Mô tả công việc trưởng phòng QA

III/ Nhiệm vụcụthể: 1. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty vềchất lượng hàng may trước khi xuất. 2. Quản lý toàn bộchất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm (kểcảhàng gia công ngoài). 3. Thực hiên qui chếquản lý lao động, vệsinh công ngoài, an toàn lao động theo qui định Công ty 4. Thông tin cho Xí nghiệp và Phòng Kếhoạch Kinh doanh vềtình hình chất lượng của từng đơn hàng phục vụcho việc tính toán kếhoạch sản xuất, bổsung nguyên phụliệu v.v., cung cấp thông tin tiến độkiểm hàng phục vụcho việc xuất hàng. 5. Chịu trách nhiệm đôn đốc thúc đẩy nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao. 6. Chịu trách nhiệm báo cáo Tổng Giám đốc vềchất lượng hàng hoá của mỗi mã hàng, hàng tuần.

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 3308 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô tả công việc trưởng phòng QA, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 1 of 7 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG QA I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty về chất lượng hàng may trước khi xuất. 2. Quản lý toàn bộ chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm (kể cả hàng gia công ngoài). 3. Thực hiên qui chế quản lý lao động, vệ sinh công ngoài, an toàn lao động theo qui định Công ty 4. Thông tin cho Xí nghiệp và Phòng Kế hoạch Kinh doanh về tình hình chất lượng của từng đơn hàng phục vụ cho việc tính toán kế hoạch sản xuất, bổ sung nguyên phụ liệu v.v., cung cấp thông tin tiến độ kiểm hàng phục vụ cho việc xuất hàng. 5. Chịu trách nhiệm đôn đốc thúc đẩy nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao. 6. Chịu trách nhiệm báo cáo Tổng Giám đốc về chất lượng hàng hoá của mỗi mã hàng, hàng tuần. 7. Triển khai, vận hành hệ thống ISO ,SA cho toàn nhân viên của phòng QLCL 8. Tổ chức, giám sát việc kiểm tra thử nghiệm sản phẩm theo Thủ tục kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm, Kiểm soát sản phẩm lỗi theo thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp, thực hiện theo đúng hướng dẫn công việc phòng quản lý chất lượng. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức: Tốt nghiệp đại học, bằng C tiếng Anh, bằng B vi tính văn phòng. 2. Kỹ năng: Trình độ chuyên môn giỏi, nói và viết tiếng Anh thông thạo, có 5 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng, hai năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 2 of 7 Document name: 3. Phẩm chất đạo đức: Có đạo đức tác phong tốt, trung thực, dũng cảm. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 3 of 7 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KCS NGUYÊN VẬT LIỆU I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Kiểm tra toàn bộ phát hiện những lỗi của phụ liệu. 2. Báo cáo kịp thời trước khi đưa vào sản xuất. 3. Khi nhận được kế hoạch kiểm hàng thì yêu cầu kho cung cấp phụ liệu theo kế hoạch. 4. Tiến hành chuẩn bị khu vực kiểm phụ liệu sạch sẽ. 5. Kiểm số lượng: Kiểm 10% để xác định mức độ chính xác trong bó, trong cuộn, trong bao, sau đó làm báo cáo. Nếu thiếu nhiều, xin ý kiến kiểm 100%. 6. Kiểm chất lượng: Kiểm 10% sau đó làm báo cáo. Nội dung: kiểm độ đồng màu, thông số, các tiêu chuẩn kỹ thuật: dựa theo mẫu, bảng màu đã duyệt. 7. Tăng tỷ lệ kiểm khi có sai sót. 8. Lập báo cáo kiểm phụ liệu dựa trên biên bản kiểm phụ liệu từng đợt theo từng mã hàng, sau khi kiểm xong phải ký vào biên bản kiểm phụ liệu, chuyển biên bản cho Tổ trưởng. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức 9/12 2. Kỹ năng có kinh nghiệm 1 năm KCS kiểm phụ liệu, sức khỏe tốt 3. Phẩm chất đạo đức chăm chỉ, chịu khó. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 4 of 7 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KCS SẢN PHẨM I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Kiểm tra toàn bộ các công đoạn, ngăn chặn kịp thời các sự cố phát sinh trong chuyền. 2. Lập cáo biên bản kiểm thông số và chuyển cho tổ trưởng. 3. Nắm vững các yêu cầu kỹ thuật của của từng công đoạn của mỗi sản phẩm thuộc chuyền mình kiểm. 4. Nắm bắt toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn theo mẫu, bảng màu, tác nghiệp của từng mã hàng theo sự phân công. 5. Kết hợp với kỹ thuật khi rải chuyền từng máy, từng công đoạn kiểm tra vệ sinh công nhiệp, kiểm tra sử dụng kim, kiểm tra chỉnh chỉ… 6. Kiểm tra kỹ từng công đoan nào gặp nhiều sự cố kết hợp kỹ thuật tổ trưởng cùng xử lý. 7. Hàng giờ kiểm tra hàng kiểm ở đầu chuyền để xác định công đoạn nào bị lỗi nhiều để kết hợp kỹ thuật, tổ trưởng ngăn chặn kịp thời. 8. Theo dõi hàng sửa KCS đầu chuyền trả về chuyền. 9. Khi nêu Thành phẩm đầu chuyền nhanh chóng kiểm tra thông số và toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật để báo cáo kỹ thuật, Tổ trưởng kỹ thuật cùng giải quyết. 10. Kiểm tra theo biên bản kiểm tra thông số đầu chuyền, biên bản tổng kết chất lượng hàng hoá đầu chuyền hàng giờ và chuyển về Phòng Quản lý Chất lượng. 11. Báo cáo tình hình chất lượng của từng Bộ phận về Phòng Quản lý chất lượng đối với các Bộ phận được giao. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 5 of 7 Document name: 12. Kiểm soát chất lượng thành phẩm 13. Kết hợp với KCS bám chuyền nhanh chóng xử lý các sự cố xảy ra trong chuyền. 14. Nắm vững các yêu c6àu kỹ thuật của mã hàng đang triển khai sản xuất trên chuyền 15. KCS đầu chuyền có chức năng kiểm thành phẩm đầu chuyền nhanh chóng phát hiện ra tất cả các lỗi, phân loại thông báo lại KCS bám chuyền, kỹ thuật, tổ trưởng để nhanh chóng chỉnh sửa những công đoạn trên dường chuyền. Thống kê báo cáo tỷ lệ hàng từng giờ. 16. Cách thức kiểm: Dựa vào mẫu đã duyệt, bảng màu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, góp ý của khách, IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức 9/12 2. Kỹ năng: kinh nghiệm 1 năm KCS, sức khỏe tốt. 3. Phẩm chất đạo đức: chăm chỉ chịu khó. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 6 of 7 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KCS FINAL I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Kiểm soát chất lượng trước khi đóng gói 2. Kết hợp với xưởng hoàn thành xử lý các sự cố trong sản xuất 3. Nắm vững các yêu cầu kỹ thuật của mã hàng đang triển khai sản xuất trên chuyền. 4. Báo cáo ngay cho Tổ trưởng các sự cố trong sản xuất 5. Kiểm tra khu vực hoàn thành sản phẩm đúng theo tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn của khách hàng. 6. Kiểm sau ủi: đạt về lỗi ngoại quan, đủ thông số theo đúng hướng dẫn. Kiểm tra hàng giữ được vệ sinh công nghiệp. 7. Kiểm khu vực đóng gói: phụ liệu đóng gói sử dụng đúng theo bảng màu, cách đóng gói và tỷ lệ đóng gói theo đúng tài liệu kỹ thuật. 8. Kiểm sau đóng thùng: Kiểm thông số kích thước thùng, kiểm tỷ lệ đóng thùng, kiểm tra thùng và cách ghi chép trên thùng đúng theo hướng dẫn kỹ thuật. 9. Tài liệu kỹ thuật phải được để trong file hồ sơ riêng, sạch sẽ, ngoài hồ sơ ghi rõ tên mã hàng, khách hàng, miêu tả sản phẩm, thời gian sản xuất. Khi có hướng dẫn kỹ thuật phát sinh phải ghi chú thật cẩn thật trong file hồ sơ, chỉ nhận các hướng dẫn kỹ thuật từ Phòng QLCL. Đối với các hướng dẫn của khách hàng khác so với tài liệu kỹ thuật phải báo ngay cho Phòng QLCL giải quyết. 10. Khi phát sinh sự số phải báo ngay cho Xưởng Hoàn thành cùng giải quyết, trường hợp không thể tự giải quyết được thì báo cho tổ trưởng. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 7 of 7 Document name: 11. Kiểm tra theo biên bản kiểm tra thông số, báo cáo chất lượng hàng giờ và chuyển về Phòng Quản lý Chất lượng. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức 9/12 2. Kỹ năng kinh nghiệm 1 năm KCS, sức khỏe tốt. 3. Phẩm chất đạo đức: chăm chỉ, chịu kho,trung thực .