Luận văn Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán đối với các dịch vụ Viễn thông - Tin học của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

Xuất phát từ tình hình thị trường viễn thông – tin học Việt Nam hiện nay đang diễn ra hết sức gay gắt, hoạt động hỗn hợp xúc tiến bán đối với các dịch vụ viễn thông – tin học đang thực sự là lợi thế của các doanh nghiệp cạnh tranh mới. Hoàn thiện hoạt động hỗn hợp xúc tiến bán đối với các dịch vụ viễn thông - tin học của VNPT trong môi trường hiện nay thực sự có ý nghĩa trong việc tham khảo đề ra các chính sách, biện pháp nhằm góp phần nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động kinh doanh đối với các dịch vụ viễn thông – tin học của VNPT.

ppt29 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2225 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán đối với các dịch vụ Viễn thông - Tin học của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan