Mối quan hệ giữa giá trị và giá trị sử dụng

Người làm ra hàng hóa đem bán chỉ quan tâm đến giá trị hàng hóa do mình làm ra, nếu họ chú ý đến giá trị sử dụng cũng chính là để có được giá trị. Ngược lại, người mua hàng hóa chỉ chú ý đến giá trị sử dụng của hàng hóa, nhưng muốn có được giá trị sử dụng thì phải trả giá trị cho người bán (bằng tiền).

pptx5 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 4213 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mối quan hệ giữa giá trị và giá trị sử dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mối quan hệ giữa giá trị và giá trị sử dụng=>Giá trị ấn định giá trị sử dụng.Mâu thuẫn cơ bản trong nên sản xuất hàng hóa