Mẫu Kế hoạch tuyển dụng nhân sự

 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài chính. - Có khả năng tốc ký, đánh máy > 120 từ/phút. Sử dụng các loại máy văn phòng thành thạo. - Hiểu biết về bộ máy tổ chức công ty. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi nhắc việc. - Khả năng soạn thảo văn bản tốt. - Có khả năng phân tích, sàng lọc làm việc với các con số. - Có khả năng giao tiếp, thu hút người khác. Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh nói, viết lưu loát.

doc10 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3180 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Kế hoạch tuyển dụng nhân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (Quý 1 năm 2008) Người lập kế hoạch : Ngày lập kế hoạch : 20/02/08 Ký duyệt thực hiện: Trưởng phòng NS Người duyệt kế hoạch : : Stt Vị trí tuyển dụng SL Tiêu chuẩn tuyển dụng Lương dự kiến Ưu tiên Hình thức tuyển Ngày ĐT Test Thực hiện Ghi chú 1 BAN TÁI CẤU TRÚC Thư ký giám đốc 01 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài chính. Có khả năng tốc ký, đánh máy > 120 từ/phút. Sử dụng các loại máy văn phòng thành thạo. Hiểu biết về bộ máy tổ chức công ty. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi nhắc việc. Khả năng soạn thảo văn bản tốt. Có khả năng phân tích, sàng lọc làm việc với các con số. Có khả năng giao tiếp, thu hút người khác. Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh nói, viết lưu loát. 3T – 6T Mức 1 x Săn người Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình 2 PHÒNG NHÂN SỰ Trưởng phòng NS 01 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Luật; Kinh tế; Quản trị nhân sự. Tham mưu cho Giám đốc và hổ trợ các phòng ban chức năng về việc tổ chức và bố trí nhân sự phục vụ cho họat động sản xuất kinh doanh. Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng và triển khai kế họach đào tạo, định hướng chiến lược nhân sự. Quản lý và theo dõi biến động nhân sự như: bổ nhiệm, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ lien quan đến người lao động. Sử dụng tốt tin học văn phòng. Có khả năng phân tích, sàng lọc làm việc với các con số. Có khả năng giao tiếp, thu hút người khác. Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh nói, viết lưu loát. 6T – 9T Mức 1 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Phó phòng đào tạo 01 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài chính, Kinh tế, Sư phạm. Có kinh nghiệm xây dựng chính sách, các cThanh/Việt trình đào tạo cho doanh nghiệp. Có kinh nghiệp quản lý đào tạo nội bộ. Có khả năng sư phạm, giảng dạy đào tạo. 3T – 6T Mức 2 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Giảng viên đào tạo 03 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài chính, Kinh tế, Sư phạm. Có khả năng sư phạm, giảng dạy đào tạo. Có khả năng xây dựng giáo trình đào tạo. 3T – 5T Mức 2 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Chuyên viên đào tạo 01 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài chính, Kinh tế, Sư phạm. Có kinh nghiệm biên soạn các giáo trình đào tạo. Có kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức đào tạo. 2T – 4T Mức 2 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Cố vấn đào tạo Thuê đào tạo theo từng khoá học 01 Giảng viên tại các trường đại học, trung tâm đào tạo kỹ năng. Đang tham gia đào tạo. Mức 2 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình 2 PHÒNG NĂNG SUẤT Phó phòng năng suất 01 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Luật; Bách khoa; Kỹ thuật. Am hiểu về các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 22000, ISO/IEC 17025, HACCP. Có kinh nghiệm về đánh giá hệ thống ISO. Có khả năng quản lý, am hiểu về lĩnh vực tài chính, văn phòng, nhân sự, sản xuất, kinh doanh. 3T – 8T Mức 2 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Chuyên viên năng suất Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Bách khoa; Kỹ thuật. Am hiểu về hệ thống quản lý chất lượng ISO. Có kinh nghiệm về kiểm soát nội bộ Có khả năng quan sát, phân tích, phát hiện lỗi. 2T – 4T Mức 2 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình 4 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Kế toán tổng hợp (Văn phòng Công ty) 01 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính; Kế toán. Có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và sản xuất. 2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Kế toán sản xuất (Văn Phòng Công ty) 01 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính; Kế toán. Có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên tại vị trí kế toán sản xuất Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực về thép và bê tông 2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Kế toán sản xuất (Nhà máy Lai Vu) Tuyển tại Hải Dương 01 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính; Kế toán. Có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên tại vị trí kế toán sản xuất . Làm việc tại Nhà máy Lai Vu. 2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Kế toán sản xuất (Nhà máy hạt Nix) Tuyển tại Nha Trang 01 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Tài chính; Kế toán. Có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên tại vị trí kế toán sản xuất. Làm việc tại Nhà máy hạt Nix. 2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình 5 PHÒNG KẾ HOẠCH ĐIỀU PHỐI Phó phòng phụ trách kế hoạch 01 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Luật; Bách khoa; Kỹ thuật. Xây dựng các mục tiêu, theo dõi, giám sát các hoạt động kinh doanh, dự án của Công ty; lập kế hoạch sản xuất; điều hành sản xuất. Xác định thứ tự ưu tiên trong sản xuất bằng cách xem xét đơn đặt hàng và yêu cầu của khách hàng cùng lịch sản xuất; phân tích khả năng hiện có của thiết bị, nguyên vật liệu và nhân sự. Giải quyết các vấn đề liên quan đến tiến độ thi công tại các công trình thuộc công ty bằng cách phân tích báo cáo; khai triển các giải pháp. 3T – 8T Mức 1 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Nhân viên mua vật tư 02 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Ngoại tThanh/Việt, Xuất nhập khẩu. Có kinh nghiệm mua vật tư. Hiểu biết về nhiều loại vật tư xây dựng, vật tư sản xuất. Khả năng đàm phán tốt. Khả năng tìm kiếm nhà cung ứng tốt. Có kỹ năng xây dựng kế hoạch chi tiết. 2T – 4T Mức 2 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình 6 ĐÀ TÀU HẬU GIANG Kỹ sư truỏng (Làm việc tại Hậu Giang) 01 Kỹ thuật cầu có kinh nghiệm 10 năm, đã làm chỉ huy trưởng 02 công trình cầu, bê tông, cốt thép (ưu tiên cho người đã tham gia quản lý thi công đà tàu, triền tàu, ụ tàu...). Đã được đào tạo kỹ sư tư vấn giám sát (ưu tiên có giấy phép hành nghề tư vấn giám sát). Sử dụng thành thạo Autocad. Trung thực, độc lập trong công việc Có khả năng làm việc độc lập và quản lý. 5T – 10T Mức 1 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Cán bộ kỹ thuật 02 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi chuyên ngành xây dựng công trình cầu, đê, đập. Đã được đào tạo kỹ sư tư vấn giám sát (ưu tiên người có giấy phép hành nghề tư vấn giám sát). 3 năm kinh nghiệm tham gia thi công và giám sát các công trình cầu, đê, đập. 3T – 6T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Trung cấp xây dựng 01 Có 01 năm kinh nghiệm thi công trở lên Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc 1T – 2,5T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Kế toán công trình Tốt nghiệp trung cấp kế toán Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc 2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Nhân viên hành chính, thủ kho Nam, tuổi từ 25 đến 45 Trình độ trung cấp hành chính, kế toán. Ưu tiên những người đã từng làm thủ kho và hành chính Trung thực, ngăn nắp và nhiệt tình trong công việc 2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình 7 NHÀ MÁY LAI VU Cán bộ kỹ thuật 01 Tốt nghiệp đại học xây dựng, kiến trúc Đã được đào tạo kỹ sư tư vấn giám sát Sử dụng thành thạo Autocad và phần mềm dự toán Có 03 năm kinh nghiệm làm các thủ tục quản lý chất lượng, thanh quyết toán các công trình. 5T – 10T Mức 1 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Cán bộ kỹ thuật 01 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng Đã được đào tạo kỹ sư tư vấn giám sát Ưu tiên những người có giấy phép hành nghề tư vấn giám sát Có kinh nghiệm 3 năm làm trong thiết kế, thi công, giám sát công trình 3T – 6T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình 8 ĐÀ TÀU CẦN THƠ Kỹ thuật trưởng 01 Kỹ thuật cầu có kinh nghiệm 10 năm, đã làm chỉ huy trưởng 02 công trình cầu, bê tông, cốt thép (ưu tiên cho người đã tham gia quản lý thi công đà tàu, triền tàu, ụ tàu...). Đã được đào tạo kỹ sư tư vấn giám sát (ưu tiên có giấy phép hành nghề tư vấn giám sát). Sử dụng thành thạo Autocad. Trung thực, độc lập trong công việc Có khả năng làm việc độc lập và quản lý. 5T – 10T Mức 1 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Cán bộ kỹ thuật 03 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi chuyên ngành xây dựng công trình cầu, đê, đập. Đã được đào tạo kỹ sư tư vấn giám sát (ưu tiên người có giấy phép hành nghề tư vấn giám sát). 3 năm kinh nghiệm tham gia thi công và giám sát các công trình cầu, đê, đập. Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc 3T – 6T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Nhân viên hành chính, thủ kho Nam, tuổi từ 25 đến 45 Trình độ trung cấp hành chính, kế toán. Ưu tiên những người đã từng làm thủ kho và hành chính Trung thực, ngăn nắp và nhiệt tình trong công việc 3T – 6T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Trung cấp xây dựng 01 Có 01 năm kinh nghiệm thi công trở lên 3T – 6T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Cán bộ kỹ thuật hồ sơ thủ tục xây dựng Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Giao thông, thủy lợi chuyên ngành máy xây dựng. Đã được đào tạo tư vấn giám sát Có 3 năm kinh nghiệm kinh nghiệm thi công, đóng cọc và quản lý nhà máy thi công Đã tham gia quản lý hồ sơ QLCL Sáng tạo ngăn nắp và nhiệt tình trong công việc 2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình 9 CÔNG TRƯỜNG CAM RANH Kỹ sư thi công 03 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng các trường Giao thông, Xây dựng, Thuỷ lợi, Kiến trúc. Trên 3 năm kinh nghiệm về thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Ưu tiên người có chứng chỉ và có kinh nghiệm tư vấn, giám sát. 2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Kỹ sư trắc địa 01 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành trắc địa công trình các trường Giao thông, Xây dựng, Thuỷ lợi, Đại học mỏ địa chất. Có kinh nghiệm 03 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực liên quan. 2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Tổ trưởng thi công 01 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng các trường Giao thông, Xây dựng, Thuỷ lợi, Kiến trúc. Có kinh nghiệm 03 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực liên quan. 2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình Bảo vệ 02 Nam, tốt nghiệp PTTH trở lên Trung thực, năng động, sức khoẻ tốt. Ưu tiên những người có kinh nghiệm và được đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ, bộ đội xuất ngũ. 2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt Đăng báo x PV: Hưng; Thái Vnexpress (paner) x Vietnamworks; Truyền hình
Tài liệu liên quan