Luận văn Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Vạn Phúc

1.1.1. Sựcần thiết nghiên cứu. Trong những năm gần đây, Việt Nam không ngừng thúc đẩy mởcửa hợp tác với các quốc gia trong khu vực cũng nhưtrên thếgiới và đã có những bước phát triển mạnh mẽvềmọi mặt như: kinh tế, chính trị, văn hoá . Ngày 7/11/2006 vừa qua, Việt Nam chính thức gia nhập TổChức Thương Mại ThếGiới (WTO), mởra một bước ngoặc quan trọng cho Đất Nước nói chung và cho nền kinh tế nói riêng. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các doanh nghiệp cần được đối xửbình đẳng trên một sân chơi chung, “Mạnh thắng, yếu thua” đó là quy luật tất yếu của nền kinh tếnhiều cơhội nhưng cũng đầy những thách thức. Sự đào thải khắc nghiệt ấy đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải xem xét thận trọng trong từng bước đi, từng yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của mình, trong đó vấn đề“Tài Chính” là vấn đềquan trọng hàng đầu. Nhưchúng ta đã biết “Tài Chính” quyết định đến sựtồn tại, phát triển và cả sựsuy vong của doanh nghiệp. Do đó, cần thiết phải tìm hiểu và phân tích để phát huy những mặt mạnh trong công tác tài chính đồng thời phát hiện kịp thời những mặt yếu kém nhằm khắc phục và hoàn thiện hơn tình hình tài chính tại doanh nghiệp. Vì sựcần thiết trên, nên em chọn đềtài luận văn tốt nghiệp là “Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Vạn Phúc”. 1.1.2. Căn cứkhoa học và thực tiễn. Qua thời gian thực tập tại công ty Vạn Phúc em thấy rằng trong những năm qua, công ty chưa có hoạt động phân tích tình hình tài chính. Khi nghiên cứu sơbộcác báo cáo tài chính, cho thấy mặc dù tình hình kinh doanh của công ty có lãi, nhưng tỷsuất lợi nhuận thu được là chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực hiện có của công ty. Không những thế, trong hai năm 2004 và 2005 tình hình thanh toán của công ty có dấu hiệu mất cân đối. Do đó yêu cầu đối với công ty Vạn Phúc là phải đi sâu nghiên cứu đểhiểu rõ hơn tình hình tài chính của công ty, từ đó đưa ra những nguyên nhân tồn tại và biện pháp kịp thời đểnâng cao hiệu quảtài chính và hiệu quảhoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

pdf89 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3041 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Vạn Phúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths. PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN LÊ THỊ PHƯƠNG BÍCH MSSV : 4031044 Lớp : Kế toán 01 – Khoá 29 Cần Thơ – 2007 Phân tích và đánh giá tình hình tài chính… Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Thị Phương Bích ii LỜI CẢM TẠ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Để hoàn thành thành luận văn này, em xin cảm ơn quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báo trong suốt 4 năm học vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn cô Phan Thị Ngọc Khuyên đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn này. Xin gởi lời cám ơn đến các cô, chú, anh chị ở công ty TNHH thương mại Vạn Phúc đã tạo điều kiện cho em được tiếp xúc thực tế, được học hỏi nhiều điều mới cũng như tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập. Cuối cùng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã nhiệt tình ủng hộ trong suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp. Xin chân thành cảm ơn. Ngày …. tháng …. năm … Sinh viên thực hiện Lê Thị Phương bích Phân tích và đánh giá tình hình tài chính… Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Thị Phương Bích iii LỜI CAM ĐOAN ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …. tháng …. năm … Sinh viên thực hiện Lê Thị Phương Bích Phân tích và đánh giá tình hình tài chính… Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Thị Phương Bích iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP YZYZ ...................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm … Thủ trưởng đơn vị Phân tích và đánh giá tình hình tài chính… Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Thị Phương Bích v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN YZYZ .................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên hướng dẫn Phân tích và đánh giá tình hình tài chính… Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Thị Phương Bích vi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN YZYZ .................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên phản biện Phân tích và đánh giá tình hình tài chính… Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Thị Phương Bích vii MỤC LỤC ________________________________________________________ Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU..................................................................................1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. ..................................................................1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu. .......................................................................1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. .......................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung. ....................................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể. ....................................................................................2 1.3. CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU. .....2 1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định. .................................................................2 1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu. ..............................................................................2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU...........................................................................3 1.4.1. Không gian nghiên cứu.........................................................................3 1.4.2. Thời gian nghiên cứu. ...........................................................................3 1.5. LƯỢC KHẢO CÁC TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU....................................................................................................................3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................................................................................................4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN. ............................................................................4 2.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp. .......................................4 2.1.2. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính. ..................................................4 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. ..............................................................5 2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu. ...................................................5 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu. ..............................................................5 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu..............................................................5 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC ...................................................................................................................12 3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC. .......12 3.1.1. Giới thiệu chung. ................................................................................12 3.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lý và chức năng các phòng ban.........................12 3.2. SƠ BỘ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY (2004 – 2006).........13 Phân tích và đánh giá tình hình tài chính… Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Thị Phương Bích viii 3.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI....................................................................................................................15 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC.............................................16 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. ........................................................................................................16 4.1.1. Đánh giá khái quát sự biến động về vốn và nguồn vốn......................16 4.1.2. Phân tích tình hình vốn kinh doanh. ...................................................23 4.1.3. Phân tích tình hình nguồn vốn kinh doanh. ........................................28 4.1.4. Phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn. .................................31 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. .....................35 4.2.1. Tình hình doanh thu............................................................................36 4.2.2. Tình hình chi phí.................................................................................37 4.2.3. Tình hình lợi nhuận.............................................................................39 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÔNG TY.........................................................................................................43 4.3.1. Phân tích tình hình thanh toán của công ty.........................................43 4.3.2. Phân tích khả năng thanh toán của công ty. .......................................46 4.3.3. Phân tích tình hình thanh toán với ngân sách Nhà Nước. ..................50 4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THÔNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH. ...............................................................................51 4.4.1. Nhóm các tỷ số về kết cấu tài chính. ..................................................51 4.4.2. Nhóm các tỷ số hiệu suất sử dụng vốn. ..............................................53 4.4.3. Nhóm các tỷ số về khả năng sinh lợi. .................................................57 4.4.4. Tóm tắt đánh giá các tỷ số tài chính. ..................................................60 4.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH BẰNG PHƯƠNG TRÌNH DUPONT. .........................................................................................................62 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC. ..................................66 5.1. NHỮNG TỒN TẠI CỦA CÔNG TY .......................................................66 5.1.1. Về cơ cấu tài chính .............................................................................68 Phân tích và đánh giá tình hình tài chính… Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Thị Phương Bích ix 5.1.2. Về hoạt động kinh doanh....................................................................68 5.1.3. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. ...............................68 5.1.4. Về hiệu quả sử dụng vốn. ...................................................................69 5.2. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ........69 5.2.1. Dự đoán sơ bộ những nhân tố ảnh hưởng đến công ty trong năm tới. ...69 5.2.2. Điều chỉnh lại cơ cấu tài chính. ..........................................................70 5.2.3. Nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh.............................................71 5.2.4. Hạn chế rủi ro trong thanh toán. .........................................................72 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................73 6.1. KẾT LUẬN. ..............................................................................................73 6.2. KIẾN NGHỊ ...............................................................................................73 6.2.1. Đối với cơ quan chức năng. ................................................................74 6.2.2. Đối với công ty. ..................................................................................74 PHỤ LỤC............................................................................................................ xii TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................xv Phân tích và đánh giá tình hình tài chính… Luận văn tốt nhiệp GVHD: Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Thị Phương Bích x DANH MỤC BIỂU BẢNG VÀ HÌNH ______________________________________________________ Trang DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Tình hình doanh thu qua ba năm ................................................... 14 Bảng 2: Phân tích sự biến động về vốn....................................................... 16 Bảng 3: Phân tích sự biến động về nguồn vốn............................................ 17 Bảng 4: Cân đối (1) giữa tài sản và nguồn vốn........................................... 18 Bảng 5: Cân đối (2) giữa tài sản và nguồn vốn........................................... 20 Bảng 6: So sánh vốn đi chiếm dụng và vốn bị chiếm dụng ........................ 21 Bảng 7: Cân đối (3) giữa tài sản và nguồn vốn........................................... 22 Bảng 8: Phân tích tình hình phân bổ vốn tại công ty .................................. 24 Bảng 9: Phân tích tình hình nguồn vốn....................................................... 29 Bảng 10: Bảng kê nguồn vốn và sử dụng vốn ............................................ 32 Bảng 11: Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2005.......................... 33 Bảng 12: Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2006.......................... 34 Bảng 13: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh...................................... 35 Bảng 14: Phân tích tình hình doanh thu ...................................................... 36 Bảng 15: Phân tích tình hình chi phí........................................................... 37 Bảng 16: Phân tích tình hình lợi nhuận....................................................... 40 Bảng 17: Tổng hợp các chỉ tiêu khoản phải thu.......................................... 43 Bảng 18: Phân tích tình hình các khoản phải trả......................................... 45 Bảng 19: Phân tích khả năng thanh toán của công ty ................................. 47 Bảng 20: Tổng hợp các chỉ tiêu thanh toán................................................. 47 Bảng 21: Tình hình nộp thuế NSNN........................................................... 50 Bảng 22: Các tỷ số về kết cấu tài chính ...................................................... 51 Bảng 23: Các tỷ số về hiêu suất sử dụng vốn ............................................. 54 Bảng 24: Tổng hợp c
Tài liệu liên quan