ty và cô kế toán ,chị thủ kho của Đội XD em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu chuyên đề này . Ngoài phần mở đầu , nội dung của chuyên đề được chia làm 3 phần: PhầnI : Cơ sở lý luận về hạch toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp Phần II : Thực trạng hạch toán nguyên, vật liệu tại Đội XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị PhầnIII: Phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại Đội XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị. Mặc dù em đã rất cố gắng trong quá trình thực tập nhưng do nhận thức và trình độ còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót trong chuyên đề này, em rất mong được sự góp ý của thày giáo và các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán của Công ty và các cô chú ở Đội XD và sửa chữa công trình. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Viết Tiến , các cô chú, các anh chị trong phòng Kế toán của Công ty HUDS và của đội XD . Đặc biệt là các anh chị thủ kho và các anh chị ở Đội XD đã tận tình chỉ bảo ,giúp đỡ trong thời gian em thực tập. Em xin chân thành cảm ơn! Học sinh Vũ thị huệ PHầN I Cơ sở lý luận về hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệp I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu 1. Khái niệm và đặc điểm vật liệu Vật liệu là những đối tượng lao động được thể hiện dưới dạng vật hoá, chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và toàn bộ giá trị vật liệu được chuyển hết một lần và chi phí kinh doanh trong kỳ. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất. dưới tác động của lao động, vật liệu bị hao toàn bộ hoặc bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu. 2. Phân loại vật liệu Do vật liệu sử dụng trong Doanh nghiệp có rất nhiều loại, nhiều thứ khác nhau, nên để thuận tiện cho việc quản lý và hạch toán cần thiết phải phân loại vật liệu. Phân loại vật liệu là sắp xếp các loại vật liệu với nhau theo một đặc trưng nhất định như theo vai trò và tác dụng của vật liệu, theo nguồn hình thành, theo quyền sở hữu vật liệu... trong đó, phân loại vật liệu dựa vào vai trò và tác dụng của vật lệu trong sản xuất được sử dụng phổ biến, theo cách phân loại này vật liệu được chia thành các loại sau: - Nguyên liệu, vật liệu chính: là những nguyên vật liệu sau quá trình gia công, chế biến sẽ cấu thành thực thể vật chất chủ yếu của sản phẩm (bông trong nhà máy dệt, thép trong nhà máy cơ khí chế tạo, chè trong nhà máy chế biến chè, gỗ trong nhà máy sản xuất gỗ...). Ngoài ra, thuộc nguyên vật liệu chính còn bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài để tiếp tục chế biến. - Vật liệu phụ: là những vật liệu chỉ có tác dụng phụ trợ trong sản xuất, được sử dụng kết hợp với vật liệu chính để làm thay đổi màu sắc, hình dáng, mùi vị hoặc dùng để bảo quản, phục vụ hoạt động của các tư liệu lao động hay phục vụ cho lao động của công nhân viên chức (dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, thuốc chống rỉ, hương liệu, xà phòng, giẻ lau...). - Nhiên liệu: là những thứ dùng để cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh như than củi, xăng dầu, hơi đốt, khí đốt... - Phụ tùng thay thế: là các chi tiết phu tùng dùng để sửa chữa và thay thế cho máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải... - Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: bao gồm các vật liệu và thiết bị (cần lắp, không cần lắp, vật kết cấu, công cụ, khí cụ...) mà doanh nghệp mua vào nhằm mục đích đầu tư cho xây dựng cơ bản. - Phế liệu: là các loại vật liệu thu được trong quá trình sản xuất hay thanh lý tài sản, có thể sử dụng hay bán ra ngoài (phôi bào vải vụn, gạch, sắt...). - Vật liệu khác: bao gồm các loại vật liệu còn lại ngoài các thứ chưa kể trên như bao bì, vật đóng gói, các loại vật tư đặc trưng. 3. Tính giá vật liệu Trong hạch toán, vật liệu được tính theo giá thực tế (giá gốc) cụ thể: + Vật liệu mua ngoài: giá thực tế vật liệu mua ngoài đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) bao gồm giá mua ghi trên hoá đơn của người bán (giá chưa có thuế VAT) cộng với thuế nhập khẩu (nếu có) và các chi phí thu mua thực tế (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí nhân viên thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, chi phí thuê kho, thuê bãi, tiền phạt, lưu kho, lưu hàng, lưu bãi...) trừ các khoản triết khấu, giảm giá hàng mua được hưởng. + Đối với các đơn vị, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hoá đơn, chứng từ để làm căn cứ tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế và các cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, thuế giá trị gia tăng được tính trực tiếp trên phần giá trị gia tăng nên giá thực tế vật liệu mua ngoài bao gồm giá mua ghi trên hoá đơn của người bán (giá có thuế VAT) cộng với thuế nhập khẩu (nếu có) và các chi phí thu mua thực tế (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí nhân viên thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, chi phí thuê kho, thuê bãi, tiền phạt lưu kho, lưu bãi, lưu hàng,...) trừ các khoản triết khấu giảm giá hàng mua được hưởng. + Vật liệu tự sản xuất: Tính theo gía thành sản xuất thực tế. + Vật liệu thuê ngoài, gia công, chế biến: giá thực tế gồm giá trị vật liệu xuất chế biến cùng các chi phí liên quan (tiền thuê gia công chế biến, chi phí vận chuyển, bốc dỡ...). + Vận chuyển nhận đóng góp từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia liên doan: giá thực tế là giá thoả thuận do các bên xác định. + Vật liệu được tặng thưởng: Giá thực tế tính theo gía thị trường tương đương do Hội đồng giao nhận xác định. + Phế liệu: giá ước tính thực tế có thể sử dụng được hay giá thu hồi tối thiểu. Đối với vật liệu xuất dùng trong kỳ, tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng Doanh nghiệp vào yêu cầu quản lý và trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp sau đây để tính giá thực tế vật liệu xuất dùng theo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán nếu có thay đổi phải giải thích rõ ràng. * Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO- First in, First out): Theo phương pháp này, giả thiết rằng số vật liệu nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hàng xuất. Nói cách khác, cơ sở của phương pháp này là giá thực tế của vật liệu mua trước sẽ được dùng làm giá để tính giá thực tế vật liệu xuất trước và do vậy giá trị vật liệu tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số vật liệu mua vào sau cùng. Phương pháp này chỉ thích hợp với điều kiện gía cả ổn định. * Phương pháp nhập sau, xuất trước (LifO: Last in, First in): phương pháp này giả dịnh những vật liệu mua sau cùng sẽ được xuất trước tiên, ngược lại với phương pháp nhập trước xuất trước ở trên. Trong điều kiện lạm phát, áp dụng phương pháp nhập sau xuất trước sẽ đảm bảo thực hiện được nguyên tắc thận trọng. * Phương pháp trực tiếp: theo phương pjáp này, vật liệu được xác định giá trị theo đơn chiếc hay từng lô và giữ nguyên từ lúc nhập vào cho đến lúc xuất dùng (Trừ trường hợp điều chỉnh) Khi xuất vật liệu nào sẽ tính theo giá trị thực tế đích danh của vật liệu đó. Do vậy, phương pháp này còn có tên gọi là phương pháp đặc điểm riêng hay phương pháp giá thực tế đích danh và thường sử dụng với các loại vật liệu có giá trị cao và có tính tách biệt. * Phương pháp gía hạch toán: khi áp dụng phương pháp này, toàn bộ vật liệu biến động trong kỳ được tính theo gía hạch toán (giá kế hoạch hoặc một loại giá giá ổn định trong kỳ). Cuối kỳ, kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán san giá thực tế theo công thức: Giá thực tế của Giá hạch toán của VL Hệ số giá VL xuấtdùng trong kỳ = xuất dùng trong kỳ x vật liệu (hoặc tồn cuối kỳ) ( hoặc tồn cuối kỳ) Trong đó: Giá thực tế VL tồn kho đầu kỳ và nhập kho trong kỳ Hệ số = giá vật liệu Gía hạch toán VL tồn kho đầu kỳ và nhập kho trong kỳ 4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán vật liệu Yêu cầu:Kinh tế văn hoá xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu xã hội ngày càng cao đòi hỏi sản phẩm nhiều hơn, chất lượng cao hơn và phải đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc. Chính vì vậy, vật liệu cấu thành nên sản phẩm cũng phải không ngừng được nâng cao về chất lượng và chủng loại. Trong điều kiện nước ta hiện nay, các nghành sản xuất của ta chưa đáp ứng được dầy đủ vật vật liệu cho yêu cầu sản xuất, nhiều loại phải nhập ngoại, do vậy tốc độ sản xuất còn bị phụ thuộc rất nhiều. Do vậy, việc sử dụng vật liệu sao cho sao cho đạt hiệu quả kinh tế là điều điều hết sức quan trọng Nhiệm vụ: - Phản ánh kịp thời, chính xác số lượng và giá cả vật liệu tăng, giảm, tồn kho theo từng loại, từng thứ. - Xác định chính xác số lượng và giá trị vật liệu thực tế tiêu hao cho các mục đích nhằm giúp cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm được nhanh chóng. - Kiểm tra việc chấp hành các định mức tiêu hao, sử dụng và dự trữ vật liệu phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp sử dụng lãng phí vật liệu hay thất thoát vật liệu cũng như các nguyên nhân thừa, thiếu ứ đọng, mất phẩm chất… Từ đó, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế các thiệt hại có thể xả ra. II. Hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 1. Khái niệm và tài khoản hạch toán - Phương pháp kê khai thường xuyên: là phương pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có, biến động tăng, giảm hàng tồn kho một cách thường xuyên liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loại hàng tồn kho và nó được sử dụng rộng rãi ở nước ta. - Tài khoản sử dụng: Để theo dõi tình hình hiện có, biến động tăng, giảm của vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên, kế toán sử dụng các tài khoản sau: + Tài khoản 152 nguyên liệu, vật liệu: tài khoản này dùng theo dõi chỉ số hiện có, tình hình tăng, giảm, tồn kho của các loại nguyên, vật liệu của doanh nghịêp theo giá thực tế. + Tài khoản 151Hàng mua đi đường:tài khoản này được dùng để theo dõi các loại nguyên, vật liệu, công cụ, hang hoá... mà doanh nghiệp đã mua hay chấp nhận mua, đã thuộc quyễn sở hữu của doanh nghiệp nhưng cuối tháng chưa về nhập kho (kể cả số đang gửi kho người bán) Ngoài ra, trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác như 331, 311, 111, 112... 2. Phương pháp hạch toán các nghiẹpp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. a. Trường hợp mua ngoài về nhập kho a.1 Nếu hàng hoá và hoá đơn cùng về Căn cứ vào hoá đơn mua hàng, biên bản kiểm nhận, phiếu nhập kho ghi: Nợ TK152: (chi tiết từng loại)- trị giá vật liệu mua ngoài Nợ Tk 133(1331)- thuế GTGT được khấu trừ Có TK (331, 111, 112...): Tổng giá thanh toán a.2 Nếu hàng mua về trước hoá đơn về sau: Kế toán lưu phiếu nhập kho vào tập hồ sơ "Hàng chưa có hoá đơn". Nếu trong tháng có hoá đơn về thì ghi sổ bình thường như bút toán a.1. Nếu cuối tháng hoá đơn chưa về thì ghi sổ theo giá tạm tính như sau: Nợ TK152: (chi tiết)- trị giá vật liệu mua ngoài (giá tạm tính) Có TK331 Phải trả người bán (giá tạm tính) Sang tháng sau khi hoá đơn về kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh theo một trong các trường hợp sau: * Trường hợp giá hoá đơn bằng giá tạm tính, ké toán ghi thêm bút toán bổ sung thuế: Nợ TK133(1331) Có TK331 * Trường hợp giá hoá đơn khcs giá tạm tính, kế toán có thể dùng bút toán đó hoặc bút toán ngược lại để xoá bút toán tạm tính, sau đó ghi lại bút toán như trường hợp a.1 hoặc tính mức chênh lệch: Trị gía chênh lệch = Tổng giá thực tế - Tổng giá tạm tính sau đó kế toán ghi bút toán điều chỉnh: +Điều chỉnh tăng: Giá tạm tính < Giá thực tế Nợ TK152- trị giá chênh lệch Nợ TK133(1331)- Thuế GTGT của hàng Có TK331- Trị giá chênh lệch huế GTGT + Điều chỉnh giảm: Giá tạm tính > Giá thực tế Kế toán dùng bút toán đỏ hoặc bút toán ngược lại ghi giảm trị giá vật tư, sau đó ghi thêm bút toán bổ sung thuế GTGT dầu vào: Nợ TK133(1331) Có TK331 a.3 Nếu hoá dơn về trước hàng về sau: Kế toán lưu hoá đơn, nếu trong tháng hàng về, làm thủ tục nhập kho và ghi bút toán như trường hợp a.1. Nếu cuối tháng hàng chưa về kế toán ghi tăng hàng đang đi trên đường Nợ TK151- Trị giá hàng đang đi đường Nợ TK133(1331)- Thuế GTGT của hàng mua Có TK liên quan (331, 111, 112, 141) Tháng sau hàng về nhập kho ghi định khoản: Nợ TK152 Có TK151 a.4 Xử lý các trường hợp thừa thiếu so với hoá đơn * Trường hợp hàng thừa so với hoá đơn: về nguyên tắc khi phát hiện thừa, phải làm văn bản báo cáo các bên liên quan biết để cùng xử lý về mặt kế toán ghi như sau; - Nếu nhập toàn bộ kế toán định khoản: Nợ TK152: Trị giá toàn bộ số hàng Nợ TK 133(1331): Thuế GTGT tính theo số hoá đơn Có TK331: Trị gía thanh toán theo hoá đơn Có TK3381: Trị gía số hàng thừa chưa có thuế GTGT Sau đó căn cứ vào quyết định xử lý kế toán ghi: + Nếu trả lại cho người bán: Nợ TK3381: Trị giá hàng thừa đã xử lý Có TK152: Trị giá vật tư thừa chờ xử lý + Nếu đồng ý mua tiếp số thừa, kế toán ghi: Nợ TK3381: Trị giá hàng thừa (chưa có thuế GTGT) Nợ TK133(1331): Thuế GTGT của số hàng thừa + Nếu thừa không đáng kể do cân đo, vận chuyển ghi tăng thu nhập: Nợ TK3381: Trị giá hàng thừa không thuế Có TK721: Thu nhập bất thường - Nếu nhập theo số hoá dơn: kế toán ghi nhận số nhập như trường hợp a.1 số thừa coi như giữ hộ người bán và ghi: Nợ TK002: Trị giá hàng giữ hộ Có TK002: Trị giá hàng giữ hộ - Nếu đồng ý mua tiếp số thừa: Nợ TK 152: nhập kho số hàng thừa Nợ Tk 133(1331): thuế GTGT của số hàng thừa Có TK331: tổng giá thanh toán số hàng thừa - Nếu thừa do cân, đo, vận chuyển ghi tăng thu nhập Nợ TK152: Trị giá hàng thừa không thuế Có TK721: thu nhập bất thường * Trường hợp hàng thiếu so với hoá đơn Kế toán chỉ phản ánh số hàng thực nhập, số thiếu căn cứ vào biên bản kiểm nhập, thông báo cho bên bán biết và ghi sổ - Phản ánh trị giá hàng nhập: Nợ TK152: trị giá số vật tư thực nhập Nợ TK 1381: trị giá số thiếu (không thuế GTGT) Có TK331: Trị giá thanh toán theo hoá đơn - Sau đó căn cứ vào xử lý kế toán định khoản + Nếu người bàn giao tiếp số hàng thiếu: Nợ TK152: Trị giá số vật tư thiếu nhập tiếp Có TK1381: xử lý số thiếu + Nếu người bán không còn hàng, trừ vào số tiền phải trả Nợ TK331: Ghi giảm số tiền phải trả Có TK1381: xử lý trị gía hàng thiếu Có TK133(1331): thuế GTGT của số hàng thiếu + Nếu cá nhân làm mất phải bồi thường: Nợ TK 1388, 334: cá nhân phải bồi thường Có TK 133(1331): thuế GTGT của số hàng thiếu Có TK 1381: xử lý só thiếu + Nếu thừa không đáng kể(o vận chuyển, cân, đo...) ghi tăng chi phí bất thường: Nợ TK : chi phí bất thường Có TK1381: xử lý số thiếu a.5 Trương hợp hàng hoá kém phẩm chất, ai quy cách, không đảm bảo như hợp đồng, tuỳ theo cách xử lý của hai bên: