Luận văn Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW

Từ sản xuất đến tiêu dùng đó là một con đường gian truân, một bài toán hóc búa cho các doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay, khi mà nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt vấn đề sống còn của một doanh nghiệp sản xuất vật chất gắn liền với việc trả lời câu hỏi sản phẩm sản xuất ra bán cho ai và bán như thế nào? Bởi vậy, bên cạnh việc sản xuất sản phẩm đa dạng về chủng loại đảm bảo về chất lượng thì thị trường để bán sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn. Điều này chứng tỏ mọi hoạt động của doanh nghiệp đều gắn liền với thị trường. Đi đôi với sự đổi mới trong cơ chế quản lý kinh tế, sự đổi mới về hệ thống kế toán doanh nghiệp đã tạo cho kế toán một bộ mặt mới, khẳng định được vị trí của kế toán trong các công cụ quản lý. Đối với các doanh nghiệp sản xuất hiện nay việc tổ chức quản lý thành phẩm tiêu thụ thành phẩm là khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo quản lý các loại thành phẩm, hàng hoá và xác định các chỉ tiêu khác của khâu bán hàng, làm cơ sở xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, em đã lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW” để hoàn thành đề tài của mình.

doc73 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2236 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu Từ sản xuất đến tiêu dùng đó là một con đường gian truân, một bài toán hóc búa cho các doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay, khi mà nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt vấn đề sống còn của một doanh nghiệp sản xuất vật chất gắn liền với việc trả lời câu hỏi sản phẩm sản xuất ra bán cho ai và bán như thế nào? Bởi vậy, bên cạnh việc sản xuất sản phẩm đa dạng về chủng loại đảm bảo về chất lượng thì thị trường để bán sản phẩm có ý nghĩa vô cùng to lớn. Điều này chứng tỏ mọi hoạt động của doanh nghiệp đều gắn liền với thị trường. Đi đôi với sự đổi mới trong cơ chế quản lý kinh tế, sự đổi mới về hệ thống kế toán doanh nghiệp đã tạo cho kế toán một bộ mặt mới, khẳng định được vị trí của kế toán trong các công cụ quản lý. Đối với các doanh nghiệp sản xuất hiện nay việc tổ chức quản lý thành phẩm tiêu thụ thành phẩm là khâu quan trọng của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo quản lý các loại thành phẩm, hàng hoá và xác định các chỉ tiêu khác của khâu bán hàng, làm cơ sở xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, em đã lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW” để hoàn thành đề tài của mình. phần I : lý do nghiên cứu đề tài 1) Thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý : a) Vai trò , vị trí của thành phẩm : Theo định nghĩa chung thì thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quy trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp thực hiện hoặc thuê ngoài gia công chế biến đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kĩ thuật quy định và nhập kho thành phẩm hoặc giao trực tiếp cho khách hàng. Tuy nhiên, sản phẩm hàng hoá do doanh nghiệp hoàn thành cung cấp cho xã hội không chỉ đơn thuần là thành phẩm mà còn là nửa thành phẩm, lao vụ được hoàn thành. Nửa thành phẩm là những sản phẩm chưa qua giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình sản xuất sản phẩm nhưng do yêu cầu của sản xuất và tiêu thụ mà được kiểm tra kĩ thuật và cũng có thể được nhập kho. Khi bán, nửa thành phẩm này cũng có ý nghĩa như thành phẩm. Trong doanh nghiệp sản xuất, căn cứ vào khối lượng thành phẩm mà doanh nghiệp cung ứng trong một thời kỳ, trong từng cơ sở để đánh giá quy mô, đánh giá tỷ trọng cung ứng của doanh nghiệp về sản phẩm trong nền kinh tế quốc dân, xác định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, để được thị trường chấp nhận thì doanh nghiệp phải luôn chú ý đến việc tăng nhanh số lượng sản phẩm sản xuất ra, đa dạng hoá chủng loại trên cơ sở vẫn đảm bảo chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Mọi sự tổn thất của thành phẩm đều ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, trong việc quản lý và hạch toán thành phẩm phải luôn đồng thời nắm chắc sự vận động của từng loại thành phẩm trong qúa trình nhập -xuất -tồn về cả ba mặt số lượng, chất lượng và giá trị. b) Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý. Tiêu thụ thành phẩm là qúa trình thực hiện quan hệ trao đổi thông qua các phương tiện để thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hoá. Trong quá trình đó, doanh nghiệp sẽ chuyển giao sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng và khách hàng trao cho doanh nghiệp khoản tiền tương ứng với giá trị số hàng đã giao. Số tiền mà người mua phải trả tương ứng với số hàng nhận được gọi là doanh thu bán hàng, hay doanh thu bán hàng là số tiền mà doanh nghiệp thu được ở khách hàng tương ứng với số hàng đã giao. Quá trình bán hàng được bắt đầu từ khi doanh nghiệp giao hàng cho khách hàng và kết thúc khi khách hàng thanh toán tiền đầy đủ. Tuy nhiên hàng được xác định là đã tiêu thụ khi khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền . Xuất phát từ tầm quan trọng của bán hàng, các doanh nghiệp cần thực hiện tốt yêu cầu về quản lý bán hàng. 2) Nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW. a) Nhiệm vụ kế toán : Thành phẩm là mục tiêu của quá trình sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất. Qúa trình sản xuất kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc sản xuất ra thành phẩm mà còn phải tiêu thụ chúng một cách kịp thời, hợp lý. Thông qua số liệu mà kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm cung cấp giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình về sản xuất, giá thành, lợi nhuận để có những biện pháp khắc phục kịp thời. Từ số liệu do kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm cung cấp, nhà nước nắm được tình hình kinh doanh, việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước để thực hiện chức năng quản lý và kiểm soát vĩ mô nền kinh tế. Đồng thời đối với các bạn hàng của doanh nghiệp biết được khả năng sản xuất và tiêu thụ để có quyết định đầu tư cho vay hoặc có quan hệ làm ăn... Do vậy, đòi hỏi công tác tổ chức quản lý trong khâu tiêu thụ phải thực sự khoa học. Làm tốt các khâu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận kế toán khác thực hiện nghĩa vụ của mình, tạo ra hệ thống quản lý chặt chẽ, logic, có hiệu quả cao. b) Nội dung tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm : Phân loại và đánh giá thành phẩm : * Phân loại : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW trong thời kỳ mở cửa bước sang nền kinh tế thị trường không những đã theo kịp thị trường mà còn phát triển không ngừng. Do đặc điểm của công ty là sản xuất và kinh doanh mặt hàng thuỷ sản nên sản phẩm của công ty đa dạng. Sản phẩm của công ty hiện nay chủ yếu là loại thuốc kích thích cá đẻ (HCG) để phục vụ cho ngành thuỷ sản nuôi các loài cá nước ngọt và cá biển có giá trị kinh tế và các loài thuỷ sản khác, không chỉ đòi hỏi có đủ giống mà còn cho giống có chất lượng. Nhằm đảm bảo yêu cầu trên để sản xuất giống, có nhiều loài không thể sinh sản tự nhiên mà phải kích dục. Thuốc kích thích sinh sản với chức năng nhiệm vụ được nhà nước giao cho những năm qua, xưởng sản xuất HCG thuộc công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương đã sản xuất và cung cấp cho các cơ sở sản xuất lưu trữ nhóm giống gốc , nhóm giống quý hiếm và giống cá có chất lượng cao trong phạm vị cả nước. Cho đến nay ngành thuỷ sản chưa có một xưởng sản xuất nào ngoài xưởng sản xuất HCG của công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương, đây là cơ sở sản xuất đặc thù ngành. Sản phẩm của công ty đều là những thành phẩm vì chúng đều hoàn thành ở bước công nghệ cuối cùng của quy trình sản xuất, sau khi được kiểm tra đảm bảo chất lượng mới được nhập kho. * Đánh giá thành phẩm. - Đối với thành phẩm nhập kho: Hiện nay thành phẩm của công ty được đánh giá theo giá thực tế. - Đối với thành phẩm xuất kho: Kế toán tính trị giá thành phẩm xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền . * Các qui định về quản lý thành phẩm: - Sản phẩm của công ty được đưa vào kho sau khi hoàn thành ở bước công nghệ cuối cùng. - Sản phẩm của công ty luôn được KCS kiểm tra chặt chẽ, chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo và ngày càng được nâng cao. - Phòng Kế toán chịu trách nhiệm giám sát tình hình nhập - xuất - tồn kho, dự trữ thành phẩm về mặt hiện vật. Kế toán chi tiết thành phẩm : Kế toán chi tiết thành phẩm phải được thực hiện theo từng kho , từng loại , nhóm , thứ thành phẩm và được tiến hành đồng thời ở kho thành phẩm và ở phòng kế toán theo một trong 3 phương pháp : ghi thẻ song song , sổ đối chiếu luân chuyển và sổ số dư . Căn cứ để kế toán chi tiết thành phẩm là các chứng từ : Phiếu nhập kho , Phiếu xuất kho , Thẻ kho , biên bản kuểm kê.. Kế toán tổng hợp thành phẩm : Kế toán sử dụng các tài khoản chủ yếu sau : TK 155 - Thành phẩm, TK 157- Hàng gửi bán , TK 632 - Giá vốn hàng bán và một số TK liên quan khác . Nội dung kết cấu của TK 632 - Giá vốn hàng bán Bên Nợ : + Trị giá vốn thực tế của thành phẩm , hàng hóa xuất kho đã được xác định là bán . +Trị giá vốn của thành phẩm tồn đầu kỳ (Phương pháp kiểm kê định kỳ ở DNSX ) . +Trị giá vốn thực tế của thành phẩm sản xuất trong nhập kho và lao vụ , dịch vụ đã hoàn thành ( Phương pháp kiểm kê định kỳ ở DNSX ). + Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào giá vốn hàng bán . Bên Có : + Kết chuyển trị giá vốn thực tế của thành phẩm , hàng hoá lao vụ, dich vụ hoàn thành ghi vào bên Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh . + Kết chuyển trị giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ TK 155 - Thành phẩm ( Phương pháp kiểm kê định kỳ ở DNSX). TK này không có số dư. Nội dung kết cấu TK 157 - hàng gửi đi bán Bên Nợ : + Trị giá vốn thực tế của thành phẩm , hàng hoá gửi bán , ký gửi. + Trị giá lao vụ , dịch vụ đã thực hiện với khách hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh toán . + Kết chuyển trị giá vốn thực tế của hàng hoá , thành phẩm gửi bán chưa được khách hàng chấp nhận thanh toán cuối kỳ ( Phương pháp kiểm kê định kỳ ). Bên Có : + Trị giá , hàng hoá , thành phẩm , dịch vụ khách hàng trả lại hoặc không chấp nhận . + Kết chuyển trị giá thành phẩm , hàng hoá đã gửi đi chưa được khách hàng thanh toán đầu kỳ (Phương pháp kiẻm kê đầu kỳ ). Dư Nợ : Phản ánh trị giá thành phẩm , hàng hoá gửi đi bán chưa được khách hàng chấp nhận thanh toán . Hiện nay, công ty đang áp dụng kế toán thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên . Kế toán tiêu thụ thành phẩm : Các hình thức bán hàng và thể thức thanh toán : Các khách hàng chủ yếu : Là các cơ sở sản xuất lưu trữ nhóm giống gốc , nhóm giống quý hiếm và giống cá có chất lượng cao trong phạm vi cả nước . Các phương thức bán hàng : Hiện nay công ty đang áp dụng hai phương thức bán hàng chủ yếu là: + Bán hàng trả tiền ngay + Bán hàng trả tiền chậm. Đối với phương thức bán hàng trả tiền ngay: bán hàng theo phương thức này, khi công ty giao hàng cho người mua thì khách hàng sẽ thanh toán ngay cho công ty, sản phẩm khi giao cho khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ. Đối với phương thức bán hàng trả tiền chậm: theo phương thức này khi công ty xuất giao hàng thì khách hàng sẽ thanh toán sau. Như vậy, khi khách hàng chấp nhận thanh toán về số hàng đã chuyển giao thì số hàng này mới được công ty xác nhận là tiêu thụ. Về phương thức thanh toán: Công ty sẵn sàng chấp nhận mọi phương thức thanh toán của khách hàng: thanh toán bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản, ngân phiếu và ngoại tệ… Về phương thức giao hàng: Công ty có thể giao hàng cho khách tại kho hoặc chuyển đến tận tay khách hàng, chi phí vận chuyển sẽ hạch toán vào chi phí bán hàng. Thủ tục giao hàng được tiến hành nhanh chóng, thuận tiện, tránh phiền hà cho khách hàng. Kế toán doanh thu bán hàng : Trong hoạt động kinh doanh , để tạo ra sản phẩm hàng hoá , dịch vụ các DN phải dùng tiền để mua sắm NVL, nhiên liệu ,... để tiến hành sản xuất , tạo ra các sản phẩm , hàng hoá và các dịch vụ , tiến hành tiêu thụ thực hiện các dịch vụ và thu tiền về , tạo nên doanh thu của DN . Đây là bộ phận quan trọng quyết định sự tồn tại của DN. Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện do hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ thành phẩm , hàng hoá cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Doanh thu bán hàng nội bộ là tổng giá trị thực hiện do cung cấp sản phẩm , hàng hoá , dịch vụ cho các đơn vị trong nội bộ . Đối với công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu bán hàng này là doanh thu không bao gồm phần thuế GTGT phải nộp về lượng hàng tiêu thụ . Công ty chỉ hạch toán doanh thu khi kết thúc quá trình bán hàng , tuỳ thuộc các phương thức bán hàng khác nhau mà doanh thu bán hàng có thể là doanh thu thu tiền ngay hay doanh thu chưa thu được tiền về . Kế toán sử dụng các TK 511 - Doanh thu bán hàng . Bên Nợ : + Cuối kỳ kết chuyển các khoản giảm doanh thu bán hàng , hàng bán bị trả lại . + Thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt . + Cuối kỳ kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911. Bên Có : Doanh thu bán hàng hoá , sản phẩm , lao vụ dịch vụ . Kế toán thuế GTGT : Thuế GTGT là thuế thu trên phần giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất , lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách theo mức độ tiêu thụ hàng hoá dịch vụ . Kế toán các khoản làm giảm doanh thu bán hàng bao gồm : Khoản giảm giá hàng bán và doanh thu của hàng bán bị trả lại . Trong quá trình mua hàng , người mua được hưởng khoản giảm giá hàng bán. Giảm giá hàng bán là số tiền trừ cho khách hàng tính trên giá hoá đơn hay hợp đồng cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân đặc biệt như hàng kém phẩm chất . không đúng quy cách ... giảm giá hàng bán còn gồm cả khoản hồi khấu . Hồi khấu là số tiền thưởng cho khách hàng do đã mua một khối lượng lớn hàng hoá . Trong quá trình bán hàng còn phát sinh các khoản hàng bán bị trả lại . Hàng bán bị trả lại là số hàng đã được coi là tiêu thụ nhưng bị người mua từ chối , trả lại do hàng không phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn , quy cách kỹ thuật.... Từ đó ta xác định được doanh thu thuần : Tổng số DTT= Tổng số DT bán hàng - Tổng số giảm giá hàng bán - Tổng số DT của hàng bán bị trả lại - Thuế TTĐB , Thuế XNK phải nộp  Kế toán chi phí bán hàng : Trong quá trình tiêu thụ thành phẩm , công ty phải chi ra các khoản chi phí phục vụ cho khâu này gọi là chi phí bán hàng. Chi phí bán hàng là chi phí lưu thông , chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm , hàng hoá , lao vụ dịch vụ . Theo chế độ kế toán hiện hành thì chi phí bán hàng gồm các khoản : Chi phí nhân viên bán hàng Chi phí vật liệu , bao bì Chi phí dụng cụ đồ dùng Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí bảo hành sản phẩm Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền Để hạch toán chi phí bán hàng kế toán sử dụng TK 641 - Chi phí bán hàng TK 641 có 7 TK cấp hai tương ứng với 7 nội dung chi phí ở trên để phản ánh nội dung từng loại chi phí bán hàng. Kết cấu TK 641 - Chi phí bán hàng : Bên Nợ : + Các khoản chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ . Bên Có : + Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng. + Kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả kinh doanh hay để chờ kết chuyển . Chi phí bán hàng cần được tập hợp riêng và phân bổ cho từng sản phẩm để kế toán có thể xác định lỗ lãi đến từng loại sản phẩm . Kế toán quản lý doanh nghiệp : Chi phí QLDN là chi phí cho việc quản lý kinh doanh , quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp . Chi phí QLDN bao gồm nhiều khoản cụ thể thường được chia thành các khoản sau : Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế , phí và lệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền Chi phí quản lý doanh nghiệp cần được dự tính ( lập dự toán ) và quản lý chi tiêu tiết kiệm hợp lý. Để hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp , kế toán sử dụng TK 642- Chi phí quản lý doanh nghịêp . TK này có 8 TK cấp hai tương ứng với nội dung chi phí kể trên. Kết cấu TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Bên Nợ : + Các khoản chi phí QLDN thực tế phát sinh trong kỳ. Bên Có : + Các khoản ghi giảm chi phí QLDN. + Kết chuyển chi phí QLDN để xác định kết quả kinh doanh hay để chờ kết chuyển . Sổ sách kế toán : Hiện nay Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung với hệ thống sổ sách khá đầy đủ đồng thời sử dụng hệ thống kế toán thống nhất áp dụng cho tất cả các ngành kinh tế quốc dân theo quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ trưởng Bộ tài chính với phương pháp kê khai thường xuyên . Trình tự ghi sổ kế toán Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu để kiểm tra Phần II tình hình tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty dịch vụ nuôI trồng thuỷ sản TW I. Đặc điểm tình hình chung của công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW. 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương là một doanh nghiệp nhà nước, được thành lập từ năm 1982 với tên gọi là công ty vật tư cá giống TW và được thành lập lại doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 252 TS/QĐ - TC ngày 31 tháng 3 năm 1993 của Bộ thuỷ sản với tên Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương. Nay Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương là thành viên của Tổng công ty Thuỷ sản Hạ long theo quyết định số 656/QĐ - BTS ngày 8/8/2000. Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương có trụ sở giao dịch tại Số 8 Nguyễn Công Hoan- phường Ngọc Khánh- quận Ba Đình- Hà Nội. So với những ngày đầu mới thành lập công ty chỉ kinh doanh một số ngành nghề chủ yếu như: thu mua thuỷ hải sản, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất cung ứng vật tư, dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản, cho đến nay đã bổ xung thêm nhiều ngành nghề kinh doanh mới như tư vấn đầu tư và quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất kinh doanh cung ứng các loại vật tư vật liệu chuyên ngành như thuốc kích thích cá đẻ HCG, thuốc phòng trị bệnh, sản xuất giống ngọc trai, nuôi cấy ngọc trai cá biển… * Công ty có các đơn vị trực thuộc: -Tại Hà Nội: Xưởng sản xuất thuốc kích thích cá đẻ (thuốc kích dục tố) - Tại Quảng Ninh: Trung tâm hỗ trợ phát triển thuỷ sản Vân Đồn- Quảng Ninh là đơn vị hạch toán báo sổ về công ty. - Tại Hà Bắc : Trại thực nghiệm nuôi thuỷ sản sông cầu Hà Bắc là đơn vị hạch toán báo về sổ công ty. - Tại Đà Nẵng : Xí nghiệp sản xuất tôm giống Hòa Hiệp- TP Đà Nẵng là đơn vị hạch toán báo về sổ công ty. 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh : a) Tổng số vốn kinh doanh của công ty : 16.081.210.337 đ Trong đó : Vốn cố định : 8.606.905.393 đ Vốn ngân sách : 7.144.861.035 đ Vốn tự bổ sung : 1.462.044.358 đ Vốn lưu động : 7.474.304.944 đ b) Chức năng , nhiệm vụ của công ty : Từ khi thành lập đến nay nhiệm vụ chính của công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương là nghiên cứu nuôi trồng thử nghiệm các loại thuỷ sản cung cấp trong và ngoài nước . Dựa vào năng lực thực tế của công ty thì ta thấy kết quả nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước , xây dựng tốt kế hoạch nâng cao hiệu quả , mở rộng sản xuất kinh doanh đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu hàng hoá cho xã hội , tự bù đắp chi phí trang trải vốn và nộp ngân sách nhà nước , trên cơ sở tận dụng vốn sản xuất ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh . Về nhân lực tổng số cán bộ công nhân viên chức hiện nay là 152 người . Trong đó trình độ đại học và trung cấp chiếm 40 % . Với nguồn lực về vốn và lao động như vậy công ty có nhiệm vụ như sau : Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động duy trì hoạt động kinh doanh thuỷ sản là chủ yếu góp phần bình yên thị trường thuỷ sản đồng thời phát triển kinh doanh tổng hợp và nghiên cứu nuôi trồng các loại thuỷ sản . Nghiên cứu nhu cầu thị trường và khả năng sản xuất nhằm tập trung và phát triển hoạt động sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng chủ yếu tạo sức cạnh tranh bằng chất lượng giá cả và phương thức phục vụ . Nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách thể lệ nhà nước , thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước . * Ngành- nhóm hàng kinh doanh của công ty Tại xưởng sản xuất thuốc HCG sản xuất thuốc kích thích cá đẻ Tại Quảng Ninh nghiên cứu nuôi thử nghiệm sản xuất trai con giống và nuôi trai cấy ngọc biển. Tại Hà Bắc nghiên cứu nuôi thử nghiệm sản xuất trai con giống và nuôi cá nước ngọt Tại Quảng Nam Đà Nẵng sản xuất tôm giống Ngoài ra, hoạt động kinh doanh thuỷ sản các loại, tham gia xuất khẩu thuỷ sản theo hình thức uỷ thác, tư vấn quy hoạch là hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho công ty. * Một số chỉ tiêu kinh tế mà công ty đã thực hiện được STT Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004  1 2 3 4 5 Doanh thu bán ra Trị giá vốn hàng bán Lợi tức gộp Chi phí lưu thông Kết quả thu nhập 67.025.230.670 53.015.036.717 12.234.894.026 7.944.696.670 4.289.924.356 54.441.906.194 35.380.003.610 17.391.290.337 15.188.462.403 2.202.827.934  c. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty : Nguyên vật liệu chính để sản xuất thuốc HCG là nước tiểu phụ nữ có thai và các hoá chất khác bao gồm : cồn , các loại axit , đóng vai trò chất xúc tác tạo ra sản phẩm . Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ cấu tổ chức sản xuất sản phẩm. Quy trình công nghệ sản xuất thuốc HCG 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. Nhìn trên
Tài liệu liên quan