Luận văn Hoàn Thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà

Các sản phẩm y dược là một trong những nhu cầu thiết yếu trong đời sống của con người. Nó không chỉ đáp ứng được nhu cầu của xã hội mà còn tạo lập được nguồn thu lớn cho ngân sách. Các sản phẩm y dược của chúng ta hiện nay không chỉ bó hẹp trong phạm vi đất nước mà còn đang ngày càng mở rộng ra các thị trường quốc tế. Vì thế, ngành y, dược đang ngày càng chiếm giữ những vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển của đất nước, Công ty Dược Phẩm Hoàng Hà là một trong những doanh nghiệp thuộc ngành y, dược đã thực hiện tốt vai trò này. Cũng như các doanh nghiệp khác trong cả nước bên cạnh hướng đi đúng đắn, Công ty Dược phẩm Hoàng Hà còn cần phải làm tốt công tác hạch toán kế toán, nhất là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Bởi vì giá thành có liên quan trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh khá chính xác hiệu quả của việc quản lý và sử dụng chi phí trong kỳ. Nhận thức được điều đó nên trong thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hà, tôi đã đi sâu nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp và đã chọn đề tài “Hoàn Thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà”. Đề tài thực hiện ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo gồm ba phần : Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà Phần II: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà. Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu học hỏi nhưng do thời gian nghiên cứu khảo sát không nhiều và kiến thức còn hạn chế nên bài viết này còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được sự chỉ dẫn của các thầy cô giáo và ý kiến đóng góp chân thành của các bạn để Đề tài được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn GVHD Thạc sĩ Bùi Thị Minh Hải đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Tôi cũng xin cảm ơn các cô chú, anh chị trong phòng kế toán Công ty Dược phẩm Hoàng Hà đã nhiệt tình giúp đỡ trong thời gian tôi thực tập tại công ty.

doc71 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2445 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn Thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục Lời mở đầu Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà .............3 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ................................................3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.....................................................6. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh...........................................................6. Đặc điểm công tác kế toán Công ty ..........................................................11. Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà...............................................................................18 I. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm..................................18 1. Nguyên tắc lế toán chi phí sản xuất................................................................18 2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất ..............................................................19 3. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất ..................................................................20 II. . Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty ................................................21 1. Kế toán tập hợp chi phí NVL..........................................................................21 2. Kế toán tập hợp chi phí NCTT.......................................................................33 3. Kế toán tập hợp chi phí SXC...........................................................................40 4.Thực tế công tác tính Giá thành sản phẩm..........................................................46 Phần III: Hoàn Thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà..........................................................................48 I..Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng hà........................................48 1. ưu điểm:............................................................................................................48 2. Nhược điểm.......................................................................................................50 II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng hà...........................................................................................................................52 1.Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty:.......................................................................52 2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:...............................................................................53 Kết Luận Lời nói đầu Các sản phẩm y dược là một trong những nhu cầu thiết yếu trong đời sống của con người. Nó không chỉ đáp ứng được nhu cầu của xã hội mà còn tạo lập được nguồn thu lớn cho ngân sách. Các sản phẩm y dược của chúng ta hiện nay không chỉ bó hẹp trong phạm vi đất nước mà còn đang ngày càng mở rộng ra các thị trường quốc tế. Vì thế, ngành y, dược đang ngày càng chiếm giữ những vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển của đất nước, Công ty Dược Phẩm Hoàng Hà là một trong những doanh nghiệp thuộc ngành y, dược đã thực hiện tốt vai trò này. Cũng như các doanh nghiệp khác trong cả nước bên cạnh hướng đi đúng đắn, Công ty Dược phẩm Hoàng Hà còn cần phải làm tốt công tác hạch toán kế toán, nhất là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Bởi vì giá thành có liên quan trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh khá chính xác hiệu quả của việc quản lý và sử dụng chi phí trong kỳ. Nhận thức được điều đó nên trong thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hà, tôi đã đi sâu nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp và đã chọn đề tài “Hoàn Thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà”. Đề tài thực hiện ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo gồm ba phần : Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà Phần II: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà. Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu học hỏi nhưng do thời gian nghiên cứu khảo sát không nhiều và kiến thức còn hạn chế nên bài viết này còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được sự chỉ dẫn của các thầy cô giáo và ý kiến đóng góp chân thành của các bạn để Đề tài được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn GVHD Thạc sĩ Bùi Thị Minh Hải đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Tôi cũng xin cảm ơn các cô chú, anh chị trong phòng kế toán Công ty Dược phẩm Hoàng Hà đã nhiệt tình giúp đỡ trong thời gian tôi thực tập tại công ty. Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà 1. Lịch sử hình thành và phát triển tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà Trong nền kinh tế có nhiều biến động của nước ta, trên thị trường đang diễn ra hoạt động trao đổi- mua bán với nhiều mặt hàng cạnh tranh rất khốc liệt. Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế của nước ta, Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà ra đời và dần chiếm lính thị phần trong nền kinh tế quốc dân Hiện nay Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà đang kinh doanh sản xuất với nhiều mặt hàng kinh doanh các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là thuốc chữa bệnh. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là hoạt động kinh doanh Thương mại còn hoạt động sản xuất chỉ là phụ. Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà được thành lập theo số 01012012394 ngày 29 tháng 04 năm 2000. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thị trường và sự biến đổi của nền kinh tế mở thì Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh mở, lớn rộng. Tuy nhiên trong bối cảnh đổi mới của đất nước, doanh nghiệp cũng phải đối phó với nhiều khó khăn, trở ngại và những thách thức lớn về nhiều mặt, cộng thêm những khó khăn về điều kiện. vốn đầu tư, cơ sở vật chất của công ty mới chỉ có một phòng làm việc của Trung tâm thông tin tư liệu, nhà xưởng sản xuất còn ít máy móc, thiết bị. Từ đó Công ty phải huy động tiềm lực trong cán bộ công nhân viên có khả năng về kinh tế, tài chính và có bề dầy về kinh nghiệm, có lĩnh vực chuyên môn và có tay nghề cao cho Công ty vay vốn để đổi mới khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm . Đến nay Công ty đã trải qua trên 5 năm phát triển đang trên đà hội nhập nền nền công nghiệp hoá hiện đại hoá, công nghiệp hoá hiện đại với quy mô khá lớn với đầu tư thêm vốn và trang thiết bị vào sản xuất để mở rộng sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị phần trên thị trường mở ra các tỉnh phía bắc và phía Nam. Ngoài ra công ty còn mở rộng sản xuất về trang thiết bị y tế. Công ty lấy tên giao dịch đối ngoại Hoàng Hà PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED. Trụ sở chính tại 82 ngõ Thịnh Hào 1 -Tôn Đức Thắng- Đống Đa- Hà Nội. Công ty Dược Phẩm Hoàng Hà là doanh nghiệp sản xuất với ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Kinh doanh dược phẩm. Mua bán Mỹ Phẩm - trang thiết bị y tế. Trồng cây nguyên liệu Dược. Dich vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược. Sản xuất thuốc y học cổ truyền. - Kinh doanh Dược phẩm. Từ khi bắt đầu thành lập cho đến nay Công ty có tư cách pháp nhân, kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ hạch toán độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân Hàng theo quy định cuả Pháp Luật và hoạt động theo điều lệ của Công ty Dược Phẩm Hoàng Hà và Luật Doanh nghiệp. Hiện nay tổng số lao động của công ty có 60 người trong đó số người có trình độ Đại học và Cao đẳng và Trung cấp về ngành Dược chiếm tỷ lệ cao và một số nhân viên có trình độ kinh tế. Còn lại là công nhân trực tiếp sản xuất. Có thể đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu kinh tế như sau: Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2004 Năm 2005  Nguồn vốn kinh doanh đồng 1.063.260.000 1.376.177.418  Doanh thu bán hàng đồng 4.589.875.000 8.638.167.600  Tổng quỹ lương đồng 62.120.000 70.320.000  Thu nhập bình quân đồng/ người 1.052.000 1.172.000  TSCĐ / tổng Tài sản % 84,5 80,9  TSLĐ/ Tổng TS % 58,8 45,,7  Nợ phảI trả/ Tổng nguồn vốn % 96,3 97,8  NVCSH/ tổng NV % 3,7 2,3  Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,2 1,1  Khả năng thanh toán nợ dài hạn Lần 4,3 2,1  Khả năng thanh toán nhanh Lần 2,5 1  Khả năng thanh toán nợ dài hạn Lần 1,4 2  Tỷ suất LNTT trên doanh thu % 0,1 1  Tỷ suất LNST trên doanh thu % 0,009 2  Tỷ suất LNTT trên tổng TS % 0,2 0,1  Tỷ suất LNST trên doanh thu % 0,2 0,25  Tỷ suất LNST trên NVCSH % 8 11  Trong những năm qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy là một Công ty có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà có những tiến bộ đáng kể. Từ chỗ năng suất lao động thấp và thu nhập đời sống của công nhân viên trong công ty gặp không ít những khó khăn cộng thêm cơ sở vật chất còn thiếu sự đồng bộ. Nhưng tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đã cố gắng đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, đến nay công ty đã dần đi vào ổn định và ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng sản xuất. Với trang thiết bị máy móc được nâng cấp cải tiến, đầu tư thêm máy móc thiết bị mới, từng bước đột phá về công nghệ và chất lượng cũng như giá thành sản phẩm, dần tăng doanh thu để đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên và tạo được niềm tin cho mọi người, thu hút nhiều khách hàng tăng tích luỹ và mở rộng sản xuất, bên cạnh đó Công ty có đội ngũ có chuyên môn về ngành Dược cao đảm bảo được chất lượng sản phẩm làm ra và đây cũng là thế mạnh của công ty là một lợi thế để Công ty nâng cao thị phần của mình trên thị trường và tìm kiếm thêm bạn hàng tiềm năng để cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng đạt được hiệu quả cao. Đó là những thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công ty nhưng bên cạnh đó Công ty gặp không ít những khó khăn như việc liên tiếp ra đời các công ty, các xí nghiệp sản xuất các mặt hàng tân dược làm cho giá cả và khách hàng của công ty bị giảm sút vì sự phân chia về tỷ lệ hoạt động trong lĩnh vực thuốc bị dàn mỏng hơn và sự cạnh tranh đó ngày càng mạnh mẽ, do đó việc ký kết các hợp đồng ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy một phương hướng mới cho hoạt động lãnh đạo cũng như hoạt động sản xuất của Công ty là một công việc vô cùng cần thiết để giữ vững được vị thế của Công ty hiện tại và trong tương lai. Vì vậy, Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà đã đề ra những phương hướng như sau: Phát huy thành tích đạt được trong những năm trước để đảm bảo và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường đang ngày càng phức tạp, đồng thời phải đầu tư theo chiều sâu về công nghệ thiết bị mới tiên tiến và thực hiện sự đồng bộ hoá các dây chuyền sản xuất: - Liên kết các tổ chức kinh tế ứng dụng công nghệ mới. - Nắm bắt kịp thời các thông tin về thị trường, giữ vững nhịp độ sản xuất, tăng trưởng kinh tế, tích cực trong việc hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cả trong lĩnh vực quảng bá sản phẩm trên thị trường. - Thực hiện các đường lối chính sách của Đảng và nhà nước kịp thời bên cạnh sự đổi mới về tư duy dám nghĩ dám làm trên cơ sở pháp lý vững vàng trong thời kỳ mới. 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 2.1. Chức năng và nhiệm vụ sản xuất. * Chức năng: Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà có chức năng sản xuất các mặt hàng thuốc chữa bệnh, trong đó chủ yếu là hoạt động kinh doanh thương mại là chủ yếu còn hoạt động sản xuất chỉ là phụ. * Nhiệm vụ sản xuất: Cũng như hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác, Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hà có một quá trình phát triển không ngừng để tồn tại và khẳng định vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế. Trước kia từ khi mới thành lập Công ty chuyên mua bán thuốc nam, thuốc bắc, cao đơn hoàn tán tại các tỉnh phía bắc và một số tỉnh phía nam. Đối tượng kinh doanh chủ yếu là trao đổi mua bán với các công ty, xí nghiệp dược khác, các xí nghiệp… Hàng năm Công ty còn thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cụ thể là các hợp đồng kinh tế. Ngoài ra Công ty còn thực hiện chỉ tiêu một số mặt hàng chủ yếu cây con làm thuốc, đồng thời vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn, nuôi trồng, thu hái, chế biến dược liệu trong nước. Công ty đã kết hợp mô hình kinh doanh công nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh thương mại về thuốc chữa bệnh đông tây y và xuất nhập khẩu. Các mặt hàng của Công ty kể cả sản xuất lẫn đi mua về tại các phân xưởng ngày càng phong phú đa dạng và đầy đủ các chủng loại về thuốc. Bên cạnh đó, các nguồn hàng thuốc quý hiếm cũng được chú trọng khai thác, thị trường hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng mở rộng. Tuy nhiên hiện nay ngành nghề kinh doanh chủ yếu đem lại doanh thu cho công ty là sản xuất kinh doanh Dược phẩm, trang thiết bị y tế và công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà có 3 phân xưởng sản xuất riêng biệt gồm: - Phân xưởng thuốc viên : Nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất các mặt hàng thuốc viên. - Phân xưởng đông dược: Nhiệm vụ là sản xuất các mặt hàng thuốc đông dược. - Phân xưởng hoá dược: chuyên sản xuất để chiết xuất các mặt hàng chống sốt rét. Do mặt hàng thuốc là các mặt hàng đặc biệt, nó liên quan đến sức khoẻ con người nên quy trình sản xuất có giai đoạn phải đảm bảo khép kín và vô trùng. Đặc biệt là đối với sản phẩm thuốc viên, đơn vị của nó phải chính xác đến từng miligam, mililit nhưng lại có giá trị rất lớn, phải đảm bảo theo tiêu chuẩn dược phẩm Việt Nam. Trong 3 phân xưởng sản xuất đó thì phân xưởng sản xuất thuốc viên là phân xưởng có sản lượng sản xuất lớn hơn cả, còn phân xưởng đông dược và hoá dược công việc sản xuất chưa đều, sản lượng sản xuất còn nhỏ. Mỗi một loại thuốc đề có quy trình sản xuất khác nhau và đều có những tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của ngành khác nhau. Quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên là quy trình sản xuất điển hình, rõ ràng qua từng khâu nên sẽ đi sâu nghiên cứu tìm hiểu về quy trình công nghệ của phân xưởng sản xuất thuốc viên. Cụ thể qua các giai đoạn sản xuất: + Giai đoạn chuẩn bị sản xuất + Giai đoạn sản xuất. + Giai đoạn kiểm nghiệm nhập kho thành phẩm. Sau đây là sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất ra một số sản phẩm chính tại 3 phân xưởng: * Quy trình công nghệ chiết xuất hoá chất : * Quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên * Quy trình công nghệ bổ bổ sâm: Từ một doanh nghiệp có quy mô sản xuất rất nhỏ, trong những năm qua doanh nghiệp đã phát triển cả về quy mô và chất lượng, bạn hàng ngày càng tăng, đó là do công ty đã mở thêm văn phòng đại diện, tham gia liên doanh liên kết với các đơn vị khác. Hơn nữa chính sách thuế ban hành đã đảm bảo hạch toán đầy đủ mà không bị kê trùng và sót thuế, doanh nghiệp đã khai thác triệt để khả năng hoạt động của máy móc thiết bị, tiết kiệm vật tư, đẩy mạnh tăng năng suất lao động, đầu tư sửa chữa máy móc duy trì sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước hạ giá thành, thu hút khách hàng, tăng tích luỹ và mở rộng sản xuất. 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty dược phẩm Hoàng Hà. * Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hà. Bộ máy quản lý của công ty bao gồm nhiều bộ phận, giữa các bộ phận có quan hệ chặt chẽ với nhau, được phân thành các khâu, các cấp quản lý với những chức năng và quyền hạn nhất định nhằm thực hiện các mục tiêu. Bộ máy tổ chức của công ty được thực hiện theo mô hình quản lý trực tiếp tập trung nên Ban Giám Đốc của công ty có thể nắm được tình hình sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, tạo điều kiện giúp Giám Đốc Công ty thấy rõ được thực trạng công ty. * Sơ đồ bộ máy của Công ty Dược Phẩm Hoàng Hà: Ghi chú : Quan hệ chỉ đạo. Quan hệ cung cấp. * Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban như sau : - Giám đốc: Là người đứng đầu trong bộ máy công ty, chịu trách nhiệm cao nhất, là người đại diện cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Quản lý và điều hành mọi hoạt động chung của công ty, ngoài ra giám đốc còn điều hành trực tiếp đối với phòng xuất khẩu, phòng kế toán và phòng tổ chức hành chính. - Phó Ciám đốc : Là người giúp việc cho Giám đốc, thay mặt Giám đốc điều hành những công việc do giám đốc giao phó. - Phòng Kế hoạch kinh doanh : Do phó giám đốc kinh doanh trực tiếp làm trưởng phòng và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty về hàng nhập ngoại, hàng mua và hàng bán, giao các kế hoạch sản xuất cho các phân xưởng, quản lý hệ thống kho hàng, lập các kế hoạch mua bán hàng hoá. - Phòng Kế toán : Đảm nhiệm chức năng hạch toán kế toán, tạo nguồn vốn kinh doanh, giúp giám đốc thấy rõ mọi hoạt động kinh tế của công ty, trên cơ sở đó giúp giám đốc phân tích hoạt động kinh tế. - Phòng Xuất khẩu : Có nhiệm vụ thăm dò thị trường trong và ngoài nước, hàng ngày nắm bắt được tỷ giá hối đoái để điều hành các mặt hàng xuất khẩu, nhanh chóng triển khai các hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết. - Phòng Tổ chức hành chính : Có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về vấn đề nhân sự. - Phòng Kỹ thuật kiểm nghiệm : Có nhiệm vụ kiểm tra giám sát sau đó kiểm nghiệm đối với tất cả các mặt hàng kể cả hàng tự sản xuất lẫn hàng mua về, đảm bảo đúng chất lượng theo tiêu chuẩn Dược điển Việt nam quy định, đồng thời nghiên cứu ra các mặt hàng mới, mẫu mã mới,… 4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Hà có 3 phân xưởng sản xuất ở cùng một địa điểm trên địa bàn Hà Nội. Do 3 phân xưởng ở tại một địa điểm nên sự quản lý và chỉ đạo sản xuất được thống nhất và các thông tin về sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm được nhanh chóng kịp thời. Công ty áp dụng mô hình kế toán theo hình thức tập trung. Nghĩa là toàn bộ được tập trung tại phòng Kế toán, không có bộ phận Kế toán riêng biệt mà chỉ có nhân viên Kế toán làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện kế hoạch ban đầu, thu thập kiểm tra chứng từ và lập kế hoạch định kỳ chứng từ về phòng Kế toán tập trung của công ty. Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty * Chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên: - Kế toán trưởng, kiêm kế toán tổng hợp: là người quản lý ,chỉ đạo mọi hoạt động cuả Phòng Kế toán và là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với công tác kế toán nói chung. - Kế toán tiền lương, kiêm kế toán vật tư: là người tính lương, các khoản trích theo lương cho cán bộ công nhân viên của công ty và theo dõi chi tiết tình hình nhập- xuất – tồn: vật tư- hàng hoá về cả số lượng lẫn giá trị. - Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kiêm kế toán thành phẩm: có nhiệm vụ tập hợp tất cả các khoản chi phí cho sản xuất và tính giá thành sản phẩm, theo dõi tình hình nhập xuất thành phẩm về cả số lượng và giá trị. - Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, thanh toán; là người có nhiệm vụ giao dịch với ngân hàng và theo dõi các khoản tiền vay, tiền gửi, theo dõi thu chi tiền mặt và việc thanh toán với khách hàng. - Kế toán công nợ và Tài sản cố định. Mỗi kế toán có chức năng và nhiệm vụ riêng song đều thực hiện nhiệm vụ chung của bộ máy kế toán. Đó là: + Phản ánh các chứng từ, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, trung thực, kịp thời theo đúng nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ quy định. + Thu thập, phân loại, xử lý, tổng hợp thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. + Tổng hợp số liệu, lập hệ thống báo cáo tài chính, cung cấp cho các đối tượng sử dụng liên quan. + Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chế độ quản