Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 16

ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt ăn tại nhà hàng trong khách sạn của khách lưu trú (nhân viên lễ tân tiếp nhận)? Câu 2: (2 điểm) Trình tự đào tạo và định hướng nhân viên mới gồm những công việc gì ? Trong chương trình tổng quát, doanh nghiệp thường làm gì?

pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Lượt xem: 1097 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: QTKS - LT 16 Hình thức thi: Viết Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian chép/ giao đề thi) ĐỀ BÀI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy trình bày quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt ăn tại nhà hàng trong khách sạn của khách lưu trú (nhân viên lễ tân tiếp nhận)? Câu 2: (2 điểm) Trình tự đào tạo và định hướng nhân viên mới gồm những công việc gì ? Trong chương trình tổng quát, doanh nghiệp thường làm gì? Câu 3: (2 điểm) Liệt kê 10 qui tắc kết hợp giữa món ăn và rượu vang? Trình bày nội dung công việc của một nhân viên phục vụ trong một ca làm việc? Phần 2: Phần tự chọn (3 điểm) - Thời gian: 30 phút Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Ngày thángnăm 2015 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI
Tài liệu liên quan