Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 10

ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình làm thủ tục nhận buồng và đăng ký khách sạn cho khách lẻ? Câu 2: (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp đánh giá thành tích theo thang điểm?

pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Lượt xem: 1011 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 - 2015) NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: QTKS - LT 10 Hình thức thi: Viết Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình làm thủ tục nhận buồng và đăng ký khách sạn cho khách lẻ? Câu 2: (2 điểm) Anh/ chị hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp đánh giá thành tích theo thang điểm? Câu 3: (2 điểm) Anh/ chị hãy trình bày trình tự và nguyên tắc chung khi đặt bàn? Phần 2: Phần tự chọn (3 điểm) - Thời gian: 30 phút Nội dung phần này do trường ra đề khi đã rút thăm nội dung bắt buộc và nội dung nằm trong file kèm theo. Ngày thángnăm 2015 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI
Tài liệu liên quan